add new theme
authorJess <jessicatz.fairymeadow@gmail.com>
Sun, 31 Aug 2014 07:53:17 +0000 (09:53 +0200)
committerJess <jessicatz.fairymeadow@gmail.com>
Sun, 31 Aug 2014 07:53:17 +0000 (09:53 +0200)
remove /meta urls

13 files changed:
data/db.sqlite3
data/nginx.conf
meta/static/css/bootstrap-theme.css.map [deleted file]
meta/static/css/bootstrap.css
meta/static/css/bootstrap.css.map [deleted file]
meta/static/css/bootstrap.min.css
meta/static/fonts/Celestia-Redux.woff [new file with mode: 0644]
meta/static/js/main.js
meta/templates/base.html
meta/templates/index.html
meta/templates/rate.html
meta/views.py
mlpccg-web/urls.py

index 1638b65..fdd0f15 100644 (file)
Binary files a/data/db.sqlite3 and b/data/db.sqlite3 differ
index 52771a1..8eac38b 100644 (file)
@@ -3,7 +3,11 @@ server {
     server_name  mlpccg-meta.yukkurigames.com;
  
     access_log  /var/log/nginx/mlpccg-meta.access.log;
+
+    location /favicon.ico {
+        alias   /home/jessicatz/mlpccg-meta/static/favicon.ico;
+    }
+    
     location /static {
         alias   /home/jessicatz/mlpccg-meta/static;
     }
diff --git a/meta/static/css/bootstrap-theme.css.map b/meta/static/css/bootstrap-theme.css.map
deleted file mode 100644 (file)
index b36fc9a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"sources":["less/theme.less","less/mixins.less"],"names":[],"mappings":"AAeA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;EACE,wCAAA;ECoGA,2FAAA;EACQ,mFAAA;;ADhGR,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,SAAC;AAAD,YAAC;AAAD,WAAC;AACD,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,YAAC;AAAD,SAAC;AAAD,YAAC;AAAD,WAAC;EC8FD,wDAAA;EACQ,gDAAA;;ADnER,IAAC;AACD,IAAC;EACC,sBAAA;;AAKJ;EC4PI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;EAyB2C,yBAAA;EAA2B,kBAAA;;AAvBtE,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAeJ;EC2PI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAgBJ;EC0PI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAiBJ;ECyPI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,SAAC;AACD,SAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,SAAC;AACD,SAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAkBJ;ECwPI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,YAAC;AACD,YAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAmBJ;ECuPI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EAEA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;ED7TA,2BAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,WAAC;AACD,WAAC;EACC,yBAAA;EACA,4BAAA;;AAGF,WAAC;AACD,WAAC;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AA2BJ;AACA;EC6CE,kDAAA;EACQ,0CAAA;;ADpCV,cAAe,KAAK,IAAG;AACvB,cAAe,KAAK,IAAG;ECmOnB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EDpOF,yBAAA;;AAEF,cAAe,UAAU;AACzB,cAAe,UAAU,IAAG;AAC5B,cAAe,UAAU,IAAG;EC6NxB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED9NF,yBAAA;;AAUF;ECiNI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;EDrPA,kBAAA;ECaA,2FAAA;EACQ,mFAAA;;ADjBV,eAOE,YAAY,UAAU;EC0MpB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EApMF,wDAAA;EACQ,gDAAA;;ADLV;AACA,WAAY,KAAK;EACf,8CAAA;;AAIF;EC+LI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EAoCF,mEAAA;;ADtOF,eAIE,YAAY,UAAU;EC2LpB,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;EApMF,uDAAA;EACQ,+CAAA;;ADCV,eASE;AATF,eAUE,YAAY,KAAK;EACf,yCAAA;;AAKJ;AACA;AACA;EACE,gBAAA;;AAUF;EACE,6CAAA;EChCA,0FAAA;EACQ,kFAAA;;AD2CV;ECqJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAKF;ECoJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAMF;ECmJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAOF;ECkJI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED5JF,qBAAA;;AAgBF;ECyII,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADlIJ;EC+HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADjIJ;EC8HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADhIJ;EC6HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AD/HJ;EC4HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AD9HJ;EC2HI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADtHJ;EACE,kBAAA;EC/EA,kDAAA;EACQ,0CAAA;;ADiFV,gBAAgB;AAChB,gBAAgB,OAAO;AACvB,gBAAgB,OAAO;EACrB,6BAAA;EC4GE,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED7GF,qBAAA;;AAUF;ECjGE,iDAAA;EACQ,yCAAA;;AD0GV,cAAe;ECsFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADxFJ,cAAe;ECqFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADvFJ,cAAe;ECoFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADtFJ,WAAY;ECmFR,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADrFJ,cAAe;ECkFX,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;ADpFJ,aAAc;ECiFV,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AD5EJ;ECyEI,kBAAkB,sDAAlB;EACA,kBAAkB,oDAAlB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;ED1EF,qBAAA;EC1HA,yFAAA;EACQ,iFAAA","sourcesContent":["\n//\n// Load core variables and mixins\n// --------------------------------------------------\n\n@import \"variables.less\";\n@import \"mixins.less\";\n\n\n\n//\n// Buttons\n// --------------------------------------------------\n\n// Common styles\n.btn-default,\n.btn-primary,\n.btn-success,\n.btn-info,\n.btn-warning,\n.btn-danger {\n  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.2);\n  @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.15), 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075);\n  .box-shadow(@shadow);\n\n  // Reset the shadow\n  &:active,\n  &.active {\n    .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n  }\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.btn-styles(@btn-color: #555) {\n  #gradient > .vertical(@start-color: @btn-color; @end-color: darken(@btn-color, 12%));\n  .reset-filter(); // Disable gradients for IE9 because filter bleeds through rounded corners\n  background-repeat: repeat-x;\n  border-color: darken(@btn-color, 14%);\n\n  &:hover,\n  &:focus  {\n    background-color: darken(@btn-color, 12%);\n    background-position: 0 -15px;\n  }\n\n  &:active,\n  &.active {\n    background-color: darken(@btn-color, 12%);\n    border-color: darken(@btn-color, 14%);\n  }\n}\n\n// Common styles\n.btn {\n  // Remove the gradient for the pressed/active state\n  &:active,\n  &.active {\n    background-image: none;\n  }\n}\n\n// Apply the mixin to the buttons\n.btn-default { .btn-styles(@btn-default-bg); text-shadow: 0 1px 0 #fff; border-color: #ccc; }\n.btn-primary { .btn-styles(@btn-primary-bg); }\n.btn-success { .btn-styles(@btn-success-bg); }\n.btn-info    { .btn-styles(@btn-info-bg); }\n.btn-warning { .btn-styles(@btn-warning-bg); }\n.btn-danger  { .btn-styles(@btn-danger-bg); }\n\n\n\n//\n// Images\n// --------------------------------------------------\n\n.thumbnail,\n.img-thumbnail {\n  .box-shadow(0 1px 2px rgba(0,0,0,.075));\n}\n\n\n\n//\n// Dropdowns\n// --------------------------------------------------\n\n.dropdown-menu > li > a:hover,\n.dropdown-menu > li > a:focus {\n  #gradient > .vertical(@start-color: @dropdown-link-hover-bg; @end-color: darken(@dropdown-link-hover-bg, 5%));\n  background-color: darken(@dropdown-link-hover-bg, 5%);\n}\n.dropdown-menu > .active > a,\n.dropdown-menu > .active > a:hover,\n.dropdown-menu > .active > a:focus {\n  #gradient > .vertical(@start-color: @dropdown-link-active-bg; @end-color: darken(@dropdown-link-active-bg, 5%));\n  background-color: darken(@dropdown-link-active-bg, 5%);\n}\n\n\n\n//\n// Navbar\n// --------------------------------------------------\n\n// Default navbar\n.navbar-default {\n  #gradient > .vertical(@start-color: lighten(@navbar-default-bg, 10%); @end-color: @navbar-default-bg);\n  .reset-filter(); // Remove gradient in IE<10 to fix bug where dropdowns don't get triggered\n  border-radius: @navbar-border-radius;\n  @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.15), 0 1px 5px rgba(0,0,0,.075);\n  .box-shadow(@shadow);\n\n  .navbar-nav > .active > a {\n    #gradient > .vertical(@start-color: darken(@navbar-default-bg, 5%); @end-color: darken(@navbar-default-bg, 2%));\n    .box-shadow(inset 0 3px 9px rgba(0,0,0,.075));\n  }\n}\n.navbar-brand,\n.navbar-nav > li > a {\n  text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.25);\n}\n\n// Inverted navbar\n.navbar-inverse {\n  #gradient > .vertical(@start-color: lighten(@navbar-inverse-bg, 10%); @end-color: @navbar-inverse-bg);\n  .reset-filter(); // Remove gradient in IE<10 to fix bug where dropdowns don't get triggered\n\n  .navbar-nav > .active > a {\n    #gradient > .vertical(@start-color: @navbar-inverse-bg; @end-color: lighten(@navbar-inverse-bg, 2.5%));\n    .box-shadow(inset 0 3px 9px rgba(0,0,0,.25));\n  }\n\n  .navbar-brand,\n  .navbar-nav > li > a {\n    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25);\n  }\n}\n\n// Undo rounded corners in static and fixed navbars\n.navbar-static-top,\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n  border-radius: 0;\n}\n\n\n\n//\n// Alerts\n// --------------------------------------------------\n\n// Common styles\n.alert {\n  text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.2);\n  @shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.25), 0 1px 2px rgba(0,0,0,.05);\n  .box-shadow(@shadow);\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.alert-styles(@color) {\n  #gradient > .vertical(@start-color: @color; @end-color: darken(@color, 7.5%));\n  border-color: darken(@color, 15%);\n}\n\n// Apply the mixin to the alerts\n.alert-success    { .alert-styles(@alert-success-bg); }\n.alert-info       { .alert-styles(@alert-info-bg); }\n.alert-warning    { .alert-styles(@alert-warning-bg); }\n.alert-danger     { .alert-styles(@alert-danger-bg); }\n\n\n\n//\n// Progress bars\n// --------------------------------------------------\n\n// Give the progress background some depth\n.progress {\n  #gradient > .vertical(@start-color: darken(@progress-bg, 4%); @end-color: @progress-bg)\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.progress-bar-styles(@color) {\n  #gradient > .vertical(@start-color: @color; @end-color: darken(@color, 10%));\n}\n\n// Apply the mixin to the progress bars\n.progress-bar            { .progress-bar-styles(@progress-bar-bg); }\n.progress-bar-success    { .progress-bar-styles(@progress-bar-success-bg); }\n.progress-bar-info       { .progress-bar-styles(@progress-bar-info-bg); }\n.progress-bar-warning    { .progress-bar-styles(@progress-bar-warning-bg); }\n.progress-bar-danger     { .progress-bar-styles(@progress-bar-danger-bg); }\n\n\n\n//\n// List groups\n// --------------------------------------------------\n\n.list-group {\n  border-radius: @border-radius-base;\n  .box-shadow(0 1px 2px rgba(0,0,0,.075));\n}\n.list-group-item.active,\n.list-group-item.active:hover,\n.list-group-item.active:focus {\n  text-shadow: 0 -1px 0 darken(@list-group-active-bg, 10%);\n  #gradient > .vertical(@start-color: @list-group-active-bg; @end-color: darken(@list-group-active-bg, 7.5%));\n  border-color: darken(@list-group-active-border, 7.5%);\n}\n\n\n\n//\n// Panels\n// --------------------------------------------------\n\n// Common styles\n.panel {\n  .box-shadow(0 1px 2px rgba(0,0,0,.05));\n}\n\n// Mixin for generating new styles\n.panel-heading-styles(@color) {\n  #gradient > .vertical(@start-color: @color; @end-color: darken(@color, 5%));\n}\n\n// Apply the mixin to the panel headings only\n.panel-default > .panel-heading   { .panel-heading-styles(@panel-default-heading-bg); }\n.panel-primary > .panel-heading   { .panel-heading-styles(@panel-primary-heading-bg); }\n.panel-success > .panel-heading   { .panel-heading-styles(@panel-success-heading-bg); }\n.panel-info > .panel-heading      { .panel-heading-styles(@panel-info-heading-bg); }\n.panel-warning > .panel-heading   { .panel-heading-styles(@panel-warning-heading-bg); }\n.panel-danger > .panel-heading    { .panel-heading-styles(@panel-danger-heading-bg); }\n\n\n\n//\n// Wells\n// --------------------------------------------------\n\n.well {\n  #gradient > .vertical(@start-color: darken(@well-bg, 5%); @end-color: @well-bg);\n  border-color: darken(@well-bg, 10%);\n  @shadow: inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,.05), 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n  .box-shadow(@shadow);\n}\n","//\n// Mixins\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Utilities\n// -------------------------\n\n// Clearfix\n// Source: http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/\n//\n// For modern browsers\n// 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the\n//    contenteditable attribute is included anywhere else in the document.\n//    Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements\n//    that are clearfixed.\n// 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using\n//    `:before` to contain the top-margins of child elements.\n.clearfix() {\n  &:before,\n  &:after {\n    content: \" \"; // 1\n    display: table; // 2\n  }\n  &:after {\n    clear: both;\n  }\n}\n\n// WebKit-style focus\n.tab-focus() {\n  // Default\n  outline: thin dotted;\n  // WebKit\n  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n  outline-offset: -2px;\n}\n\n// Center-align a block level element\n.center-block() {\n  display: block;\n  margin-left: auto;\n  margin-right: auto;\n}\n\n// Sizing shortcuts\n.size(@width; @height) {\n  width: @width;\n  height: @height;\n}\n.square(@size) {\n  .size(@size; @size);\n}\n\n// Placeholder text\n.placeholder(@color: @input-color-placeholder) {\n  &::-moz-placeholder           { color: @color;   // Firefox\n                                  opacity: 1; } // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526\n  &:-ms-input-placeholder       { color: @color; } // Internet Explorer 10+\n  &::-webkit-input-placeholder  { color: @color; } // Safari and Chrome\n}\n\n// Text overflow\n// Requires inline-block or block for proper styling\n.text-overflow() {\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n// CSS image replacement\n//\n// Heads up! v3 launched with with only `.hide-text()`, but per our pattern for\n// mixins being reused as classes with the same name, this doesn't hold up. As\n// of v3.0.1 we have added `.text-hide()` and deprecated `.hide-text()`. Note\n// that we cannot chain the mixins together in Less, so they are repeated.\n//\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/commit/aa0396eae757\n\n// Deprecated as of v3.0.1 (will be removed in v4)\n.hide-text() {\n  font: ~\"0/0\" a;\n  color: transparent;\n  text-shadow: none;\n  background-color: transparent;\n  border: 0;\n}\n// New mixin to use as of v3.0.1\n.text-hide() {\n  .hide-text();\n}\n\n\n\n// CSS3 PROPERTIES\n// --------------------------------------------------\n\n// Single side border-radius\n.border-top-radius(@radius) {\n  border-top-right-radius: @radius;\n   border-top-left-radius: @radius;\n}\n.border-right-radius(@radius) {\n  border-bottom-right-radius: @radius;\n     border-top-right-radius: @radius;\n}\n.border-bottom-radius(@radius) {\n  border-bottom-right-radius: @radius;\n   border-bottom-left-radius: @radius;\n}\n.border-left-radius(@radius) {\n  border-bottom-left-radius: @radius;\n     border-top-left-radius: @radius;\n}\n\n// Drop shadows\n//\n// Note: Deprecated `.box-shadow()` as of v3.1.0 since all of Bootstrap's\n//   supported browsers that have box shadow capabilities now support the\n//   standard `box-shadow` property.\n.box-shadow(@shadow) {\n  -webkit-box-shadow: @shadow; // iOS <4.3 & Android <4.1\n          box-shadow: @shadow;\n}\n\n// Transitions\n.transition(@transition) {\n  -webkit-transition: @transition;\n          transition: @transition;\n}\n.transition-property(@transition-property) {\n  -webkit-transition-property: @transition-property;\n          transition-property: @transition-property;\n}\n.transition-delay(@transition-delay) {\n  -webkit-transition-delay: @transition-delay;\n          transition-delay: @transition-delay;\n}\n.transition-duration(@transition-duration) {\n  -webkit-transition-duration: @transition-duration;\n          transition-duration: @transition-duration;\n}\n.transition-transform(@transition) {\n  -webkit-transition: -webkit-transform @transition;\n     -moz-transition: -moz-transform @transition;\n       -o-transition: -o-transform @transition;\n          transition: transform @transition;\n}\n\n// Transformations\n.rotate(@degrees) {\n  -webkit-transform: rotate(@degrees);\n      -ms-transform: rotate(@degrees); // IE9 only\n          transform: rotate(@degrees);\n}\n.scale(@ratio; @ratio-y...) {\n  -webkit-transform: scale(@ratio, @ratio-y);\n      -ms-transform: scale(@ratio, @ratio-y); // IE9 only\n          transform: scale(@ratio, @ratio-y);\n}\n.translate(@x; @y) {\n  -webkit-transform: translate(@x, @y);\n      -ms-transform: translate(@x, @y); // IE9 only\n          transform: translate(@x, @y);\n}\n.skew(@x; @y) {\n  -webkit-transform: skew(@x, @y);\n      -ms-transform: skewX(@x) skewY(@y); // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/4885; IE9+\n          transform: skew(@x, @y);\n}\n.translate3d(@x; @y; @z) {\n  -webkit-transform: translate3d(@x, @y, @z);\n          transform: translate3d(@x, @y, @z);\n}\n\n.rotateX(@degrees) {\n  -webkit-transform: rotateX(@degrees);\n      -ms-transform: rotateX(@degrees); // IE9 only\n          transform: rotateX(@degrees);\n}\n.rotateY(@degrees) {\n  -webkit-transform: rotateY(@degrees);\n      -ms-transform: rotateY(@degrees); // IE9 only\n          transform: rotateY(@degrees);\n}\n.perspective(@perspective) {\n  -webkit-perspective: @perspective;\n     -moz-perspective: @perspective;\n          perspective: @perspective;\n}\n.perspective-origin(@perspective) {\n  -webkit-perspective-origin: @perspective;\n     -moz-perspective-origin: @perspective;\n          perspective-origin: @perspective;\n}\n.transform-origin(@origin) {\n  -webkit-transform-origin: @origin;\n     -moz-transform-origin: @origin;\n      -ms-transform-origin: @origin; // IE9 only\n          transform-origin: @origin;\n}\n\n// Animations\n.animation(@animation) {\n  -webkit-animation: @animation;\n          animation: @animation;\n}\n.animation-name(@name) {\n  -webkit-animation-name: @name;\n          animation-name: @name;\n}\n.animation-duration(@duration) {\n  -webkit-animation-duration: @duration;\n          animation-duration: @duration;\n}\n.animation-timing-function(@timing-function) {\n  -webkit-animation-timing-function: @timing-function;\n          animation-timing-function: @timing-function;\n}\n.animation-delay(@delay) {\n  -webkit-animation-delay: @delay;\n          animation-delay: @delay;\n}\n.animation-iteration-count(@iteration-count) {\n  -webkit-animation-iteration-count: @iteration-count;\n          animation-iteration-count: @iteration-count;\n}\n.animation-direction(@direction) {\n  -webkit-animation-direction: @direction;\n          animation-direction: @direction;\n}\n\n// Backface visibility\n// Prevent browsers from flickering when using CSS 3D transforms.\n// Default value is `visible`, but can be changed to `hidden`\n.backface-visibility(@visibility){\n  -webkit-backface-visibility: @visibility;\n     -moz-backface-visibility: @visibility;\n          backface-visibility: @visibility;\n}\n\n// Box sizing\n.box-sizing(@boxmodel) {\n  -webkit-box-sizing: @boxmodel;\n     -moz-box-sizing: @boxmodel;\n          box-sizing: @boxmodel;\n}\n\n// User select\n// For selecting text on the page\n.user-select(@select) {\n  -webkit-user-select: @select;\n     -moz-user-select: @select;\n      -ms-user-select: @select; // IE10+\n          user-select: @select;\n}\n\n// Resize anything\n.resizable(@direction) {\n  resize: @direction; // Options: horizontal, vertical, both\n  overflow: auto; // Safari fix\n}\n\n// CSS3 Content Columns\n.content-columns(@column-count; @column-gap: @grid-gutter-width) {\n  -webkit-column-count: @column-count;\n     -moz-column-count: @column-count;\n          column-count: @column-count;\n  -webkit-column-gap: @column-gap;\n     -moz-column-gap: @column-gap;\n          column-gap: @column-gap;\n}\n\n// Optional hyphenation\n.hyphens(@mode: auto) {\n  word-wrap: break-word;\n  -webkit-hyphens: @mode;\n     -moz-hyphens: @mode;\n      -ms-hyphens: @mode; // IE10+\n       -o-hyphens: @mode;\n          hyphens: @mode;\n}\n\n// Opacity\n.opacity(@opacity) {\n  opacity: @opacity;\n  // IE8 filter\n  @opacity-ie: (@opacity * 100);\n  filter: ~\"alpha(opacity=@{opacity-ie})\";\n}\n\n\n\n// GRADIENTS\n// --------------------------------------------------\n\n#gradient {\n\n  // Horizontal gradient, from left to right\n  //\n  // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n  // Color stops are not available in IE9 and below.\n  .horizontal(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(@start-color @start-percent), color-stop(@end-color @end-percent)); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n    background-image:  linear-gradient(to right, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n    background-repeat: repeat-x;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n  }\n\n  // Vertical gradient, from top to bottom\n  //\n  // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n  // Color stops are not available in IE9 and below.\n  .vertical(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent);  // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n    background-image: linear-gradient(to bottom, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n    background-repeat: repeat-x;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n  }\n\n  .directional(@start-color: #555; @end-color: #333; @deg: 45deg) {\n    background-repeat: repeat-x;\n    background-image: -webkit-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n    background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n  }\n  .horizontal-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-image: linear-gradient(to right, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-repeat: no-repeat;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n  }\n  .vertical-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-image: linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-repeat: no-repeat;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n  }\n  .radial(@inner-color: #555; @outer-color: #333) {\n    background-image: -webkit-radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n    background-image: radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n    background-repeat: no-repeat;\n  }\n  .striped(@color: rgba(255,255,255,.15); @angle: 45deg) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n    background-image: linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n  }\n}\n\n// Reset filters for IE\n//\n// When you need to remove a gradient background, do not forget to use this to reset\n// the IE filter for IE9 and below.\n.reset-filter() {\n  filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false)\"));\n}\n\n\n\n// Retina images\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size\n\n.img-retina(@file-1x; @file-2x; @width-1x; @height-1x) {\n  background-image: url(\"@{file-1x}\");\n\n  @media\n  only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\n  only screen and (   min--moz-device-pixel-ratio: 2),\n  only screen and (     -o-min-device-pixel-ratio: 2/1),\n  only screen and (        min-device-pixel-ratio: 2),\n  only screen and (                min-resolution: 192dpi),\n  only screen and (                min-resolution: 2dppx) {\n    background-image: url(\"@{file-2x}\");\n    background-size: @width-1x @height-1x;\n  }\n}\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n.img-responsive(@display: block) {\n  display: @display;\n  max-width: 100%; // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n  height: auto; // Part 2: Scale the height according to the width, otherwise you get stretching\n}\n\n\n// COMPONENT MIXINS\n// --------------------------------------------------\n\n// Horizontal dividers\n// -------------------------\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n.nav-divider(@color: #e5e5e5) {\n  height: 1px;\n  margin: ((@line-height-computed / 2) - 1) 0;\n  overflow: hidden;\n  background-color: @color;\n}\n\n// Panels\n// -------------------------\n.panel-variant(@border; @heading-text-color; @heading-bg-color; @heading-border) {\n  border-color: @border;\n\n  & > .panel-heading {\n    color: @heading-text-color;\n    background-color: @heading-bg-color;\n    border-color: @heading-border;\n\n    + .panel-collapse .panel-body {\n      border-top-color: @border;\n    }\n  }\n  & > .panel-footer {\n    + .panel-collapse .panel-body {\n      border-bottom-color: @border;\n    }\n  }\n}\n\n// Alerts\n// -------------------------\n.alert-variant(@background; @border; @text-color) {\n  background-color: @background;\n  border-color: @border;\n  color: @text-color;\n\n  hr {\n    border-top-color: darken(@border, 5%);\n  }\n  .alert-link {\n    color: darken(@text-color, 10%);\n  }\n}\n\n// Tables\n// -------------------------\n.table-row-variant(@state; @background) {\n  // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n  // inheritance to nested tables.\n  .table > thead > tr,\n  .table > tbody > tr,\n  .table > tfoot > tr {\n    > td.@{state},\n    > th.@{state},\n    &.@{state} > td,\n    &.@{state} > th {\n      background-color: @background;\n    }\n  }\n\n  // Hover states for `.table-hover`\n  // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n  .table-hover > tbody > tr {\n    > td.@{state}:hover,\n    > th.@{state}:hover,\n    &.@{state}:hover > td,\n    &.@{state}:hover > th {\n      background-color: darken(@background, 5%);\n    }\n  }\n}\n\n// List Groups\n// -------------------------\n.list-group-item-variant(@state; @background; @color) {\n  .list-group-item-@{state} {\n    color: @color;\n    background-color: @background;\n\n    a& {\n      color: @color;\n\n      .list-group-item-heading { color: inherit; }\n\n      &:hover,\n      &:focus {\n        color: @color;\n        background-color: darken(@background, 5%);\n      }\n      &.active,\n      &.active:hover,\n      &.active:focus {\n        color: #fff;\n        background-color: @color;\n        border-color: @color;\n      }\n    }\n  }\n}\n\n// Button variants\n// -------------------------\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n.button-variant(@color; @background; @border) {\n  color: @color;\n  background-color: @background;\n  border-color: @border;\n\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &:active,\n  &.active,\n  .open .dropdown-toggle& {\n    color: @color;\n    background-color: darken(@background, 8%);\n        border-color: darken(@border, 12%);\n  }\n  &:active,\n  &.active,\n  .open .dropdown-toggle& {\n    background-image: none;\n  }\n  &.disabled,\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n    &,\n    &:hover,\n    &:focus,\n    &:active,\n    &.active {\n      background-color: @background;\n          border-color: @border;\n    }\n  }\n\n  .badge {\n    color: @background;\n    background-color: @color;\n  }\n}\n\n// Button sizes\n// -------------------------\n.button-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n  padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n  font-size: @font-size;\n  line-height: @line-height;\n  border-radius: @border-radius;\n}\n\n// Pagination\n// -------------------------\n.pagination-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @border-radius) {\n  > li {\n    > a,\n    > span {\n      padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n      font-size: @font-size;\n    }\n    &:first-child {\n      > a,\n      > span {\n        .border-left-radius(@border-radius);\n      }\n    }\n    &:last-child {\n      > a,\n      > span {\n        .border-right-radius(@border-radius);\n      }\n    }\n  }\n}\n\n// Labels\n// -------------------------\n.label-variant(@color) {\n  background-color: @color;\n  &[href] {\n    &:hover,\n    &:focus {\n      background-color: darken(@color, 10%);\n    }\n  }\n}\n\n// Contextual backgrounds\n// -------------------------\n.bg-variant(@color) {\n  background-color: @color;\n  a&:hover {\n    background-color: darken(@color, 10%);\n  }\n}\n\n// Typography\n// -------------------------\n.text-emphasis-variant(@color) {\n  color: @color;\n  a&:hover {\n    color: darken(@color, 10%);\n  }\n}\n\n// Navbar vertical align\n// -------------------------\n// Vertically center elements in the navbar.\n// Example: an element has a height of 30px, so write out `.navbar-vertical-align(30px);` to calculate the appropriate top margin.\n.navbar-vertical-align(@element-height) {\n  margin-top: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n  margin-bottom: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n}\n\n// Progress bars\n// -------------------------\n.progress-bar-variant(@color) {\n  background-color: @color;\n  .progress-striped & {\n    #gradient > .striped();\n  }\n}\n\n// Responsive utilities\n// -------------------------\n// More easily include all the states for responsive-utilities.less.\n.responsive-visibility() {\n  display: block !important;\n  table&  { display: table; }\n  tr&     { display: table-row !important; }\n  th&,\n  td&     { display: table-cell !important; }\n}\n\n.responsive-invisibility() {\n  display: none !important;\n}\n\n\n// Grid System\n// -----------\n\n// Centered container element\n.container-fixed() {\n  margin-right: auto;\n  margin-left: auto;\n  padding-left:  (@grid-gutter-width / 2);\n  padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n  &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Creates a wrapper for a series of columns\n.make-row(@gutter: @grid-gutter-width) {\n  margin-left:  (@gutter / -2);\n  margin-right: (@gutter / -2);\n  &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Generate the extra small columns\n.make-xs-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  float: left;\n  width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n}\n.make-xs-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-xs-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-xs-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-xs-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-xs-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-xs-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Generate the small columns\n.make-sm-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    float: left;\n    width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-sm-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-sm-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-sm-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Generate the medium columns\n.make-md-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    float: left;\n    width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-md-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-md-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-md-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Generate the large columns\n.make-lg-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    float: left;\n    width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-lg-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-lg-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-lg-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `@grid-columns`.\n\n.make-grid-columns() {\n  // Common styles for all sizes of grid columns, widths 1-12\n  .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n    @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n    .col((@index + 1), @item);\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general; \"=<\" isn't a typo\n    @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n    .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n    @{list} {\n      position: relative;\n      // Prevent columns from collapsing when empty\n      min-height: 1px;\n      // Inner gutter via padding\n      padding-left:  (@grid-gutter-width / 2);\n      padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n    }\n  }\n  .col(1); // kickstart it\n}\n\n.float-grid-columns(@class) {\n  .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n    @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n    .col((@index + 1), @item);\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general\n    @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n    .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n    @{list} {\n      float: left;\n    }\n  }\n  .col(1); // kickstart it\n}\n\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = width) and (@index > 0) {\n  .col-@{class}-@{index} {\n    width: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) {\n  .col-@{class}-push-@{index} {\n    left: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) {\n  .col-@{class}-pull-@{index} {\n    right: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = offset) {\n  .col-@{class}-offset-@{index} {\n    margin-left: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n\n// Basic looping in LESS\n.loop-grid-columns(@index, @class, @type) when (@index >= 0) {\n  .calc-grid-column(@index, @class, @type);\n  // next iteration\n  .loop-grid-columns((@index - 1), @class, @type);\n}\n\n// Create grid for specific class\n.make-grid(@class) {\n  .float-grid-columns(@class);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, width);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, pull);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, push);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, offset);\n}\n\n// Form validation states\n//\n// Used in forms.less to generate the form validation CSS for warnings, errors,\n// and successes.\n\n.form-control-validation(@text-color: #555; @border-color: #ccc; @background-color: #f5f5f5) {\n  // Color the label and help text\n  .help-block,\n  .control-label,\n  .radio,\n  .checkbox,\n  .radio-inline,\n  .checkbox-inline  {\n    color: @text-color;\n  }\n  // Set the border and box shadow on specific inputs to match\n  .form-control {\n    border-color: @border-color;\n    .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)); // Redeclare so transitions work\n    &:focus {\n      border-color: darken(@border-color, 10%);\n      @shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 6px lighten(@border-color, 20%);\n      .box-shadow(@shadow);\n    }\n  }\n  // Set validation states also for addons\n  .input-group-addon {\n    color: @text-color;\n    border-color: @border-color;\n    background-color: @background-color;\n  }\n  // Optional feedback icon\n  .form-control-feedback {\n    color: @text-color;\n  }\n}\n\n// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `@input-focus-border` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n\n.form-control-focus(@color: @input-border-focus) {\n  @color-rgba: rgba(red(@color), green(@color), blue(@color), .6);\n  &:focus {\n    border-color: @color;\n    outline: 0;\n    .box-shadow(~\"inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px @{color-rgba}\");\n  }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Relative text size, padding, and border-radii changes for form controls. For\n// horizontal sizing, wrap controls in the predefined grid classes. `<select>`\n// element gets special love because it's special, and that's a fact!\n\n.input-size(@input-height; @padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n  height: @input-height;\n  padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n  font-size: @font-size;\n  line-height: @line-height;\n  border-radius: @border-radius;\n\n  select& {\n    height: @input-height;\n    line-height: @input-height;\n  }\n\n  textarea&,\n  select[multiple]& {\n    height: auto;\n  }\n}\n"]}
\ No newline at end of file
index 7f36651..2a92c00 100644 (file)
@@ -1,14 +1,15 @@
 /*!
- * Bootstrap v3.1.1 (http://getbootstrap.com)
- * Copyright 2011-2014 Twitter, Inc.
- * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
- */
-
-/*! normalize.css v3.0.0 | MIT License | git.io/normalize */
+ * bootswatch v3.2.0
+ * Homepage: http://bootswatch.com
+ * Copyright 2012-2014 Thomas Park
+ * Licensed under MIT
+ * Based on Bootstrap
+*/
+/*! normalize.css v3.0.1 | MIT License | git.io/normalize */
 html {
   font-family: sans-serif;
+  -ms-text-size-adjust: 100%;
   -webkit-text-size-adjust: 100%;
-      -ms-text-size-adjust: 100%;
 }
 body {
   margin: 0;
@@ -60,28 +61,28 @@ dfn {
   font-style: italic;
 }
 h1 {
-  margin: .67em 0;
   font-size: 2em;
+  margin: 0.67em 0;
 }
 mark {
-  color: #000;
   background: #ff0;
+  color: #000;
 }
 small {
   font-size: 80%;
 }
 sub,
 sup {
-  position: relative;
   font-size: 75%;
   line-height: 0;
+  position: relative;
   vertical-align: baseline;
 }
 sup {
-  top: -.5em;
+  top: -0.5em;
 }
 sub {
-  bottom: -.25em;
+  bottom: -0.25em;
 }
 img {
   border: 0;
@@ -93,9 +94,9 @@ figure {
   margin: 1em 40px;
 }
 hr {
-  height: 0;
   -moz-box-sizing: content-box;
-       box-sizing: content-box;
+  box-sizing: content-box;
+  height: 0;
 }
 pre {
   overflow: auto;
@@ -112,9 +113,9 @@ input,
 optgroup,
 select,
 textarea {
-  margin: 0;
-  font: inherit;
   color: inherit;
+  font: inherit;
+  margin: 0;
 }
 button {
   overflow: visible;
@@ -136,8 +137,8 @@ html input[disabled] {
 }
 button::-moz-focus-inner,
 input::-moz-focus-inner {
-  padding: 0;
   border: 0;
+  padding: 0;
 }
 input {
   line-height: normal;
@@ -152,23 +153,23 @@ input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
   height: auto;
 }
 input[type="search"] {
-  -webkit-box-sizing: content-box;
-     -moz-box-sizing: content-box;
-          box-sizing: content-box;
   -webkit-appearance: textfield;
+  -moz-box-sizing: content-box;
+  -webkit-box-sizing: content-box;
+  box-sizing: content-box;
 }
 input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button,
 input[type="search"]::-webkit-search-decoration {
   -webkit-appearance: none;
 }
 fieldset {
-  padding: .35em .625em .75em;
-  margin: 0 2px;
   border: 1px solid #c0c0c0;
+  margin: 0 2px;
+  padding: 0.35em 0.625em 0.75em;
 }
 legend {
-  padding: 0;
   border: 0;
+  padding: 0;
 }
 textarea {
   overflow: auto;
@@ -177,8 +178,8 @@ optgroup {
   font-weight: bold;
 }
 table {
-  border-spacing: 0;
   border-collapse: collapse;
+  border-spacing: 0;
 }
 td,
 th {
@@ -186,8 +187,8 @@ th {
 }
 @media print {
   * {
-    color: #000 !important;
     text-shadow: none !important;
+    color: #000 !important;
     background: transparent !important;
     box-shadow: none !important;
   }
@@ -208,7 +209,6 @@ th {
   pre,
   blockquote {
     border: 1px solid #999;
-
     page-break-inside: avoid;
   }
   thead {
@@ -256,2740 +256,2849 @@ th {
     border: 1px solid #ddd !important;
   }
 }
-* {
-  -webkit-box-sizing: border-box;
-     -moz-box-sizing: border-box;
-          box-sizing: border-box;
+@font-face {
+  font-family: 'Glyphicons Halflings';
+  src: url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.eot');
+  src: url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.woff') format('woff'), url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf') format('truetype'), url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.svg#glyphicons_halflingsregular') format('svg');
 }
-*:before,
-*:after {
-  -webkit-box-sizing: border-box;
-     -moz-box-sizing: border-box;
-          box-sizing: border-box;
+.glyphicon {
+  position: relative;
+  top: 1px;
+  display: inline-block;
+  font-family: 'Glyphicons Halflings';
+  font-style: normal;
+  font-weight: normal;
+  line-height: 1;
+  -webkit-font-smoothing: antialiased;
+  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
 }
-html {
-  font-size: 62.5%;
-
-  -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
+.glyphicon-asterisk:before {
+  content: "\2a";
 }
-body {
-  font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
-  font-size: 14px;
-  line-height: 1.42857143;
-  color: #333;
-  background-color: #fff;
+.glyphicon-plus:before {
+  content: "\2b";
 }
-input,
-button,
-select,
-textarea {
-  font-family: inherit;
-  font-size: inherit;
-  line-height: inherit;
+.glyphicon-euro:before {
+  content: "\20ac";
 }
-a {
-  color: #428bca;
-  text-decoration: none;
+.glyphicon-minus:before {
+  content: "\2212";
 }
-a:hover,
-a:focus {
-  color: #2a6496;
-  text-decoration: underline;
+.glyphicon-cloud:before {
+  content: "\2601";
 }
-a:focus {
-  outline: thin dotted;
-  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
-  outline-offset: -2px;
+.glyphicon-envelope:before {
+  content: "\2709";
 }
-figure {
-  margin: 0;
+.glyphicon-pencil:before {
+  content: "\270f";
 }
-img {
-  vertical-align: middle;
+.glyphicon-glass:before {
+  content: "\e001";
 }
-.img-responsive,
-.thumbnail > img,
-.thumbnail a > img,
-.carousel-inner > .item > img,
-.carousel-inner > .item > a > img {
-  display: block;
-  max-width: 100%;
-  height: auto;
+.glyphicon-music:before {
+  content: "\e002";
 }
-.img-rounded {
-  border-radius: 6px;
+.glyphicon-search:before {
+  content: "\e003";
 }
-.img-thumbnail {
-  display: inline-block;
-  max-width: 100%;
-  height: auto;
-  padding: 4px;
-  line-height: 1.42857143;
-  background-color: #fff;
-  border: 1px solid #ddd;
-  border-radius: 4px;
-  -webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-          transition: all .2s ease-in-out;
+.glyphicon-heart:before {
+  content: "\e005";
 }
-.img-circle {
-  border-radius: 50%;
+.glyphicon-star:before {
+  content: "\e006";
 }
-hr {
-  margin-top: 20px;
-  margin-bottom: 20px;
-  border: 0;
-  border-top: 1px solid #eee;
+.glyphicon-star-empty:before {
+  content: "\e007";
 }
-.sr-only {
-  position: absolute;
-  width: 1px;
-  height: 1px;
-  padding: 0;
-  margin: -1px;
-  overflow: hidden;
-  clip: rect(0, 0, 0, 0);
-  border: 0;
+.glyphicon-user:before {
+  content: "\e008";
 }
-h1,
-h2,
-h3,
-h4,
-h5,
-h6,
-.h1,
-.h2,
-.h3,
-.h4,
-.h5,
-.h6 {
-  font-family: inherit;
-  font-weight: 500;
-  line-height: 1.1;
-  color: inherit;
+.glyphicon-film:before {
+  content: "\e009";
 }
-h1 small,
-h2 small,
-h3 small,
-h4 small,
-h5 small,
-h6 small,
-.h1 small,
-.h2 small,
-.h3 small,
-.h4 small,
-.h5 small,
-.h6 small,
-h1 .small,
-h2 .small,
-h3 .small,
-h4 .small,
-h5 .small,
-h6 .small,
-.h1 .small,
-.h2 .small,
-.h3 .small,
-.h4 .small,
-.h5 .small,
-.h6 .small {
-  font-weight: normal;
-  line-height: 1;
-  color: #999;
+.glyphicon-th-large:before {
+  content: "\e010";
 }
-h1,
-.h1,
-h2,
-.h2,
-h3,
-.h3 {
-  margin-top: 20px;
-  margin-bottom: 10px;
+.glyphicon-th:before {
+  content: "\e011";
 }
-h1 small,
-.h1 small,
-h2 small,
-.h2 small,
-h3 small,
-.h3 small,
-h1 .small,
-.h1 .small,
-h2 .small,
-.h2 .small,
-h3 .small,
-.h3 .small {
-  font-size: 65%;
+.glyphicon-th-list:before {
+  content: "\e012";
 }
-h4,
-.h4,
-h5,
-.h5,
-h6,
-.h6 {
-  margin-top: 10px;
-  margin-bottom: 10px;
+.glyphicon-ok:before {
+  content: "\e013";
 }
-h4 small,
-.h4 small,
-h5 small,
-.h5 small,
-h6 small,
-.h6 small,
-h4 .small,
-.h4 .small,
-h5 .small,
-.h5 .small,
-h6 .small,
-.h6 .small {
-  font-size: 75%;
+.glyphicon-remove:before {
+  content: "\e014";
 }
-h1,
-.h1 {
-  font-size: 36px;
+.glyphicon-zoom-in:before {
+  content: "\e015";
 }
-h2,
-.h2 {
-  font-size: 30px;
+.glyphicon-zoom-out:before {
+  content: "\e016";
 }
-h3,
-.h3 {
-  font-size: 24px;
+.glyphicon-off:before {
+  content: "\e017";
 }
-h4,
-.h4 {
-  font-size: 18px;
+.glyphicon-signal:before {
+  content: "\e018";
 }
-h5,
-.h5 {
-  font-size: 14px;
+.glyphicon-cog:before {
+  content: "\e019";
 }
-h6,
-.h6 {
-  font-size: 12px;
+.glyphicon-trash:before {
+  content: "\e020";
 }
-p {
-  margin: 0 0 10px;
+.glyphicon-home:before {
+  content: "\e021";
 }
-.lead {
-  margin-bottom: 20px;
-  font-size: 16px;
-  font-weight: 200;
-  line-height: 1.4;
+.glyphicon-file:before {
+  content: "\e022";
 }
-@media (min-width: 768px) {
-  .lead {
-    font-size: 21px;
-  }
+.glyphicon-time:before {
+  content: "\e023";
 }
-small,
-.small {
-  font-size: 85%;
+.glyphicon-road:before {
+  content: "\e024";
 }
-cite {
-  font-style: normal;
+.glyphicon-download-alt:before {
+  content: "\e025";
 }
-.text-left {
-  text-align: left;
+.glyphicon-download:before {
+  content: "\e026";
 }
-.text-right {
-  text-align: right;
+.glyphicon-upload:before {
+  content: "\e027";
 }
-.text-center {
-  text-align: center;
+.glyphicon-inbox:before {
+  content: "\e028";
 }
-.text-justify {
-  text-align: justify;
+.glyphicon-play-circle:before {
+  content: "\e029";
 }
-.text-muted {
-  color: #999;
+.glyphicon-repeat:before {
+  content: "\e030";
 }
-.text-primary {
-  color: #428bca;
+.glyphicon-refresh:before {
+  content: "\e031";
 }
-a.text-primary:hover {
-  color: #3071a9;
+.glyphicon-list-alt:before {
+  content: "\e032";
 }
-.text-success {
-  color: #3c763d;
+.glyphicon-lock:before {
+  content: "\e033";
 }
-a.text-success:hover {
-  color: #2b542c;
+.glyphicon-flag:before {
+  content: "\e034";
 }
-.text-info {
-  color: #31708f;
+.glyphicon-headphones:before {
+  content: "\e035";
 }
-a.text-info:hover {
-  color: #245269;
+.glyphicon-volume-off:before {
+  content: "\e036";
 }
-.text-warning {
-  color: #8a6d3b;
+.glyphicon-volume-down:before {
+  content: "\e037";
 }
-a.text-warning:hover {
-  color: #66512c;
+.glyphicon-volume-up:before {
+  content: "\e038";
 }
-.text-danger {
-  color: #a94442;
+.glyphicon-qrcode:before {
+  content: "\e039";
 }
-a.text-danger:hover {
-  color: #843534;
+.glyphicon-barcode:before {
+  content: "\e040";
 }
-.bg-primary {
-  color: #fff;
-  background-color: #428bca;
+.glyphicon-tag:before {
+  content: "\e041";
 }
-a.bg-primary:hover {
-  background-color: #3071a9;
+.glyphicon-tags:before {
+  content: "\e042";
 }
-.bg-success {
-  background-color: #dff0d8;
+.glyphicon-book:before {
+  content: "\e043";
 }
-a.bg-success:hover {
-  background-color: #c1e2b3;
+.glyphicon-bookmark:before {
+  content: "\e044";
 }
-.bg-info {
-  background-color: #d9edf7;
+.glyphicon-print:before {
+  content: "\e045";
 }
-a.bg-info:hover {
-  background-color: #afd9ee;
+.glyphicon-camera:before {
+  content: "\e046";
 }
-.bg-warning {
-  background-color: #fcf8e3;
+.glyphicon-font:before {
+  content: "\e047";
 }
-a.bg-warning:hover {
-  background-color: #f7ecb5;
+.glyphicon-bold:before {
+  content: "\e048";
 }
-.bg-danger {
-  background-color: #f2dede;
+.glyphicon-italic:before {
+  content: "\e049";
 }
-a.bg-danger:hover {
-  background-color: #e4b9b9;
+.glyphicon-text-height:before {
+  content: "\e050";
 }
-.page-header {
-  padding-bottom: 9px;
-  margin: 40px 0 20px;
-  border-bottom: 1px solid #eee;
+.glyphicon-text-width:before {
+  content: "\e051";
 }
-ul,
-ol {
-  margin-top: 0;
-  margin-bottom: 10px;
+.glyphicon-align-left:before {
+  content: "\e052";
 }
-ul ul,
-ol ul,
-ul ol,
-ol ol {
-  margin-bottom: 0;
+.glyphicon-align-center:before {
+  content: "\e053";
 }
-.list-unstyled {
-  padding-left: 0;
-  list-style: none;
+.glyphicon-align-right:before {
+  content: "\e054";
 }
-.list-inline {
-  padding-left: 0;
-  margin-left: -5px;
-  list-style: none;
+.glyphicon-align-justify:before {
+  content: "\e055";
 }
-.list-inline > li {
-  display: inline-block;
-  padding-right: 5px;
-  padding-left: 5px;
+.glyphicon-list:before {
+  content: "\e056";
 }
-dl {
-  margin-top: 0;
-  margin-bottom: 20px;
+.glyphicon-indent-left:before {
+  content: "\e057";
 }
-dt,
-dd {
-  line-height: 1.42857143;
+.glyphicon-indent-right:before {
+  content: "\e058";
 }
-dt {
-  font-weight: bold;
+.glyphicon-facetime-video:before {
+  content: "\e059";
 }
-dd {
-  margin-left: 0;
+.glyphicon-picture:before {
+  content: "\e060";
 }
-@media (min-width: 768px) {
-  .dl-horizontal dt {
-    float: left;
-    width: 160px;
-    overflow: hidden;
-    clear: left;
-    text-align: right;
-    text-overflow: ellipsis;
-    white-space: nowrap;
-  }
-  .dl-horizontal dd {
-    margin-left: 180px;
-  }
+.glyphicon-map-marker:before {
+  content: "\e062";
 }
-abbr[title],
-abbr[data-original-title] {
-  cursor: help;
-  border-bottom: 1px dotted #999;
+.glyphicon-adjust:before {
+  content: "\e063";
 }
-.initialism {
-  font-size: 90%;
-  text-transform: uppercase;
+.glyphicon-tint:before {
+  content: "\e064";
 }
-blockquote {
-  padding: 10px 20px;
-  margin: 0 0 20px;
-  font-size: 17.5px;
-  border-left: 5px solid #eee;
+.glyphicon-edit:before {
+  content: "\e065";
 }
-blockquote p:last-child,
-blockquote ul:last-child,
-blockquote ol:last-child {
-  margin-bottom: 0;
+.glyphicon-share:before {
+  content: "\e066";
 }
-blockquote footer,
-blockquote small,
-blockquote .small {
-  display: block;
-  font-size: 80%;
-  line-height: 1.42857143;
-  color: #999;
+.glyphicon-check:before {
+  content: "\e067";
 }
-blockquote footer:before,
-blockquote small:before,
-blockquote .small:before {
-  content: '\2014 \00A0';
+.glyphicon-move:before {
+  content: "\e068";
 }
-.blockquote-reverse,
-blockquote.pull-right {
-  padding-right: 15px;
-  padding-left: 0;
-  text-align: right;
-  border-right: 5px solid #eee;
-  border-left: 0;
+.glyphicon-step-backward:before {
+  content: "\e069";
 }
-.blockquote-reverse footer:before,
-blockquote.pull-right footer:before,
-.blockquote-reverse small:before,
-blockquote.pull-right small:before,
-.blockquote-reverse .small:before,
-blockquote.pull-right .small:before {
-  content: '';
+.glyphicon-fast-backward:before {
+  content: "\e070";
 }
-.blockquote-reverse footer:after,
-blockquote.pull-right footer:after,
-.blockquote-reverse small:after,
-blockquote.pull-right small:after,
-.blockquote-reverse .small:after,
-blockquote.pull-right .small:after {
-  content: '\00A0 \2014';
+.glyphicon-backward:before {
+  content: "\e071";
 }
-blockquote:before,
-blockquote:after {
-  content: "";
+.glyphicon-play:before {
+  content: "\e072";
 }
-address {
-  margin-bottom: 20px;
-  font-style: normal;
-  line-height: 1.42857143;
+.glyphicon-pause:before {
+  content: "\e073";
 }
-code,
-kbd,
-pre,
-samp {
-  font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Courier New", monospace;
+.glyphicon-stop:before {
+  content: "\e074";
 }
-code {
-  padding: 2px 4px;
-  font-size: 90%;
-  color: #c7254e;
-  white-space: nowrap;
-  background-color: #f9f2f4;
-  border-radius: 4px;
+.glyphicon-forward:before {
+  content: "\e075";
 }
-kbd {
-  padding: 2px 4px;
-  font-size: 90%;
-  color: #fff;
-  background-color: #333;
-  border-radius: 3px;
-  box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .25);
-}
-pre {
-  display: block;
-  padding: 9.5px;
-  margin: 0 0 10px;
-  font-size: 13px;
-  line-height: 1.42857143;
-  color: #333;
-  word-break: break-all;
-  word-wrap: break-word;
-  background-color: #f5f5f5;
-  border: 1px solid #ccc;
-  border-radius: 4px;
+.glyphicon-fast-forward:before {
+  content: "\e076";
 }
-pre code {
-  padding: 0;
-  font-size: inherit;
-  color: inherit;
-  white-space: pre-wrap;
-  background-color: transparent;
-  border-radius: 0;
+.glyphicon-step-forward:before {
+  content: "\e077";
 }
-.pre-scrollable {
-  max-height: 340px;
-  overflow-y: scroll;
+.glyphicon-eject:before {
+  content: "\e078";
 }
-.container {
-  padding-right: 15px;
-  padding-left: 15px;
-  margin-right: auto;
-  margin-left: auto;
+.glyphicon-chevron-left:before {
+  content: "\e079";
 }
-@media (min-width: 768px) {
-  .container {
-    width: 750px;
-  }
+.glyphicon-chevron-right:before {
+  content: "\e080";
 }
-@media (min-width: 992px) {
-  .container {
-    width: 970px;
-  }
+.glyphicon-plus-sign:before {
+  content: "\e081";
 }
-@media (min-width: 1200px) {
-  .container {
-    width: 1170px;
-  }
+.glyphicon-minus-sign:before {
+  content: "\e082";
 }
-.container-fluid {
-  padding-right: 15px;
-  padding-left: 15px;
-  margin-right: auto;
-  margin-left: auto;
+.glyphicon-remove-sign:before {
+  content: "\e083";
 }
-.row {
-  margin-right: -15px;
-  margin-left: -15px;
+.glyphicon-ok-sign:before {
+  content: "\e084";
 }
-.col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 {
-  position: relative;
-  min-height: 1px;
-  padding-right: 15px;
-  padding-left: 15px;
+.glyphicon-question-sign:before {
+  content: "\e085";
 }
-.col-xs-1, .col-xs-2, .col-xs-3, .col-xs-4, .col-xs-5, .col-xs-6, .col-xs-7, .col-xs-8, .col-xs-9, .col-xs-10, .col-xs-11, .col-xs-12 {
-  float: left;
+.glyphicon-info-sign:before {
+  content: "\e086";
 }
-.col-xs-12 {
-  width: 100%;
+.glyphicon-screenshot:before {
+  content: "\e087";
 }
-.col-xs-11 {
-  width: 91.66666667%;
+.glyphicon-remove-circle:before {
+  content: "\e088";
 }
-.col-xs-10 {
-  width: 83.33333333%;
+.glyphicon-ok-circle:before {
+  content: "\e089";
 }
-.col-xs-9 {
-  width: 75%;
+.glyphicon-ban-circle:before {
+  content: "\e090";
 }
-.col-xs-8 {
-  width: 66.66666667%;
+.glyphicon-arrow-left:before {
+  content: "\e091";
 }
-.col-xs-7 {
-  width: 58.33333333%;
+.glyphicon-arrow-right:before {
+  content: "\e092";
 }
-.col-xs-6 {
-  width: 50%;
+.glyphicon-arrow-up:before {
+  content: "\e093";
 }
-.col-xs-5 {
-  width: 41.66666667%;
+.glyphicon-arrow-down:before {
+  content: "\e094";
 }
-.col-xs-4 {
-  width: 33.33333333%;
+.glyphicon-share-alt:before {
+  content: "\e095";
 }
-.col-xs-3 {
-  width: 25%;
+.glyphicon-resize-full:before {
+  content: "\e096";
 }
-.col-xs-2 {
-  width: 16.66666667%;
+.glyphicon-resize-small:before {
+  content: "\e097";
 }
-.col-xs-1 {
-  width: 8.33333333%;
+.glyphicon-exclamation-sign:before {
+  content: "\e101";
 }
-.col-xs-pull-12 {
-  right: 100%;
+.glyphicon-gift:before {
+  content: "\e102";
 }
-.col-xs-pull-11 {
-  right: 91.66666667%;
+.glyphicon-leaf:before {
+  content: "\e103";
 }
-.col-xs-pull-10 {
-  right: 83.33333333%;
+.glyphicon-fire:before {
+  content: "\e104";
 }
-.col-xs-pull-9 {
-  right: 75%;
+.glyphicon-eye-open:before {
+  content: "\e105";
 }
-.col-xs-pull-8 {
-  right: 66.66666667%;
+.glyphicon-eye-close:before {
+  content: "\e106";
 }
-.col-xs-pull-7 {
-  right: 58.33333333%;
+.glyphicon-warning-sign:before {
+  content: "\e107";
 }
-.col-xs-pull-6 {
-  right: 50%;
+.glyphicon-plane:before {
+  content: "\e108";
 }
-.col-xs-pull-5 {
-  right: 41.66666667%;
+.glyphicon-calendar:before {
+  content: "\e109";
 }
-.col-xs-pull-4 {
-  right: 33.33333333%;
+.glyphicon-random:before {
+  content: "\e110";
 }
-.col-xs-pull-3 {
-  right: 25%;
+.glyphicon-comment:before {
+  content: "\e111";
 }
-.col-xs-pull-2 {
-  right: 16.66666667%;
+.glyphicon-magnet:before {
+  content: "\e112";
 }
-.col-xs-pull-1 {
-  right: 8.33333333%;
+.glyphicon-chevron-up:before {
+  content: "\e113";
 }
-.col-xs-pull-0 {
-  right: 0;
+.glyphicon-chevron-down:before {
+  content: "\e114";
 }
-.col-xs-push-12 {
-  left: 100%;
+.glyphicon-retweet:before {
+  content: "\e115";
 }
-.col-xs-push-11 {
-  left: 91.66666667%;
+.glyphicon-shopping-cart:before {
+  content: "\e116";
 }
-.col-xs-push-10 {
-  left: 83.33333333%;
+.glyphicon-folder-close:before {
+  content: "\e117";
 }
-.col-xs-push-9 {
-  left: 75%;
+.glyphicon-folder-open:before {
+  content: "\e118";
 }
-.col-xs-push-8 {
-  left: 66.66666667%;
+.glyphicon-resize-vertical:before {
+  content: "\e119";
 }
-.col-xs-push-7 {
-  left: 58.33333333%;
+.glyphicon-resize-horizontal:before {
+  content: "\e120";
 }
-.col-xs-push-6 {
-  left: 50%;
+.glyphicon-hdd:before {
+  content: "\e121";
 }
-.col-xs-push-5 {
-  left: 41.66666667%;
+.glyphicon-bullhorn:before {
+  content: "\e122";
 }
-.col-xs-push-4 {
-  left: 33.33333333%;
+.glyphicon-bell:before {
+  content: "\e123";
 }
-.col-xs-push-3 {
-  left: 25%;
+.glyphicon-certificate:before {
+  content: "\e124";
 }
-.col-xs-push-2 {
-  left: 16.66666667%;
+.glyphicon-thumbs-up:before {
+  content: "\e125";
 }
-.col-xs-push-1 {
-  left: 8.33333333%;
+.glyphicon-thumbs-down:before {
+  content: "\e126";
 }
-.col-xs-push-0 {
-  left: 0;
+.glyphicon-hand-right:before {
+  content: "\e127";
 }
-.col-xs-offset-12 {
-  margin-left: 100%;
+.glyphicon-hand-left:before {
+  content: "\e128";
 }
-.col-xs-offset-11 {
-  margin-left: 91.66666667%;
+.glyphicon-hand-up:before {
+  content: "\e129";
 }
-.col-xs-offset-10 {
-  margin-left: 83.33333333%;
+.glyphicon-hand-down:before {
+  content: "\e130";
 }
-.col-xs-offset-9 {
-  margin-left: 75%;
+.glyphicon-circle-arrow-right:before {
+  content: "\e131";
 }
-.col-xs-offset-8 {
-  margin-left: 66.66666667%;
+.glyphicon-circle-arrow-left:before {
+  content: "\e132";
 }
-.col-xs-offset-7 {
-  margin-left: 58.33333333%;
+.glyphicon-circle-arrow-up:before {
+  content: "\e133";
 }
-.col-xs-offset-6 {
-  margin-left: 50%;
+.glyphicon-circle-arrow-down:before {
+  content: "\e134";
 }
-.col-xs-offset-5 {
-  margin-left: 41.66666667%;
+.glyphicon-globe:before {
+  content: "\e135";
 }
-.col-xs-offset-4 {
-  margin-left: 33.33333333%;
+.glyphicon-wrench:before {
+  content: "\e136";
 }
-.col-xs-offset-3 {
-  margin-left: 25%;
+.glyphicon-tasks:before {
+  content: "\e137";
 }
-.col-xs-offset-2 {
-  margin-left: 16.66666667%;
+.glyphicon-filter:before {
+  content: "\e138";
 }
-.col-xs-offset-1 {
-  margin-left: 8.33333333%;
+.glyphicon-briefcase:before {
+  content: "\e139";
 }
-.col-xs-offset-0 {
-  margin-left: 0;
+.glyphicon-fullscreen:before {
+  content: "\e140";
 }
-@media (min-width: 768px) {
-  .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12 {
-    float: left;
-  }
-  .col-sm-12 {
-    width: 100%;
-  }
-  .col-sm-11 {
-    width: 91.66666667%;
-  }
-  .col-sm-10 {
-    width: 83.33333333%;
-  }
-  .col-sm-9 {
-    width: 75%;
-  }
-  .col-sm-8 {
-    width: 66.66666667%;
-  }
-  .col-sm-7 {
-    width: 58.33333333%;
-  }
-  .col-sm-6 {
-    width: 50%;
-  }
-  .col-sm-5 {
-    width: 41.66666667%;
-  }
-  .col-sm-4 {
-    width: 33.33333333%;
-  }
-  .col-sm-3 {
-    width: 25%;
-  }
-  .col-sm-2 {
-    width: 16.66666667%;
-  }
-  .col-sm-1 {
-    width: 8.33333333%;
-  }
-  .col-sm-pull-12 {
-    right: 100%;
-  }
-  .col-sm-pull-11 {
-    right: 91.66666667%;
-  }
-  .col-sm-pull-10 {
-    right: 83.33333333%;
-  }
-  .col-sm-pull-9 {
-    right: 75%;
-  }
-  .col-sm-pull-8 {
-    right: 66.66666667%;
-  }
-  .col-sm-pull-7 {
-    right: 58.33333333%;
-  }
-  .col-sm-pull-6 {
-    right: 50%;
-  }
-  .col-sm-pull-5 {
-    right: 41.66666667%;
-  }
-  .col-sm-pull-4 {
-    right: 33.33333333%;
-  }
-  .col-sm-pull-3 {
-    right: 25%;
-  }
-  .col-sm-pull-2 {
-    right: 16.66666667%;
-  }
-  .col-sm-pull-1 {
-    right: 8.33333333%;
-  }
-  .col-sm-pull-0 {
-    right: 0;
-  }
-  .col-sm-push-12 {
-    left: 100%;
-  }
-  .col-sm-push-11 {
-    left: 91.66666667%;
-  }
-  .col-sm-push-10 {
-    left: 83.33333333%;
-  }
-  .col-sm-push-9 {
-    left: 75%;
-  }
-  .col-sm-push-8 {
-    left: 66.66666667%;
-  }
-  .col-sm-push-7 {
-    left: 58.33333333%;
-  }
-  .col-sm-push-6 {
-    left: 50%;
-  }
-  .col-sm-push-5 {
-    left: 41.66666667%;
-  }
-  .col-sm-push-4 {
-    left: 33.33333333%;
-  }
-  .col-sm-push-3 {
-    left: 25%;
-  }
-  .col-sm-push-2 {
-    left: 16.66666667%;
-  }
-  .col-sm-push-1 {
-    left: 8.33333333%;
-  }
-  .col-sm-push-0 {
-    left: 0;
-  }
-  .col-sm-offset-12 {
-    margin-left: 100%;
-  }
-  .col-sm-offset-11 {
-    margin-left: 91.66666667%;
-  }
-  .col-sm-offset-10 {
-    margin-left: 83.33333333%;
-  }
-  .col-sm-offset-9 {
-    margin-left: 75%;
-  }
-  .col-sm-offset-8 {
-    margin-left: 66.66666667%;
-  }
-  .col-sm-offset-7 {
-    margin-left: 58.33333333%;
-  }
-  .col-sm-offset-6 {
-    margin-left: 50%;
-  }
-  .col-sm-offset-5 {
-    margin-left: 41.66666667%;
-  }
-  .col-sm-offset-4 {
-    margin-left: 33.33333333%;
-  }
-  .col-sm-offset-3 {
-    margin-left: 25%;
-  }
-  .col-sm-offset-2 {
-    margin-left: 16.66666667%;
-  }
-  .col-sm-offset-1 {
-    margin-left: 8.33333333%;
-  }
-  .col-sm-offset-0 {
-    margin-left: 0;
-  }
+.glyphicon-dashboard:before {
+  content: "\e141";
 }
-@media (min-width: 992px) {
-  .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12 {
-    float: left;
-  }
-  .col-md-12 {
-    width: 100%;
-  }
-  .col-md-11 {
-    width: 91.66666667%;
-  }
-  .col-md-10 {
-    width: 83.33333333%;
-  }
-  .col-md-9 {
-    width: 75%;
-  }
-  .col-md-8 {
-    width: 66.66666667%;
-  }
-  .col-md-7 {
-    width: 58.33333333%;
-  }
-  .col-md-6 {
-    width: 50%;
-  }
-  .col-md-5 {
-    width: 41.66666667%;
-  }
-  .col-md-4 {
-    width: 33.33333333%;
-  }
-  .col-md-3 {
-    width: 25%;
-  }
-  .col-md-2 {
-    width: 16.66666667%;
-  }
-  .col-md-1 {
-    width: 8.33333333%;
-  }
-  .col-md-pull-12 {
-    right: 100%;
-  }
-  .col-md-pull-11 {
-    right: 91.66666667%;
-  }
-  .col-md-pull-10 {
-    right: 83.33333333%;
-  }
-  .col-md-pull-9 {
-    right: 75%;
-  }
-  .col-md-pull-8 {
-    right: 66.66666667%;
-  }
-  .col-md-pull-7 {
-    right: 58.33333333%;
-  }
-  .col-md-pull-6 {
-    right: 50%;
-  }
-  .col-md-pull-5 {
-    right: 41.66666667%;
-  }
-  .col-md-pull-4 {
-    right: 33.33333333%;
-  }
-  .col-md-pull-3 {
-    right: 25%;
-  }
-  .col-md-pull-2 {
-    right: 16.66666667%;
-  }
-  .col-md-pull-1 {
-    right: 8.33333333%;
-  }
-  .col-md-pull-0 {
-    right: 0;
-  }
-  .col-md-push-12 {
-    left: 100%;
-  }
-  .col-md-push-11 {
-    left: 91.66666667%;
-  }
-  .col-md-push-10 {
-    left: 83.33333333%;
-  }
-  .col-md-push-9 {
-    left: 75%;
-  }
-  .col-md-push-8 {
-    left: 66.66666667%;
-  }
-  .col-md-push-7 {
-    left: 58.33333333%;
-  }
-  .col-md-push-6 {
-    left: 50%;
-  }
-  .col-md-push-5 {
-    left: 41.66666667%;
-  }
-  .col-md-push-4 {
-    left: 33.33333333%;
-  }
-  .col-md-push-3 {
-    left: 25%;
-  }
-  .col-md-push-2 {
-    left: 16.66666667%;
-  }
-  .col-md-push-1 {
-    left: 8.33333333%;
-  }
-  .col-md-push-0 {
-    left: 0;
-  }
-  .col-md-offset-12 {
-    margin-left: 100%;
-  }
-  .col-md-offset-11 {
-    margin-left: 91.66666667%;
-  }
-  .col-md-offset-10 {
-    margin-left: 83.33333333%;
-  }
-  .col-md-offset-9 {
-    margin-left: 75%;
-  }
-  .col-md-offset-8 {
-    margin-left: 66.66666667%;
-  }
-  .col-md-offset-7 {
-    margin-left: 58.33333333%;
-  }
-  .col-md-offset-6 {
-    margin-left: 50%;
-  }
-  .col-md-offset-5 {
-    margin-left: 41.66666667%;
-  }
-  .col-md-offset-4 {
-    margin-left: 33.33333333%;
-  }
-  .col-md-offset-3 {
-    margin-left: 25%;
-  }
-  .col-md-offset-2 {
-    margin-left: 16.66666667%;
-  }
-  .col-md-offset-1 {
-    margin-left: 8.33333333%;
-  }
-  .col-md-offset-0 {
-    margin-left: 0;
-  }
+.glyphicon-paperclip:before {
+  content: "\e142";
 }
-@media (min-width: 1200px) {
-  .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12 {
-    float: left;
-  }
-  .col-lg-12 {
-    width: 100%;
-  }
-  .col-lg-11 {
-    width: 91.66666667%;
-  }
-  .col-lg-10 {
-    width: 83.33333333%;
-  }
-  .col-lg-9 {
-    width: 75%;
-  }
-  .col-lg-8 {
-    width: 66.66666667%;
-  }
-  .col-lg-7 {
-    width: 58.33333333%;
-  }
-  .col-lg-6 {
-    width: 50%;
-  }
-  .col-lg-5 {
-    width: 41.66666667%;
-  }
-  .col-lg-4 {
-    width: 33.33333333%;
-  }
-  .col-lg-3 {
-    width: 25%;
-  }
-  .col-lg-2 {
-    width: 16.66666667%;
-  }
-  .col-lg-1 {
-    width: 8.33333333%;
-  }
-  .col-lg-pull-12 {
-    right: 100%;
-  }
-  .col-lg-pull-11 {
-    right: 91.66666667%;
-  }
-  .col-lg-pull-10 {
-    right: 83.33333333%;
-  }
-  .col-lg-pull-9 {
-    right: 75%;
-  }
-  .col-lg-pull-8 {
-    right: 66.66666667%;
-  }
-  .col-lg-pull-7 {
-    right: 58.33333333%;
-  }
-  .col-lg-pull-6 {
-    right: 50%;
-  }
-  .col-lg-pull-5 {
-    right: 41.66666667%;
-  }
-  .col-lg-pull-4 {
-    right: 33.33333333%;
-  }
-  .col-lg-pull-3 {
-    right: 25%;
-  }
-  .col-lg-pull-2 {
-    right: 16.66666667%;
-  }
-  .col-lg-pull-1 {
-    right: 8.33333333%;
-  }
-  .col-lg-pull-0 {
-    right: 0;
-  }
-  .col-lg-push-12 {
-    left: 100%;
-  }
-  .col-lg-push-11 {
-    left: 91.66666667%;
-  }
-  .col-lg-push-10 {
-    left: 83.33333333%;
-  }
-  .col-lg-push-9 {
-    left: 75%;
-  }
-  .col-lg-push-8 {
-    left: 66.66666667%;
-  }
-  .col-lg-push-7 {
-    left: 58.33333333%;
-  }
-  .col-lg-push-6 {
-    left: 50%;
-  }
-  .col-lg-push-5 {
-    left: 41.66666667%;
-  }
-  .col-lg-push-4 {
-    left: 33.33333333%;
-  }
-  .col-lg-push-3 {
-    left: 25%;
-  }
-  .col-lg-push-2 {
-    left: 16.66666667%;
-  }
-  .col-lg-push-1 {
-    left: 8.33333333%;
-  }
-  .col-lg-push-0 {
-    left: 0;
-  }
-  .col-lg-offset-12 {
-    margin-left: 100%;
-  }
-  .col-lg-offset-11 {
-    margin-left: 91.66666667%;
-  }
-  .col-lg-offset-10 {
-    margin-left: 83.33333333%;
-  }
-  .col-lg-offset-9 {
-    margin-left: 75%;
-  }
-  .col-lg-offset-8 {
-    margin-left: 66.66666667%;
-  }
-  .col-lg-offset-7 {
-    margin-left: 58.33333333%;
-  }
-  .col-lg-offset-6 {
-    margin-left: 50%;
-  }
-  .col-lg-offset-5 {
-    margin-left: 41.66666667%;
-  }
-  .col-lg-offset-4 {
-    margin-left: 33.33333333%;
-  }
-  .col-lg-offset-3 {
-    margin-left: 25%;
-  }
-  .col-lg-offset-2 {
-    margin-left: 16.66666667%;
-  }
-  .col-lg-offset-1 {
-    margin-left: 8.33333333%;
-  }
-  .col-lg-offset-0 {
-    margin-left: 0;
-  }
+.glyphicon-heart-empty:before {
+  content: "\e143";
 }
-table {
-  max-width: 100%;
-  background-color: transparent;
+.glyphicon-link:before {
+  content: "\e144";
 }
-th {
-  text-align: left;
+.glyphicon-phone:before {
+  content: "\e145";
 }
-.table {
-  width: 100%;
-  margin-bottom: 20px;
+.glyphicon-pushpin:before {
+  content: "\e146";
 }
-.table > thead > tr > th,
-.table > tbody > tr > th,
-.table > tfoot > tr > th,
-.table > thead > tr > td,
-.table > tbody > tr > td,
-.table > tfoot > tr > td {
-  padding: 8px;
-  line-height: 1.42857143;
-  vertical-align: top;
-  border-top: 1px solid #ddd;
+.glyphicon-usd:before {
+  content: "\e148";
 }
-.table > thead > tr > th {
-  vertical-align: bottom;
-  border-bottom: 2px solid #ddd;
+.glyphicon-gbp:before {
+  content: "\e149";
 }
-.table > caption + thead > tr:first-child > th,
-.table > colgroup + thead > tr:first-child > th,
-.table > thead:first-child > tr:first-child > th,
-.table > caption + thead > tr:first-child > td,
-.table > colgroup + thead > tr:first-child > td,
-.table > thead:first-child > tr:first-child > td {
-  border-top: 0;
+.glyphicon-sort:before {
+  content: "\e150";
 }
-.table > tbody + tbody {
-  border-top: 2px solid #ddd;
+.glyphicon-sort-by-alphabet:before {
+  content: "\e151";
 }
-.table .table {
-  background-color: #fff;
+.glyphicon-sort-by-alphabet-alt:before {
+  content: "\e152";
 }
-.table-condensed > thead > tr > th,
-.table-condensed > tbody > tr > th,
-.table-condensed > tfoot > tr > th,
-.table-condensed > thead > tr > td,
-.table-condensed > tbody > tr > td,
-.table-condensed > tfoot > tr > td {
-  padding: 5px;
+.glyphicon-sort-by-order:before {
+  content: "\e153";
 }
-.table-bordered {
-  border: 1px solid #ddd;
+.glyphicon-sort-by-order-alt:before {
+  content: "\e154";
 }
-.table-bordered > thead > tr > th,
-.table-bordered > tbody > tr > th,
-.table-bordered > tfoot > tr > th,
-.table-bordered > thead > tr > td,
-.table-bordered > tbody > tr > td,
-.table-bordered > tfoot > tr > td {
-  border: 1px solid #ddd;
+.glyphicon-sort-by-attributes:before {
+  content: "\e155";
 }
-.table-bordered > thead > tr > th,
-.table-bordered > thead > tr > td {
-  border-bottom-width: 2px;
+.glyphicon-sort-by-attributes-alt:before {
+  content: "\e156";
 }
-.table-striped > tbody > tr:nth-child(odd) > td,
-.table-striped > tbody > tr:nth-child(odd) > th {
-  background-color: #f9f9f9;
+.glyphicon-unchecked:before {
+  content: "\e157";
 }
-.table-hover > tbody > tr:hover > td,
-.table-hover > tbody > tr:hover > th {
-  background-color: #f5f5f5;
+.glyphicon-expand:before {
+  content: "\e158";
 }
-table col[class*="col-"] {
-  position: static;
-  display: table-column;
-  float: none;
+.glyphicon-collapse-down:before {
+  content: "\e159";
 }
-table td[class*="col-"],
-table th[class*="col-"] {
-  position: static;
-  display: table-cell;
-  float: none;
+.glyphicon-collapse-up:before {
+  content: "\e160";
 }
-.table > thead > tr > td.active,
-.table > tbody > tr > td.active,
-.table > tfoot > tr > td.active,
-.table > thead > tr > th.active,
-.table > tbody > tr > th.active,
-.table > tfoot > tr > th.active,
-.table > thead > tr.active > td,
-.table > tbody > tr.active > td,
-.table > tfoot > tr.active > td,
-.table > thead > tr.active > th,
-.table > tbody > tr.active > th,
-.table > tfoot > tr.active > th {
-  background-color: #f5f5f5;
+.glyphicon-log-in:before {
+  content: "\e161";
 }
-.table-hover > tbody > tr > td.active:hover,
-.table-hover > tbody > tr > th.active:hover,
-.table-hover > tbody > tr.active:hover > td,
-.table-hover > tbody > tr.active:hover > th {
-  background-color: #e8e8e8;
+.glyphicon-flash:before {
+  content: "\e162";
 }
-.table > thead > tr > td.success,
-.table > tbody > tr > td.success,
-.table > tfoot > tr > td.success,
-.table > thead > tr > th.success,
-.table > tbody > tr > th.success,
-.table > tfoot > tr > th.success,
-.table > thead > tr.success > td,
-.table > tbody > tr.success > td,
-.table > tfoot > tr.success > td,
-.table > thead > tr.success > th,
-.table > tbody > tr.success > th,
-.table > tfoot > tr.success > th {
-  background-color: #dff0d8;
+.glyphicon-log-out:before {
+  content: "\e163";
 }
-.table-hover > tbody > tr > td.success:hover,
-.table-hover > tbody > tr > th.success:hover,
-.table-hover > tbody > tr.success:hover > td,
-.table-hover > tbody > tr.success:hover > th {
-  background-color: #d0e9c6;
+.glyphicon-new-window:before {
+  content: "\e164";
 }
-.table > thead > tr > td.info,
-.table > tbody > tr > td.info,
-.table > tfoot > tr > td.info,
-.table > thead > tr > th.info,
-.table > tbody > tr > th.info,
-.table > tfoot > tr > th.info,
-.table > thead > tr.info > td,
-.table > tbody > tr.info > td,
-.table > tfoot > tr.info > td,
-.table > thead > tr.info > th,
-.table > tbody > tr.info > th,
-.table > tfoot > tr.info > th {
-  background-color: #d9edf7;
+.glyphicon-record:before {
+  content: "\e165";
 }
-.table-hover > tbody > tr > td.info:hover,
-.table-hover > tbody > tr > th.info:hover,
-.table-hover > tbody > tr.info:hover > td,
-.table-hover > tbody > tr.info:hover > th {
-  background-color: #c4e3f3;
+.glyphicon-save:before {
+  content: "\e166";
 }
-.table > thead > tr > td.warning,
-.table > tbody > tr > td.warning,
-.table > tfoot > tr > td.warning,
-.table > thead > tr > th.warning,
-.table > tbody > tr > th.warning,
-.table > tfoot > tr > th.warning,
-.table > thead > tr.warning > td,
-.table > tbody > tr.warning > td,
-.table > tfoot > tr.warning > td,
-.table > thead > tr.warning > th,
-.table > tbody > tr.warning > th,
-.table > tfoot > tr.warning > th {
-  background-color: #fcf8e3;
+.glyphicon-open:before {
+  content: "\e167";
 }
-.table-hover > tbody > tr > td.warning:hover,
-.table-hover > tbody > tr > th.warning:hover,
-.table-hover > tbody > tr.warning:hover > td,
-.table-hover > tbody > tr.warning:hover > th {
-  background-color: #faf2cc;
+.glyphicon-saved:before {
+  content: "\e168";
 }
-.table > thead > tr > td.danger,
-.table > tbody > tr > td.danger,
-.table > tfoot > tr > td.danger,
-.table > thead > tr > th.danger,
-.table > tbody > tr > th.danger,
-.table > tfoot > tr > th.danger,
-.table > thead > tr.danger > td,
-.table > tbody > tr.danger > td,
-.table > tfoot > tr.danger > td,
-.table > thead > tr.danger > th,
-.table > tbody > tr.danger > th,
-.table > tfoot > tr.danger > th {
-  background-color: #f2dede;
+.glyphicon-import:before {
+  content: "\e169";
 }
-.table-hover > tbody > tr > td.danger:hover,
-.table-hover > tbody > tr > th.danger:hover,
-.table-hover > tbody > tr.danger:hover > td,
-.table-hover > tbody > tr.danger:hover > th {
-  background-color: #ebcccc;
+.glyphicon-export:before {
+  content: "\e170";
 }
-@media (max-width: 767px) {
-  .table-responsive {
-    width: 100%;
-    margin-bottom: 15px;
-    overflow-x: scroll;
-    overflow-y: hidden;
-    -webkit-overflow-scrolling: touch;
-    -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;
-    border: 1px solid #ddd;
-  }
-  .table-responsive > .table {
-    margin-bottom: 0;
-  }
-  .table-responsive > .table > thead > tr > th,
-  .table-responsive > .table > tbody > tr > th,
-  .table-responsive > .table > tfoot > tr > th,
-  .table-responsive > .table > thead > tr > td,
-  .table-responsive > .table > tbody > tr > td,
-  .table-responsive > .table > tfoot > tr > td {
-    white-space: nowrap;
-  }
-  .table-responsive > .table-bordered {
-    border: 0;
-  }
-  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:first-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:first-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:first-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:first-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:first-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:first-child {
-    border-left: 0;
-  }
-  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:last-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:last-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:last-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:last-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:last-child,
-  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:last-child {
-    border-right: 0;
-  }
-  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > th,
-  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > th,
-  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > td,
-  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > td {
-    border-bottom: 0;
-  }
+.glyphicon-send:before {
+  content: "\e171";
 }
-fieldset {
-  min-width: 0;
-  padding: 0;
-  margin: 0;
-  border: 0;
+.glyphicon-floppy-disk:before {
+  content: "\e172";
 }
-legend {
-  display: block;
-  width: 100%;
-  padding: 0;
-  margin-bottom: 20px;
-  font-size: 21px;
-  line-height: inherit;
-  color: #333;
-  border: 0;
-  border-bottom: 1px solid #e5e5e5;
+.glyphicon-floppy-saved:before {
+  content: "\e173";
 }
-label {
-  display: inline-block;
-  margin-bottom: 5px;
-  font-weight: bold;
+.glyphicon-floppy-remove:before {
+  content: "\e174";
 }
-input[type="search"] {
-  -webkit-box-sizing: border-box;
-     -moz-box-sizing: border-box;
-          box-sizing: border-box;
-}
-input[type="radio"],
-input[type="checkbox"] {
-  margin: 4px 0 0;
-  margin-top: 1px \9;
-  /* IE8-9 */
-  line-height: normal;
+.glyphicon-floppy-save:before {
+  content: "\e175";
 }
-input[type="file"] {
-  display: block;
+.glyphicon-floppy-open:before {
+  content: "\e176";
 }
-input[type="range"] {
-  display: block;
-  width: 100%;
+.glyphicon-credit-card:before {
+  content: "\e177";
 }
-select[multiple],
-select[size] {
-  height: auto;
+.glyphicon-transfer:before {
+  content: "\e178";
 }
-input[type="file"]:focus,
-input[type="radio"]:focus,
-input[type="checkbox"]:focus {
-  outline: thin dotted;
-  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
-  outline-offset: -2px;
+.glyphicon-cutlery:before {
+  content: "\e179";
 }
-output {
-  display: block;
-  padding-top: 7px;
-  font-size: 14px;
-  line-height: 1.42857143;
-  color: #555;
+.glyphicon-header:before {
+  content: "\e180";
 }
-.form-control {
-  display: block;
-  width: 100%;
-  height: 34px;
-  padding: 6px 12px;
-  font-size: 14px;
-  line-height: 1.42857143;
-  color: #555;
-  background-color: #fff;
-  background-image: none;
-  border: 1px solid #ccc;
-  border-radius: 4px;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
-  -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
-          transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
+.glyphicon-compressed:before {
+  content: "\e181";
 }
-.form-control:focus {
-  border-color: #66afe9;
-  outline: 0;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
+.glyphicon-earphone:before {
+  content: "\e182";
 }
-.form-control::-moz-placeholder {
-  color: #999;
-  opacity: 1;
+.glyphicon-phone-alt:before {
+  content: "\e183";
 }
-.form-control:-ms-input-placeholder {
-  color: #999;
+.glyphicon-tower:before {
+  content: "\e184";
 }
-.form-control::-webkit-input-placeholder {
-  color: #999;
+.glyphicon-stats:before {
+  content: "\e185";
 }
-.form-control[disabled],
-.form-control[readonly],
-fieldset[disabled] .form-control {
-  cursor: not-allowed;
-  background-color: #eee;
-  opacity: 1;
+.glyphicon-sd-video:before {
+  content: "\e186";
 }
-textarea.form-control {
-  height: auto;
+.glyphicon-hd-video:before {
+  content: "\e187";
 }
-input[type="search"] {
-  -webkit-appearance: none;
+.glyphicon-subtitles:before {
+  content: "\e188";
 }
-input[type="date"] {
-  line-height: 34px;
+.glyphicon-sound-stereo:before {
+  content: "\e189";
 }
-.form-group {
-  margin-bottom: 15px;
+.glyphicon-sound-dolby:before {
+  content: "\e190";
 }
-.radio,
-.checkbox {
-  display: block;
-  min-height: 20px;
-  padding-left: 20px;
-  margin-top: 10px;
-  margin-bottom: 10px;
+.glyphicon-sound-5-1:before {
+  content: "\e191";
 }
-.radio label,
-.checkbox label {
-  display: inline;
-  font-weight: normal;
-  cursor: pointer;
+.glyphicon-sound-6-1:before {
+  content: "\e192";
 }
-.radio input[type="radio"],
-.radio-inline input[type="radio"],
-.checkbox input[type="checkbox"],
-.checkbox-inline input[type="checkbox"] {
-  float: left;
-  margin-left: -20px;
+.glyphicon-sound-7-1:before {
+  content: "\e193";
 }
-.radio + .radio,
-.checkbox + .checkbox {
-  margin-top: -5px;
+.glyphicon-copyright-mark:before {
+  content: "\e194";
 }
-.radio-inline,
-.checkbox-inline {
-  display: inline-block;
-  padding-left: 20px;
-  margin-bottom: 0;
-  font-weight: normal;
-  vertical-align: middle;
-  cursor: pointer;
+.glyphicon-registration-mark:before {
+  content: "\e195";
 }
-.radio-inline + .radio-inline,
-.checkbox-inline + .checkbox-inline {
-  margin-top: 0;
-  margin-left: 10px;
+.glyphicon-cloud-download:before {
+  content: "\e197";
 }
-input[type="radio"][disabled],
-input[type="checkbox"][disabled],
-.radio[disabled],
-.radio-inline[disabled],
-.checkbox[disabled],
-.checkbox-inline[disabled],
-fieldset[disabled] input[type="radio"],
-fieldset[disabled] input[type="checkbox"],
-fieldset[disabled] .radio,
-fieldset[disabled] .radio-inline,
-fieldset[disabled] .checkbox,
-fieldset[disabled] .checkbox-inline {
-  cursor: not-allowed;
+.glyphicon-cloud-upload:before {
+  content: "\e198";
 }
-.input-sm {
-  height: 30px;
-  padding: 5px 10px;
-  font-size: 12px;
-  line-height: 1.5;
-  border-radius: 3px;
+.glyphicon-tree-conifer:before {
+  content: "\e199";
 }
-select.input-sm {
-  height: 30px;
-  line-height: 30px;
+.glyphicon-tree-deciduous:before {
+  content: "\e200";
 }
-textarea.input-sm,
-select[multiple].input-sm {
-  height: auto;
+* {
+  -webkit-box-sizing: border-box;
+  -moz-box-sizing: border-box;
+  box-sizing: border-box;
 }
-.input-lg {
-  height: 46px;
-  padding: 10px 16px;
-  font-size: 18px;
-  line-height: 1.33;
-  border-radius: 6px;
+*:before,
+*:after {
+  -webkit-box-sizing: border-box;
+  -moz-box-sizing: border-box;
+  box-sizing: border-box;
 }
-select.input-lg {
-  height: 46px;
-  line-height: 46px;
+html {
+  font-size: 10px;
+  -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
 }
-textarea.input-lg,
-select[multiple].input-lg {
-  height: auto;
+body {
+  font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
+  font-size: 16px;
+  line-height: 1.42857143;
+  color: #dddddd;
+  background-color: #50297a;
 }
-.has-feedback {
-  position: relative;
+input,
+button,
+select,
+textarea {
+  font-family: inherit;
+  font-size: inherit;
+  line-height: inherit;
 }
-.has-feedback .form-control {
-  padding-right: 42.5px;
+a {
+  color: #f286b2;
+  text-decoration: none;
 }
-.has-feedback .form-control-feedback {
-  position: absolute;
-  top: 25px;
-  right: 0;
-  display: block;
-  width: 34px;
-  height: 34px;
-  line-height: 34px;
-  text-align: center;
+a:hover,
+a:focus {
+  color: #facbde;
+  text-decoration: underline;
 }
-.has-success .help-block,
-.has-success .control-label,
-.has-success .radio,
-.has-success .checkbox,
-.has-success .radio-inline,
-.has-success .checkbox-inline {
-  color: #3c763d;
+a:focus {
+  outline: thin dotted;
+  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
+  outline-offset: -2px;
 }
-.has-success .form-control {
-  border-color: #3c763d;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
+figure {
+  margin: 0;
 }
-.has-success .form-control:focus {
-  border-color: #2b542c;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #67b168;
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #67b168;
+img {
+  vertical-align: middle;
 }
-.has-success .input-group-addon {
-  color: #3c763d;
-  background-color: #dff0d8;
-  border-color: #3c763d;
+.img-responsive,
+.thumbnail > img,
+.thumbnail a > img,
+.carousel-inner > .item > img,
+.carousel-inner > .item > a > img {
+  display: block;
+  width: 100% \9;
+  max-width: 100%;
+  height: auto;
 }
-.has-success .form-control-feedback {
-  color: #3c763d;
+.img-rounded {
+  border-radius: 6px;
 }
-.has-warning .help-block,
-.has-warning .control-label,
-.has-warning .radio,
-.has-warning .checkbox,
-.has-warning .radio-inline,
-.has-warning .checkbox-inline {
-  color: #8a6d3b;
+.img-thumbnail {
+  padding: 4px;
+  line-height: 1.42857143;
+  background-color: #50297a;
+  border: 1px solid #dddddd;
+  border-radius: 4px;
+  -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
+  -o-transition: all 0.2s ease-in-out;
+  transition: all 0.2s ease-in-out;
+  display: inline-block;
+  width: 100% \9;
+  max-width: 100%;
+  height: auto;
 }
-.has-warning .form-control {
-  border-color: #8a6d3b;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
+.img-circle {
+  border-radius: 50%;
 }
-.has-warning .form-control:focus {
-  border-color: #66512c;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #c0a16b;
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #c0a16b;
+hr {
+  margin-top: 22px;
+  margin-bottom: 22px;
+  border: 0;
+  border-top: 1px solid #eb4186;
 }
-.has-warning .input-group-addon {
-  color: #8a6d3b;
-  background-color: #fcf8e3;
-  border-color: #8a6d3b;
+.sr-only {
+  position: absolute;
+  width: 1px;
+  height: 1px;
+  margin: -1px;
+  padding: 0;
+  overflow: hidden;
+  clip: rect(0, 0, 0, 0);
+  border: 0;
 }
-.has-warning .form-control-feedback {
-  color: #8a6d3b;
+.sr-only-focusable:active,
+.sr-only-focusable:focus {
+  position: static;
+  width: auto;
+  height: auto;
+  margin: 0;
+  overflow: visible;
+  clip: auto;
 }
-.has-error .help-block,
-.has-error .control-label,
-.has-error .radio,
-.has-error .checkbox,
-.has-error .radio-inline,
-.has-error .checkbox-inline {
-  color: #a94442;
+h1,
+h2,
+h3,
+h4,
+h5,
+h6,
+.h1,
+.h2,
+.h3,
+.h4,
+.h5,
+.h6 {
+  font-family: inherit;
+  font-weight: 500;
+  line-height: 1.1;
+  color: #eb4186;
 }
-.has-error .form-control {
-  border-color: #a94442;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
+h1 small,
+h2 small,
+h3 small,
+h4 small,
+h5 small,
+h6 small,
+.h1 small,
+.h2 small,
+.h3 small,
+.h4 small,
+.h5 small,
+.h6 small,
+h1 .small,
+h2 .small,
+h3 .small,
+h4 .small,
+h5 .small,
+h6 .small,
+.h1 .small,
+.h2 .small,
+.h3 .small,
+.h4 .small,
+.h5 .small,
+.h6 .small {
+  font-weight: normal;
+  line-height: 1;
+  color: #999999;
 }
-.has-error .form-control:focus {
-  border-color: #843534;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #ce8483;
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #ce8483;
+h1,
+.h1,
+h2,
+.h2,
+h3,
+.h3 {
+  margin-top: 22px;
+  margin-bottom: 11px;
 }
-.has-error .input-group-addon {
-  color: #a94442;
-  background-color: #f2dede;
-  border-color: #a94442;
+h1 small,
+.h1 small,
+h2 small,
+.h2 small,
+h3 small,
+.h3 small,
+h1 .small,
+.h1 .small,
+h2 .small,
+.h2 .small,
+h3 .small,
+.h3 .small {
+  font-size: 65%;
 }
-.has-error .form-control-feedback {
-  color: #a94442;
+h4,
+.h4,
+h5,
+.h5,
+h6,
+.h6 {
+  margin-top: 11px;
+  margin-bottom: 11px;
 }
-.form-control-static {
-  margin-bottom: 0;
+h4 small,
+.h4 small,
+h5 small,
+.h5 small,
+h6 small,
+.h6 small,
+h4 .small,
+.h4 .small,
+h5 .small,
+.h5 .small,
+h6 .small,
+.h6 .small {
+  font-size: 75%;
 }
-.help-block {
-  display: block;
-  margin-top: 5px;
-  margin-bottom: 10px;
-  color: #737373;
+h1,
+.h1 {
+  font-size: 41px;
 }
-@media (min-width: 768px) {
-  .form-inline .form-group {
-    display: inline-block;
-    margin-bottom: 0;
-    vertical-align: middle;
-  }
-  .form-inline .form-control {
-    display: inline-block;
-    width: auto;
-    vertical-align: middle;
-  }
-  .form-inline .input-group > .form-control {
-    width: 100%;
-  }
-  .form-inline .control-label {
-    margin-bottom: 0;
-    vertical-align: middle;
-  }
-  .form-inline .radio,
-  .form-inline .checkbox {
-    display: inline-block;
-    padding-left: 0;
-    margin-top: 0;
-    margin-bottom: 0;
-    vertical-align: middle;
-  }
-  .form-inline .radio input[type="radio"],
-  .form-inline .checkbox input[type="checkbox"] {
-    float: none;
-    margin-left: 0;
-  }
-  .form-inline .has-feedback .form-control-feedback {
-    top: 0;
-  }
+h2,
+.h2 {
+  font-size: 34px;
 }
-.form-horizontal .control-label,
-.form-horizontal .radio,
-.form-horizontal .checkbox,
-.form-horizontal .radio-inline,
-.form-horizontal .checkbox-inline {
-  padding-top: 7px;
-  margin-top: 0;
-  margin-bottom: 0;
+h3,
+.h3 {
+  font-size: 28px;
 }
-.form-horizontal .radio,
-.form-horizontal .checkbox {
-  min-height: 27px;
+h4,
+.h4 {
+  font-size: 20px;
 }
-.form-horizontal .form-group {
-  margin-right: -15px;
-  margin-left: -15px;
+h5,
+.h5 {
+  font-size: 16px;
+}
+h6,
+.h6 {
+  font-size: 14px;
+}
+p {
+  margin: 0 0 11px;
 }
-.form-horizontal .form-control-static {
-  padding-top: 7px;
+.lead {
+  margin-bottom: 22px;
+  font-size: 18px;
+  font-weight: 300;
+  line-height: 1.4;
 }
 @media (min-width: 768px) {
-  .form-horizontal .control-label {
-    text-align: right;
+  .lead {
+    font-size: 24px;
   }
 }
-.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback {
-  top: 0;
-  right: 15px;
+small,
+.small {
+  font-size: 87%;
 }
-.btn {
-  display: inline-block;
-  padding: 6px 12px;
-  margin-bottom: 0;
-  font-size: 14px;
-  font-weight: normal;
-  line-height: 1.42857143;
+cite {
+  font-style: normal;
+}
+mark,
+.mark {
+  background-color: #371c54;
+  padding: .2em;
+}
+.text-left {
+  text-align: left;
+}
+.text-right {
+  text-align: right;
+}
+.text-center {
   text-align: center;
+}
+.text-justify {
+  text-align: justify;
+}
+.text-nowrap {
   white-space: nowrap;
-  vertical-align: middle;
-  cursor: pointer;
-  -webkit-user-select: none;
-     -moz-user-select: none;
-      -ms-user-select: none;
-          user-select: none;
-  background-image: none;
-  border: 1px solid transparent;
-  border-radius: 4px;
 }
-.btn:focus,
-.btn:active:focus,
-.btn.active:focus {
-  outline: thin dotted;
-  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
-  outline-offset: -2px;
+.text-lowercase {
+  text-transform: lowercase;
 }
-.btn:hover,
-.btn:focus {
-  color: #333;
-  text-decoration: none;
+.text-uppercase {
+  text-transform: uppercase;
 }
-.btn:active,
-.btn.active {
-  background-image: none;
-  outline: 0;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125);
-          box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125);
+.text-capitalize {
+  text-transform: capitalize;
 }
-.btn.disabled,
-.btn[disabled],
-fieldset[disabled] .btn {
-  pointer-events: none;
-  cursor: not-allowed;
-  filter: alpha(opacity=65);
-  -webkit-box-shadow: none;
-          box-shadow: none;
-  opacity: .65;
+.text-muted {
+  color: #999999;
 }
-.btn-default {
-  color: #333;
-  background-color: #fff;
-  border-color: #ccc;
+.text-primary {
+  color: #eb4186;
 }
-.btn-default:hover,
-.btn-default:focus,
-.btn-default:active,
-.btn-default.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-default {
-  color: #333;
-  background-color: #ebebeb;
-  border-color: #adadad;
+a.text-primary:hover {
+  color: #e1186a;
 }
-.btn-default:active,
-.btn-default.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-default {
-  background-image: none;
+.text-success {
+  color: #468847;
 }
-.btn-default.disabled,
-.btn-default[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-default,
-.btn-default.disabled:hover,
-.btn-default[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-default:hover,
-.btn-default.disabled:focus,
-.btn-default[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-default:focus,
-.btn-default.disabled:active,
-.btn-default[disabled]:active,
-fieldset[disabled] .btn-default:active,
-.btn-default.disabled.active,
-.btn-default[disabled].active,
-fieldset[disabled] .btn-default.active {
-  background-color: #fff;
-  border-color: #ccc;
+a.text-success:hover {
+  color: #356635;
 }
-.btn-default .badge {
-  color: #fff;
-  background-color: #333;
+.text-info {
+  color: #3a87ad;
 }
-.btn-primary {
-  color: #fff;
-  background-color: #428bca;
-  border-color: #357ebd;
+a.text-info:hover {
+  color: #2d6987;
 }
-.btn-primary:hover,
-.btn-primary:focus,
-.btn-primary:active,
-.btn-primary.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-primary {
-  color: #fff;
-  background-color: #3276b1;
-  border-color: #285e8e;
+.text-warning {
+  color: #c09853;
 }
-.btn-primary:active,
-.btn-primary.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-primary {
-  background-image: none;
-}
-.btn-primary.disabled,
-.btn-primary[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-primary,
-.btn-primary.disabled:hover,
-.btn-primary[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-primary:hover,
-.btn-primary.disabled:focus,
-.btn-primary[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-primary:focus,
-.btn-primary.disabled:active,
-.btn-primary[disabled]:active,
-fieldset[disabled] .btn-primary:active,
-.btn-primary.disabled.active,
-.btn-primary[disabled].active,
-fieldset[disabled] .btn-primary.active {
-  background-color: #428bca;
-  border-color: #357ebd;
+a.text-warning:hover {
+  color: #a47e3c;
 }
-.btn-primary .badge {
-  color: #428bca;
-  background-color: #fff;
+.text-danger {
+  color: #b94a48;
 }
-.btn-success {
-  color: #fff;
-  background-color: #5cb85c;
-  border-color: #4cae4c;
+a.text-danger:hover {
+  color: #953b39;
 }
-.btn-success:hover,
-.btn-success:focus,
-.btn-success:active,
-.btn-success.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-success {
+.bg-primary {
   color: #fff;
-  background-color: #47a447;
-  border-color: #398439;
-}
-.btn-success:active,
-.btn-success.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-success {
-  background-image: none;
-}
-.btn-success.disabled,
-.btn-success[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-success,
-.btn-success.disabled:hover,
-.btn-success[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-success:hover,
-.btn-success.disabled:focus,
-.btn-success[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-success:focus,
-.btn-success.disabled:active,
-.btn-success[disabled]:active,
-fieldset[disabled] .btn-success:active,
-.btn-success.disabled.active,
-.btn-success[disabled].active,
-fieldset[disabled] .btn-success.active {
-  background-color: #5cb85c;
-  border-color: #4cae4c;
+  background-color: #eb4186;
 }
-.btn-success .badge {
-  color: #5cb85c;
-  background-color: #fff;
+a.bg-primary:hover {
+  background-color: #e1186a;
 }
-.btn-info {
-  color: #fff;
-  background-color: #5bc0de;
-  border-color: #46b8da;
+.bg-success {
+  background-color: #dff0d8;
 }
-.btn-info:hover,
-.btn-info:focus,
-.btn-info:active,
-.btn-info.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-info {
-  color: #fff;
-  background-color: #39b3d7;
-  border-color: #269abc;
+a.bg-success:hover {
+  background-color: #c1e2b3;
 }
-.btn-info:active,
-.btn-info.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-info {
-  background-image: none;
+.bg-info {
+  background-color: #e1186a;
 }
-.btn-info.disabled,
-.btn-info[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-info,
-.btn-info.disabled:hover,
-.btn-info[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-info:hover,
-.btn-info.disabled:focus,
-.btn-info[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-info:focus,
-.btn-info.disabled:active,
-.btn-info[disabled]:active,
-fieldset[disabled] .btn-info:active,
-.btn-info.disabled.active,
-.btn-info[disabled].active,
-fieldset[disabled] .btn-info.active {
-  background-color: #5bc0de;
-  border-color: #46b8da;
+a.bg-info:hover {
+  background-color: #b31354;
 }
-.btn-info .badge {
-  color: #5bc0de;
-  background-color: #fff;
+.bg-warning {
+  background-color: #371c54;
 }
-.btn-warning {
-  color: #fff;
-  background-color: #f0ad4e;
-  border-color: #eea236;
+a.bg-warning:hover {
+  background-color: #1e0f2e;
 }
-.btn-warning:hover,
-.btn-warning:focus,
-.btn-warning:active,
-.btn-warning.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-warning {
-  color: #fff;
-  background-color: #ed9c28;
-  border-color: #d58512;
+.bg-danger {
+  background-color: #f2dede;
 }
-.btn-warning:active,
-.btn-warning.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-warning {
-  background-image: none;
+a.bg-danger:hover {
+  background-color: #e4b9b9;
 }
-.btn-warning.disabled,
-.btn-warning[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-warning,
-.btn-warning.disabled:hover,
-.btn-warning[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-warning:hover,
-.btn-warning.disabled:focus,
-.btn-warning[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-warning:focus,
-.btn-warning.disabled:active,
-.btn-warning[disabled]:active,
-fieldset[disabled] .btn-warning:active,
-.btn-warning.disabled.active,
-.btn-warning[disabled].active,
-fieldset[disabled] .btn-warning.active {
-  background-color: #f0ad4e;
-  border-color: #eea236;
+.page-header {
+  padding-bottom: 10px;
+  margin: 44px 0 22px;
+  border-bottom: 1px solid #eeeeee;
 }
-.btn-warning .badge {
-  color: #f0ad4e;
-  background-color: #fff;
+ul,
+ol {
+  margin-top: 0;
+  margin-bottom: 11px;
 }
-.btn-danger {
-  color: #fff;
-  background-color: #d9534f;
-  border-color: #d43f3a;
+ul ul,
+ol ul,
+ul ol,
+ol ol {
+  margin-bottom: 0;
 }
-.btn-danger:hover,
-.btn-danger:focus,
-.btn-danger:active,
-.btn-danger.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-danger {
-  color: #fff;
-  background-color: #d2322d;
-  border-color: #ac2925;
+.list-unstyled {
+  padding-left: 0;
+  list-style: none;
 }
-.btn-danger:active,
-.btn-danger.active,
-.open .dropdown-toggle.btn-danger {
-  background-image: none;
+.list-inline {
+  padding-left: 0;
+  list-style: none;
+  margin-left: -5px;
 }
-.btn-danger.disabled,
-.btn-danger[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-danger,
-.btn-danger.disabled:hover,
-.btn-danger[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-danger:hover,
-.btn-danger.disabled:focus,
-.btn-danger[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-danger:focus,
-.btn-danger.disabled:active,
-.btn-danger[disabled]:active,
-fieldset[disabled] .btn-danger:active,
-.btn-danger.disabled.active,
-.btn-danger[disabled].active,
-fieldset[disabled] .btn-danger.active {
-  background-color: #d9534f;
-  border-color: #d43f3a;
+.list-inline > li {
+  display: inline-block;
+  padding-left: 5px;
+  padding-right: 5px;
 }
-.btn-danger .badge {
-  color: #d9534f;
-  background-color: #fff;
+dl {
+  margin-top: 0;
+  margin-bottom: 22px;
 }
-.btn-link {
-  font-weight: normal;
-  color: #428bca;
-  cursor: pointer;
-  border-radius: 0;
+dt,
+dd {
+  line-height: 1.42857143;
 }
-.btn-link,
-.btn-link:active,
-.btn-link[disabled],
-fieldset[disabled] .btn-link {
-  background-color: transparent;
-  -webkit-box-shadow: none;
-          box-shadow: none;
+dt {
+  font-weight: bold;
 }
-.btn-link,
-.btn-link:hover,
-.btn-link:focus,
-.btn-link:active {
-  border-color: transparent;
+dd {
+  margin-left: 0;
 }
-.btn-link:hover,
-.btn-link:focus {
-  color: #2a6496;
-  text-decoration: underline;
-  background-color: transparent;
+@media (min-width: 768px) {
+  .dl-horizontal dt {
+    float: left;
+    width: 160px;
+    clear: left;
+    text-align: right;
+    overflow: hidden;
+    text-overflow: ellipsis;
+    white-space: nowrap;
+  }
+  .dl-horizontal dd {
+    margin-left: 180px;
+  }
 }
-.btn-link[disabled]:hover,
-fieldset[disabled] .btn-link:hover,
-.btn-link[disabled]:focus,
-fieldset[disabled] .btn-link:focus {
-  color: #999;
-  text-decoration: none;
+abbr[title],
+abbr[data-original-title] {
+  cursor: help;
+  border-bottom: 1px dotted #999999;
 }
-.btn-lg,
-.btn-group-lg > .btn {
-  padding: 10px 16px;
-  font-size: 18px;
-  line-height: 1.33;
-  border-radius: 6px;
+.initialism {
+  font-size: 90%;
+  text-transform: uppercase;
 }
-.btn-sm,
-.btn-group-sm > .btn {
-  padding: 5px 10px;
-  font-size: 12px;
-  line-height: 1.5;
-  border-radius: 3px;
+blockquote {
+  padding: 11px 22px;
+  margin: 0 0 22px;
+  font-size: 20px;
+  border-left: 5px solid #eeeeee;
 }
-.btn-xs,
-.btn-group-xs > .btn {
-  padding: 1px 5px;
-  font-size: 12px;
-  line-height: 1.5;
-  border-radius: 3px;
+blockquote p:last-child,
+blockquote ul:last-child,
+blockquote ol:last-child {
+  margin-bottom: 0;
 }
-.btn-block {
+blockquote footer,
+blockquote small,
+blockquote .small {
   display: block;
-  width: 100%;
-  padding-right: 0;
-  padding-left: 0;
+  font-size: 80%;
+  line-height: 1.42857143;
+  color: #999999;
 }
-.btn-block + .btn-block {
-  margin-top: 5px;
+blockquote footer:before,
+blockquote small:before,
+blockquote .small:before {
+  content: '\2014 \00A0';
 }
-input[type="submit"].btn-block,
-input[type="reset"].btn-block,
-input[type="button"].btn-block {
-  width: 100%;
-}
-.fade {
-  opacity: 0;
-  -webkit-transition: opacity .15s linear;
-          transition: opacity .15s linear;
-}
-.fade.in {
-  opacity: 1;
-}
-.collapse {
-  display: none;
+.blockquote-reverse,
+blockquote.pull-right {
+  padding-right: 15px;
+  padding-left: 0;
+  border-right: 5px solid #eeeeee;
+  border-left: 0;
+  text-align: right;
 }
-.collapse.in {
-  display: block;
+.blockquote-reverse footer:before,
+blockquote.pull-right footer:before,
+.blockquote-reverse small:before,
+blockquote.pull-right small:before,
+.blockquote-reverse .small:before,
+blockquote.pull-right .small:before {
+  content: '';
 }
-.collapsing {
-  position: relative;
-  height: 0;
-  overflow: hidden;
-  -webkit-transition: height .35s ease;
-          transition: height .35s ease;
+.blockquote-reverse footer:after,
+blockquote.pull-right footer:after,
+.blockquote-reverse small:after,
+blockquote.pull-right small:after,
+.blockquote-reverse .small:after,
+blockquote.pull-right .small:after {
+  content: '\00A0 \2014';
 }
-@font-face {
-  font-family: 'Glyphicons Halflings';
-
-  src: url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.eot');
-  src: url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.woff') format('woff'), url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf') format('truetype'), url('../fonts/glyphicons-halflings-regular.svg#glyphicons_halflingsregular') format('svg');
+blockquote:before,
+blockquote:after {
+  content: "";
 }
-.glyphicon {
-  position: relative;
-  top: 1px;
-  display: inline-block;
-  font-family: 'Glyphicons Halflings';
+address {
+  margin-bottom: 22px;
   font-style: normal;
-  font-weight: normal;
-  line-height: 1;
-
-  -webkit-font-smoothing: antialiased;
-  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
+  line-height: 1.42857143;
 }
-.glyphicon-asterisk:before {
-  content: "\2a";
+code,
+kbd,
+pre,
+samp {
+  font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Courier New", monospace;
 }
-.glyphicon-plus:before {
-  content: "\2b";
+code {
+  padding: 2px 4px;
+  font-size: 90%;
+  color: #c7254e;
+  background-color: #f9f2f4;
+  border-radius: 4px;
 }
-.glyphicon-euro:before {
-  content: "\20ac";
+kbd {
+  padding: 2px 4px;
+  font-size: 90%;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #333333;
+  border-radius: 3px;
+  box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
 }
-.glyphicon-minus:before {
-  content: "\2212";
+kbd kbd {
+  padding: 0;
+  font-size: 100%;
+  box-shadow: none;
 }
-.glyphicon-cloud:before {
-  content: "\2601";
+pre {
+  display: block;
+  padding: 10.5px;
+  margin: 0 0 11px;
+  font-size: 15px;
+  line-height: 1.42857143;
+  word-break: break-all;
+  word-wrap: break-word;
+  color: #333333;
+  background-color: #f5f5f5;
+  border: 1px solid #cccccc;
+  border-radius: 4px;
 }
-.glyphicon-envelope:before {
-  content: "\2709";
+pre code {
+  padding: 0;
+  font-size: inherit;
+  color: inherit;
+  white-space: pre-wrap;
+  background-color: transparent;
+  border-radius: 0;
 }
-.glyphicon-pencil:before {
-  content: "\270f";
+.pre-scrollable {
+  max-height: 340px;
+  overflow-y: scroll;
 }
-.glyphicon-glass:before {
-  content: "\e001";
+.container {
+  margin-right: auto;
+  margin-left: auto;
+  padding-left: 15px;
+  padding-right: 15px;
 }
-.glyphicon-music:before {
-  content: "\e002";
+@media (min-width: 768px) {
+  .container {
+    width: 750px;
+  }
 }
-.glyphicon-search:before {
-  content: "\e003";
+@media (min-width: 992px) {
+  .container {
+    width: 970px;
+  }
 }
-.glyphicon-heart:before {
-  content: "\e005";
+@media (min-width: 1200px) {
+  .container {
+    width: 1170px;
+  }
 }
-.glyphicon-star:before {
-  content: "\e006";
+.container-fluid {
+  margin-right: auto;
+  margin-left: auto;
+  padding-left: 15px;
+  padding-right: 15px;
 }
-.glyphicon-star-empty:before {
-  content: "\e007";
+.row {
+  margin-left: -15px;
+  margin-right: -15px;
 }
-.glyphicon-user:before {
-  content: "\e008";
+.col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 {
+  position: relative;
+  min-height: 1px;
+  padding-left: 15px;
+  padding-right: 15px;
 }
-.glyphicon-film:before {
-  content: "\e009";
+.col-xs-1, .col-xs-2, .col-xs-3, .col-xs-4, .col-xs-5, .col-xs-6, .col-xs-7, .col-xs-8, .col-xs-9, .col-xs-10, .col-xs-11, .col-xs-12 {
+  float: left;
 }
-.glyphicon-th-large:before {
-  content: "\e010";
+.col-xs-12 {
+  width: 100%;
 }
-.glyphicon-th:before {
-  content: "\e011";
+.col-xs-11 {
+  width: 91.66666667%;
 }
-.glyphicon-th-list:before {
-  content: "\e012";
+.col-xs-10 {
+  width: 83.33333333%;
 }
-.glyphicon-ok:before {
-  content: "\e013";
+.col-xs-9 {
+  width: 75%;
 }
-.glyphicon-remove:before {
-  content: "\e014";
+.col-xs-8 {
+  width: 66.66666667%;
 }
-.glyphicon-zoom-in:before {
-  content: "\e015";
+.col-xs-7 {
+  width: 58.33333333%;
 }
-.glyphicon-zoom-out:before {
-  content: "\e016";
+.col-xs-6 {
+  width: 50%;
 }
-.glyphicon-off:before {
-  content: "\e017";
+.col-xs-5 {
+  width: 41.66666667%;
 }
-.glyphicon-signal:before {
-  content: "\e018";
+.col-xs-4 {
+  width: 33.33333333%;
 }
-.glyphicon-cog:before {
-  content: "\e019";
+.col-xs-3 {
+  width: 25%;
 }
-.glyphicon-trash:before {
-  content: "\e020";
+.col-xs-2 {
+  width: 16.66666667%;
 }
-.glyphicon-home:before {
-  content: "\e021";
+.col-xs-1 {
+  width: 8.33333333%;
 }
-.glyphicon-file:before {
-  content: "\e022";
+.col-xs-pull-12 {
+  right: 100%;
 }
-.glyphicon-time:before {
-  content: "\e023";
+.col-xs-pull-11 {
+  right: 91.66666667%;
 }
-.glyphicon-road:before {
-  content: "\e024";
+.col-xs-pull-10 {
+  right: 83.33333333%;
 }
-.glyphicon-download-alt:before {
-  content: "\e025";
+.col-xs-pull-9 {
+  right: 75%;
 }
-.glyphicon-download:before {
-  content: "\e026";
+.col-xs-pull-8 {
+  right: 66.66666667%;
 }
-.glyphicon-upload:before {
-  content: "\e027";
+.col-xs-pull-7 {
+  right: 58.33333333%;
 }
-.glyphicon-inbox:before {
-  content: "\e028";
+.col-xs-pull-6 {
+  right: 50%;
 }
-.glyphicon-play-circle:before {
-  content: "\e029";
+.col-xs-pull-5 {
+  right: 41.66666667%;
 }
-.glyphicon-repeat:before {
-  content: "\e030";
+.col-xs-pull-4 {
+  right: 33.33333333%;
 }
-.glyphicon-refresh:before {
-  content: "\e031";
+.col-xs-pull-3 {
+  right: 25%;
 }
-.glyphicon-list-alt:before {
-  content: "\e032";
+.col-xs-pull-2 {
+  right: 16.66666667%;
 }
-.glyphicon-lock:before {
-  content: "\e033";
+.col-xs-pull-1 {
+  right: 8.33333333%;
 }
-.glyphicon-flag:before {
-  content: "\e034";
+.col-xs-pull-0 {
+  right: auto;
 }
-.glyphicon-headphones:before {
-  content: "\e035";
+.col-xs-push-12 {
+  left: 100%;
 }
-.glyphicon-volume-off:before {
-  content: "\e036";
+.col-xs-push-11 {
+  left: 91.66666667%;
 }
-.glyphicon-volume-down:before {
-  content: "\e037";
+.col-xs-push-10 {
+  left: 83.33333333%;
 }
-.glyphicon-volume-up:before {
-  content: "\e038";
+.col-xs-push-9 {
+  left: 75%;
 }
-.glyphicon-qrcode:before {
-  content: "\e039";
+.col-xs-push-8 {
+  left: 66.66666667%;
 }
-.glyphicon-barcode:before {
-  content: "\e040";
+.col-xs-push-7 {
+  left: 58.33333333%;
 }
-.glyphicon-tag:before {
-  content: "\e041";
+.col-xs-push-6 {
+  left: 50%;
 }
-.glyphicon-tags:before {
-  content: "\e042";
+.col-xs-push-5 {
+  left: 41.66666667%;
 }
-.glyphicon-book:before {
-  content: "\e043";
+.col-xs-push-4 {
+  left: 33.33333333%;
 }
-.glyphicon-bookmark:before {
-  content: "\e044";
+.col-xs-push-3 {
+  left: 25%;
 }
-.glyphicon-print:before {
-  content: "\e045";
+.col-xs-push-2 {
+  left: 16.66666667%;
 }
-.glyphicon-camera:before {
-  content: "\e046";
+.col-xs-push-1 {
+  left: 8.33333333%;
 }
-.glyphicon-font:before {
-  content: "\e047";
+.col-xs-push-0 {
+  left: auto;
+}
+.col-xs-offset-12 {
+  margin-left: 100%;
+}
+.col-xs-offset-11 {
+  margin-left: 91.66666667%;
+}
+.col-xs-offset-10 {
+  margin-left: 83.33333333%;
+}
+.col-xs-offset-9 {
+  margin-left: 75%;
+}
+.col-xs-offset-8 {
+  margin-left: 66.66666667%;
+}
+.col-xs-offset-7 {
+  margin-left: 58.33333333%;
+}
+.col-xs-offset-6 {
+  margin-left: 50%;
+}
+.col-xs-offset-5 {
+  margin-left: 41.66666667%;
+}
+.col-xs-offset-4 {
+  margin-left: 33.33333333%;
+}
+.col-xs-offset-3 {
+  margin-left: 25%;
+}
+.col-xs-offset-2 {
+  margin-left: 16.66666667%;
+}
+.col-xs-offset-1 {
+  margin-left: 8.33333333%;
+}
+.col-xs-offset-0 {
+  margin-left: 0%;
+}
+@media (min-width: 768px) {
+  .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12 {
+    float: left;
+  }
+  .col-sm-12 {
+    width: 100%;
+  }
+  .col-sm-11 {
+    width: 91.66666667%;
+  }
+  .col-sm-10 {
+    width: 83.33333333%;
+  }
+  .col-sm-9 {
+    width: 75%;
+  }
+  .col-sm-8 {
+    width: 66.66666667%;
+  }
+  .col-sm-7 {
+    width: 58.33333333%;
+  }
+  .col-sm-6 {
+    width: 50%;
+  }
+  .col-sm-5 {
+    width: 41.66666667%;
+  }
+  .col-sm-4 {
+    width: 33.33333333%;
+  }
+  .col-sm-3 {
+    width: 25%;
+  }
+  .col-sm-2 {
+    width: 16.66666667%;
+  }
+  .col-sm-1 {
+    width: 8.33333333%;
+  }
+  .col-sm-pull-12 {
+    right: 100%;
+  }
+  .col-sm-pull-11 {
+    right: 91.66666667%;
+  }
+  .col-sm-pull-10 {
+    right: 83.33333333%;
+  }
+  .col-sm-pull-9 {
+    right: 75%;
+  }
+  .col-sm-pull-8 {
+    right: 66.66666667%;
+  }
+  .col-sm-pull-7 {
+    right: 58.33333333%;
+  }
+  .col-sm-pull-6 {
+    right: 50%;
+  }
+  .col-sm-pull-5 {
+    right: 41.66666667%;
+  }
+  .col-sm-pull-4 {
+    right: 33.33333333%;
+  }
+  .col-sm-pull-3 {
+    right: 25%;
+  }
+  .col-sm-pull-2 {
+    right: 16.66666667%;
+  }
+  .col-sm-pull-1 {
+    right: 8.33333333%;
+  }
+  .col-sm-pull-0 {
+    right: auto;
+  }
+  .col-sm-push-12 {
+    left: 100%;
+  }
+  .col-sm-push-11 {
+    left: 91.66666667%;
+  }
+  .col-sm-push-10 {
+    left: 83.33333333%;
+  }
+  .col-sm-push-9 {
+    left: 75%;
+  }
+  .col-sm-push-8 {
+    left: 66.66666667%;
+  }
+  .col-sm-push-7 {
+    left: 58.33333333%;
+  }
+  .col-sm-push-6 {
+    left: 50%;
+  }
+  .col-sm-push-5 {
+    left: 41.66666667%;
+  }
+  .col-sm-push-4 {
+    left: 33.33333333%;
+  }
+  .col-sm-push-3 {
+    left: 25%;
+  }
+  .col-sm-push-2 {
+    left: 16.66666667%;
+  }
+  .col-sm-push-1 {
+    left: 8.33333333%;
+  }
+  .col-sm-push-0 {
+    left: auto;
+  }
+  .col-sm-offset-12 {
+    margin-left: 100%;
+  }
+  .col-sm-offset-11 {
+    margin-left: 91.66666667%;
+  }
+  .col-sm-offset-10 {
+    margin-left: 83.33333333%;
+  }
+  .col-sm-offset-9 {
+    margin-left: 75%;
+  }
+  .col-sm-offset-8 {
+    margin-left: 66.66666667%;
+  }
+  .col-sm-offset-7 {
+    margin-left: 58.33333333%;
+  }
+  .col-sm-offset-6 {
+    margin-left: 50%;
+  }
+  .col-sm-offset-5 {
+    margin-left: 41.66666667%;
+  }
+  .col-sm-offset-4 {
+    margin-left: 33.33333333%;
+  }
+  .col-sm-offset-3 {
+    margin-left: 25%;
+  }
+  .col-sm-offset-2 {
+    margin-left: 16.66666667%;
+  }
+  .col-sm-offset-1 {
+    margin-left: 8.33333333%;
+  }
+  .col-sm-offset-0 {
+    margin-left: 0%;
+  }
+}
+@media (min-width: 992px) {
+  .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12 {
+    float: left;
+  }
+  .col-md-12 {
+    width: 100%;
+  }
+  .col-md-11 {
+    width: 91.66666667%;
+  }
+  .col-md-10 {
+    width: 83.33333333%;
+  }
+  .col-md-9 {
+    width: 75%;
+  }
+  .col-md-8 {
+    width: 66.66666667%;
+  }
+  .col-md-7 {
+    width: 58.33333333%;
+  }
+  .col-md-6 {
+    width: 50%;
+  }
+  .col-md-5 {
+    width: 41.66666667%;
+  }
+  .col-md-4 {
+    width: 33.33333333%;
+  }
+  .col-md-3 {
+    width: 25%;
+  }
+  .col-md-2 {
+    width: 16.66666667%;
+  }
+  .col-md-1 {
+    width: 8.33333333%;
+  }
+  .col-md-pull-12 {
+    right: 100%;
+  }
+  .col-md-pull-11 {
+    right: 91.66666667%;
+  }
+  .col-md-pull-10 {
+    right: 83.33333333%;
+  }
+  .col-md-pull-9 {
+    right: 75%;
+  }
+  .col-md-pull-8 {
+    right: 66.66666667%;
+  }
+  .col-md-pull-7 {
+    right: 58.33333333%;
+  }
+  .col-md-pull-6 {
+    right: 50%;
+  }
+  .col-md-pull-5 {
+    right: 41.66666667%;
+  }
+  .col-md-pull-4 {
+    right: 33.33333333%;
+  }
+  .col-md-pull-3 {
+    right: 25%;
+  }
+  .col-md-pull-2 {
+    right: 16.66666667%;
+  }
+  .col-md-pull-1 {
+    right: 8.33333333%;
+  }
+  .col-md-pull-0 {
+    right: auto;
+  }
+  .col-md-push-12 {
+    left: 100%;
+  }
+  .col-md-push-11 {
+    left: 91.66666667%;
+  }
+  .col-md-push-10 {
+    left: 83.33333333%;
+  }
+  .col-md-push-9 {
+    left: 75%;
+  }
+  .col-md-push-8 {
+    left: 66.66666667%;
+  }
+  .col-md-push-7 {
+    left: 58.33333333%;
+  }
+  .col-md-push-6 {
+    left: 50%;
+  }
+  .col-md-push-5 {
+    left: 41.66666667%;
+  }
+  .col-md-push-4 {
+    left: 33.33333333%;
+  }
+  .col-md-push-3 {
+    left: 25%;
+  }
+  .col-md-push-2 {
+    left: 16.66666667%;
+  }
+  .col-md-push-1 {
+    left: 8.33333333%;
+  }
+  .col-md-push-0 {
+    left: auto;
+  }
+  .col-md-offset-12 {
+    margin-left: 100%;
+  }
+  .col-md-offset-11 {
+    margin-left: 91.66666667%;
+  }
+  .col-md-offset-10 {
+    margin-left: 83.33333333%;
+  }
+  .col-md-offset-9 {
+    margin-left: 75%;
+  }
+  .col-md-offset-8 {
+    margin-left: 66.66666667%;
+  }
+  .col-md-offset-7 {
+    margin-left: 58.33333333%;
+  }
+  .col-md-offset-6 {
+    margin-left: 50%;
+  }
+  .col-md-offset-5 {
+    margin-left: 41.66666667%;
+  }
+  .col-md-offset-4 {
+    margin-left: 33.33333333%;
+  }
+  .col-md-offset-3 {
+    margin-left: 25%;
+  }
+  .col-md-offset-2 {
+    margin-left: 16.66666667%;
+  }
+  .col-md-offset-1 {
+    margin-left: 8.33333333%;
+  }
+  .col-md-offset-0 {
+    margin-left: 0%;
+  }
+}
+@media (min-width: 1200px) {
+  .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12 {
+    float: left;
+  }
+  .col-lg-12 {
+    width: 100%;
+  }
+  .col-lg-11 {
+    width: 91.66666667%;
+  }
+  .col-lg-10 {
+    width: 83.33333333%;
+  }
+  .col-lg-9 {
+    width: 75%;
+  }
+  .col-lg-8 {
+    width: 66.66666667%;
+  }
+  .col-lg-7 {
+    width: 58.33333333%;
+  }
+  .col-lg-6 {
+    width: 50%;
+  }
+  .col-lg-5 {
+    width: 41.66666667%;
+  }
+  .col-lg-4 {
+    width: 33.33333333%;
+  }
+  .col-lg-3 {
+    width: 25%;
+  }
+  .col-lg-2 {
+    width: 16.66666667%;
+  }
+  .col-lg-1 {
+    width: 8.33333333%;
+  }
+  .col-lg-pull-12 {
+    right: 100%;
+  }
+  .col-lg-pull-11 {
+    right: 91.66666667%;
+  }
+  .col-lg-pull-10 {
+    right: 83.33333333%;
+  }
+  .col-lg-pull-9 {
+    right: 75%;
+  }
+  .col-lg-pull-8 {
+    right: 66.66666667%;
+  }
+  .col-lg-pull-7 {
+    right: 58.33333333%;
+  }
+  .col-lg-pull-6 {
+    right: 50%;
+  }
+  .col-lg-pull-5 {
+    right: 41.66666667%;
+  }
+  .col-lg-pull-4 {
+    right: 33.33333333%;
+  }
+  .col-lg-pull-3 {
+    right: 25%;
+  }
+  .col-lg-pull-2 {
+    right: 16.66666667%;
+  }
+  .col-lg-pull-1 {
+    right: 8.33333333%;
+  }
+  .col-lg-pull-0 {
+    right: auto;
+  }
+  .col-lg-push-12 {
+    left: 100%;
+  }
+  .col-lg-push-11 {
+    left: 91.66666667%;
+  }
+  .col-lg-push-10 {
+    left: 83.33333333%;
+  }
+  .col-lg-push-9 {
+    left: 75%;
+  }
+  .col-lg-push-8 {
+    left: 66.66666667%;
+  }
+  .col-lg-push-7 {
+    left: 58.33333333%;
+  }
+  .col-lg-push-6 {
+    left: 50%;
+  }
+  .col-lg-push-5 {
+    left: 41.66666667%;
+  }
+  .col-lg-push-4 {
+    left: 33.33333333%;
+  }
+  .col-lg-push-3 {
+    left: 25%;
+  }
+  .col-lg-push-2 {
+    left: 16.66666667%;
+  }
+  .col-lg-push-1 {
+    left: 8.33333333%;
+  }
+  .col-lg-push-0 {
+    left: auto;
+  }
+  .col-lg-offset-12 {
+    margin-left: 100%;
+  }
+  .col-lg-offset-11 {
+    margin-left: 91.66666667%;
+  }
+  .col-lg-offset-10 {
+    margin-left: 83.33333333%;
+  }
+  .col-lg-offset-9 {
+    margin-left: 75%;
+  }
+  .col-lg-offset-8 {
+    margin-left: 66.66666667%;
+  }
+  .col-lg-offset-7 {
+    margin-left: 58.33333333%;
+  }
+  .col-lg-offset-6 {
+    margin-left: 50%;
+  }
+  .col-lg-offset-5 {
+    margin-left: 41.66666667%;
+  }
+  .col-lg-offset-4 {
+    margin-left: 33.33333333%;
+  }
+  .col-lg-offset-3 {
+    margin-left: 25%;
+  }
+  .col-lg-offset-2 {
+    margin-left: 16.66666667%;
+  }
+  .col-lg-offset-1 {
+    margin-left: 8.33333333%;
+  }
+  .col-lg-offset-0 {
+    margin-left: 0%;
+  }
 }
-.glyphicon-bold:before {
-  content: "\e048";
+table {
+  background-color: transparent;
 }
-.glyphicon-italic:before {
-  content: "\e049";
+th {
+  text-align: left;
 }
-.glyphicon-text-height:before {
-  content: "\e050";
+.table {
+  width: 100%;
+  max-width: 100%;
+  margin-bottom: 22px;
 }
-.glyphicon-text-width:before {
-  content: "\e051";
+.table > thead > tr > th,
+.table > tbody > tr > th,
+.table > tfoot > tr > th,
+.table > thead > tr > td,
+.table > tbody > tr > td,
+.table > tfoot > tr > td {
+  padding: 8px;
+  line-height: 1.42857143;
+  vertical-align: top;
+  border-top: 1px solid #9c6ece;
 }
-.glyphicon-align-left:before {
-  content: "\e052";
+.table > thead > tr > th {
+  vertical-align: bottom;
+  border-bottom: 2px solid #9c6ece;
 }
-.glyphicon-align-center:before {
-  content: "\e053";
+.table > caption + thead > tr:first-child > th,
+.table > colgroup + thead > tr:first-child > th,
+.table > thead:first-child > tr:first-child > th,
+.table > caption + thead > tr:first-child > td,
+.table > colgroup + thead > tr:first-child > td,
+.table > thead:first-child > tr:first-child > td {
+  border-top: 0;
 }
-.glyphicon-align-right:before {
-  content: "\e054";
+.table > tbody + tbody {
+  border-top: 2px solid #9c6ece;
 }
-.glyphicon-align-justify:before {
-  content: "\e055";
+.table .table {
+  background-color: #50297a;
 }
-.glyphicon-list:before {
-  content: "\e056";
+.table-condensed > thead > tr > th,
+.table-condensed > tbody > tr > th,
+.table-condensed > tfoot > tr > th,
+.table-condensed > thead > tr > td,
+.table-condensed > tbody > tr > td,
+.table-condensed > tfoot > tr > td {
+  padding: 5px;
 }
-.glyphicon-indent-left:before {
-  content: "\e057";
+.table-bordered {
+  border: 1px solid #9c6ece;
 }
-.glyphicon-indent-right:before {
-  content: "\e058";
+.table-bordered > thead > tr > th,
+.table-bordered > tbody > tr > th,
+.table-bordered > tfoot > tr > th,
+.table-bordered > thead > tr > td,
+.table-bordered > tbody > tr > td,
+.table-bordered > tfoot > tr > td {
+  border: 1px solid #9c6ece;
 }
-.glyphicon-facetime-video:before {
-  content: "\e059";
+.table-bordered > thead > tr > th,
+.table-bordered > thead > tr > td {
+  border-bottom-width: 2px;
 }
-.glyphicon-picture:before {
-  content: "\e060";
+.table-striped > tbody > tr:nth-child(odd) > td,
+.table-striped > tbody > tr:nth-child(odd) > th {
+  background-color: #f9f9f9;
 }
-.glyphicon-map-marker:before {
-  content: "\e062";
+.table-hover > tbody > tr:hover > td,
+.table-hover > tbody > tr:hover > th {
+  background-color: #f5f5f5;
 }
-.glyphicon-adjust:before {
-  content: "\e063";
+table col[class*="col-"] {
+  position: static;
+  float: none;
+  display: table-column;
 }
-.glyphicon-tint:before {
-  content: "\e064";
+table td[class*="col-"],
+table th[class*="col-"] {
+  position: static;
+  float: none;
+  display: table-cell;
 }
-.glyphicon-edit:before {
-  content: "\e065";
+.table > thead > tr > td.active,
+.table > tbody > tr > td.active,
+.table > tfoot > tr > td.active,
+.table > thead > tr > th.active,
+.table > tbody > tr > th.active,
+.table > tfoot > tr > th.active,
+.table > thead > tr.active > td,
+.table > tbody > tr.active > td,
+.table > tfoot > tr.active > td,
+.table > thead > tr.active > th,
+.table > tbody > tr.active > th,
+.table > tfoot > tr.active > th {
+  background-color: #f5f5f5;
 }
-.glyphicon-share:before {
-  content: "\e066";
+.table-hover > tbody > tr > td.active:hover,
+.table-hover > tbody > tr > th.active:hover,
+.table-hover > tbody > tr.active:hover > td,
+.table-hover > tbody > tr:hover > .active,
+.table-hover > tbody > tr.active:hover > th {
+  background-color: #e8e8e8;
 }
-.glyphicon-check:before {
-  content: "\e067";
+.table > thead > tr > td.success,
+.table > tbody > tr > td.success,
+.table > tfoot > tr > td.success,
+.table > thead > tr > th.success,
+.table > tbody > tr > th.success,
+.table > tfoot > tr > th.success,
+.table > thead > tr.success > td,
+.table > tbody > tr.success > td,
+.table > tfoot > tr.success > td,
+.table > thead > tr.success > th,
+.table > tbody > tr.success > th,
+.table > tfoot > tr.success > th {
+  background-color: #dff0d8;
 }
-.glyphicon-move:before {
-  content: "\e068";
+.table-hover > tbody > tr > td.success:hover,
+.table-hover > tbody > tr > th.success:hover,
+.table-hover > tbody > tr.success:hover > td,
+.table-hover > tbody > tr:hover > .success,
+.table-hover > tbody > tr.success:hover > th {
+  background-color: #d0e9c6;
 }
-.glyphicon-step-backward:before {
-  content: "\e069";
+.table > thead > tr > td.info,
+.table > tbody > tr > td.info,
+.table > tfoot > tr > td.info,
+.table > thead > tr > th.info,
+.table > tbody > tr > th.info,
+.table > tfoot > tr > th.info,
+.table > thead > tr.info > td,
+.table > tbody > tr.info > td,
+.table > tfoot > tr.info > td,
+.table > thead > tr.info > th,
+.table > tbody > tr.info > th,
+.table > tfoot > tr.info > th {
+  background-color: #e1186a;
 }
-.glyphicon-fast-backward:before {
-  content: "\e070";
+.table-hover > tbody > tr > td.info:hover,
+.table-hover > tbody > tr > th.info:hover,
+.table-hover > tbody > tr.info:hover > td,
+.table-hover > tbody > tr:hover > .info,
+.table-hover > tbody > tr.info:hover > th {
+  background-color: #ca155f;
 }
-.glyphicon-backward:before {
-  content: "\e071";
+.table > thead > tr > td.warning,
+.table > tbody > tr > td.warning,
+.table > tfoot > tr > td.warning,
+.table > thead > tr > th.warning,
+.table > tbody > tr > th.warning,
+.table > tfoot > tr > th.warning,
+.table > thead > tr.warning > td,
+.table > tbody > tr.warning > td,
+.table > tfoot > tr.warning > td,
+.table > thead > tr.warning > th,
+.table > tbody > tr.warning > th,
+.table > tfoot > tr.warning > th {
+  background-color: #371c54;
 }
-.glyphicon-play:before {
-  content: "\e072";
+.table-hover > tbody > tr > td.warning:hover,
+.table-hover > tbody > tr > th.warning:hover,
+.table-hover > tbody > tr.warning:hover > td,
+.table-hover > tbody > tr:hover > .warning,
+.table-hover > tbody > tr.warning:hover > th {
+  background-color: #2a1641;
 }
-.glyphicon-pause:before {
-  content: "\e073";
+.table > thead > tr > td.danger,
+.table > tbody > tr > td.danger,
+.table > tfoot > tr > td.danger,
+.table > thead > tr > th.danger,
+.table > tbody > tr > th.danger,
+.table > tfoot > tr > th.danger,
+.table > thead > tr.danger > td,
+.table > tbody > tr.danger > td,
+.table > tfoot > tr.danger > td,
+.table > thead > tr.danger > th,
+.table > tbody > tr.danger > th,
+.table > tfoot > tr.danger > th {
+  background-color: #f2dede;
 }
-.glyphicon-stop:before {
-  content: "\e074";
+.table-hover > tbody > tr > td.danger:hover,
+.table-hover > tbody > tr > th.danger:hover,
+.table-hover > tbody > tr.danger:hover > td,
+.table-hover > tbody > tr:hover > .danger,
+.table-hover > tbody > tr.danger:hover > th {
+  background-color: #ebcccc;
 }
-.glyphicon-forward:before {
-  content: "\e075";
+@media screen and (max-width: 767px) {
+  .table-responsive {
+    width: 100%;
+    margin-bottom: 16.5px;
+    overflow-y: hidden;
+    overflow-x: auto;
+    -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;
+    border: 1px solid #9c6ece;
+    -webkit-overflow-scrolling: touch;
+  }
+  .table-responsive > .table {
+    margin-bottom: 0;
+  }
+  .table-responsive > .table > thead > tr > th,
+  .table-responsive > .table > tbody > tr > th,
+  .table-responsive > .table > tfoot > tr > th,
+  .table-responsive > .table > thead > tr > td,
+  .table-responsive > .table > tbody > tr > td,
+  .table-responsive > .table > tfoot > tr > td {
+    white-space: nowrap;
+  }
+  .table-responsive > .table-bordered {
+    border: 0;
+  }
+  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:first-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:first-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:first-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:first-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:first-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:first-child {
+    border-left: 0;
+  }
+  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > th:last-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > th:last-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > th:last-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > thead > tr > td:last-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr > td:last-child,
+  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr > td:last-child {
+    border-right: 0;
+  }
+  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > th,
+  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > th,
+  .table-responsive > .table-bordered > tbody > tr:last-child > td,
+  .table-responsive > .table-bordered > tfoot > tr:last-child > td {
+    border-bottom: 0;
+  }
 }
-.glyphicon-fast-forward:before {
-  content: "\e076";
+fieldset {
+  padding: 0;
+  margin: 0;
+  border: 0;
+  min-width: 0;
 }
-.glyphicon-step-forward:before {
-  content: "\e077";
+legend {
+  display: block;
+  width: 100%;
+  padding: 0;
+  margin-bottom: 22px;
+  font-size: 24px;
+  line-height: inherit;
+  color: #dddddd;
+  border: 0;
+  border-bottom: 1px solid #e5e5e5;
 }
-.glyphicon-eject:before {
-  content: "\e078";
+label {
+  display: inline-block;
+  max-width: 100%;
+  margin-bottom: 5px;
+  font-weight: bold;
 }
-.glyphicon-chevron-left:before {
-  content: "\e079";
+input[type="search"] {
+  -webkit-box-sizing: border-box;
+  -moz-box-sizing: border-box;
+  box-sizing: border-box;
 }
-.glyphicon-chevron-right:before {
-  content: "\e080";
+input[type="radio"],
+input[type="checkbox"] {
+  margin: 4px 0 0;
+  margin-top: 1px \9;
+  line-height: normal;
 }
-.glyphicon-plus-sign:before {
-  content: "\e081";
+input[type="file"] {
+  display: block;
 }
-.glyphicon-minus-sign:before {
-  content: "\e082";
+input[type="range"] {
+  display: block;
+  width: 100%;
 }
-.glyphicon-remove-sign:before {
-  content: "\e083";
+select[multiple],
+select[size] {
+  height: auto;
 }
-.glyphicon-ok-sign:before {
-  content: "\e084";
+input[type="file"]:focus,
+input[type="radio"]:focus,
+input[type="checkbox"]:focus {
+  outline: thin dotted;
+  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
+  outline-offset: -2px;
 }
-.glyphicon-question-sign:before {
-  content: "\e085";
+output {
+  display: block;
+  padding-top: 9px;
+  font-size: 16px;
+  line-height: 1.42857143;
+  color: #dddddd;
 }
-.glyphicon-info-sign:before {
-  content: "\e086";
+.form-control {
+  display: block;
+  width: 100%;
+  height: 40px;
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 16px;
+  line-height: 1.42857143;
+  color: #dddddd;
+  background-color: #ffffff;
+  background-image: none;
+  border: 1px solid #cccccc;
+  border-radius: 4px;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
+  -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
+  -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
+  transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
 }
-.glyphicon-screenshot:before {
-  content: "\e087";
+.form-control:focus {
+  border-color: #66afe9;
+  outline: 0;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, 0.6);
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, 0.6);
 }
-.glyphicon-remove-circle:before {
-  content: "\e088";
+.form-control::-moz-placeholder {
+  color: #999999;
+  opacity: 1;
 }
-.glyphicon-ok-circle:before {
-  content: "\e089";
+.form-control:-ms-input-placeholder {
+  color: #999999;
 }
-.glyphicon-ban-circle:before {
-  content: "\e090";
+.form-control::-webkit-input-placeholder {
+  color: #999999;
 }
-.glyphicon-arrow-left:before {
-  content: "\e091";
+.form-control[disabled],
+.form-control[readonly],
+fieldset[disabled] .form-control {
+  cursor: not-allowed;
+  background-color: #eeeeee;
+  opacity: 1;
 }
-.glyphicon-arrow-right:before {
-  content: "\e092";
+textarea.form-control {
+  height: auto;
 }
-.glyphicon-arrow-up:before {
-  content: "\e093";
+input[type="search"] {
+  -webkit-appearance: none;
 }
-.glyphicon-arrow-down:before {
-  content: "\e094";
+input[type="date"],
+input[type="time"],
+input[type="datetime-local"],
+input[type="month"] {
+  line-height: 40px;
+  line-height: 1.42857143 \0;
+}
+input[type="date"].input-sm,
+input[type="time"].input-sm,
+input[type="datetime-local"].input-sm,
+input[type="month"].input-sm {
+  line-height: 33px;
+}
+input[type="date"].input-lg,
+input[type="time"].input-lg,
+input[type="datetime-local"].input-lg,
+input[type="month"].input-lg {
+  line-height: 57px;
 }
-.glyphicon-share-alt:before {
-  content: "\e095";
+.form-group {
+  margin-bottom: 15px;
 }
-.glyphicon-resize-full:before {
-  content: "\e096";
+.radio,
+.checkbox {
+  position: relative;
+  display: block;
+  min-height: 22px;
+  margin-top: 10px;
+  margin-bottom: 10px;
 }
-.glyphicon-resize-small:before {
-  content: "\e097";
+.radio label,
+.checkbox label {
+  padding-left: 20px;
+  margin-bottom: 0;
+  font-weight: normal;
+  cursor: pointer;
 }
-.glyphicon-exclamation-sign:before {
-  content: "\e101";
+.radio input[type="radio"],
+.radio-inline input[type="radio"],
+.checkbox input[type="checkbox"],
+.checkbox-inline input[type="checkbox"] {
+  position: absolute;
+  margin-left: -20px;
+  margin-top: 4px \9;
 }
-.glyphicon-gift:before {
-  content: "\e102";
+.radio + .radio,
+.checkbox + .checkbox {
+  margin-top: -5px;
 }
-.glyphicon-leaf:before {
-  content: "\e103";
+.radio-inline,
+.checkbox-inline {
+  display: inline-block;
+  padding-left: 20px;
+  margin-bottom: 0;
+  vertical-align: middle;
+  font-weight: normal;
+  cursor: pointer;
 }
-.glyphicon-fire:before {
-  content: "\e104";
+.radio-inline + .radio-inline,
+.checkbox-inline + .checkbox-inline {
+  margin-top: 0;
+  margin-left: 10px;
 }
-.glyphicon-eye-open:before {
-  content: "\e105";
+input[type="radio"][disabled],
+input[type="checkbox"][disabled],
+input[type="radio"].disabled,
+input[type="checkbox"].disabled,
+fieldset[disabled] input[type="radio"],
+fieldset[disabled] input[type="checkbox"] {
+  cursor: not-allowed;
 }
-.glyphicon-eye-close:before {
-  content: "\e106";
+.radio-inline.disabled,
+.checkbox-inline.disabled,
+fieldset[disabled] .radio-inline,
+fieldset[disabled] .checkbox-inline {
+  cursor: not-allowed;
 }
-.glyphicon-warning-sign:before {
-  content: "\e107";
+.radio.disabled label,
+.checkbox.disabled label,
+fieldset[disabled] .radio label,
+fieldset[disabled] .checkbox label {
+  cursor: not-allowed;
 }
-.glyphicon-plane:before {
-  content: "\e108";
+.form-control-static {
+  padding-top: 9px;
+  padding-bottom: 9px;
+  margin-bottom: 0;
 }
-.glyphicon-calendar:before {
-  content: "\e109";
+.form-control-static.input-lg,
+.form-control-static.input-sm {
+  padding-left: 0;
+  padding-right: 0;
 }
-.glyphicon-random:before {
-  content: "\e110";
+.input-sm,
+.form-horizontal .form-group-sm .form-control {
+  height: 33px;
+  padding: 5px 10px;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.5;
+  border-radius: 3px;
 }
-.glyphicon-comment:before {
-  content: "\e111";
+select.input-sm {
+  height: 33px;
+  line-height: 33px;
 }
-.glyphicon-magnet:before {
-  content: "\e112";
+textarea.input-sm,
+select[multiple].input-sm {
+  height: auto;
 }
-.glyphicon-chevron-up:before {
-  content: "\e113";
+.input-lg,
+.form-horizontal .form-group-lg .form-control {
+  height: 57px;
+  padding: 14px 16px;
+  font-size: 20px;
+  line-height: 1.33;
+  border-radius: 6px;
 }
-.glyphicon-chevron-down:before {
-  content: "\e114";
+select.input-lg {
+  height: 57px;
+  line-height: 57px;
 }
-.glyphicon-retweet:before {
-  content: "\e115";
+textarea.input-lg,
+select[multiple].input-lg {
+  height: auto;
 }
-.glyphicon-shopping-cart:before {
-  content: "\e116";
+.has-feedback {
+  position: relative;
 }
-.glyphicon-folder-close:before {
-  content: "\e117";
+.has-feedback .form-control {
+  padding-right: 50px;
 }
-.glyphicon-folder-open:before {
-  content: "\e118";
+.form-control-feedback {
+  position: absolute;
+  top: 27px;
+  right: 0;
+  z-index: 2;
+  display: block;
+  width: 40px;
+  height: 40px;
+  line-height: 40px;
+  text-align: center;
 }
-.glyphicon-resize-vertical:before {
-  content: "\e119";
+.input-lg + .form-control-feedback {
+  width: 57px;
+  height: 57px;
+  line-height: 57px;
 }
-.glyphicon-resize-horizontal:before {
-  content: "\e120";
+.input-sm + .form-control-feedback {
+  width: 33px;
+  height: 33px;
+  line-height: 33px;
 }
-.glyphicon-hdd:before {
-  content: "\e121";
+.has-success .help-block,
+.has-success .control-label,
+.has-success .radio,
+.has-success .checkbox,
+.has-success .radio-inline,
+.has-success .checkbox-inline {
+  color: #468847;
 }
-.glyphicon-bullhorn:before {
-  content: "\e122";
+.has-success .form-control {
+  border-color: #468847;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
 }
-.glyphicon-bell:before {
-  content: "\e123";
+.has-success .form-control:focus {
+  border-color: #356635;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #7aba7b;
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #7aba7b;
 }
-.glyphicon-certificate:before {
-  content: "\e124";
+.has-success .input-group-addon {
+  color: #468847;
+  border-color: #468847;
+  background-color: #dff0d8;
 }
-.glyphicon-thumbs-up:before {
-  content: "\e125";
+.has-success .form-control-feedback {
+  color: #468847;
 }
-.glyphicon-thumbs-down:before {
-  content: "\e126";
+.has-warning .help-block,
+.has-warning .control-label,
+.has-warning .radio,
+.has-warning .checkbox,
+.has-warning .radio-inline,
+.has-warning .checkbox-inline {
+  color: #c09853;
 }
-.glyphicon-hand-right:before {
-  content: "\e127";
+.has-warning .form-control {
+  border-color: #c09853;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
 }
-.glyphicon-hand-left:before {
-  content: "\e128";
+.has-warning .form-control:focus {
+  border-color: #a47e3c;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #dbc59e;
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #dbc59e;
 }
-.glyphicon-hand-up:before {
-  content: "\e129";
+.has-warning .input-group-addon {
+  color: #c09853;
+  border-color: #c09853;
+  background-color: #371c54;
 }
-.glyphicon-hand-down:before {
-  content: "\e130";
+.has-warning .form-control-feedback {
+  color: #c09853;
 }
-.glyphicon-circle-arrow-right:before {
-  content: "\e131";
+.has-error .help-block,
+.has-error .control-label,
+.has-error .radio,
+.has-error .checkbox,
+.has-error .radio-inline,
+.has-error .checkbox-inline {
+  color: #b94a48;
 }
-.glyphicon-circle-arrow-left:before {
-  content: "\e132";
+.has-error .form-control {
+  border-color: #b94a48;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
 }
-.glyphicon-circle-arrow-up:before {
-  content: "\e133";
+.has-error .form-control:focus {
+  border-color: #953b39;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #d59392;
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 6px #d59392;
 }
-.glyphicon-circle-arrow-down:before {
-  content: "\e134";
+.has-error .input-group-addon {
+  color: #b94a48;
+  border-color: #b94a48;
+  background-color: #f2dede;
 }
-.glyphicon-globe:before {
-  content: "\e135";
+.has-error .form-control-feedback {
+  color: #b94a48;
 }
-.glyphicon-wrench:before {
-  content: "\e136";
+.has-feedback label.sr-only ~ .form-control-feedback {
+  top: 0;
 }
-.glyphicon-tasks:before {
-  content: "\e137";
+.help-block {
+  display: block;
+  margin-top: 5px;
+  margin-bottom: 10px;
+  color: #ffffff;
 }
-.glyphicon-filter:before {
-  content: "\e138";
+@media (min-width: 768px) {
+  .form-inline .form-group {
+    display: inline-block;
+    margin-bottom: 0;
+    vertical-align: middle;
+  }
+  .form-inline .form-control {
+    display: inline-block;
+    width: auto;
+    vertical-align: middle;
+  }
+  .form-inline .input-group {
+    display: inline-table;
+    vertical-align: middle;
+  }
+  .form-inline .input-group .input-group-addon,
+  .form-inline .input-group .input-group-btn,
+  .form-inline .input-group .form-control {
+    width: auto;
+  }
+  .form-inline .input-group > .form-control {
+    width: 100%;
+  }
+  .form-inline .control-label {
+    margin-bottom: 0;
+    vertical-align: middle;
+  }
+  .form-inline .radio,
+  .form-inline .checkbox {
+    display: inline-block;
+    margin-top: 0;
+    margin-bottom: 0;
+    vertical-align: middle;
+  }
+  .form-inline .radio label,
+  .form-inline .checkbox label {
+    padding-left: 0;
+  }
+  .form-inline .radio input[type="radio"],
+  .form-inline .checkbox input[type="checkbox"] {
+    position: relative;
+    margin-left: 0;
+  }
+  .form-inline .has-feedback .form-control-feedback {
+    top: 0;
+  }
 }
-.glyphicon-briefcase:before {
-  content: "\e139";
+.form-horizontal .radio,
+.form-horizontal .checkbox,
+.form-horizontal .radio-inline,
+.form-horizontal .checkbox-inline {
+  margin-top: 0;
+  margin-bottom: 0;
+  padding-top: 9px;
 }
-.glyphicon-fullscreen:before {
-  content: "\e140";
+.form-horizontal .radio,
+.form-horizontal .checkbox {
+  min-height: 31px;
 }
-.glyphicon-dashboard:before {
-  content: "\e141";
+.form-horizontal .form-group {
+  margin-left: -15px;
+  margin-right: -15px;
 }
-.glyphicon-paperclip:before {
-  content: "\e142";
+@media (min-width: 768px) {
+  .form-horizontal .control-label {
+    text-align: right;
+    margin-bottom: 0;
+    padding-top: 9px;
+  }
 }
-.glyphicon-heart-empty:before {
-  content: "\e143";
+.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback {
+  top: 0;
+  right: 15px;
 }
-.glyphicon-link:before {
-  content: "\e144";
+@media (min-width: 768px) {
+  .form-horizontal .form-group-lg .control-label {
+    padding-top: 19.62px;
+  }
 }
-.glyphicon-phone:before {
-  content: "\e145";
+@media (min-width: 768px) {
+  .form-horizontal .form-group-sm .control-label {
+    padding-top: 6px;
+  }
 }
-.glyphicon-pushpin:before {
-  content: "\e146";
+.btn {
+  display: inline-block;
+  margin-bottom: 0;
+  font-weight: normal;
+  text-align: center;
+  vertical-align: middle;
+  cursor: pointer;
+  background-image: none;
+  border: 1px solid transparent;
+  white-space: nowrap;
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 16px;
+  line-height: 1.42857143;
+  border-radius: 4px;
+  -webkit-user-select: none;
+  -moz-user-select: none;
+  -ms-user-select: none;
+  user-select: none;
 }
-.glyphicon-usd:before {
-  content: "\e148";
+.btn:focus,
+.btn:active:focus,
+.btn.active:focus {
+  outline: thin dotted;
+  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
+  outline-offset: -2px;
 }
-.glyphicon-gbp:before {
-  content: "\e149";
+.btn:hover,
+.btn:focus {
+  color: #dddddd;
+  text-decoration: none;
 }
-.glyphicon-sort:before {
-  content: "\e150";
+.btn:active,
+.btn.active {
+  outline: 0;
+  background-image: none;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);
+  box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);
 }
-.glyphicon-sort-by-alphabet:before {
-  content: "\e151";
+.btn.disabled,
+.btn[disabled],
+fieldset[disabled] .btn {
+  cursor: not-allowed;
+  pointer-events: none;
+  opacity: 0.65;
+  filter: alpha(opacity=65);
+  -webkit-box-shadow: none;
+  box-shadow: none;
 }
-.glyphicon-sort-by-alphabet-alt:before {
-  content: "\e152";
+.btn-default {
+  color: #dddddd;
+  background-color: #ffffff;
+  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);
 }
-.glyphicon-sort-by-order:before {
-  content: "\e153";
+.btn-default:hover,
+.btn-default:focus,
+.btn-default:active,
+.btn-default.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-default {
+  color: #dddddd;
+  background-color: #e6e6e6;
+  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);
 }
-.glyphicon-sort-by-order-alt:before {
-  content: "\e154";
+.btn-default:active,
+.btn-default.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-default {
+  background-image: none;
 }
-.glyphicon-sort-by-attributes:before {
-  content: "\e155";
+.btn-default.disabled,
+.btn-default[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-default,
+.btn-default.disabled:hover,
+.btn-default[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-default:hover,
+.btn-default.disabled:focus,
+.btn-default[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-default:focus,
+.btn-default.disabled:active,
+.btn-default[disabled]:active,
+fieldset[disabled] .btn-default:active,
+.btn-default.disabled.active,
+.btn-default[disabled].active,
+fieldset[disabled] .btn-default.active {
+  background-color: #ffffff;
+  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);
 }
-.glyphicon-sort-by-attributes-alt:before {
-  content: "\e156";
+.btn-default .badge {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #dddddd;
 }
-.glyphicon-unchecked:before {
-  content: "\e157";
+.btn-primary {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #eb4186;
+  border-color: #eb4186;
 }
-.glyphicon-expand:before {
-  content: "\e158";
+.btn-primary:hover,
+.btn-primary:focus,
+.btn-primary:active,
+.btn-primary.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-primary {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #e1186a;
+  border-color: #d81765;
 }
-.glyphicon-collapse-down:before {
-  content: "\e159";
+.btn-primary:active,
+.btn-primary.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-primary {
+  background-image: none;
 }
-.glyphicon-collapse-up:before {
-  content: "\e160";
+.btn-primary.disabled,
+.btn-primary[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-primary,
+.btn-primary.disabled:hover,
+.btn-primary[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-primary:hover,
+.btn-primary.disabled:focus,
+.btn-primary[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-primary:focus,
+.btn-primary.disabled:active,
+.btn-primary[disabled]:active,
+fieldset[disabled] .btn-primary:active,
+.btn-primary.disabled.active,
+.btn-primary[disabled].active,
+fieldset[disabled] .btn-primary.active {
+  background-color: #eb4186;
+  border-color: #eb4186;
 }
-.glyphicon-log-in:before {
-  content: "\e161";
+.btn-primary .badge {
+  color: #eb4186;
+  background-color: #ffffff;
 }
-.glyphicon-flash:before {
-  content: "\e162";
+.btn-success {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #73a839;
+  border-color: #73a839;
 }
-.glyphicon-log-out:before {
-  content: "\e163";
+.btn-success:hover,
+.btn-success:focus,
+.btn-success:active,
+.btn-success.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-success {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #59822c;
+  border-color: #547a29;
 }
-.glyphicon-new-window:before {
-  content: "\e164";
+.btn-success:active,
+.btn-success.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-success {
+  background-image: none;
 }
-.glyphicon-record:before {
-  content: "\e165";
+.btn-success.disabled,
+.btn-success[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-success,
+.btn-success.disabled:hover,
+.btn-success[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-success:hover,
+.btn-success.disabled:focus,
+.btn-success[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-success:focus,
+.btn-success.disabled:active,
+.btn-success[disabled]:active,
+fieldset[disabled] .btn-success:active,
+.btn-success.disabled.active,
+.btn-success[disabled].active,
+fieldset[disabled] .btn-success.active {
+  background-color: #73a839;
+  border-color: #73a839;
 }
-.glyphicon-save:before {
-  content: "\e166";
+.btn-success .badge {
+  color: #73a839;
+  background-color: #ffffff;
 }
-.glyphicon-open:before {
-  content: "\e167";
+.btn-info {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #033c73;
+  border-color: #033c73;
 }
-.glyphicon-saved:before {
-  content: "\e168";
+.btn-info:hover,
+.btn-info:focus,
+.btn-info:active,
+.btn-info.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-info {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #022241;
+  border-color: #011d37;
 }
-.glyphicon-import:before {
-  content: "\e169";
+.btn-info:active,
+.btn-info.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-info {
+  background-image: none;
 }
-.glyphicon-export:before {
-  content: "\e170";
+.btn-info.disabled,
+.btn-info[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-info,
+.btn-info.disabled:hover,
+.btn-info[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-info:hover,
+.btn-info.disabled:focus,
+.btn-info[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-info:focus,
+.btn-info.disabled:active,
+.btn-info[disabled]:active,
+fieldset[disabled] .btn-info:active,
+.btn-info.disabled.active,
+.btn-info[disabled].active,
+fieldset[disabled] .btn-info.active {
+  background-color: #033c73;
+  border-color: #033c73;
 }
-.glyphicon-send:before {
-  content: "\e171";
+.btn-info .badge {
+  color: #033c73;
+  background-color: #ffffff;
 }
-.glyphicon-floppy-disk:before {
-  content: "\e172";
+.btn-warning {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #dd5600;
+  border-color: #dd5600;
 }
-.glyphicon-floppy-saved:before {
-  content: "\e173";
+.btn-warning:hover,
+.btn-warning:focus,
+.btn-warning:active,
+.btn-warning.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-warning {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #aa4200;
+  border-color: #a03e00;
 }
-.glyphicon-floppy-remove:before {
-  content: "\e174";
+.btn-warning:active,
+.btn-warning.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-warning {
+  background-image: none;
 }
-.glyphicon-floppy-save:before {
-  content: "\e175";
+.btn-warning.disabled,
+.btn-warning[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-warning,
+.btn-warning.disabled:hover,
+.btn-warning[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-warning:hover,
+.btn-warning.disabled:focus,
+.btn-warning[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-warning:focus,
+.btn-warning.disabled:active,
+.btn-warning[disabled]:active,
+fieldset[disabled] .btn-warning:active,
+.btn-warning.disabled.active,
+.btn-warning[disabled].active,
+fieldset[disabled] .btn-warning.active {
+  background-color: #dd5600;
+  border-color: #dd5600;
 }
-.glyphicon-floppy-open:before {
-  content: "\e176";
+.btn-warning .badge {
+  color: #dd5600;
+  background-color: #ffffff;
 }
-.glyphicon-credit-card:before {
-  content: "\e177";
+.btn-danger {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #c71c22;
+  border-color: #c71c22;
 }
-.glyphicon-transfer:before {
-  content: "\e178";
+.btn-danger:hover,
+.btn-danger:focus,
+.btn-danger:active,
+.btn-danger.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-danger {
+  color: #ffffff;
+  background-color: #9a161a;
+  border-color: #911419;
 }
-.glyphicon-cutlery:before {
-  content: "\e179";
+.btn-danger:active,
+.btn-danger.active,
+.open > .dropdown-toggle.btn-danger {
+  background-image: none;
 }
-.glyphicon-header:before {
-  content: "\e180";
+.btn-danger.disabled,
+.btn-danger[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-danger,
+.btn-danger.disabled:hover,
+.btn-danger[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-danger:hover,
+.btn-danger.disabled:focus,
+.btn-danger[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-danger:focus,
+.btn-danger.disabled:active,
+.btn-danger[disabled]:active,
+fieldset[disabled] .btn-danger:active,
+.btn-danger.disabled.active,
+.btn-danger[disabled].active,
+fieldset[disabled] .btn-danger.active {
+  background-color: #c71c22;
+  border-color: #c71c22;
 }
-.glyphicon-compressed:before {
-  content: "\e181";
+.btn-danger .badge {
+  color: #c71c22;
+  background-color: #ffffff;
 }
-.glyphicon-earphone:before {
-  content: "\e182";
+.btn-link {
+  color: #f286b2;
+  font-weight: normal;
+  cursor: pointer;
+  border-radius: 0;
 }
-.glyphicon-phone-alt:before {
-  content: "\e183";
+.btn-link,
+.btn-link:active,
+.btn-link[disabled],
+fieldset[disabled] .btn-link {
+  background-color: transparent;
+  -webkit-box-shadow: none;
+  box-shadow: none;
 }
-.glyphicon-tower:before {
-  content: "\e184";
+.btn-link,
+.btn-link:hover,
+.btn-link:focus,
+.btn-link:active {
+  border-color: transparent;
 }
-.glyphicon-stats:before {
-  content: "\e185";
+.btn-link:hover,
+.btn-link:focus {
+  color: #facbde;
+  text-decoration: underline;
+  background-color: transparent;
 }
-.glyphicon-sd-video:before {
-  content: "\e186";
+.btn-link[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .btn-link:hover,
+.btn-link[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .btn-link:focus {
+  color: #999999;
+  text-decoration: none;
 }
-.glyphicon-hd-video:before {
-  content: "\e187";
+.btn-lg,
+.btn-group-lg > .btn {
+  padding: 14px 16px;
+  font-size: 20px;
+  line-height: 1.33;
+  border-radius: 6px;
 }
-.glyphicon-subtitles:before {
-  content: "\e188";
+.btn-sm,
+.btn-group-sm > .btn {
+  padding: 5px 10px;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.5;
+  border-radius: 3px;
 }
-.glyphicon-sound-stereo:before {
-  content: "\e189";
+.btn-xs,
+.btn-group-xs > .btn {
+  padding: 1px 5px;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.5;
+  border-radius: 3px;
 }
-.glyphicon-sound-dolby:before {
-  content: "\e190";
+.btn-block {
+  display: block;
+  width: 100%;
 }
-.glyphicon-sound-5-1:before {
-  content: "\e191";
+.btn-block + .btn-block {
+  margin-top: 5px;
 }
-.glyphicon-sound-6-1:before {
-  content: "\e192";
+input[type="submit"].btn-block,
+input[type="reset"].btn-block,
+input[type="button"].btn-block {
+  width: 100%;
 }
-.glyphicon-sound-7-1:before {
-  content: "\e193";
+.fade {
+  opacity: 0;
+  -webkit-transition: opacity 0.15s linear;
+  -o-transition: opacity 0.15s linear;
+  transition: opacity 0.15s linear;
 }
-.glyphicon-copyright-mark:before {
-  content: "\e194";
+.fade.in {
+  opacity: 1;
 }
-.glyphicon-registration-mark:before {
-  content: "\e195";
+.collapse {
+  display: none;
 }
-.glyphicon-cloud-download:before {
-  content: "\e197";
+.collapse.in {
+  display: block;
 }
-.glyphicon-cloud-upload:before {
-  content: "\e198";
+tr.collapse.in {
+  display: table-row;
 }
-.glyphicon-tree-conifer:before {
-  content: "\e199";
+tbody.collapse.in {
+  display: table-row-group;
 }
-.glyphicon-tree-deciduous:before {
-  content: "\e200";
+.collapsing {
+  position: relative;
+  height: 0;
+  overflow: hidden;
+  -webkit-transition: height 0.35s ease;
+  -o-transition: height 0.35s ease;
+  transition: height 0.35s ease;
 }
 .caret {
   display: inline-block;
@@ -3017,15 +3126,16 @@ input[type="button"].btn-block {
   min-width: 160px;
   padding: 5px 0;
   margin: 2px 0 0;
-  font-size: 14px;
   list-style: none;
-  background-color: #fff;
-  background-clip: padding-box;
-  border: 1px solid #ccc;
-  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .15);
+  font-size: 16px;
+  text-align: left;
+  background-color: #ffffff;
+  border: 1px solid #cccccc;
+  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);
   border-radius: 4px;
-  -webkit-box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, .175);
-          box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, .175);
+  -webkit-box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);
+  box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.175);
+  background-clip: padding-box;
 }
 .dropdown-menu.pull-right {
   right: 0;
@@ -3033,7 +3143,7 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 .dropdown-menu .divider {
   height: 1px;
-  margin: 9px 0;
+  margin: 10px 0;
   overflow: hidden;
   background-color: #e5e5e5;
 }
@@ -3043,35 +3153,35 @@ input[type="button"].btn-block {
   clear: both;
   font-weight: normal;
   line-height: 1.42857143;
-  color: #333;
+  color: #333333;
   white-space: nowrap;
 }
 .dropdown-menu > li > a:hover,
 .dropdown-menu > li > a:focus {
-  color: #262626;
   text-decoration: none;
-  background-color: #f5f5f5;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #eb4186;
 }
 .dropdown-menu > .active > a,
 .dropdown-menu > .active > a:hover,
 .dropdown-menu > .active > a:focus {
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
   text-decoration: none;
-  background-color: #428bca;
   outline: 0;
+  background-color: #eb4186;
 }
 .dropdown-menu > .disabled > a,
 .dropdown-menu > .disabled > a:hover,
 .dropdown-menu > .disabled > a:focus {
-  color: #999;
+  color: #999999;
 }
 .dropdown-menu > .disabled > a:hover,
 .dropdown-menu > .disabled > a:focus {
   text-decoration: none;
-  cursor: not-allowed;
   background-color: transparent;
   background-image: none;
   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false);
+  cursor: not-allowed;
 }
 .open > .dropdown-menu {
   display: block;
@@ -3080,26 +3190,27 @@ input[type="button"].btn-block {
   outline: 0;
 }
 .dropdown-menu-right {
-  right: 0;
   left: auto;
+  right: 0;
 }
 .dropdown-menu-left {
-  right: auto;
   left: 0;
+  right: auto;
 }
 .dropdown-header {
   display: block;
   padding: 3px 20px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 14px;
   line-height: 1.42857143;
-  color: #999;
+  color: #999999;
+  white-space: nowrap;
 }
 .dropdown-backdrop {
   position: fixed;
-  top: 0;
+  left: 0;
   right: 0;
   bottom: 0;
-  left: 0;
+  top: 0;
   z-index: 990;
 }
 .pull-right > .dropdown-menu {
@@ -3108,9 +3219,9 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 .dropup .caret,
 .navbar-fixed-bottom .dropdown .caret {
-  content: "";
   border-top: 0;
   border-bottom: 4px solid;
+  content: "";
 }
 .dropup .dropdown-menu,
 .navbar-fixed-bottom .dropdown .dropdown-menu {
@@ -3120,12 +3231,12 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 @media (min-width: 768px) {
   .navbar-right .dropdown-menu {
-    right: 0;
     left: auto;
+    right: 0;
   }
   .navbar-right .dropdown-menu-left {
-    right: auto;
     left: 0;
+    right: auto;
   }
 }
 .btn-group,
@@ -3151,7 +3262,7 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 .btn-group > .btn:focus,
 .btn-group-vertical > .btn:focus {
-  outline: none;
+  outline: 0;
 }
 .btn-group .btn + .btn,
 .btn-group .btn + .btn-group,
@@ -3178,13 +3289,13 @@ input[type="button"].btn-block {
   margin-left: 0;
 }
 .btn-group > .btn:first-child:not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {
-  border-top-right-radius: 0;
   border-bottom-right-radius: 0;
+  border-top-right-radius: 0;
 }
 .btn-group > .btn:last-child:not(:first-child),
 .btn-group > .dropdown-toggle:not(:first-child) {
-  border-top-left-radius: 0;
   border-bottom-left-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .btn-group > .btn-group {
   float: left;
@@ -3194,32 +3305,32 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 .btn-group > .btn-group:first-child > .btn:last-child,
 .btn-group > .btn-group:first-child > .dropdown-toggle {
-  border-top-right-radius: 0;
   border-bottom-right-radius: 0;
+  border-top-right-radius: 0;
 }
 .btn-group > .btn-group:last-child > .btn:first-child {
-  border-top-left-radius: 0;
   border-bottom-left-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .btn-group .dropdown-toggle:active,
 .btn-group.open .dropdown-toggle {
   outline: 0;
 }
 .btn-group > .btn + .dropdown-toggle {
-  padding-right: 8px;
   padding-left: 8px;
+  padding-right: 8px;
 }
 .btn-group > .btn-lg + .dropdown-toggle {
-  padding-right: 12px;
   padding-left: 12px;
+  padding-right: 12px;
 }
 .btn-group.open .dropdown-toggle {
-  -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125);
-          box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125);
+  -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);
+  box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.125);
 }
 .btn-group.open .dropdown-toggle.btn-link {
   -webkit-box-shadow: none;
-          box-shadow: none;
+  box-shadow: none;
 }
 .btn .caret {
   margin-left: 0;
@@ -3258,9 +3369,9 @@ input[type="button"].btn-block {
   border-bottom-left-radius: 0;
 }
 .btn-group-vertical > .btn:last-child:not(:first-child) {
-  border-top-left-radius: 0;
-  border-top-right-radius: 0;
   border-bottom-left-radius: 4px;
+  border-top-right-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {
   border-radius: 0;
@@ -3271,8 +3382,8 @@ input[type="button"].btn-block {
   border-bottom-left-radius: 0;
 }
 .btn-group-vertical > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {
-  border-top-left-radius: 0;
   border-top-right-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .btn-group-justified {
   display: table;
@@ -3282,16 +3393,22 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 .btn-group-justified > .btn,
 .btn-group-justified > .btn-group {
-  display: table-cell;
   float: none;
+  display: table-cell;
   width: 1%;
 }
 .btn-group-justified > .btn-group .btn {
   width: 100%;
 }
+.btn-group-justified > .btn-group .dropdown-menu {
+  left: auto;
+}
 [data-toggle="buttons"] > .btn > input[type="radio"],
 [data-toggle="buttons"] > .btn > input[type="checkbox"] {
-  display: none;
+  position: absolute;
+  z-index: -1;
+  opacity: 0;
+  filter: alpha(opacity=0);
 }
 .input-group {
   position: relative;
@@ -3300,8 +3417,8 @@ input[type="button"].btn-block {
 }
 .input-group[class*="col-"] {
   float: none;
-  padding-right: 0;
   padding-left: 0;
+  padding-right: 0;
 }
 .input-group .form-control {
   position: relative;
@@ -3313,17 +3430,17 @@ input[type="button"].btn-block {
 .input-group-lg > .form-control,
 .input-group-lg > .input-group-addon,
 .input-group-lg > .input-group-btn > .btn {
-  height: 46px;
-  padding: 10px 16px;
-  font-size: 18px;
+  height: 57px;
+  padding: 14px 16px;
+  font-size: 20px;
   line-height: 1.33;
   border-radius: 6px;
 }
 select.input-group-lg > .form-control,
 select.input-group-lg > .input-group-addon,
 select.input-group-lg > .input-group-btn > .btn {
-  height: 46px;
-  line-height: 46px;
+  height: 57px;
+  line-height: 57px;
 }
 textarea.input-group-lg > .form-control,
 textarea.input-group-lg > .input-group-addon,
@@ -3336,17 +3453,17 @@ select[multiple].input-group-lg > .input-group-btn > .btn {
 .input-group-sm > .form-control,
 .input-group-sm > .input-group-addon,
 .input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
-  height: 30px;
+  height: 33px;
   padding: 5px 10px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 14px;
   line-height: 1.5;
   border-radius: 3px;
 }
 select.input-group-sm > .form-control,
 select.input-group-sm > .input-group-addon,
 select.input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
-  height: 30px;
-  line-height: 30px;
+  height: 33px;
+  line-height: 33px;
 }
 textarea.input-group-sm > .form-control,
 textarea.input-group-sm > .input-group-addon,
@@ -3373,24 +3490,24 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   vertical-align: middle;
 }
 .input-group-addon {
-  padding: 6px 12px;
-  font-size: 14px;
+  padding: 8px 12px;
+  font-size: 16px;
   font-weight: normal;
   line-height: 1;
-  color: #555;
+  color: #dddddd;
   text-align: center;
-  background-color: #eee;
-  border: 1px solid #ccc;
+  background-color: #eeeeee;
+  border: 1px solid #cccccc;
   border-radius: 4px;
 }
 .input-group-addon.input-sm {
   padding: 5px 10px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 14px;
   border-radius: 3px;
 }
 .input-group-addon.input-lg {
-  padding: 10px 16px;
-  font-size: 18px;
+  padding: 14px 16px;
+  font-size: 20px;
   border-radius: 6px;
 }
 .input-group-addon input[type="radio"],
@@ -3404,8 +3521,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .input-group-btn:first-child > .dropdown-toggle,
 .input-group-btn:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),
 .input-group-btn:last-child > .btn-group:not(:last-child) > .btn {
-  border-top-right-radius: 0;
   border-bottom-right-radius: 0;
+  border-top-right-radius: 0;
 }
 .input-group-addon:first-child {
   border-right: 0;
@@ -3417,8 +3534,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .input-group-btn:last-child > .dropdown-toggle,
 .input-group-btn:first-child > .btn:not(:first-child),
 .input-group-btn:first-child > .btn-group:not(:first-child) > .btn {
-  border-top-left-radius: 0;
   border-bottom-left-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .input-group-addon:last-child {
   border-left: 0;
@@ -3448,8 +3565,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   margin-left: -1px;
 }
 .nav {
-  padding-left: 0;
   margin-bottom: 0;
+  padding-left: 0;
   list-style: none;
 }
 .nav > li {
@@ -3464,27 +3581,27 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .nav > li > a:hover,
 .nav > li > a:focus {
   text-decoration: none;
-  background-color: #eee;
+  background-color: #eeeeee;
 }
 .nav > li.disabled > a {
-  color: #999;
+  color: #999999;
 }
 .nav > li.disabled > a:hover,
 .nav > li.disabled > a:focus {
-  color: #999;
+  color: #999999;
   text-decoration: none;
-  cursor: not-allowed;
   background-color: transparent;
+  cursor: not-allowed;
 }
 .nav .open > a,
 .nav .open > a:hover,
 .nav .open > a:focus {
-  background-color: #eee;
-  border-color: #428bca;
+  background-color: #eeeeee;
+  border-color: #f286b2;
 }
 .nav .nav-divider {
   height: 1px;
-  margin: 9px 0;
+  margin: 10px 0;
   overflow: hidden;
   background-color: #e5e5e5;
 }
@@ -3492,7 +3609,7 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   max-width: none;
 }
 .nav-tabs {
-  border-bottom: 1px solid #ddd;
+  border-bottom: 1px solid #dddddd;
 }
 .nav-tabs > li {
   float: left;
@@ -3505,16 +3622,16 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   border-radius: 4px 4px 0 0;
 }
 .nav-tabs > li > a:hover {
-  border-color: #eee #eee #ddd;
+  border-color: #eeeeee #eeeeee #dddddd;
 }
 .nav-tabs > li.active > a,
 .nav-tabs > li.active > a:hover,
 .nav-tabs > li.active > a:focus {
-  color: #555;
-  cursor: default;
-  background-color: #fff;
-  border: 1px solid #ddd;
+  color: #555555;
+  background-color: #50297a;
+  border: 1px solid #dddddd;
   border-bottom-color: transparent;
+  cursor: default;
 }
 .nav-tabs.nav-justified {
   width: 100%;
@@ -3524,8 +3641,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   float: none;
 }
 .nav-tabs.nav-justified > li > a {
-  margin-bottom: 5px;
   text-align: center;
+  margin-bottom: 5px;
 }
 .nav-tabs.nav-justified > .dropdown .dropdown-menu {
   top: auto;
@@ -3547,17 +3664,17 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .nav-tabs.nav-justified > .active > a,
 .nav-tabs.nav-justified > .active > a:hover,
 .nav-tabs.nav-justified > .active > a:focus {
-  border: 1px solid #ddd;
+  border: 1px solid #dddddd;
 }
 @media (min-width: 768px) {
   .nav-tabs.nav-justified > li > a {
-    border-bottom: 1px solid #ddd;
+    border-bottom: 1px solid #dddddd;
     border-radius: 4px 4px 0 0;
   }
   .nav-tabs.nav-justified > .active > a,
   .nav-tabs.nav-justified > .active > a:hover,
   .nav-tabs.nav-justified > .active > a:focus {
-    border-bottom-color: #fff;
+    border-bottom-color: #50297a;
   }
 }
 .nav-pills > li {
@@ -3572,8 +3689,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .nav-pills > li.active > a,
 .nav-pills > li.active > a:hover,
 .nav-pills > li.active > a:focus {
-  color: #fff;
-  background-color: #428bca;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #eb4186;
 }
 .nav-stacked > li {
   float: none;
@@ -3589,8 +3706,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   float: none;
 }
 .nav-justified > li > a {
-  margin-bottom: 5px;
   text-align: center;
+  margin-bottom: 5px;
 }
 .nav-justified > .dropdown .dropdown-menu {
   top: auto;
@@ -3615,17 +3732,17 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .nav-tabs-justified > .active > a,
 .nav-tabs-justified > .active > a:hover,
 .nav-tabs-justified > .active > a:focus {
-  border: 1px solid #ddd;
+  border: 1px solid #dddddd;
 }
 @media (min-width: 768px) {
   .nav-tabs-justified > li > a {
-    border-bottom: 1px solid #ddd;
+    border-bottom: 1px solid #dddddd;
     border-radius: 4px 4px 0 0;
   }
   .nav-tabs-justified > .active > a,
   .nav-tabs-justified > .active > a:hover,
   .nav-tabs-justified > .active > a:focus {
-    border-bottom-color: #fff;
+    border-bottom-color: #50297a;
   }
 }
 .tab-content > .tab-pane {
@@ -3636,13 +3753,13 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 }
 .nav-tabs .dropdown-menu {
   margin-top: -1px;
-  border-top-left-radius: 0;
   border-top-right-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .navbar {
   position: relative;
   min-height: 50px;
-  margin-bottom: 20px;
+  margin-bottom: 22px;
   border: 1px solid transparent;
 }
 @media (min-width: 768px) {
@@ -3656,13 +3773,12 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   }
 }
 .navbar-collapse {
-  max-height: 340px;
+  overflow-x: visible;
   padding-right: 15px;
   padding-left: 15px;
-  overflow-x: visible;
-  -webkit-overflow-scrolling: touch;
   border-top: 1px solid transparent;
-  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1);
+  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);
+  -webkit-overflow-scrolling: touch;
 }
 .navbar-collapse.in {
   overflow-y: auto;
@@ -3685,8 +3801,18 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   .navbar-fixed-top .navbar-collapse,
   .navbar-static-top .navbar-collapse,
   .navbar-fixed-bottom .navbar-collapse {
-    padding-right: 0;
     padding-left: 0;
+    padding-right: 0;
+  }
+}
+.navbar-fixed-top .navbar-collapse,
+.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse {
+  max-height: 340px;
+}
+@media (max-width: 480px) and (orientation: landscape) {
+  .navbar-fixed-top .navbar-collapse,
+  .navbar-fixed-bottom .navbar-collapse {
+    max-height: 200px;
   }
 }
 .container > .navbar-header,
@@ -3720,6 +3846,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   right: 0;
   left: 0;
   z-index: 1030;
+  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
+  transform: translate3d(0, 0, 0);
 }
 @media (min-width: 768px) {
   .navbar-fixed-top,
@@ -3738,10 +3866,10 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 }
 .navbar-brand {
   float: left;
+  padding: 14px 15px;
+  font-size: 20px;
+  line-height: 22px;
   height: 50px;
-  padding: 15px 15px;
-  font-size: 18px;
-  line-height: 20px;
 }
 .navbar-brand:hover,
 .navbar-brand:focus {
@@ -3756,9 +3884,9 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .navbar-toggle {
   position: relative;
   float: right;
+  margin-right: 15px;
   padding: 9px 10px;
   margin-top: 8px;
-  margin-right: 15px;
   margin-bottom: 8px;
   background-color: transparent;
   background-image: none;
@@ -3766,7 +3894,7 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   border-radius: 4px;
 }
 .navbar-toggle:focus {
-  outline: none;
+  outline: 0;
 }
 .navbar-toggle .icon-bar {
   display: block;
@@ -3783,12 +3911,12 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   }
 }
 .navbar-nav {
-  margin: 7.5px -15px;
+  margin: 7px -15px;
 }
 .navbar-nav > li > a {
   padding-top: 10px;
   padding-bottom: 10px;
-  line-height: 20px;
+  line-height: 22px;
 }
 @media (max-width: 767px) {
   .navbar-nav .open .dropdown-menu {
@@ -3805,7 +3933,7 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
     padding: 5px 15px 5px 25px;
   }
   .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {
-    line-height: 20px;
+    line-height: 22px;
   }
   .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,
   .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {
@@ -3821,8 +3949,8 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
     float: left;
   }
   .navbar-nav > li > a {
-    padding-top: 15px;
-    padding-bottom: 15px;
+    padding-top: 14px;
+    padding-bottom: 14px;
   }
   .navbar-nav.navbar-right:last-child {
     margin-right: -15px;
@@ -3837,15 +3965,15 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   }
 }
 .navbar-form {
-  padding: 10px 15px;
-  margin-top: 8px;
-  margin-right: -15px;
-  margin-bottom: 8px;
   margin-left: -15px;
+  margin-right: -15px;
+  padding: 10px 15px;
   border-top: 1px solid transparent;
   border-bottom: 1px solid transparent;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1);
-          box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1);
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);
+  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);
+  margin-top: 5px;
+  margin-bottom: 5px;
 }
 @media (min-width: 768px) {
   .navbar-form .form-group {
@@ -3858,6 +3986,15 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
     width: auto;
     vertical-align: middle;
   }
+  .navbar-form .input-group {
+    display: inline-table;
+    vertical-align: middle;
+  }
+  .navbar-form .input-group .input-group-addon,
+  .navbar-form .input-group .input-group-btn,
+  .navbar-form .input-group .form-control {
+    width: auto;
+  }
   .navbar-form .input-group > .form-control {
     width: 100%;
   }
@@ -3868,14 +4005,17 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   .navbar-form .radio,
   .navbar-form .checkbox {
     display: inline-block;
-    padding-left: 0;
     margin-top: 0;
     margin-bottom: 0;
     vertical-align: middle;
   }
+  .navbar-form .radio label,
+  .navbar-form .checkbox label {
+    padding-left: 0;
+  }
   .navbar-form .radio input[type="radio"],
   .navbar-form .checkbox input[type="checkbox"] {
-    float: none;
+    position: relative;
     margin-left: 0;
   }
   .navbar-form .has-feedback .form-control-feedback {
@@ -3890,13 +4030,13 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 @media (min-width: 768px) {
   .navbar-form {
     width: auto;
+    border: 0;
+    margin-left: 0;
+    margin-right: 0;
     padding-top: 0;
     padding-bottom: 0;
-    margin-right: 0;
-    margin-left: 0;
-    border: 0;
     -webkit-box-shadow: none;
-            box-shadow: none;
+    box-shadow: none;
   }
   .navbar-form.navbar-right:last-child {
     margin-right: -15px;
@@ -3904,214 +4044,240 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 }
 .navbar-nav > li > .dropdown-menu {
   margin-top: 0;
-  border-top-left-radius: 0;
   border-top-right-radius: 0;
+  border-top-left-radius: 0;
 }
 .navbar-fixed-bottom .navbar-nav > li > .dropdown-menu {
   border-bottom-right-radius: 0;
   border-bottom-left-radius: 0;
 }
 .navbar-btn {
-  margin-top: 8px;
-  margin-bottom: 8px;
+  margin-top: 5px;
+  margin-bottom: 5px;
 }
 .navbar-btn.btn-sm {
-  margin-top: 10px;
-  margin-bottom: 10px;
+  margin-top: 8.5px;
+  margin-bottom: 8.5px;
 }
 .navbar-btn.btn-xs {
   margin-top: 14px;
   margin-bottom: 14px;
 }
 .navbar-text {
-  margin-top: 15px;
-  margin-bottom: 15px;
+  margin-top: 14px;
+  margin-bottom: 14px;
 }
 @media (min-width: 768px) {
   .navbar-text {
     float: left;
-    margin-right: 15px;
     margin-left: 15px;
+    margin-right: 15px;
   }
   .navbar-text.navbar-right:last-child {
     margin-right: 0;
   }
 }
 .navbar-default {
-  background-color: #f8f8f8;
-  border-color: #e7e7e7;
+  background-color: #eb4186;
+  border-color: #e82373;
 }
 .navbar-default .navbar-brand {
-  color: #777;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-default .navbar-brand:hover,
 .navbar-default .navbar-brand:focus {
-  color: #5e5e5e;
-  background-color: transparent;
+  color: #ffffff;
+  background-color: none;
 }
 .navbar-default .navbar-text {
-  color: #777;
+  color: #dddddd;
 }
 .navbar-default .navbar-nav > li > a {
-  color: #777;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-default .navbar-nav > li > a:hover,
 .navbar-default .navbar-nav > li > a:focus {
-  color: #333;
-  background-color: transparent;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #e1186a;
 }
 .navbar-default .navbar-nav > .active > a,
 .navbar-default .navbar-nav > .active > a:hover,
 .navbar-default .navbar-nav > .active > a:focus {
-  color: #555;
-  background-color: #e7e7e7;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #e1186a;
 }
 .navbar-default .navbar-nav > .disabled > a,
 .navbar-default .navbar-nav > .disabled > a:hover,
 .navbar-default .navbar-nav > .disabled > a:focus {
-  color: #ccc;
+  color: #dddddd;
   background-color: transparent;
 }
 .navbar-default .navbar-toggle {
-  border-color: #ddd;
+  border-color: #e1186a;
 }
 .navbar-default .navbar-toggle:hover,
 .navbar-default .navbar-toggle:focus {
-  background-color: #ddd;
+  background-color: #e1186a;
 }
 .navbar-default .navbar-toggle .icon-bar {
-  background-color: #888;
+  background-color: #ffffff;
 }
 .navbar-default .navbar-collapse,
 .navbar-default .navbar-form {
-  border-color: #e7e7e7;
+  border-color: #e82373;
 }
 .navbar-default .navbar-nav > .open > a,
 .navbar-default .navbar-nav > .open > a:hover,
 .navbar-default .navbar-nav > .open > a:focus {
-  color: #555;
-  background-color: #e7e7e7;
+  background-color: #e1186a;
+  color: #ffffff;
 }
 @media (max-width: 767px) {
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {
-    color: #777;
+    color: #ffffff;
   }
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {
-    color: #333;
-    background-color: transparent;
+    color: #ffffff;
+    background-color: #e1186a;
   }
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a,
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:hover,
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:focus {
-    color: #555;
-    background-color: #e7e7e7;
+    color: #ffffff;
+    background-color: #e1186a;
   }
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a,
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:hover,
   .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:focus {
-    color: #ccc;
+    color: #dddddd;
     background-color: transparent;
   }
 }
 .navbar-default .navbar-link {
-  color: #777;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-default .navbar-link:hover {
-  color: #333;
+  color: #ffffff;
+}
+.navbar-default .btn-link {
+  color: #ffffff;
+}
+.navbar-default .btn-link:hover,
+.navbar-default .btn-link:focus {
+  color: #ffffff;
+}
+.navbar-default .btn-link[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:hover,
+.navbar-default .btn-link[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .navbar-default .btn-link:focus {
+  color: #dddddd;
 }
 .navbar-inverse {
-  background-color: #222;
-  border-color: #080808;
+  background-color: #033c73;
+  border-color: #022f5a;
 }
 .navbar-inverse .navbar-brand {
-  color: #999;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-inverse .navbar-brand:hover,
 .navbar-inverse .navbar-brand:focus {
-  color: #fff;
-  background-color: transparent;
+  color: #ffffff;
+  background-color: none;
 }
 .navbar-inverse .navbar-text {
-  color: #999;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-inverse .navbar-nav > li > a {
-  color: #999;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:hover,
 .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:focus {
-  color: #fff;
-  background-color: transparent;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #022f5a;
 }
 .navbar-inverse .navbar-nav > .active > a,
 .navbar-inverse .navbar-nav > .active > a:hover,
 .navbar-inverse .navbar-nav > .active > a:focus {
-  color: #fff;
-  background-color: #080808;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #022f5a;
 }
 .navbar-inverse .navbar-nav > .disabled > a,
 .navbar-inverse .navbar-nav > .disabled > a:hover,
 .navbar-inverse .navbar-nav > .disabled > a:focus {
-  color: #444;
+  color: #cccccc;
   background-color: transparent;
 }
 .navbar-inverse .navbar-toggle {
-  border-color: #333;
+  border-color: #022f5a;
 }
 .navbar-inverse .navbar-toggle:hover,
 .navbar-inverse .navbar-toggle:focus {
-  background-color: #333;
+  background-color: #022f5a;
 }
 .navbar-inverse .navbar-toggle .icon-bar {
-  background-color: #fff;
+  background-color: #ffffff;
 }
 .navbar-inverse .navbar-collapse,
 .navbar-inverse .navbar-form {
-  border-color: #101010;
+  border-color: #022a50;
 }
 .navbar-inverse .navbar-nav > .open > a,
 .navbar-inverse .navbar-nav > .open > a:hover,
 .navbar-inverse .navbar-nav > .open > a:focus {
-  color: #fff;
-  background-color: #080808;
+  background-color: #022f5a;
+  color: #ffffff;
 }
 @media (max-width: 767px) {
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .dropdown-header {
-    border-color: #080808;
+    border-color: #022f5a;
   }
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu .divider {
-    background-color: #080808;
+    background-color: #022f5a;
   }
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {
-    color: #999;
+    color: #ffffff;
   }
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:hover,
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a:focus {
-    color: #fff;
-    background-color: transparent;
+    color: #ffffff;
+    background-color: #022f5a;
   }
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a,
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:hover,
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .active > a:focus {
-    color: #fff;
-    background-color: #080808;
+    color: #ffffff;
+    background-color: #022f5a;
   }
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a,
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:hover,
   .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu > .disabled > a:focus {
-    color: #444;
+    color: #cccccc;
     background-color: transparent;
   }
 }
 .navbar-inverse .navbar-link {
-  color: #999;
+  color: #ffffff;
 }
 .navbar-inverse .navbar-link:hover {
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
+}
+.navbar-inverse .btn-link {
+  color: #ffffff;
+}
+.navbar-inverse .btn-link:hover,
+.navbar-inverse .btn-link:focus {
+  color: #ffffff;
+}
+.navbar-inverse .btn-link[disabled]:hover,
+fieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:hover,
+.navbar-inverse .btn-link[disabled]:focus,
+fieldset[disabled] .navbar-inverse .btn-link:focus {
+  color: #cccccc;
 }
 .breadcrumb {
   padding: 8px 15px;
-  margin-bottom: 20px;
+  margin-bottom: 22px;
   list-style: none;
   background-color: #f5f5f5;
   border-radius: 4px;
@@ -4120,17 +4286,17 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   display: inline-block;
 }
 .breadcrumb > li + li:before {
-  padding: 0 5px;
-  color: #ccc;
   content: "/\00a0";
+  padding: 0 5px;
+  color: #cccccc;
 }
 .breadcrumb > .active {
-  color: #999;
+  color: #999999;
 }
 .pagination {
   display: inline-block;
   padding-left: 0;
-  margin: 20px 0;
+  margin: 22px 0;
   border-radius: 4px;
 }
 .pagination > li {
@@ -4140,32 +4306,32 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .pagination > li > span {
   position: relative;
   float: left;
-  padding: 6px 12px;
-  margin-left: -1px;
+  padding: 8px 12px;
   line-height: 1.42857143;
-  color: #428bca;
   text-decoration: none;
-  background-color: #fff;
-  border: 1px solid #ddd;
+  color: #f286b2;
+  background-color: #ffffff;
+  border: 1px solid #dddddd;
+  margin-left: -1px;
 }
 .pagination > li:first-child > a,
 .pagination > li:first-child > span {
   margin-left: 0;
-  border-top-left-radius: 4px;
   border-bottom-left-radius: 4px;
+  border-top-left-radius: 4px;
 }
 .pagination > li:last-child > a,
 .pagination > li:last-child > span {
-  border-top-right-radius: 4px;
   border-bottom-right-radius: 4px;
+  border-top-right-radius: 4px;
 }
 .pagination > li > a:hover,
 .pagination > li > span:hover,
 .pagination > li > a:focus,
 .pagination > li > span:focus {
-  color: #2a6496;
-  background-color: #eee;
-  border-color: #ddd;
+  color: #facbde;
+  background-color: #eeeeee;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .pagination > .active > a,
 .pagination > .active > span,
@@ -4174,10 +4340,10 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .pagination > .active > a:focus,
 .pagination > .active > span:focus {
   z-index: 2;
-  color: #fff;
+  color: #999999;
+  background-color: #f5f5f5;
+  border-color: #dddddd;
   cursor: default;
-  background-color: #428bca;
-  border-color: #428bca;
 }
 .pagination > .disabled > span,
 .pagination > .disabled > span:hover,
@@ -4185,46 +4351,46 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .pagination > .disabled > a,
 .pagination > .disabled > a:hover,
 .pagination > .disabled > a:focus {
-  color: #999;
+  color: #999999;
+  background-color: #ffffff;
+  border-color: #dddddd;
   cursor: not-allowed;
-  background-color: #fff;
-  border-color: #ddd;
 }
 .pagination-lg > li > a,
 .pagination-lg > li > span {
-  padding: 10px 16px;
-  font-size: 18px;
+  padding: 14px 16px;
+  font-size: 20px;
 }
 .pagination-lg > li:first-child > a,
 .pagination-lg > li:first-child > span {
-  border-top-left-radius: 6px;
   border-bottom-left-radius: 6px;
+  border-top-left-radius: 6px;
 }
 .pagination-lg > li:last-child > a,
 .pagination-lg > li:last-child > span {
-  border-top-right-radius: 6px;
   border-bottom-right-radius: 6px;
+  border-top-right-radius: 6px;
 }
 .pagination-sm > li > a,
 .pagination-sm > li > span {
   padding: 5px 10px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 14px;
 }
 .pagination-sm > li:first-child > a,
 .pagination-sm > li:first-child > span {
-  border-top-left-radius: 3px;
   border-bottom-left-radius: 3px;
+  border-top-left-radius: 3px;
 }
 .pagination-sm > li:last-child > a,
 .pagination-sm > li:last-child > span {
-  border-top-right-radius: 3px;
   border-bottom-right-radius: 3px;
+  border-top-right-radius: 3px;
 }
 .pager {
   padding-left: 0;
-  margin: 20px 0;
-  text-align: center;
+  margin: 22px 0;
   list-style: none;
+  text-align: center;
 }
 .pager li {
   display: inline;
@@ -4233,14 +4399,14 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .pager li > span {
   display: inline-block;
   padding: 5px 14px;
-  background-color: #fff;
-  border: 1px solid #ddd;
+  background-color: #ffffff;
+  border: 1px solid #dddddd;
   border-radius: 15px;
 }
 .pager li > a:hover,
 .pager li > a:focus {
   text-decoration: none;
-  background-color: #eee;
+  background-color: #eeeeee;
 }
 .pager .next > a,
 .pager .next > span {
@@ -4254,9 +4420,9 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 .pager .disabled > a:hover,
 .pager .disabled > a:focus,
 .pager .disabled > span {
-  color: #999;
+  color: #999999;
+  background-color: #ffffff;
   cursor: not-allowed;
-  background-color: #fff;
 }
 .label {
   display: inline;
@@ -4264,15 +4430,15 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   font-size: 75%;
   font-weight: bold;
   line-height: 1;
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
   text-align: center;
   white-space: nowrap;
   vertical-align: baseline;
   border-radius: .25em;
 }
-.label[href]:hover,
-.label[href]:focus {
-  color: #fff;
+a.label:hover,
+a.label:focus {
+  color: #ffffff;
   text-decoration: none;
   cursor: pointer;
 }
@@ -4284,59 +4450,59 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
   top: -1px;
 }
 .label-default {
-  background-color: #999;
+  background-color: #999999;
 }
 .label-default[href]:hover,
 .label-default[href]:focus {
   background-color: #808080;
 }
 .label-primary {
-  background-color: #428bca;
+  background-color: #eb4186;
 }
 .label-primary[href]:hover,
 .label-primary[href]:focus {
-  background-color: #3071a9;
+  background-color: #e1186a;
 }
 .label-success {
-  background-color: #5cb85c;
+  background-color: #73a839;
 }
 .label-success[href]:hover,
 .label-success[href]:focus {
-  background-color: #449d44;
+  background-color: #59822c;
 }
 .label-info {
-  background-color: #5bc0de;
+  background-color: #033c73;
 }
 .label-info[href]:hover,
 .label-info[href]:focus {
-  background-color: #31b0d5;
+  background-color: #022241;
 }
 .label-warning {
-  background-color: #f0ad4e;
+  background-color: #dd5600;
 }
 .label-warning[href]:hover,
 .label-warning[href]:focus {
-  background-color: #ec971f;
+  background-color: #aa4200;
 }
 .label-danger {
-  background-color: #d9534f;
+  background-color: #c71c22;
 }
 .label-danger[href]:hover,
 .label-danger[href]:focus {
-  background-color: #c9302c;
+  background-color: #9a161a;
 }
 .badge {
   display: inline-block;
   min-width: 10px;
   padding: 3px 7px;
-  font-size: 12px;
+  font-size: 14px;
   font-weight: bold;
+  color: #ffffff;
   line-height: 1;
-  color: #fff;
-  text-align: center;
-  white-space: nowrap;
   vertical-align: baseline;
-  background-color: #999;
+  white-space: nowrap;
+  text-align: center;
+  background-color: #eb4186;
   border-radius: 10px;
 }
 .badge:empty {
@@ -4352,33 +4518,36 @@ select[multiple].input-group-sm > .input-group-btn > .btn {
 }
 a.badge:hover,
 a.badge:focus {
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
   text-decoration: none;
   cursor: pointer;
 }
 a.list-group-item.active > .badge,
 .nav-pills > .active > a > .badge {
-  color: #428bca;
-  background-color: #fff;
+  color: #f286b2;
+  background-color: #ffffff;
 }
 .nav-pills > li > a > .badge {
   margin-left: 3px;
 }
 .jumbotron {
-  padding: 30px;
-  margin-bottom: 30px;
+  padding: 25px;
+  margin-bottom: 25px;
   color: inherit;
-  background-color: #eee;
+  background-color: #5d2f8d;
 }
 .jumbotron h1,
 .jumbotron .h1 {
   color: inherit;
 }
 .jumbotron p {
-  margin-bottom: 15px;
-  font-size: 21px;
+  margin-bottom: 12.5px;
+  font-size: 24px;
   font-weight: 200;
 }
+.jumbotron > hr {
+  border-top-color: #432367;
+}
 .container .jumbotron {
   border-radius: 6px;
 }
@@ -4387,46 +4556,47 @@ a.list-group-item.active > .badge,
 }
 @media screen and (min-width: 768px) {
   .jumbotron {
-    padding-top: 48px;
-    padding-bottom: 48px;
+    padding-top: 40px;
+    padding-bottom: 40px;
   }
   .container .jumbotron {
-    padding-right: 60px;
-    padding-left: 60px;
+    padding-left: 50px;
+    padding-right: 50px;
   }
   .jumbotron h1,
   .jumbotron .h1 {
-    font-size: 63px;
+    font-size: 72px;
   }
 }
 .thumbnail {
   display: block;
   padding: 4px;
-  margin-bottom: 20px;
+  margin-bottom: 22px;
   line-height: 1.42857143;
-  background-color: #fff;
-  border: 1px solid #ddd;
+  background-color: #50297a;
+  border: 1px solid #dddddd;
   border-radius: 4px;
-  -webkit-transition: all .2s ease-in-out;
-          transition: all .2s ease-in-out;
+  -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
+  -o-transition: all 0.2s ease-in-out;
+  transition: all 0.2s ease-in-out;
 }
 .thumbnail > img,
 .thumbnail a > img {
-  margin-right: auto;
   margin-left: auto;
+  margin-right: auto;
 }
 a.thumbnail:hover,
 a.thumbnail:focus,
 a.thumbnail.active {
-  border-color: #428bca;
+  border-color: #f286b2;
 }
 .thumbnail .caption {
   padding: 9px;
-  color: #333;
+  color: #dddddd;
 }
 .alert {
   padding: 15px;
-  margin-bottom: 20px;
+  margin-bottom: 22px;
   border: 1px solid transparent;
   border-radius: 4px;
 }
@@ -4444,58 +4614,60 @@ a.thumbnail.active {
 .alert > p + p {
   margin-top: 5px;
 }
-.alert-dismissable {
+.alert-dismissable,
+.alert-dismissible {
   padding-right: 35px;
 }
-.alert-dismissable .close {
+.alert-dismissable .close,
+.alert-dismissible .close {
   position: relative;
   top: -2px;
   right: -21px;
   color: inherit;
 }
 .alert-success {
-  color: #3c763d;
   background-color: #dff0d8;
   border-color: #d6e9c6;
+  color: #468847;
 }
 .alert-success hr {
   border-top-color: #c9e2b3;
 }
 .alert-success .alert-link {
-  color: #2b542c;
+  color: #356635;
 }
 .alert-info {
-  color: #31708f;
-  background-color: #d9edf7;
-  border-color: #bce8f1;
+  background-color: #e1186a;
+  border-color: #c11477;
+  color: #3a87ad;
 }
 .alert-info hr {
-  border-top-color: #a6e1ec;
+  border-top-color: #aa1269;
 }
 .alert-info .alert-link {
-  color: #245269;
+  color: #2d6987;
 }
 .alert-warning {
-  color: #8a6d3b;
-  background-color: #fcf8e3;
-  border-color: #faebcc;
+  background-color: #371c54;
+  border-color: #271848;
+  color: #c09853;
 }
 .alert-warning hr {
-  border-top-color: #f7e1b5;
+  border-top-color: #1d1235;
 }
 .alert-warning .alert-link {
-  color: #66512c;
+  color: #a47e3c;
 }
 .alert-danger {
-  color: #a94442;
   background-color: #f2dede;
-  border-color: #ebccd1;
+  border-color: #eed3d7;
+  color: #b94a48;
 }
 .alert-danger hr {
-  border-top-color: #e4b9c0;
+  border-top-color: #e6c1c7;
 }
 .alert-danger .alert-link {
-  color: #843534;
+  color: #953b39;
 }
 @-webkit-keyframes progress-bar-stripes {
   from {
@@ -4514,64 +4686,84 @@ a.thumbnail.active {
   }
 }
 .progress {
-  height: 20px;
-  margin-bottom: 20px;
   overflow: hidden;
+  height: 22px;
+  margin-bottom: 22px;
   background-color: #f5f5f5;
   border-radius: 4px;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1);
-          box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1);
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
+  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 }
 .progress-bar {
   float: left;
-  width: 0;
+  width: 0%;
   height: 100%;
-  font-size: 12px;
-  line-height: 20px;
-  color: #fff;
+  font-size: 14px;
+  line-height: 22px;
+  color: #ffffff;
   text-align: center;
-  background-color: #428bca;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .15);
-          box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .15);
-  -webkit-transition: width .6s ease;
-          transition: width .6s ease;
-}
-.progress-striped .progress-bar {
-  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
-  background-image:         linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-color: #eb4186;
+  -webkit-box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);
+  box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);
+  -webkit-transition: width 0.6s ease;
+  -o-transition: width 0.6s ease;
+  transition: width 0.6s ease;
+}
+.progress-striped .progress-bar,
+.progress-bar-striped {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
   background-size: 40px 40px;
 }
-.progress.active .progress-bar {
+.progress.active .progress-bar,
+.progress-bar.active {
   -webkit-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
-          animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
+  -o-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
+  animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite;
+}
+.progress-bar[aria-valuenow="1"],
+.progress-bar[aria-valuenow="2"] {
+  min-width: 30px;
+}
+.progress-bar[aria-valuenow="0"] {
+  color: #999999;
+  min-width: 30px;
+  background-color: transparent;
+  background-image: none;
+  box-shadow: none;
 }
 .progress-bar-success {
-  background-color: #5cb85c;
+  background-color: #73a839;
 }
 .progress-striped .progress-bar-success {
-  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
-  background-image:         linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
 }
 .progress-bar-info {
-  background-color: #5bc0de;
+  background-color: #033c73;
 }
 .progress-striped .progress-bar-info {
-  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
-  background-image:         linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
 }
 .progress-bar-warning {
-  background-color: #f0ad4e;
+  background-color: #dd5600;
 }
 .progress-striped .progress-bar-warning {
-  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
-  background-image:         linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
 }
 .progress-bar-danger {
-  background-color: #d9534f;
+  background-color: #c71c22;
 }
 .progress-striped .progress-bar-danger {
-  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
-  background-image:         linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
+  background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);
 }
 .media,
 .media-body {
@@ -4602,20 +4794,20 @@ a.thumbnail.active {
   list-style: none;
 }
 .list-group {
-  padding-left: 0;
   margin-bottom: 20px;
+  padding-left: 0;
 }
 .list-group-item {
   position: relative;
   display: block;
   padding: 10px 15px;
   margin-bottom: -1px;
-  background-color: #fff;
-  border: 1px solid #ddd;
+  background-color: #ffffff;
+  border: 1px solid #dddddd;
 }
 .list-group-item:first-child {
-  border-top-left-radius: 4px;
   border-top-right-radius: 4px;
+  border-top-left-radius: 4px;
 }
 .list-group-item:last-child {
   margin-bottom: 0;
@@ -4629,121 +4821,144 @@ a.thumbnail.active {
   margin-right: 5px;
 }
 a.list-group-item {
-  color: #555;
+  color: #555555;
 }
 a.list-group-item .list-group-item-heading {
-  color: #333;
+  color: #333333;
 }
 a.list-group-item:hover,
 a.list-group-item:focus {
   text-decoration: none;
+  color: #555555;
   background-color: #f5f5f5;
 }
-a.list-group-item.active,
-a.list-group-item.active:hover,
-a.list-group-item.active:focus {
-  z-index: 2;
-  color: #fff;
-  background-color: #428bca;
-  border-color: #428bca;
+.list-group-item.disabled,
+.list-group-item.disabled:hover,
+.list-group-item.disabled:focus {
+  background-color: #eeeeee;
+  color: #999999;
+}
+.list-group-item.disabled .list-group-item-heading,
+.list-group-item.disabled:hover .list-group-item-heading,
+.list-group-item.disabled:focus .list-group-item-heading {
+  color: inherit;
+}
+.list-group-item.disabled .list-group-item-text,
+.list-group-item.disabled:hover .list-group-item-text,
+.list-group-item.disabled:focus .list-group-item-text {
+  color: #999999;
 }
-a.list-group-item.active .list-group-item-heading,
-a.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading,
-a.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading {
+.list-group-item.active,
+.list-group-item.active:hover,
+.list-group-item.active:focus {
+  z-index: 2;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #eb4186;
+  border-color: #eb4186;
+}
+.list-group-item.active .list-group-item-heading,
+.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading,
+.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading,
+.list-group-item.active .list-group-item-heading > small,
+.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading > small,
+.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading > small,
+.list-group-item.active .list-group-item-heading > .small,
+.list-group-item.active:hover .list-group-item-heading > .small,
+.list-group-item.active:focus .list-group-item-heading > .small {
   color: inherit;
 }
-a.list-group-item.active .list-group-item-text,
-a.list-group-item.active:hover .list-group-item-text,
-a.list-group-item.active:focus .list-group-item-text {
-  color: #e1edf7;
+.list-group-item.active .list-group-item-text,
+.list-group-item.active:hover .list-group-item-text,
+.list-group-item.active:focus .list-group-item-text {
+  color: #fefafc;
 }
 .list-group-item-success {
-  color: #3c763d;
+  color: #468847;
   background-color: #dff0d8;
 }
 a.list-group-item-success {
-  color: #3c763d;
+  color: #468847;
 }
 a.list-group-item-success .list-group-item-heading {
   color: inherit;
 }
 a.list-group-item-success:hover,
 a.list-group-item-success:focus {
-  color: #3c763d;
+  color: #468847;
   background-color: #d0e9c6;
 }
 a.list-group-item-success.active,
 a.list-group-item-success.active:hover,
 a.list-group-item-success.active:focus {
   color: #fff;
-  background-color: #3c763d;
-  border-color: #3c763d;
+  background-color: #468847;
+  border-color: #468847;
 }
 .list-group-item-info {
-  color: #31708f;
-  background-color: #d9edf7;
+  color: #3a87ad;
+  background-color: #e1186a;
 }
 a.list-group-item-info {
-  color: #31708f;
+  color: #3a87ad;
 }
 a.list-group-item-info .list-group-item-heading {
   color: inherit;
 }
 a.list-group-item-info:hover,
 a.list-group-item-info:focus {
-  color: #31708f;
-  background-color: #c4e3f3;
+  color: #3a87ad;
+  background-color: #ca155f;
 }
 a.list-group-item-info.active,
 a.list-group-item-info.active:hover,
 a.list-group-item-info.active:focus {
   color: #fff;
-  background-color: #31708f;
-  border-color: #31708f;
+  background-color: #3a87ad;
+  border-color: #3a87ad;
 }
 .list-group-item-warning {
-  color: #8a6d3b;
-  background-color: #fcf8e3;
+  color: #c09853;
+  background-color: #371c54;
 }
 a.list-group-item-warning {
-  color: #8a6d3b;
+  color: #c09853;
 }
 a.list-group-item-warning .list-group-item-heading {
   color: inherit;
 }
 a.list-group-item-warning:hover,
 a.list-group-item-warning:focus {
-  color: #8a6d3b;
-  background-color: #faf2cc;
+  color: #c09853;
+  background-color: #2a1641;
 }
 a.list-group-item-warning.active,
 a.list-group-item-warning.active:hover,
 a.list-group-item-warning.active:focus {
   color: #fff;
-  background-color: #8a6d3b;
-  border-color: #8a6d3b;
+  background-color: #c09853;
+  border-color: #c09853;
 }
 .list-group-item-danger {
-  color: #a94442;
+  color: #b94a48;
   background-color: #f2dede;
 }
 a.list-group-item-danger {
-  color: #a94442;
+  color: #b94a48;
 }
 a.list-group-item-danger .list-group-item-heading {
   color: inherit;
 }
 a.list-group-item-danger:hover,
 a.list-group-item-danger:focus {
-  color: #a94442;
+  color: #b94a48;
   background-color: #ebcccc;
 }
 a.list-group-item-danger.active,
 a.list-group-item-danger.active:hover,
 a.list-group-item-danger.active:focus {
   color: #fff;
-  background-color: #a94442;
-  border-color: #a94442;
+  background-color: #b94a48;
+  border-color: #b94a48;
 }
 .list-group-item-heading {
   margin-top: 0;
@@ -4753,13 +4968,13 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
   margin-bottom: 0;
   line-height: 1.3;
 }
-.panel {
-  margin-bottom: 20px;
-  background-color: #fff;
+.panel {
+  margin-bottom: 22px;
+  background-color: #ffffff;
   border: 1px solid transparent;
   border-radius: 4px;
-  -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05);
-          box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05);
+  -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
+  box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
 }
 .panel-body {
   padding: 15px;
@@ -4767,8 +4982,8 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 .panel-heading {
   padding: 10px 15px;
   border-bottom: 1px solid transparent;
-  border-top-left-radius: 3px;
   border-top-right-radius: 3px;
+  border-top-left-radius: 3px;
 }
 .panel-heading > .dropdown .dropdown-toggle {
   color: inherit;
@@ -4776,7 +4991,7 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 .panel-title {
   margin-top: 0;
   margin-bottom: 0;
-  font-size: 16px;
+  font-size: 18px;
   color: inherit;
 }
 .panel-title > a {
@@ -4785,7 +5000,7 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 .panel-footer {
   padding: 10px 15px;
   background-color: #f5f5f5;
-  border-top: 1px solid #ddd;
+  border-top: 1px solid #dddddd;
   border-bottom-right-radius: 3px;
   border-bottom-left-radius: 3px;
 }
@@ -4798,8 +5013,8 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 }
 .panel > .list-group:first-child .list-group-item:first-child {
   border-top: 0;
-  border-top-left-radius: 3px;
   border-top-right-radius: 3px;
+  border-top-left-radius: 3px;
 }
 .panel > .list-group:last-child .list-group-item:last-child {
   border-bottom: 0;
@@ -4809,14 +5024,18 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 .panel-heading + .list-group .list-group-item:first-child {
   border-top-width: 0;
 }
+.list-group + .panel-footer {
+  border-top-width: 0;
+}
 .panel > .table,
-.panel > .table-responsive > .table {
+.panel > .table-responsive > .table,
+.panel > .panel-collapse > .table {
   margin-bottom: 0;
 }
 .panel > .table:first-child,
 .panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child {
-  border-top-left-radius: 3px;
   border-top-right-radius: 3px;
+  border-top-left-radius: 3px;
 }
 .panel > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child td:first-child,
 .panel > .table-responsive:first-child > .table:first-child > thead:first-child > tr:first-child td:first-child,
@@ -4865,7 +5084,7 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 }
 .panel > .panel-body + .table,
 .panel > .panel-body + .table-responsive {
-  border-top: 1px solid #ddd;
+  border-top: 1px solid #9c6ece;
 }
 .panel > .table > tbody:first-child > tr:first-child th,
 .panel > .table > tbody:first-child > tr:first-child td {
@@ -4924,15 +5143,14 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
   border-bottom: 0;
 }
 .panel > .table-responsive {
-  margin-bottom: 0;
   border: 0;
+  margin-bottom: 0;
 }
 .panel-group {
-  margin-bottom: 20px;
+  margin-bottom: 22px;
 }
 .panel-group .panel {
   margin-bottom: 0;
-  overflow: hidden;
   border-radius: 4px;
 }
 .panel-group .panel + .panel {
@@ -4941,98 +5159,147 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 .panel-group .panel-heading {
   border-bottom: 0;
 }
-.panel-group .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top: 1px solid #ddd;
+.panel-group .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
+  border-top: 1px solid #dddddd;
 }
 .panel-group .panel-footer {
   border-top: 0;
 }
 .panel-group .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom: 1px solid #ddd;
+  border-bottom: 1px solid #dddddd;
 }
 .panel-default {
-  border-color: #ddd;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .panel-default > .panel-heading {
-  color: #333;
+  color: #dddddd;
   background-color: #f5f5f5;
-  border-color: #ddd;
+  border-color: #dddddd;
+}
+.panel-default > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-top-color: #dddddd;
 }
-.panel-default > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top-color: #ddd;
+.panel-default > .panel-heading .badge {
+  color: #f5f5f5;
+  background-color: #dddddd;
 }
-.panel-default > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom-color: #ddd;
+.panel-default > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
+  border-bottom-color: #dddddd;
 }
 .panel-primary {
-  border-color: #428bca;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .panel-primary > .panel-heading {
-  color: #fff;
-  background-color: #428bca;
-  border-color: #428bca;
+  color: #ffffff;
+  background-color: #eb4186;
+  border-color: #dddddd;
+}
+.panel-primary > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-top-color: #dddddd;
 }
-.panel-primary > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top-color: #428bca;
+.panel-primary > .panel-heading .badge {
+  color: #eb4186;
+  background-color: #ffffff;
 }
-.panel-primary > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom-color: #428bca;
+.panel-primary > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
+  border-bottom-color: #dddddd;
 }
 .panel-success {
-  border-color: #d6e9c6;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .panel-success > .panel-heading {
-  color: #3c763d;
-  background-color: #dff0d8;
-  border-color: #d6e9c6;
+  color: #468847;
+  background-color: #73a839;
+  border-color: #dddddd;
+}
+.panel-success > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-top-color: #dddddd;
 }
-.panel-success > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top-color: #d6e9c6;
+.panel-success > .panel-heading .badge {
+  color: #73a839;
+  background-color: #468847;
 }
-.panel-success > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom-color: #d6e9c6;
+.panel-success > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
+  border-bottom-color: #dddddd;
 }
 .panel-info {
-  border-color: #bce8f1;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .panel-info > .panel-heading {
-  color: #31708f;
-  background-color: #d9edf7;
-  border-color: #bce8f1;
+  color: #3a87ad;
+  background-color: #033c73;
+  border-color: #dddddd;
 }
-.panel-info > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top-color: #bce8f1;
+.panel-info > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
+  border-top-color: #dddddd;
 }
-.panel-info > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom-color: #bce8f1;
+.panel-info > .panel-heading .badge {
+  color: #033c73;
+  background-color: #3a87ad;
+}
+.panel-info > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-bottom-color: #dddddd;
 }
 .panel-warning {
-  border-color: #faebcc;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .panel-warning > .panel-heading {
-  color: #8a6d3b;
-  background-color: #fcf8e3;
-  border-color: #faebcc;
+  color: #c09853;
+  background-color: #dd5600;
+  border-color: #dddddd;
+}
+.panel-warning > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-top-color: #dddddd;
 }
-.panel-warning > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top-color: #faebcc;
+.panel-warning > .panel-heading .badge {
+  color: #dd5600;
+  background-color: #c09853;
 }
-.panel-warning > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom-color: #faebcc;
+.panel-warning > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
+  border-bottom-color: #dddddd;
 }
 .panel-danger {
-  border-color: #ebccd1;
+  border-color: #dddddd;
 }
 .panel-danger > .panel-heading {
-  color: #a94442;
-  background-color: #f2dede;
-  border-color: #ebccd1;
+  color: #b94a48;
+  background-color: #c71c22;
+  border-color: #dddddd;
+}
+.panel-danger > .panel-heading + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-top-color: #dddddd;
+}
+.panel-danger > .panel-heading .badge {
+  color: #c71c22;
+  background-color: #b94a48;
+}
+.panel-danger > .panel-footer + .panel-collapse > .panel-body {
+  border-bottom-color: #dddddd;
+}
+.embed-responsive {
+  position: relative;
+  display: block;
+  height: 0;
+  padding: 0;
+  overflow: hidden;
+}
+.embed-responsive .embed-responsive-item,
+.embed-responsive iframe,
+.embed-responsive embed,
+.embed-responsive object {
+  position: absolute;
+  top: 0;
+  left: 0;
+  bottom: 0;
+  height: 100%;
+  width: 100%;
+  border: 0;
 }
-.panel-danger > .panel-heading + .panel-collapse .panel-body {
-  border-top-color: #ebccd1;
+.embed-responsive.embed-responsive-16by9 {
+  padding-bottom: 56.25%;
 }
-.panel-danger > .panel-footer + .panel-collapse .panel-body {
-  border-bottom-color: #ebccd1;
+.embed-responsive.embed-responsive-4by3 {
+  padding-bottom: 75%;
 }
 .well {
   min-height: 20px;
@@ -5041,12 +5308,12 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
   background-color: #f5f5f5;
   border: 1px solid #e3e3e3;
   border-radius: 4px;
-  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05);
-          box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05);
+  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
+  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.05);
 }
 .well blockquote {
   border-color: #ddd;
-  border-color: rgba(0, 0, 0, .15);
+  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);
 }
 .well-lg {
   padding: 24px;
@@ -5058,58 +5325,59 @@ a.list-group-item-danger.active:focus {
 }
 .close {
   float: right;
-  font-size: 21px;
+  font-size: 24px;
   font-weight: bold;
   line-height: 1;
-  color: #000;
-  text-shadow: 0 1px 0 #fff;
+  color: #000000;
+  text-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
+  opacity: 0.2;
   filter: alpha(opacity=20);
-  opacity: .2;
 }
 .close:hover,
 .close:focus {
-  color: #000;
+  color: #000000;
   text-decoration: none;
   cursor: pointer;
+  opacity: 0.5;
   filter: alpha(opacity=50);
-  opacity: .5;
 }
 button.close {
-  -webkit-appearance: none;
   padding: 0;
   cursor: pointer;
   background: transparent;
   border: 0;
+  -webkit-appearance: none;
 }
 .modal-open {
   overflow: hidden;
 }
 .modal {
+  display: none;
+  overflow: hidden;
   position: fixed;
   top: 0;
   right: 0;
   bottom: 0;
   left: 0;
   z-index: 1050;
-  display: none;
-  overflow: auto;
-  overflow-y: scroll;
   -webkit-overflow-scrolling: touch;
   outline: 0;
 }
 .modal.fade .modal-dialog {
-  -webkit-transition: -webkit-transform .3s ease-out;
-     -moz-transition:    -moz-transform .3s ease-out;
-       -o-transition:      -o-transform .3s ease-out;
-          transition:         transform .3s ease-out;
-  -webkit-transform: translate(0, -25%);
-      -ms-transform: translate(0, -25%);
-          transform: translate(0, -25%);
+  -webkit-transform: translate3d(0, -25%, 0);
+  transform: translate3d(0, -25%, 0);
+  -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s ease-out;
+  -moz-transition: -moz-transform 0.3s ease-out;
+  -o-transition: -o-transform 0.3s ease-out;
+  transition: transform 0.3s ease-out;
 }
 .modal.in .modal-dialog {
-  -webkit-transform: translate(0, 0);
-      -ms-transform: translate(0, 0);
-          transform: translate(0, 0);
+  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
+  transform: translate3d(0, 0, 0);
+}
+.modal-open .modal {
+  overflow-x: hidden;
+  overflow-y: auto;
 }
 .modal-dialog {
   position: relative;
@@ -5118,14 +5386,14 @@ button.close {
 }
 .modal-content {
   position: relative;
-  background-color: #fff;
-  background-clip: padding-box;
-  border: 1px solid #999;
-  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .2);
+  background-color: #ffffff;
+  border: 1px solid #999999;
+  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
   border-radius: 6px;
-  outline: none;
-  -webkit-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, .5);
-          box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, .5);
+  -webkit-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.5);
+  box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, 0.5);
+  background-clip: padding-box;
+  outline: 0;
 }
 .modal-backdrop {
   position: fixed;
@@ -5134,20 +5402,20 @@ button.close {
   bottom: 0;
   left: 0;
   z-index: 1040;
-  background-color: #000;
+  background-color: #000000;
 }
 .modal-backdrop.fade {
-  filter: alpha(opacity=0);
   opacity: 0;
+  filter: alpha(opacity=0);
 }
 .modal-backdrop.in {
+  opacity: 0.5;
   filter: alpha(opacity=50);
-  opacity: .5;
 }
 .modal-header {
-  min-height: 16.42857143px;
   padding: 15px;
   border-bottom: 1px solid #e5e5e5;
+  min-height: 16.42857143px;
 }
 .modal-header .close {
   margin-top: -2px;
@@ -5161,14 +5429,13 @@ button.close {
   padding: 20px;
 }
 .modal-footer {
-  padding: 19px 20px 20px;
-  margin-top: 15px;
+  padding: 20px;
   text-align: right;
   border-top: 1px solid #e5e5e5;
 }
 .modal-footer .btn + .btn {
-  margin-bottom: 0;
   margin-left: 5px;
+  margin-bottom: 0;
 }
 .modal-footer .btn-group .btn + .btn {
   margin-left: -1px;
@@ -5176,14 +5443,21 @@ button.close {
 .modal-footer .btn-block + .btn-block {
   margin-left: 0;
 }
+.modal-scrollbar-measure {
+  position: absolute;
+  top: -9999px;
+  width: 50px;
+  height: 50px;
+  overflow: scroll;
+}
 @media (min-width: 768px) {
   .modal-dialog {
     width: 600px;
     margin: 30px auto;
   }
   .modal-content {
-    -webkit-box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, .5);
-            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, .5);
+    -webkit-box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
+    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
   }
   .modal-sm {
     width: 300px;
@@ -5196,41 +5470,41 @@ button.close {
 }
 .tooltip {
   position: absolute;
-  z-index: 1030;
+  z-index: 1070;
   display: block;
-  font-size: 12px;
-  line-height: 1.4;
   visibility: visible;
-  filter: alpha(opacity=0);
+  font-size: 14px;
+  line-height: 1.4;
   opacity: 0;
+  filter: alpha(opacity=0);
 }
 .tooltip.in {
+  opacity: 0.9;
   filter: alpha(opacity=90);
-  opacity: .9;
 }
 .tooltip.top {
-  padding: 5px 0;
   margin-top: -3px;
+  padding: 5px 0;
 }
 .tooltip.right {
-  padding: 0 5px;
   margin-left: 3px;
+  padding: 0 5px;
 }
 .tooltip.bottom {
-  padding: 5px 0;
   margin-top: 3px;
+  padding: 5px 0;
 }
 .tooltip.left {
-  padding: 0 5px;
   margin-left: -3px;
+  padding: 0 5px;
 }
 .tooltip-inner {
   max-width: 200px;
   padding: 3px 8px;
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
   text-align: center;
   text-decoration: none;
-  background-color: #000;
+  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
   border-radius: 4px;
 }
 .tooltip-arrow {
@@ -5245,70 +5519,70 @@ button.close {
   left: 50%;
   margin-left: -5px;
   border-width: 5px 5px 0;
-  border-top-color: #000;
+  border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.top-left .tooltip-arrow {
   bottom: 0;
   left: 5px;
   border-width: 5px 5px 0;
-  border-top-color: #000;
+  border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.top-right .tooltip-arrow {
-  right: 5px;
   bottom: 0;
+  right: 5px;
   border-width: 5px 5px 0;
-  border-top-color: #000;
+  border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.right .tooltip-arrow {
   top: 50%;
   left: 0;
   margin-top: -5px;
   border-width: 5px 5px 5px 0;
-  border-right-color: #000;
+  border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.left .tooltip-arrow {
   top: 50%;
   right: 0;
   margin-top: -5px;
   border-width: 5px 0 5px 5px;
-  border-left-color: #000;
+  border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.bottom .tooltip-arrow {
   top: 0;
   left: 50%;
   margin-left: -5px;
   border-width: 0 5px 5px;
-  border-bottom-color: #000;
+  border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.bottom-left .tooltip-arrow {
   top: 0;
   left: 5px;
   border-width: 0 5px 5px;
-  border-bottom-color: #000;
+  border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .tooltip.bottom-right .tooltip-arrow {
   top: 0;
   right: 5px;
   border-width: 0 5px 5px;
-  border-bottom-color: #000;
+  border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
 }
 .popover {
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
-  z-index: 1010;
+  z-index: 1060;
   display: none;
   max-width: 276px;
   padding: 1px;
   text-align: left;
-  white-space: normal;
-  background-color: #fff;
+  background-color: #ffffff;
   background-clip: padding-box;
-  border: 1px solid #ccc;
-  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .2);
+  border: 1px solid #cccccc;
+  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
   border-radius: 6px;
-  -webkit-box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, .2);
-          box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, .2);
+  -webkit-box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
+  box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
+  white-space: normal;
 }
 .popover.top {
   margin-top: -10px;
@@ -5323,9 +5597,9 @@ button.close {
   margin-left: -10px;
 }
 .popover-title {
-  padding: 8px 14px;
   margin: 0;
-  font-size: 14px;
+  padding: 8px 14px;
+  font-size: 16px;
   font-weight: normal;
   line-height: 18px;
   background-color: #f7f7f7;
@@ -5348,82 +5622,83 @@ button.close {
   border-width: 11px;
 }
 .popover > .arrow:after {
-  content: "";
   border-width: 10px;
+  content: "";
 }
 .popover.top > .arrow {
-  bottom: -11px;
   left: 50%;
   margin-left: -11px;
-  border-top-color: #999;
-  border-top-color: rgba(0, 0, 0, .25);
   border-bottom-width: 0;
+  border-top-color: #999999;
+  border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
+  bottom: -11px;
 }
 .popover.top > .arrow:after {
+  content: " ";
   bottom: 1px;
   margin-left: -10px;
-  content: " ";
-  border-top-color: #fff;
   border-bottom-width: 0;
+  border-top-color: #ffffff;
 }
 .popover.right > .arrow {
   top: 50%;
   left: -11px;
   margin-top: -11px;
-  border-right-color: #999;
-  border-right-color: rgba(0, 0, 0, .25);
   border-left-width: 0;
+  border-right-color: #999999;
+  border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
 }
 .popover.right > .arrow:after {
-  bottom: -10px;
-  left: 1px;
   content: " ";
-  border-right-color: #fff;
+  left: 1px;
+  bottom: -10px;
   border-left-width: 0;
+  border-right-color: #ffffff;
 }
 .popover.bottom > .arrow {
-  top: -11px;
   left: 50%;
   margin-left: -11px;
   border-top-width: 0;
-  border-bottom-color: #999;
-  border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, .25);
+  border-bottom-color: #999999;
+  border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
+  top: -11px;
 }
 .popover.bottom > .arrow:after {
+  content: " ";
   top: 1px;
   margin-left: -10px;
-  content: " ";
   border-top-width: 0;
-  border-bottom-color: #fff;
+  border-bottom-color: #ffffff;
 }
 .popover.left > .arrow {
   top: 50%;
   right: -11px;
   margin-top: -11px;
   border-right-width: 0;
-  border-left-color: #999;
-  border-left-color: rgba(0, 0, 0, .25);
+  border-left-color: #999999;
+  border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
 }
 .popover.left > .arrow:after {
-  right: 1px;
-  bottom: -10px;
   content: " ";
+  right: 1px;
   border-right-width: 0;
-  border-left-color: #fff;
+  border-left-color: #ffffff;
+  bottom: -10px;
 }
 .carousel {
   position: relative;
 }
 .carousel-inner {
   position: relative;
-  width: 100%;
   overflow: hidden;
+  width: 100%;
 }
 .carousel-inner > .item {
-  position: relative;
   display: none;
-  -webkit-transition: .6s ease-in-out left;
-          transition: .6s ease-in-out left;
+  position: relative;
+  -webkit-transition: 0.6s ease-in-out left;
+  -o-transition: 0.6s ease-in-out left;
+  transition: 0.6s ease-in-out left;
 }
 .carousel-inner > .item > img,
 .carousel-inner > .item > a > img {
@@ -5462,37 +5737,39 @@ button.close {
 .carousel-control {
   position: absolute;
   top: 0;
-  bottom: 0;
   left: 0;
+  bottom: 0;
   width: 15%;
+  opacity: 0.5;
+  filter: alpha(opacity=50);
   font-size: 20px;
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
   text-align: center;
-  text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .6);
-  filter: alpha(opacity=50);
-  opacity: .5;
+  text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
 }
 .carousel-control.left {
-  background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(rgba(0, 0, 0, .5) 0%), color-stop(rgba(0, 0, 0, .0001) 100%));
-  background-image:         linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, .5) 0%, rgba(0, 0, 0, .0001) 100%);
-  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#80000000', endColorstr='#00000000', GradientType=1);
+  background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 100%);
+  background-image: -o-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 100%);
+  background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0.5) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 100%);
   background-repeat: repeat-x;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#80000000', endColorstr='#00000000', GradientType=1);
 }
 .carousel-control.right {
-  right: 0;
   left: auto;
-  background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(rgba(0, 0, 0, .0001) 0%), color-stop(rgba(0, 0, 0, .5) 100%));
-  background-image:         linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, .0001) 0%, rgba(0, 0, 0, .5) 100%);
-  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00000000', endColorstr='#80000000', GradientType=1);
+  right: 0;
+  background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.5) 100%);
+  background-image: -o-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.5) 100%);
+  background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0.0001) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.5) 100%);
   background-repeat: repeat-x;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00000000', endColorstr='#80000000', GradientType=1);
 }
 .carousel-control:hover,
 .carousel-control:focus {
-  color: #fff;
+  outline: 0;
+  color: #ffffff;
   text-decoration: none;
+  opacity: 0.9;
   filter: alpha(opacity=90);
-  outline: none;
-  opacity: .9;
 }
 .carousel-control .icon-prev,
 .carousel-control .icon-next,
@@ -5506,17 +5783,18 @@ button.close {
 .carousel-control .icon-prev,
 .carousel-control .glyphicon-chevron-left {
   left: 50%;
+  margin-left: -10px;
 }
 .carousel-control .icon-next,
 .carousel-control .glyphicon-chevron-right {
   right: 50%;
+  margin-right: -10px;
 }
 .carousel-control .icon-prev,
 .carousel-control .icon-next {
   width: 20px;
   height: 20px;
   margin-top: -10px;
-  margin-left: -10px;
   font-family: serif;
 }
 .carousel-control .icon-prev:before {
@@ -5531,10 +5809,10 @@ button.close {
   left: 50%;
   z-index: 15;
   width: 60%;
-  padding-left: 0;
   margin-left: -30%;
-  text-align: center;
+  padding-left: 0;
   list-style: none;
+  text-align: center;
 }
 .carousel-indicators li {
   display: inline-block;
@@ -5542,29 +5820,29 @@ button.close {
   height: 10px;
   margin: 1px;
   text-indent: -999px;
+  border: 1px solid #ffffff;
+  border-radius: 10px;
   cursor: pointer;
   background-color: #000 \9;
   background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
-  border: 1px solid #fff;
-  border-radius: 10px;
 }
 .carousel-indicators .active {
+  margin: 0;
   width: 12px;
   height: 12px;
-  margin: 0;
-  background-color: #fff;
+  background-color: #ffffff;
 }
 .carousel-caption {
   position: absolute;
+  left: 15%;
   right: 15%;
   bottom: 20px;
-  left: 15%;
   z-index: 10;
   padding-top: 20px;
   padding-bottom: 20px;
-  color: #fff;
+  color: #ffffff;
   text-align: center;
-  text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .6);
+  text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
 }
 .carousel-caption .btn {
   text-shadow: none;
@@ -5577,12 +5855,19 @@ button.close {
     width: 30px;
     height: 30px;
     margin-top: -15px;
-    margin-left: -15px;
     font-size: 30px;
   }
+  .carousel-control .glyphicon-chevron-left,
+  .carousel-control .icon-prev {
+    margin-left: -15px;
+  }
+  .carousel-control .glyphicon-chevron-right,
+  .carousel-control .icon-next {
+    margin-right: -15px;
+  }
   .carousel-caption {
-    right: 20%;
     left: 20%;
+    right: 20%;
     padding-bottom: 30px;
   }
   .carousel-indicators {
@@ -5591,6 +5876,8 @@ button.close {
 }
 .clearfix:before,
 .clearfix:after,
+.dl-horizontal dd:before,
+.dl-horizontal dd:after,
 .container:before,
 .container:after,
 .container-fluid:before,
@@ -5617,10 +5904,11 @@ button.close {
 .panel-body:after,
 .modal-footer:before,
 .modal-footer:after {
-  display: table;
   content: " ";
+  display: table;
 }
 .clearfix:after,
+.dl-horizontal dd:after,
 .container:after,
 .container-fluid:after,
 .row:after,
@@ -5638,8 +5926,8 @@ button.close {
 }
 .center-block {
   display: block;
-  margin-right: auto;
   margin-left: auto;
+  margin-right: auto;
 }
 .pull-right {
   float: right !important;
@@ -5669,6 +5957,8 @@ button.close {
 }
 .affix {
   position: fixed;
+  -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
+  transform: translate3d(0, 0, 0);
 }
 @-ms-viewport {
   width: device-width;
@@ -5679,6 +5969,20 @@ button.close {
 .visible-lg {
   display: none !important;
 }
+.visible-xs-block,
+.visible-xs-inline,
+.visible-xs-inline-block,
+.visible-sm-block,
+.visible-sm-inline,
+.visible-sm-inline-block,
+.visible-md-block,
+.visible-md-inline,
+.visible-md-inline-block,
+.visible-lg-block,
+.visible-lg-inline,
+.visible-lg-inline-block {
+  display: none !important;
+}
 @media (max-width: 767px) {
   .visible-xs {
     display: block !important;
@@ -5694,6 +5998,21 @@ button.close {
     display: table-cell !important;
   }
 }
+@media (max-width: 767px) {
+  .visible-xs-block {
+    display: block !important;
+  }
+}
+@media (max-width: 767px) {
+  .visible-xs-inline {
+    display: inline !important;
+  }
+}
+@media (max-width: 767px) {
+  .visible-xs-inline-block {
+    display: inline-block !important;
+  }
+}
 @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
   .visible-sm {
     display: block !important;
@@ -5709,6 +6028,21 @@ button.close {
     display: table-cell !important;
   }
 }
+@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
+  .visible-sm-block {
+    display: block !important;
+  }
+}
+@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
+  .visible-sm-inline {
+    display: inline !important;
+  }
+}
+@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
+  .visible-sm-inline-block {
+    display: inline-block !important;
+  }
+}
 @media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {
   .visible-md {
     display: block !important;
@@ -5724,6 +6058,21 @@ button.close {
     display: table-cell !important;
   }
 }
+@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {
+  .visible-md-block {
+    display: block !important;
+  }
+}
+@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {
+  .visible-md-inline {
+    display: inline !important;
+  }
+}
+@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) {
+  .visible-md-inline-block {
+    display: inline-block !important;
+  }
+}
 @media (min-width: 1200px) {
   .visible-lg {
     display: block !important;
@@ -5739,6 +6088,21 @@ button.close {
     display: table-cell !important;
   }
 }
+@media (min-width: 1200px) {
+  .visible-lg-block {
+    display: block !important;
+  }
+}
+@media (min-width: 1200px) {
+  .visible-lg-inline {
+    display: inline !important;
+  }
+}
+@media (min-width: 1200px) {
+  .visible-lg-inline-block {
+    display: inline-block !important;
+  }
+}
 @media (max-width: 767px) {
   .hidden-xs {
     display: none !important;
@@ -5777,9 +6141,165 @@ button.close {
     display: table-cell !important;
   }
 }
+.visible-print-block {
+  display: none !important;
+}
+@media print {
+  .visible-print-block {
+    display: block !important;
+  }
+}
+.visible-print-inline {
+  display: none !important;
+}
+@media print {
+  .visible-print-inline {
+    display: inline !important;
+  }
+}
+.visible-print-inline-block {
+  display: none !important;
+}
+@media print {
+  .visible-print-inline-block {
+    display: inline-block !important;
+  }
+}
 @media print {
   .hidden-print {
     display: none !important;
   }
 }
-/*# sourceMappingURL=bootstrap.css.map */
+@font-face {
+  font-family: 'celestia';
+  font-style: normal;
+  font-weight: 400;
+  src: url('../fonts/Celestia-Redux.woff') format('woff');
+}
+body {
+  font-family: celestia;
+}
+.navbar {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#ef669e, #eb4186 60%, #e92f7a);
+  background-image: -o-linear-gradient(#ef669e, #eb4186 60%, #e92f7a);
+  background-image: linear-gradient(#ef669e, #eb4186 60%, #e92f7a);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffef669e', endColorstr='#ffe92f7a', GradientType=0);
+  border-bottom: 1px solid #e1186a;
+  filter: none;
+  -webkit-box-shadow: 0 1px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
+  box-shadow: 0 1px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
+}
+.navbar-default .badge {
+  background-color: #fff;
+  color: #eb4186;
+}
+.navbar-inverse {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#04519b, #044687 60%, #033769);
+  background-image: -o-linear-gradient(#04519b, #044687 60%, #033769);
+  background-image: linear-gradient(#04519b, #044687 60%, #033769);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff04519b', endColorstr='#ff033769', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #022241;
+}
+.navbar-inverse .badge {
+  background-color: #fff;
+  color: #033c73;
+}
+.navbar .navbar-nav > li > a,
+.navbar-brand {
+  text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
+}
+@media (max-width: 767px) {
+  .navbar .dropdown-header {
+    color: #fff;
+  }
+}
+.btn {
+  text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
+}
+.btn .caret {
+  border-top-color: #fff;
+}
+.btn-default {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#ffffff, #ffffff 60%, #f5f5f5);
+  background-image: -o-linear-gradient(#ffffff, #ffffff 60%, #f5f5f5);
+  background-image: linear-gradient(#ffffff, #ffffff 60%, #f5f5f5);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffffff', endColorstr='#fff5f5f5', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
+}
+.btn-default:hover {
+  color: #dddddd;
+}
+.btn-default .caret {
+  border-top-color: #dddddd;
+}
+.btn-default {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#ffffff, #ffffff 60%, #f5f5f5);
+  background-image: -o-linear-gradient(#ffffff, #ffffff 60%, #f5f5f5);
+  background-image: linear-gradient(#ffffff, #ffffff 60%, #f5f5f5);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffffff', endColorstr='#fff5f5f5', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
+}
+.btn-primary {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#ef669e, #eb4186 60%, #e92f7a);
+  background-image: -o-linear-gradient(#ef669e, #eb4186 60%, #e92f7a);
+  background-image: linear-gradient(#ef669e, #eb4186 60%, #e92f7a);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffef669e', endColorstr='#ffe92f7a', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #e1186a;
+}
+.btn-success {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#88c149, #73a839 60%, #699934);
+  background-image: -o-linear-gradient(#88c149, #73a839 60%, #699934);
+  background-image: linear-gradient(#88c149, #73a839 60%, #699934);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff88c149', endColorstr='#ff699934', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #59822c;
+}
+.btn-info {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#04519b, #033c73 60%, #02325f);
+  background-image: -o-linear-gradient(#04519b, #033c73 60%, #02325f);
+  background-image: linear-gradient(#04519b, #033c73 60%, #02325f);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ff04519b', endColorstr='#ff02325f', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #022241;
+}
+.btn-warning {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#ff6707, #dd5600 60%, #c94e00);
+  background-image: -o-linear-gradient(#ff6707, #dd5600 60%, #c94e00);
+  background-image: linear-gradient(#ff6707, #dd5600 60%, #c94e00);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffff6707', endColorstr='#ffc94e00', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #aa4200;
+}
+.btn-danger {
+  background-image: -webkit-linear-gradient(#e12b31, #c71c22 60%, #b5191f);
+  background-image: -o-linear-gradient(#e12b31, #c71c22 60%, #b5191f);
+  background-image: linear-gradient(#e12b31, #c71c22 60%, #b5191f);
+  background-repeat: no-repeat;
+  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffe12b31', endColorstr='#ffb5191f', GradientType=0);
+  filter: none;
+  border-bottom: 1px solid #9a161a;
+}
+.panel-primary .panel-heading,
+.panel-success .panel-heading,
+.panel-warning .panel-heading,
+.panel-danger .panel-heading,
+.panel-info .panel-heading,
+.panel-primary .panel-title,
+.panel-success .panel-title,
+.panel-warning .panel-title,
+.panel-danger .panel-title,
+.panel-info .panel-title {
+  color: #fff;
+}
diff --git a/meta/static/css/bootstrap.css.map b/meta/static/css/bootstrap.css.map
deleted file mode 100644 (file)
index 6bc5a2d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-{"version":3,"sources":["less/normalize.less","less/print.less","less/scaffolding.less","less/mixins.less","less/variables.less","less/thumbnails.less","less/carousel.less","less/type.less","less/code.less","less/grid.less","less/tables.less","less/forms.less","less/buttons.less","less/button-groups.less","less/component-animations.less","less/glyphicons.less","less/dropdowns.less","less/input-groups.less","less/navs.less","less/navbar.less","less/utilities.less","less/breadcrumbs.less","less/pagination.less","less/pager.less","less/labels.less","less/badges.less","less/jumbotron.less","less/alerts.less","less/progress-bars.less","less/media.less","less/list-group.less","less/panels.less","less/wells.less","less/close.less","less/modals.less","less/tooltip.less","less/popovers.less","less/responsive-utilities.less"],"names":[],"mappings":";AAQA;EACE,uBAAA;EACA,0BAAA;EACA,8BAAA;;AAOF;EACE,SAAA;;AAUF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;EACE,cAAA;;AAQF;AACA;AACA;AACA;EACE,qBAAA;EACA,wBAAA;;AAQF,KAAK,IAAI;EACP,aAAA;EACA,SAAA;;AAQF;AACA;EACE,aAAA;;AAUF;EACE,uBAAA;;AAOF,CAAC;AACD,CAAC;EACC,UAAA;;AAUF,IAAI;EACF,yBAAA;;AAOF;AACA;EACE,iBAAA;;AAOF;EACE,kBAAA;;AAQF;EACE,cAAA;EACA,gBAAA;;AAOF;EACE,gBAAA;EACA,WAAA;;AAOF;EACE,cAAA;;AAOF;AACA;EACE,cAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,wBAAA;;AAGF;EACE,WAAA;;AAGF;EACE,eAAA;;AAUF;EACE,SAAA;;AAOF,GAAG,IAAI;EACL,gBAAA;;AAUF;EACE,gBAAA;;AAOF;EACE,4BAAA;EACA,uBAAA;EACA,SAAA;;AAOF;EACE,cAAA;;AAOF;AACA;AACA;AACA;EACE,iCAAA;EACA,cAAA;;AAkBF;AACA;AACA;AACA;AACA;EACE,cAAA;EACA,aAAA;EACA,SAAA;;AAOF;EACE,iBAAA;;AAUF;AACA;EACE,oBAAA;;AAWF;AACA,IAAK,MAAK;AACV,KAAK;AACL,KAAK;EACH,0BAAA;EACA,eAAA;;AAOF,MAAM;AACN,IAAK,MAAK;EACR,eAAA;;AAOF,MAAM;AACN,KAAK;EACH,SAAA;EACA,UAAA;;AAQF;EACE,mBAAA;;AAWF,KAAK;AACL,KAAK;EACH,sBAAA;EACA,UAAA;;AASF,KAAK,eAAe;AACpB,KAAK,eAAe;EAClB,YAAA;;AASF,KAAK;EACH,6BAAA;EACA,4BAAA;EACA,+BAAA;EACA,uBAAA;;AASF,KAAK,eAAe;AACpB,KAAK,eAAe;EAClB,wBAAA;;AAOF;EACE,yBAAA;EACA,aAAA;EACA,8BAAA;;AAQF;EACE,SAAA;EACA,UAAA;;AAOF;EACE,cAAA;;AAQF;EACE,iBAAA;;AAUF;EACE,yBAAA;EACA,iBAAA;;AAGF;AACA;EACE,UAAA;;AChUF;EA9FE;IACE,4BAAA;IACA,sBAAA;IACA,kCAAA;IACA,2BAAA;;EAGF;EACA,CAAC;IACC,0BAAA;;EAGF,CAAC,MAAM;IACL,SAAS,KAAK,WAAW,GAAzB;;EAGF,IAAI,OAAO;IACT,SAAS,KAAK,YAAY,GAA1B;;EAIF,CAAC,qBAAqB;EACtB,CAAC,WAAW;IACV,SAAS,EAAT;;EAGF;EACA;IACE,sBAAA;IACA,wBAAA;;EAGF;IACE,2BAAA;;EAGF;EACA;IACE,wBAAA;;EAGF;IACE,0BAAA;;EAGF;EACA;EACA;IACE,UAAA;IACA,SAAA;;EAGF;EACA;IACE,uBAAA;;EAKF;IACE,2BAAA;;EAIF;IACE,aAAA;;EAEF,MACE;EADF,MAEE;IACE,iCAAA;;EAGJ,IAEE;EADF,OAAQ,OACN;IACE,iCAAA;;EAGJ;IACE,sBAAA;;EAGF;IACE,oCAAA;;EAEF,eACE;EADF,eAEE;IACE,iCAAA;;;ACtFN;ECyOE,8BAAA;EACG,2BAAA;EACK,sBAAA;;ADxOV,CAAC;AACD,CAAC;ECqOC,8BAAA;EACG,2BAAA;EACK,sBAAA;;ADhOV;EACE,gBAAA;EACA,6CAAA;;AAGF;EACE,aEcwB,8CFdxB;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;;AAIF;AACA;AACA;AACA;EACE,oBAAA;EACA,kBAAA;EACA,oBAAA;;AAMF;EACE,cAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,CAAC;AACD,CAAC;EACC,cAAA;EACA,0BAAA;;AAGF,CAAC;ECzBD,oBAAA;EAEA,0CAAA;EACA,oBAAA;;ADiCF;EACE,SAAA;;AAMF;EACE,sBAAA;;AAIF;AG1EA,UAUE;AAVF,UAWE,EAAE;ACPJ,eAKE,QAME;AAXJ,eAKE,QAOE,IAAI;EHyWN,cAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;;AD5SF;EACE,kBAAA;;AAMF;EACE,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;EC8BA,wCAAA;EACQ,gCAAA;EA+PR,qBAAA;EACA,eAAA;EACA,YAAA;;ADxRF;EACE,kBAAA;;AAMF;EACE,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,SAAA;EACA,6BAAA;;AAQF;EACE,kBAAA;EACA,UAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,UAAA;EACA,gBAAA;EACA,MAAM,gBAAN;EACA,SAAA;;AK5HF;AAAI;AAAI;AAAI;AAAI;AAAI;AACpB;AAAK;AAAK;AAAK;AAAK;AAAK;EACvB,oBAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;;AALF,EAOE;AAPE,EAOF;AAPM,EAON;AAPU,EAOV;AAPc,EAOd;AAPkB,EAOlB;AANF,GAME;AANG,GAMH;AANQ,GAMR;AANa,GAMb;AANkB,GAMlB;AANuB,GAMvB;AAPF,EAQE;AARE,EAQF;AARM,EAQN;AARU,EAQV;AARc,EAQd;AARkB,EAQlB;AAPF,GAOE;AAPG,GAOH;AAPQ,GAOR;AAPa,GAOb;AAPkB,GAOlB;AAPuB,GAOvB;EACE,mBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;;AAIJ;AAAI;AACJ;AAAI;AACJ;AAAI;EACF,gBAAA;EACA,mBAAA;;AAJF,EAME;AANE,GAMF;AALF,EAKE;AALE,GAKF;AAJF,EAIE;AAJE,GAIF;AANF,EAOE;AAPE,GAOF;AANF,EAME;AANE,GAMF;AALF,EAKE;AALE,GAKF;EACE,cAAA;;AAGJ;AAAI;AACJ;AAAI;AACJ;AAAI;EACF,gBAAA;EACA,mBAAA;;AAJF,EAME;AANE,GAMF;AALF,EAKE;AALE,GAKF;AAJF,EAIE;AAJE,GAIF;AANF,EAOE;AAPE,GAOF;AANF,EAME;AANE,GAMF;AALF,EAKE;AALE,GAKF;EACE,cAAA;;AAIJ;AAAI;EAAM,eAAA;;AACV;AAAI;EAAM,eAAA;;AACV;AAAI;EAAM,eAAA;;AACV;AAAI;EAAM,eAAA;;AACV;AAAI;EAAM,eAAA;;AACV;AAAI;EAAM,eAAA;;AAMV;EACE,gBAAA;;AAGF;EACE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;;AAKF,QAHqC;EAGrC;IAFI,eAAA;;;AASJ;AACA;EAAU,cAAA;;AAGV;EAAU,kBAAA;;AAGV;EAAuB,gBAAA;;AACvB;EAAuB,iBAAA;;AACvB;EAAuB,kBAAA;;AACvB;EAAuB,mBAAA;;AAGvB;EACE,cAAA;;AAEF;EJofE,cAAA;;AACA,CAAC,aAAC;EACA,cAAA;;AInfJ;EJifE,cAAA;;AACA,CAAC,aAAC;EACA,cAAA;;AIhfJ;EJ8eE,cAAA;;AACA,CAAC,UAAC;EACA,cAAA;;AI7eJ;EJ2eE,cAAA;;AACA,CAAC,aAAC;EACA,cAAA;;AI1eJ;EJweE,cAAA;;AACA,CAAC,YAAC;EACA,cAAA;;AIneJ;EAGE,WAAA;EJqdA,yBAAA;;AACA,CAAC,WAAC;EACA,yBAAA;;AIpdJ;EJkdE,yBAAA;;AACA,CAAC,WAAC;EACA,yBAAA;;AIjdJ;EJ+cE,yBAAA;;AACA,CAAC,QAAC;EACA,yBAAA;;AI9cJ;EJ4cE,yBAAA;;AACA,CAAC,WAAC;EACA,yBAAA;;AI3cJ;EJycE,yBAAA;;AACA,CAAC,UAAC;EACA,yBAAA;;AIncJ;EACE,mBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gCAAA;;AAQF;AACA;EACE,aAAA;EACA,mBAAA;;AAHF,EAIE;AAHF,EAGE;AAJF,EAKE;AAJF,EAIE;EACE,gBAAA;;AAOJ;EACE,eAAA;EACA,gBAAA;;AAIF;EALE,eAAA;EACA,gBAAA;EAMA,iBAAA;;AAFF,YAIE;EACE,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AAKJ;EACE,aAAA;EACA,mBAAA;;AAEF;AACA;EACE,uBAAA;;AAEF;EACE,iBAAA;;AAEF;EACE,cAAA;;AAwBF,QAhB2C;EACzC,cACE;IACE,WAAA;IACA,YAAA;IACA,WAAA;IACA,iBAAA;IJ1IJ,gBAAA;IACA,uBAAA;IACA,mBAAA;;EImIA,cAQE;IACE,kBAAA;;;AAUN,IAAI;AAEJ,IAAI;EACF,YAAA;EACA,iCAAA;;AAEF;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;AAIF;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,iBAAA;EACA,8BAAA;;AAKE,UAHF,EAGG;AAAD,UAFF,GAEG;AAAD,UADF,GACG;EACC,gBAAA;;AAVN,UAgBE;AAhBF,UAiBE;AAjBF,UAkBE;EACE,cAAA;EACA,cAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;;AAEA,UARF,OAQG;AAAD,UAPF,MAOG;AAAD,UANF,OAMG;EACC,SAAS,aAAT;;AAQN;AACA,UAAU;EACR,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,+BAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;;AAME,mBAHF,OAGG;AAAD,UAXM,WAQR,OAGG;AAAD,mBAFF,MAEG;AAAD,UAXM,WASR,MAEG;AAAD,mBADF,OACG;AAAD,UAXM,WAUR,OACG;EAAU,SAAS,EAAT;;AACX,mBAJF,OAIG;AAAD,UAZM,WAQR,OAIG;AAAD,mBAHF,MAGG;AAAD,UAZM,WASR,MAGG;AAAD,mBAFF,OAEG;AAAD,UAZM,WAUR,OAEG;EACC,SAAS,aAAT;;AAMN,UAAU;AACV,UAAU;EACR,SAAS,EAAT;;AAIF;EACE,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,uBAAA;;AC7RF;AACA;AACA;AACA;EACE,sCJkCiD,wBIlCjD;;AAIF;EACE,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;;AAIF;EACE,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;EACA,8CAAA;;AAIF;EACE,cAAA;EACA,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,qBAAA;EACA,qBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;;AAXF,GAcE;EACE,UAAA;EACA,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,6BAAA;EACA,gBAAA;;AAKJ;EACE,iBAAA;EACA,kBAAA;;ACpDF;ENqnBE,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;;AMlnBA,QAHmC;EAGnC;IAFE,YAAA;;;AAKF,QAHmC;EAGnC;IAFE,YAAA;;;AAKJ,QAHqC;EAGrC;IAFI,aAAA;;;AAUJ;ENimBE,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;;AM3lBF;ENimBE,kBAAA;EACA,mBAAA;;AAqIE;EACE,kBAAA;EAEA,eAAA;EAEA,kBAAA;EACA,mBAAA;;AAgBF;EACE,WAAA;;AAOJ,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,WAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,CAAC;EACZ,kBAAA;;AASF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,WAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,mBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,SAAA;;AANF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,UAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,SAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,SAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,SAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,kBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,iBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,MAAM;EACjB,QAAA;;AASF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,iBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,gBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,gBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,gBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,yBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,wBAAA;;AADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;EACnB,eAAA;;AMvvBJ,QALmC;ENouB/B;IACE,WAAA;;EAOJ,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,WAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,kBAAA;;EASF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,WAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EANF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,iBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,QAAA;;EASF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,iBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,wBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,eAAA;;;AM9uBJ,QALmC;EN2tB/B;IACE,WAAA;;EAOJ,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,WAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,kBAAA;;EASF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,WAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EANF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,iBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,QAAA;;EASF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,iBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,wBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,eAAA;;;AMvuBJ,QAHmC;ENktB/B;IACE,WAAA;;EAOJ,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,WAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,CAAC;IACZ,kBAAA;;EASF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,WAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,mBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EANF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,UAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,SAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,kBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,iBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,MAAM;IACjB,QAAA;;EASF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,iBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,gBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,yBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,wBAAA;;EADF,KAAK,EAAQ,QAAQ;IACnB,eAAA;;;AOtzBJ;EACE,eAAA;EACA,6BAAA;;AAEF;EACE,gBAAA;;AAMF;EACE,WAAA;EACA,mBAAA;;AAFF,MAIE,QAGE,KACE;AARN,MAKE,QAEE,KACE;AARN,MAME,QACE,KACE;AARN,MAIE,QAGE,KAEE;AATN,MAKE,QAEE,KAEE;AATN,MAME,QACE,KAEE;EACE,YAAA;EACA,uBAAA;EACA,mBAAA;EACA,6BAAA;;AAbR,MAkBE,QAAQ,KAAK;EACX,sBAAA;EACA,gCAAA;;AApBJ,MAuBE,UAAU,QAGR,KAAI,YACF;AA3BN,MAwBE,WAAW,QAET,KAAI,YACF;AA3BN,MAyBE,QAAO,YACL,KAAI,YACF;AA3BN,MAuBE,UAAU,QAGR,KAAI,YAEF;AA5BN,MAwBE,WAAW,QAET,KAAI,YAEF;AA5BN,MAyBE,QAAO,YACL,KAAI,YAEF;EACE,aAAA;;AA7BR,MAkCE,QAAQ;EACN,6BAAA;;AAnCJ,MAuCE;EACE,yBAAA;;AAOJ,gBACE,QAGE,KACE;AALN,gBAEE,QAEE,KACE;AALN,gBAGE,QACE,KACE;AALN,gBACE,QAGE,KAEE;AANN,gBAEE,QAEE,KAEE;AANN,gBAGE,QACE,KAEE;EACE,YAAA;;AAWR;EACE,yBAAA;;AADF,eAEE,QAGE,KACE;AANN,eAGE,QAEE,KACE;AANN,eAIE,QACE,KACE;AANN,eAEE,QAGE,KAEE;AAPN,eAGE,QAEE,KAEE;AAPN,eAIE,QACE,KAEE;EACE,yBAAA;;AARR,eAYE,QAAQ,KACN;AAbJ,eAYE,QAAQ,KAEN;EACE,wBAAA;;AAUN,cACE,QAAQ,KAAI,UAAU,KACpB;AAFJ,cACE,QAAQ,KAAI,UAAU,KAEpB;EACE,yBAAA;;AAUN,YACE,QAAQ,KAAI,MACV;AAFJ,YACE,QAAQ,KAAI,MAEV;EACE,yBAAA;;AAUN,KAAM,IAAG;EACP,gBAAA;EACA,WAAA;EACA,qBAAA;;AAKE,KAFF,GAEG;AAAD,KADF,GACG;EACC,gBAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;;AP0SJ,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AADP,MAAO,QAAQ,KACb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAIb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AACL,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,MAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,MAAS;AAAX,MAHK,QAAQ,KAGZ,CAAC,MAAS;AACX,MANK,QAAQ,KAMZ,CAAC,MAAS;AAAX,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,MAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,MAAS;EACT,yBAAA;;AAMJ,YAAa,QAAQ,KACnB,KAAI,CAAC,MAAQ;AADf,YAAa,QAAQ,KAEnB,KAAI,CAAC,MAAQ;AACb,YAHW,QAAQ,KAGlB,CAAC,MAAQ,MAAO;AACjB,YAJW,QAAQ,KAIlB,CAAC,MAAQ,MAAO;EACf,yBAAA;;AAlBJ,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AADP,MAAO,QAAQ,KACb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAIb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AACL,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,OAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,OAAS;AAAX,MAHK,QAAQ,KAGZ,CAAC,OAAS;AACX,MANK,QAAQ,KAMZ,CAAC,OAAS;AAAX,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,OAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,OAAS;EACT,yBAAA;;AAMJ,YAAa,QAAQ,KACnB,KAAI,CAAC,OAAQ;AADf,YAAa,QAAQ,KAEnB,KAAI,CAAC,OAAQ;AACb,YAHW,QAAQ,KAGlB,CAAC,OAAQ,MAAO;AACjB,YAJW,QAAQ,KAIlB,CAAC,OAAQ,MAAO;EACf,yBAAA;;AAlBJ,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AADP,MAAO,QAAQ,KACb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAIb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AACL,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,IAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,IAAS;AAAX,MAHK,QAAQ,KAGZ,CAAC,IAAS;AACX,MANK,QAAQ,KAMZ,CAAC,IAAS;AAAX,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,IAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,IAAS;EACT,yBAAA;;AAMJ,YAAa,QAAQ,KACnB,KAAI,CAAC,IAAQ;AADf,YAAa,QAAQ,KAEnB,KAAI,CAAC,IAAQ;AACb,YAHW,QAAQ,KAGlB,CAAC,IAAQ,MAAO;AACjB,YAJW,QAAQ,KAIlB,CAAC,IAAQ,MAAO;EACf,yBAAA;;AAlBJ,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AADP,MAAO,QAAQ,KACb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAIb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AACL,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,OAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,OAAS;AAAX,MAHK,QAAQ,KAGZ,CAAC,OAAS;AACX,MANK,QAAQ,KAMZ,CAAC,OAAS;AAAX,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,OAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,OAAS;EACT,yBAAA;;AAMJ,YAAa,QAAQ,KACnB,KAAI,CAAC,OAAQ;AADf,YAAa,QAAQ,KAEnB,KAAI,CAAC,OAAQ;AACb,YAHW,QAAQ,KAGlB,CAAC,OAAQ,MAAO;AACjB,YAJW,QAAQ,KAIlB,CAAC,OAAQ,MAAO;EACf,yBAAA;;AAlBJ,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AADP,MAAO,QAAQ,KACb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAIb,KAAI,CAAC;AAHP,MAAO,QAAQ,KAGb,KAAI,CAAC;AAFP,MAAO,QAAQ,KAEb,KAAI,CAAC;AACL,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,MAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,MAAS;AAAX,MAHK,QAAQ,KAGZ,CAAC,MAAS;AACX,MANK,QAAQ,KAMZ,CAAC,MAAS;AAAX,MALK,QAAQ,KAKZ,CAAC,MAAS;AAAX,MAJK,QAAQ,KAIZ,CAAC,MAAS;EACT,yBAAA;;AAMJ,YAAa,QAAQ,KACnB,KAAI,CAAC,MAAQ;AADf,YAAa,QAAQ,KAEnB,KAAI,CAAC,MAAQ;AACb,YAHW,QAAQ,KAGlB,CAAC,MAAQ,MAAO;AACjB,YAJW,QAAQ,KAIlB,CAAC,MAAQ,MAAO;EACf,yBAAA;;AOpON,QA/DmC;EACjC;IACE,WAAA;IACA,mBAAA;IACA,kBAAA;IACA,kBAAA;IACA,4CAAA;IACA,yBAAA;IACA,iCAAA;;EAPF,iBAUE;IACE,gBAAA;;EAXJ,iBAUE,SAIE,QAGE,KACE;EAlBR,iBAUE,SAKE,QAEE,KACE;EAlBR,iBAUE,SAME,QACE,KACE;EAlBR,iBAUE,SAIE,QAGE,KAEE;EAnBR,iBAUE,SAKE,QAEE,KAEE;EAnBR,iBAUE,SAME,QACE,KAEE;IACE,mBAAA;;EApBV,iBA2BE;IACE,SAAA;;EA5BJ,iBA2BE,kBAIE,QAGE,KACE,KAAI;EAnCZ,iBA2BE,kBAKE,QAEE,KACE,KAAI;EAnCZ,iBA2BE,kBAME,QACE,KACE,KAAI;EAnCZ,iBA2BE,kBAIE,QAGE,KAEE,KAAI;EApCZ,iBA2BE,kBAKE,QAEE,KAEE,KAAI;EApCZ,iBA2BE,kBAME,QACE,KAEE,KAAI;IACF,cAAA;;EArCV,iBA2BE,kBAIE,QAGE,KAKE,KAAI;EAvCZ,iBA2BE,kBAKE,QAEE,KAKE,KAAI;EAvCZ,iBA2BE,kBAME,QACE,KAKE,KAAI;EAvCZ,iBA2BE,kBAIE,QAGE,KAME,KAAI;EAxCZ,iBA2BE,kBAKE,QAEE,KAME,KAAI;EAxCZ,iBA2BE,kBAME,QACE,KAME,KAAI;IACF,eAAA;;EAzCV,iBA2BE,kBAsBE,QAEE,KAAI,WACF;EApDR,iBA2BE,kBAuBE,QACE,KAAI,WACF;EApDR,iBA2BE,kBAsBE,QAEE,KAAI,WAEF;EArDR,iBA2BE,kBAuBE,QACE,KAAI,WAEF;IACE,gBAAA;;;ACxNZ;EACE,UAAA;EACA,SAAA;EACA,SAAA;EAIA,YAAA;;AAGF;EACE,cAAA;EACA,WAAA;EACA,UAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,oBAAA;EACA,cAAA;EACA,SAAA;EACA,gCAAA;;AAGF;EACE,qBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;;AAWF,KAAK;ERsMH,8BAAA;EACG,2BAAA;EACK,sBAAA;;AQnMV,KAAK;AACL,KAAK;EACH,eAAA;EACA,kBAAA;;EACA,mBAAA;;AAIF,KAAK;EACH,cAAA;;AAIF,KAAK;EACH,cAAA;EACA,WAAA;;AAIF,MAAM;AACN,MAAM;EACJ,YAAA;;AAIF,KAAK,aAAa;AAClB,KAAK,cAAc;AACnB,KAAK,iBAAiB;ER7CpB,oBAAA;EAEA,0CAAA;EACA,oBAAA;;AQ+CF;EACE,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;;AA0BF;EACE,cAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,sBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;ERHA,wDAAA;EACQ,gDAAA;EAKR,8EAAA;EACQ,sEAAA;;AAmwBR,aAAC;EACC,qBAAA;EACA,UAAA;EA5wBF,sFAAA;EACQ,8EAAA;;AAlER,aAAC;EAA+B,cAAA;EACA,UAAA;;AAChC,aAAC;EAA+B,cAAA;;AAChC,aAAC;EAA+B,cAAA;;AQgFhC,aAAC;AACD,aAAC;AACD,QAAQ,UAAW;EACjB,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,UAAA;;AAIF,QAAQ;EACN,YAAA;;AAYJ,KAAK;EACH,wBAAA;;AASF,KAAK;EACH,iBAAA;;AASF;EACE,mBAAA;;AAQF;AACA;EACE,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;;AANF,MAOE;AANF,SAME;EACE,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;;AAGJ,MAAO,MAAK;AACZ,aAAc,MAAK;AACnB,SAAU,MAAK;AACf,gBAAiB,MAAK;EACpB,WAAA;EACA,kBAAA;;AAEF,MAAO;AACP,SAAU;EACR,gBAAA;;AAIF;AACA;EACE,qBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;;AAEF,aAAc;AACd,gBAAiB;EACf,aAAA;EACA,iBAAA;;AAYA,KANG,cAMF;AAAD,KALG,iBAKF;AAAD,MAAC;AAAD,aAAC;AAAD,SAAC;AAAD,gBAAC;AACD,QAAQ,UAAW,MAPhB;AAOH,QAAQ,UAAW,MANhB;AAMH,QAAQ,UAAW;AAAnB,QAAQ,UAAW;AAAnB,QAAQ,UAAW;AAAnB,QAAQ,UAAW;EACjB,mBAAA;;AAUJ;ERqpBE,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;;AAEA,MAAM;EACJ,YAAA;EACA,iBAAA;;AAGF,QAAQ;AACR,MAAM,UAAU;EACd,YAAA;;AQ9pBJ;ERipBE,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AAEA,MAAM;EACJ,YAAA;EACA,iBAAA;;AAGF,QAAQ;AACR,MAAM,UAAU;EACd,YAAA;;AQrpBJ;EAEE,kBAAA;;AAFF,aAKE;EACE,qBAAA;;AANJ,aAUE;EACE,kBAAA;EACA,SAAA;EACA,QAAA;EACA,cAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AAKJ,YRsjBE;AQtjBF,YRujBE;AQvjBF,YRwjBE;AQxjBF,YRyjBE;AQzjBF,YR0jBE;AQ1jBF,YR2jBE;EACE,cAAA;;AQ5jBJ,YR+jBE;EACE,qBAAA;EAvuBF,wDAAA;EACQ,gDAAA;;AAwuBN,YAHF,cAGG;EACC,qBAAA;EA1uBJ,yEAAA;EACQ,iEAAA;;AQsKV,YRykBE;EACE,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;;AQ5kBJ,YR+kBE;EACE,cAAA;;AQ7kBJ,YRmjBE;AQnjBF,YRojBE;AQpjBF,YRqjBE;AQrjBF,YRsjBE;AQtjBF,YRujBE;AQvjBF,YRwjBE;EACE,cAAA;;AQzjBJ,YR4jBE;EACE,qBAAA;EAvuBF,wDAAA;EACQ,gDAAA;;AAwuBN,YAHF,cAGG;EACC,qBAAA;EA1uBJ,yEAAA;EACQ,iEAAA;;AQyKV,YRskBE;EACE,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;;AQzkBJ,YR4kBE;EACE,cAAA;;AQ1kBJ,URgjBE;AQhjBF,URijBE;AQjjBF,URkjBE;AQljBF,URmjBE;AQnjBF,URojBE;AQpjBF,URqjBE;EACE,cAAA;;AQtjBJ,URyjBE;EACE,qBAAA;EAvuBF,wDAAA;EACQ,gDAAA;;AAwuBN,UAHF,cAGG;EACC,qBAAA;EA1uBJ,yEAAA;EACQ,iEAAA;;AQ4KV,URmkBE;EACE,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;;AQtkBJ,URykBE;EACE,cAAA;;AQhkBJ;EACE,gBAAA;;AASF;EACE,cAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,cAAA;;AAoEF,QAjDqC;EAiDrC,YA/CI;IACE,qBAAA;IACA,gBAAA;IACA,sBAAA;;EA4CN,YAxCI;IACE,qBAAA;IACA,WAAA;IACA,sBAAA;;EAqCN,YAlCI,aAAa;IACX,WAAA;;EAiCN,YA9BI;IACE,gBAAA;IACA,sBAAA;;EA4BN,YAtBI;EAsBJ,YArBI;IACE,qBAAA;IACA,aAAA;IACA,gBAAA;IACA,eAAA;IACA,sBAAA;;EAgBN,YAdI,OAAO,MAAK;EAchB,YAbI,UAAU,MAAK;IACb,WAAA;IACA,cAAA;;EAWN,YAJI,cAAc;IACZ,MAAA;;;AAWN,gBAGE;AAHF,gBAIE;AAJF,gBAKE;AALF,gBAME;AANF,gBAOE;EACE,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,gBAAA;;AAVJ,gBAcE;AAdF,gBAeE;EACE,gBAAA;;AAhBJ,gBAoBE;ERyOA,kBAAA;EACA,mBAAA;;AQ9PF,gBAwBE;EACE,gBAAA;;AAUF,QANmC;EAMnC,gBALE;IACE,iBAAA;;;AA/BN,gBAuCE,cAAc;EACZ,MAAA;EACA,WAAA;;AC3aJ;EACE,qBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,eAAA;EACA,sBAAA;EACA,6BAAA;EACA,mBAAA;ET0gBA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,kBAAA;EAnSA,yBAAA;EACG,sBAAA;EACC,qBAAA;EACI,iBAAA;;AStON,IAAC;AAAD,IAFD,OAEE;AAAD,IADD,OACE;ETQH,oBAAA;EAEA,0CAAA;EACA,oBAAA;;ASNA,IAAC;AACD,IAAC;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;;AAGF,IAAC;AACD,IAAC;EACC,UAAA;EACA,sBAAA;ETmFF,wDAAA;EACQ,gDAAA;;AShFR,IAAC;AACD,IAAC;AACD,QAAQ,UAAW;EACjB,mBAAA;EACA,oBAAA;ET+OF,aAAA;EAGA,yBAAA;EAvKA,wBAAA;EACQ,gBAAA;;ASlEV;ET2bE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,cAAA;EACA,yBAAA;EACI,qBAAA;;AAEN,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,sBAAA;;AAKA,YAHD;AAGC,YAFD;AAEC,QADM,UAAW;AAEjB,YAJD,SAIE;AAAD,YAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,aAEhB;AACD,YALD,SAKE;AAAD,YAJD,UAIE;AAAD,QAHM,UAAW,aAGhB;AACD,YAND,SAME;AAAD,YALD,UAKE;AAAD,QAJM,UAAW,aAIhB;AACD,YAPD,SAOE;AAAD,YAND,UAME;AAAD,QALM,UAAW,aAKhB;EACC,yBAAA;EACI,qBAAA;;AStdV,YT0dE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;ASzdJ;ETwbE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,cAAA;EACA,yBAAA;EACI,qBAAA;;AAEN,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,sBAAA;;AAKA,YAHD;AAGC,YAFD;AAEC,QADM,UAAW;AAEjB,YAJD,SAIE;AAAD,YAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,aAEhB;AACD,YALD,SAKE;AAAD,YAJD,UAIE;AAAD,QAHM,UAAW,aAGhB;AACD,YAND,SAME;AAAD,YALD,UAKE;AAAD,QAJM,UAAW,aAIhB;AACD,YAPD,SAOE;AAAD,YAND,UAME;AAAD,QALM,UAAW,aAKhB;EACC,yBAAA;EACI,qBAAA;;ASndV,YTudE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;ASrdJ;ETobE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,cAAA;EACA,yBAAA;EACI,qBAAA;;AAEN,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,sBAAA;;AAKA,YAHD;AAGC,YAFD;AAEC,QADM,UAAW;AAEjB,YAJD,SAIE;AAAD,YAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,aAEhB;AACD,YALD,SAKE;AAAD,YAJD,UAIE;AAAD,QAHM,UAAW,aAGhB;AACD,YAND,SAME;AAAD,YALD,UAKE;AAAD,QAJM,UAAW,aAIhB;AACD,YAPD,SAOE;AAAD,YAND,UAME;AAAD,QALM,UAAW,aAKhB;EACC,yBAAA;EACI,qBAAA;;AS/cV,YTmdE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;ASjdJ;ETgbE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,SAAC;AACD,SAAC;AACD,SAAC;AACD,SAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,cAAA;EACA,yBAAA;EACI,qBAAA;;AAEN,SAAC;AACD,SAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,sBAAA;;AAKA,SAHD;AAGC,SAFD;AAEC,QADM,UAAW;AAEjB,SAJD,SAIE;AAAD,SAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,UAEhB;AACD,SALD,SAKE;AAAD,SAJD,UAIE;AAAD,QAHM,UAAW,UAGhB;AACD,SAND,SAME;AAAD,SALD,UAKE;AAAD,QAJM,UAAW,UAIhB;AACD,SAPD,SAOE;AAAD,SAND,UAME;AAAD,QALM,UAAW,UAKhB;EACC,yBAAA;EACI,qBAAA;;AS3cV,ST+cE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;AS7cJ;ET4aE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,cAAA;EACA,yBAAA;EACI,qBAAA;;AAEN,YAAC;AACD,YAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,sBAAA;;AAKA,YAHD;AAGC,YAFD;AAEC,QADM,UAAW;AAEjB,YAJD,SAIE;AAAD,YAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,aAEhB;AACD,YALD,SAKE;AAAD,YAJD,UAIE;AAAD,QAHM,UAAW,aAGhB;AACD,YAND,SAME;AAAD,YALD,UAKE;AAAD,QAJM,UAAW,aAIhB;AACD,YAPD,SAOE;AAAD,YAND,UAME;AAAD,QALM,UAAW,aAKhB;EACC,yBAAA;EACI,qBAAA;;ASvcV,YT2cE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;ASzcJ;ETwaE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAEA,WAAC;AACD,WAAC;AACD,WAAC;AACD,WAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,cAAA;EACA,yBAAA;EACI,qBAAA;;AAEN,WAAC;AACD,WAAC;AACD,KAAM,iBAAgB;EACpB,sBAAA;;AAKA,WAHD;AAGC,WAFD;AAEC,QADM,UAAW;AAEjB,WAJD,SAIE;AAAD,WAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,YAEhB;AACD,WALD,SAKE;AAAD,WAJD,UAIE;AAAD,QAHM,UAAW,YAGhB;AACD,WAND,SAME;AAAD,WALD,UAKE;AAAD,QAJM,UAAW,YAIhB;AACD,WAPD,SAOE;AAAD,WAND,UAME;AAAD,QALM,UAAW,YAKhB;EACC,yBAAA;EACI,qBAAA;;ASncV,WTucE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;;AShcJ;EACE,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;;AAEA;AACA,SAAC;AACD,SAAC;AACD,QAAQ,UAAW;EACjB,6BAAA;ET2BF,wBAAA;EACQ,gBAAA;;ASzBR;AACA,SAAC;AACD,SAAC;AACD,SAAC;EACC,yBAAA;;AAEF,SAAC;AACD,SAAC;EACC,cAAA;EACA,0BAAA;EACA,6BAAA;;AAIA,SAFD,UAEE;AAAD,QADM,UAAW,UAChB;AACD,SAHD,UAGE;AAAD,QAFM,UAAW,UAEhB;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;;AASN;ACvBA,aAAc;EVubZ,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AS/ZF;AC5BA,aAAc;EVwbZ,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;;AS3ZF;ACjCA,aAAc;EVybZ,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;;ASnZF;EACE,cAAA;EACA,WAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;;AAIF,UAAW;EACT,eAAA;;AAOA,KAHG,eAGF;AAAD,KAFG,cAEF;AAAD,KADG,eACF;EACC,WAAA;;AEnJJ;EACE,UAAA;EXqHA,wCAAA;EACQ,gCAAA;;AWpHR,KAAC;EACC,UAAA;;AAIJ;EACE,aAAA;;AACA,SAAC;EACC,cAAA;;AAGJ;EACE,kBAAA;EACA,SAAA;EACA,gBAAA;EXqGA,qCAAA;EACQ,6BAAA;;AYtHV;EACE,aAAa,sBAAb;EACA,qDAAA;EACA,2TAAA;;AAOF;EACE,kBAAA;EACA,QAAA;EACA,qBAAA;EACA,aAAa,sBAAb;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,cAAA;EACA,mCAAA;EACA,kCAAA;;AAIkC,mBAAC;EAAU,SAAS,KAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,KAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,aAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,aAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,cAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,cAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,cAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,yBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,2BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,0BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,4BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,cAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,6BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,4BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,0BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,4BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,cAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,cAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,2BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,+BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,4BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,6BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iCAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,eAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,wBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,kBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,iBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,qBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,gBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,mBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,sBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,oBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,yBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,4BAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,yBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,uBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AACX,yBAAC;EAAU,SAAS,OAAT;;AClO/C;EACE,qBAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,gBAAA;EACA,sBAAA;EACA,qBAAA;EACA,mCAAA;EACA,kCAAA;;AAIF;EACE,kBAAA;;AAIF,gBAAgB;EACd,UAAA;;AAIF;EACE,kBAAA;EACA,SAAA;EACA,OAAA;EACA,aAAA;EACA,aAAA;EACA,WAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,qCAAA;EACA,kBAAA;Eb8EA,mDAAA;EACQ,2CAAA;Ea7ER,4BAAA;;AAKA,cAAC;EACC,QAAA;EACA,UAAA;;AAxBJ,cA4BE;EboVA,WAAA;EACA,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,yBAAA;;AanXF,cAiCE,KAAK;EACH,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;;AAMF,cADa,KAAK,IACjB;AACD,cAFa,KAAK,IAEjB;EACC,qBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;;AAMF,cADa,UAAU;AAEvB,cAFa,UAAU,IAEtB;AACD,cAHa,UAAU,IAGtB;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,UAAA;EACA,yBAAA;;AASF,cADa,YAAY;AAEzB,cAFa,YAAY,IAExB;AACD,cAHa,YAAY,IAGxB;EACC,cAAA;;AAKF,cADa,YAAY,IACxB;AACD,cAFa,YAAY,IAExB;EACC,qBAAA;EACA,6BAAA;EACA,sBAAA;EbkPF,mEAAA;EahPE,mBAAA;;AAKJ,KAEE;EACE,cAAA;;AAHJ,KAOE;EACE,UAAA;;AAQJ;EACE,UAAA;EACA,QAAA;;AAQF;EACE,OAAA;EACA,WAAA;;AAIF;EACE,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;;AAIF;EACE,eAAA;EACA,OAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,MAAA;EACA,YAAA;;AAIF,WAAY;EACV,QAAA;EACA,UAAA;;AAQF,OAGE;AAFF,oBAAqB,UAEnB;EACE,aAAA;EACA,wBAAA;EACA,SAAS,EAAT;;AANJ,OASE;AARF,oBAAqB,UAQnB;EACE,SAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;;AAsBJ,QAb2C;EACzC,aACE;IAnEF,UAAA;IACA,QAAA;;EAiEA,aAME;IA9DF,OAAA;IACA,WAAA;;;AH7IF;AACA;EACE,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,sBAAA;;AAJF,UAKE;AAJF,mBAIE;EACE,kBAAA;EACA,WAAA;;AAEA,UAJF,OAIG;AAAD,mBAJF,OAIG;AACD,UALF,OAKG;AAAD,mBALF,OAKG;AACD,UANF,OAMG;AAAD,mBANF,OAMG;AACD,UAPF,OAOG;AAAD,mBAPF,OAOG;EACC,UAAA;;AAEF,UAVF,OAUG;AAAD,mBAVF,OAUG;EAEC,aAAA;;AAMN,UACE,KAAK;AADP,UAEE,KAAK;AAFP,UAGE,WAAW;AAHb,UAIE,WAAW;EACT,iBAAA;;AAKJ;EACE,iBAAA;;AADF,YAIE;AAJF,YAKE;EACE,WAAA;;AANJ,YAQE;AARF,YASE;AATF,YAUE;EACE,gBAAA;;AAIJ,UAAW,OAAM,IAAI,cAAc,IAAI,aAAa,IAAI;EACtD,gBAAA;;AAIF,UAAW,OAAM;EACf,cAAA;;AACA,UAFS,OAAM,YAEd,IAAI,aAAa,IAAI;EV2CtB,6BAAA;EACG,0BAAA;;AUvCL,UAAW,OAAM,WAAW,IAAI;AAChC,UAAW,mBAAkB,IAAI;EV6C/B,4BAAA;EACG,yBAAA;;AUzCL,UAAW;EACT,WAAA;;AAEF,UAAW,aAAY,IAAI,cAAc,IAAI,aAAc;EACzD,gBAAA;;AAEF,UAAW,aAAY,YACrB,OAAM;AADR,UAAW,aAAY,YAErB;EVwBA,6BAAA;EACG,0BAAA;;AUrBL,UAAW,aAAY,WAAY,OAAM;EV4BvC,4BAAA;EACG,yBAAA;;AUxBL,UAAW,iBAAgB;AAC3B,UAAU,KAAM;EACd,UAAA;;AAiBF,UAAW,OAAO;EAChB,iBAAA;EACA,kBAAA;;AAEF,UAAW,UAAU;EACnB,kBAAA;EACA,mBAAA;;AAKF,UAAU,KAAM;EVGd,wDAAA;EACQ,gDAAA;;AUAR,UAJQ,KAAM,iBAIb;EVDD,wBAAA;EACQ,gBAAA;;AUOV,IAAK;EACH,cAAA;;AAGF,OAAQ;EACN,uBAAA;EACA,sBAAA;;AAGF,OAAQ,QAAQ;EACd,uBAAA;;AAOF,mBACE;AADF,mBAEE;AAFF,mBAGE,aAAa;EACX,cAAA;EACA,WAAA;EACA,WAAA;EACA,eAAA;;AAPJ,mBAWE,aAEE;EACE,WAAA;;AAdN,mBAkBE,OAAO;AAlBT,mBAmBE,OAAO;AAnBT,mBAoBE,aAAa;AApBf,mBAqBE,aAAa;EACX,gBAAA;EACA,cAAA;;AAKF,mBADkB,OACjB,IAAI,cAAc,IAAI;EACrB,gBAAA;;AAEF,mBAJkB,OAIjB,YAAY,IAAI;EACf,4BAAA;EVvEF,6BAAA;EACC,4BAAA;;AUyED,mBARkB,OAQjB,WAAW,IAAI;EACd,8BAAA;EVnFF,0BAAA;EACC,yBAAA;;AUsFH,mBAAoB,aAAY,IAAI,cAAc,IAAI,aAAc;EAClE,gBAAA;;AAEF,mBAAoB,aAAY,YAAY,IAAI,aAC9C,OAAM;AADR,mBAAoB,aAAY,YAAY,IAAI,aAE9C;EVpFA,6BAAA;EACC,4BAAA;;AUuFH,mBAAoB,aAAY,WAAW,IAAI,cAAe,OAAM;EVhGlE,0BAAA;EACC,yBAAA;;AUwGH;EACE,cAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;;AAJF,oBAKE;AALF,oBAME;EACE,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,SAAA;;AATJ,oBAWE,aAAa;EACX,WAAA;;AAMJ,uBAAwB,OAAO,QAAO;AACtC,uBAAwB,OAAO,QAAO;EACpC,aAAA;;AI1NF;EACE,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;;AAGA,YAAC;EACC,WAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;;AATJ,YAYE;EAGE,kBAAA;EACA,UAAA;EAKA,WAAA;EAEA,WAAA;EACA,gBAAA;;AASJ,eAAgB;AAChB,eAAgB;AAChB,eAAgB,mBAAmB;Edw2BjC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AAEA,MAAM,ech3BQ;Adg3Bd,MAAM,ec/2BQ;Ad+2Bd,MAAM,ec92BQ,mBAAmB;Ed+2B/B,YAAA;EACA,iBAAA;;AAGF,QAAQ,ecr3BM;Adq3Bd,QAAQ,ecp3BM;Ado3Bd,QAAQ,ecn3BM,mBAAmB;Ado3BjC,MAAM,UAAU,ect3BF;Ads3Bd,MAAM,UAAU,ecr3BF;Adq3Bd,MAAM,UAAU,ecp3BF,mBAAmB;Edq3B/B,YAAA;;Acp3BJ,eAAgB;AAChB,eAAgB;AAChB,eAAgB,mBAAmB;Edq2BjC,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;;AAEA,MAAM,ec72BQ;Ad62Bd,MAAM,ec52BQ;Ad42Bd,MAAM,ec32BQ,mBAAmB;Ed42B/B,YAAA;EACA,iBAAA;;AAGF,QAAQ,ecl3BM;Adk3Bd,QAAQ,ecj3BM;Adi3Bd,QAAQ,ech3BM,mBAAmB;Adi3BjC,MAAM,UAAU,ecn3BF;Adm3Bd,MAAM,UAAU,ecl3BF;Adk3Bd,MAAM,UAAU,ecj3BF,mBAAmB;Edk3B/B,YAAA;;Ac72BJ;AACA;AACA,YAAa;EACX,mBAAA;;AAEA,kBAAC,IAAI,cAAc,IAAI;AAAvB,gBAAC,IAAI,cAAc,IAAI;AAAvB,YAHW,cAGV,IAAI,cAAc,IAAI;EACrB,gBAAA;;AAIJ;AACA;EACE,SAAA;EACA,mBAAA;EACA,sBAAA;;AAKF;EACE,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;;AAGA,kBAAC;EACC,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;;AAEF,kBAAC;EACC,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,kBAAA;;AApBJ,kBAwBE,MAAK;AAxBP,kBAyBE,MAAK;EACH,aAAA;;AAKJ,YAAa,cAAa;AAC1B,kBAAkB;AAClB,gBAAgB,YAAa;AAC7B,gBAAgB,YAAa,aAAa;AAC1C,gBAAgB,YAAa;AAC7B,gBAAgB,WAAY,OAAM,IAAI,aAAa,IAAI;AACvD,gBAAgB,WAAY,aAAY,IAAI,aAAc;EdFxD,6BAAA;EACG,0BAAA;;AcIL,kBAAkB;EAChB,eAAA;;AAEF,YAAa,cAAa;AAC1B,kBAAkB;AAClB,gBAAgB,WAAY;AAC5B,gBAAgB,WAAY,aAAa;AACzC,gBAAgB,WAAY;AAC5B,gBAAgB,YAAa,OAAM,IAAI;AACvC,gBAAgB,YAAa,aAAY,IAAI,cAAe;EdN1D,4BAAA;EACG,yBAAA;;AcQL,kBAAkB;EAChB,cAAA;;AAKF;EACE,kBAAA;EAGA,YAAA;EACA,mBAAA;;AALF,gBASE;EACE,kBAAA;;AAVJ,gBASE,OAEE;EACE,iBAAA;;AAGF,gBANF,OAMG;AACD,gBAPF,OAOG;AACD,gBARF,OAQG;EACC,UAAA;;AAKJ,gBAAC,YACC;AADF,gBAAC,YAEC;EACE,kBAAA;;AAGJ,gBAAC,WACC;AADF,gBAAC,WAEC;EACE,iBAAA;;ACtJN;EACE,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;;AAHF,IAME;EACE,kBAAA;EACA,cAAA;;AARJ,IAME,KAIE;EACE,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;;AACA,IARJ,KAIE,IAIG;AACD,IATJ,KAIE,IAKG;EACC,qBAAA;EACA,yBAAA;;AAKJ,IAhBF,KAgBG,SAAU;EACT,cAAA;;AAEA,IAnBJ,KAgBG,SAAU,IAGR;AACD,IApBJ,KAgBG,SAAU,IAIR;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,6BAAA;EACA,mBAAA;;AAOJ,IADF,MAAM;AAEJ,IAFF,MAAM,IAEH;AACD,IAHF,MAAM,IAGH;EACC,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAzCN,IAkDE;EfkVA,WAAA;EACA,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,yBAAA;;AevYF,IAyDE,KAAK,IAAI;EACP,eAAA;;AASJ;EACE,gCAAA;;AADF,SAEE;EACE,WAAA;EAEA,mBAAA;;AALJ,SAEE,KAME;EACE,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,6BAAA;EACA,0BAAA;;AACA,SAXJ,KAME,IAKG;EACC,qCAAA;;AAMF,SAlBJ,KAiBG,OAAQ;AAEP,SAnBJ,KAiBG,OAAQ,IAEN;AACD,SApBJ,KAiBG,OAAQ,IAGN;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gCAAA;EACA,eAAA;;AAKN,SAAC;EAqDD,WAAA;EA8BA,gBAAA;;AAnFA,SAAC,cAuDD;EACE,WAAA;;AAxDF,SAAC,cAuDD,KAEG;EACC,kBAAA;EACA,kBAAA;;AA3DJ,SAAC,cA+DD,YAAY;EACV,SAAA;EACA,UAAA;;AAYJ,QATqC;EASrC,SA7EG,cAqEC;IACE,mBAAA;IACA,SAAA;;EAMN,SA7EG,cAqEC,KAGE;IACE,gBAAA;;;AAzEN,SAAC,cAqFD,KAAK;EAEH,eAAA;EACA,kBAAA;;AAxFF,SAAC,cA2FD,UAAU;AA3FV,SAAC,cA4FD,UAAU,IAAG;AA5Fb,SAAC,cA6FD,UAAU,IAAG;EACX,yBAAA;;AAcJ,QAXqC;EAWrC,SA5GG,cAkGC,KAAK;IACH,gCAAA;IACA,0BAAA;;EAQN,SA5GG,cAsGC,UAAU;EAMd,SA5GG,cAuGC,UAAU,IAAG;EAKjB,SA5GG,cAwGC,UAAU,IAAG;IACX,4BAAA;;;AAhGN,UACE;EACE,WAAA;;AAFJ,UACE,KAIE;EACE,kBAAA;;AANN,UACE,KAOE;EACE,gBAAA;;AAKA,UAbJ,KAYG,OAAQ;AAEP,UAdJ,KAYG,OAAQ,IAEN;AACD,UAfJ,KAYG,OAAQ,IAGN;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAQR,YACE;EACE,WAAA;;AAFJ,YACE,KAEE;EACE,eAAA;EACA,cAAA;;AAYN;EACE,WAAA;;AADF,cAGE;EACE,WAAA;;AAJJ,cAGE,KAEG;EACC,kBAAA;EACA,kBAAA;;AAPN,cAWE,YAAY;EACV,SAAA;EACA,UAAA;;AAYJ,QATqC;EASrC,cARI;IACE,mBAAA;IACA,SAAA;;EAMN,cARI,KAGE;IACE,gBAAA;;;AASR;EACE,gBAAA;;AADF,mBAGE,KAAK;EAEH,eAAA;EACA,kBAAA;;AANJ,mBASE,UAAU;AATZ,mBAUE,UAAU,IAAG;AAVf,mBAWE,UAAU,IAAG;EACX,yBAAA;;AAcJ,QAXqC;EAWrC,mBAVI,KAAK;IACH,gCAAA;IACA,0BAAA;;EAQN,mBANI,UAAU;EAMd,mBALI,UAAU,IAAG;EAKjB,mBAJI,UAAU,IAAG;IACX,4BAAA;;;AAUN,YACE;EACE,aAAA;;AAFJ,YAIE;EACE,cAAA;;AASJ,SAAU;EAER,gBAAA;Ef3IA,0BAAA;EACC,yBAAA;;AgB1FH;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,mBAAA;EACA,6BAAA;;AAQF,QAH6C;EAG7C;IAFI,kBAAA;;;AAgBJ,QAH6C;EAG7C;IAFI,WAAA;;;AAeJ;EACE,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iCAAA;EACA,kDAAA;EAEA,iCAAA;;AAEA,gBAAC;EACC,gBAAA;;AA4BJ,QAzB6C;EAyB7C;IAxBI,WAAA;IACA,aAAA;IACA,gBAAA;;EAEA,gBAAC;IACC,yBAAA;IACA,uBAAA;IACA,iBAAA;IACA,4BAAA;;EAGF,gBAAC;IACC,mBAAA;;EAKF,iBAAkB;EAClB,kBAAmB;EACnB,oBAAqB;IACnB,eAAA;IACA,gBAAA;;;AAUN,UAEE;AADF,gBACE;AAFF,UAGE;AAFF,gBAEE;EACE,mBAAA;EACA,kBAAA;;AAMF,QAJ6C;EAI7C,UATA;EASA,gBATA;EASA,UARA;EAQA,gBARA;IAKI,eAAA;IACA,cAAA;;;AAaN;EACE,aAAA;EACA,qBAAA;;AAKF,QAH6C;EAG7C;IAFI,gBAAA;;;AAKJ;AACA;EACE,eAAA;EACA,QAAA;EACA,OAAA;EACA,aAAA;;AAMF,QAH6C;EAG7C;EAAA;IAFI,gBAAA;;;AAGJ;EACE,MAAA;EACA,qBAAA;;AAEF;EACE,SAAA;EACA,gBAAA;EACA,qBAAA;;AAMF;EACE,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,YAAA;;AAEA,aAAC;AACD,aAAC;EACC,qBAAA;;AASJ,QAN6C;EACzC,OAAQ,aAAa;EACrB,OAAQ,mBAAmB;IACzB,kBAAA;;;AAWN;EACE,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EhBsaA,eAAA;EACA,kBAAA;EgBraA,6BAAA;EACA,sBAAA;EACA,6BAAA;EACA,kBAAA;;AAIA,cAAC;EACC,aAAA;;AAdJ,cAkBE;EACE,cAAA;EACA,WAAA;EACA,WAAA;EACA,kBAAA;;AAtBJ,cAwBE,UAAU;EACR,eAAA;;AAMJ,QAH6C;EAG7C;IAFI,aAAA;;;AAUJ;EACE,mBAAA;;AADF,WAGE,KAAK;EACH,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,iBAAA;;AA2BF,QAxB+C;EAwB/C,WAtBE,MAAM;IACJ,gBAAA;IACA,WAAA;IACA,WAAA;IACA,aAAA;IACA,6BAAA;IACA,SAAA;IACA,gBAAA;;EAeJ,WAtBE,MAAM,eAQJ,KAAK;EAcT,WAtBE,MAAM,eASJ;IACE,0BAAA;;EAYN,WAtBE,MAAM,eAYJ,KAAK;IACH,iBAAA;;EACA,WAdJ,MAAM,eAYJ,KAAK,IAEF;EACD,WAfJ,MAAM,eAYJ,KAAK,IAGF;IACC,sBAAA;;;AAuBV,QAhB6C;EAgB7C;IAfI,WAAA;IACA,SAAA;;EAcJ,WAZI;IACE,WAAA;;EAWN,WAZI,KAEE;IACE,iBAAA;IACA,oBAAA;;EAIJ,WAAC,aAAa;IACZ,mBAAA;;;AAkBN,QAN2C;EACzC;ICnQA,sBAAA;;EDoQA;ICvQA,uBAAA;;;ADgRF;EACE,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,iCAAA;EACA,oCAAA;EhB3KA,4FAAA;EACQ,oFAAA;EAkeR,eAAA;EACA,kBAAA;;AQ3NF,QAjDqC;EAiDrC,YA/CI;IACE,qBAAA;IACA,gBAAA;IACA,sBAAA;;EA4CN,YAxCI;IACE,qBAAA;IACA,WAAA;IACA,sBAAA;;EAqCN,YAlCI,aAAa;IACX,WAAA;;EAiCN,YA9BI;IACE,gBAAA;IACA,sBAAA;;EA4BN,YAtBI;EAsBJ,YArBI;IACE,qBAAA;IACA,aAAA;IACA,gBAAA;IACA,eAAA;IACA,sBAAA;;EAgBN,YAdI,OAAO,MAAK;EAchB,YAbI,UAAU,MAAK;IACb,WAAA;IACA,cAAA;;EAWN,YAJI,cAAc;IACZ,MAAA;;;AQhFJ,QAHiD;EAGjD,YAJA;IAEI,kBAAA;;;AAsBN,QAd6C;EAc7C;IAbI,WAAA;IACA,SAAA;IACA,cAAA;IACA,eAAA;IACA,cAAA;IACA,iBAAA;IhBlMF,wBAAA;IACQ,gBAAA;;EgBqMN,YAAC,aAAa;IACZ,mBAAA;;;AASN,WAAY,KAAK;EACf,aAAA;EhBvOA,0BAAA;EACC,yBAAA;;AgB0OH,oBAAqB,YAAY,KAAK;EhBnOpC,6BAAA;EACC,4BAAA;;AgB2OH;EhBqQE,eAAA;EACA,kBAAA;;AgBnQA,WAAC;EhBkQD,gBAAA;EACA,mBAAA;;AgBhQA,WAAC;EhB+PD,gBAAA;EACA,mBAAA;;AgBtPF;EhBqPE,gBAAA;EACA,mBAAA;;AgBzOF,QAV6C;EAU7C;IATI,WAAA;IACA,iBAAA;IACA,kBAAA;;EAGA,YAAC,aAAa;IACZ,eAAA;;;AASN;EACE,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAFF,eAIE;EACE,cAAA;;AACA,eAFF,cAEG;AACD,eAHF,cAGG;EACC,cAAA;EACA,6BAAA;;AATN,eAaE;EACE,cAAA;;AAdJ,eAiBE,YACE,KAAK;EACH,cAAA;;AAEA,eAJJ,YACE,KAAK,IAGF;AACD,eALJ,YACE,KAAK,IAIF;EACC,cAAA;EACA,6BAAA;;AAIF,eAXJ,YAUE,UAAU;AAER,eAZJ,YAUE,UAAU,IAEP;AACD,eAbJ,YAUE,UAAU,IAGP;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAIF,eAnBJ,YAkBE,YAAY;AAEV,eApBJ,YAkBE,YAAY,IAET;AACD,eArBJ,YAkBE,YAAY,IAGT;EACC,cAAA;EACA,6BAAA;;AAxCR,eA6CE;EACE,qBAAA;;AACA,eAFF,eAEG;AACD,eAHF,eAGG;EACC,yBAAA;;AAjDN,eA6CE,eAME;EACE,yBAAA;;AApDN,eAwDE;AAxDF,eAyDE;EACE,qBAAA;;AAOE,eAHJ,YAEE,QAAQ;AAEN,eAJJ,YAEE,QAAQ,IAEL;AACD,eALJ,YAEE,QAAQ,IAGL;EACC,yBAAA;EACA,cAAA;;AAiCN,QA7BiD;EA6BjD,eAxCA,YAaI,MAAM,eACJ,KAAK;IACH,cAAA;;EACA,eAhBR,YAaI,MAAM,eACJ,KAAK,IAEF;EACD,eAjBR,YAaI,MAAM,eACJ,KAAK,IAGF;IACC,cAAA;IACA,6BAAA;;EAIF,eAvBR,YAaI,MAAM,eASJ,UAAU;EAER,eAxBR,YAaI,MAAM,eASJ,UAAU,IAEP;EACD,eAzBR,YAaI,MAAM,eASJ,UAAU,IAGP;IACC,cAAA;IACA,yBAAA;;EAIF,eA/BR,YAaI,MAAM,eAiBJ,YAAY;EAEV,eAhCR,YAaI,MAAM,eAiBJ,YAAY,IAET;EACD,eAjCR,YAaI,MAAM,eAiBJ,YAAY,IAGT;IACC,cAAA;IACA,6BAAA;;;AAjGZ,eA6GE;EACE,cAAA;;AACA,eAFF,aAEG;EACC,cAAA;;AAQN;EACE,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAFF,eAIE;EACE,cAAA;;AACA,eAFF,cAEG;AACD,eAHF,cAGG;EACC,cAAA;EACA,6BAAA;;AATN,eAaE;EACE,cAAA;;AAdJ,eAiBE,YACE,KAAK;EACH,cAAA;;AAEA,eAJJ,YACE,KAAK,IAGF;AACD,eALJ,YACE,KAAK,IAIF;EACC,cAAA;EACA,6BAAA;;AAIF,eAXJ,YAUE,UAAU;AAER,eAZJ,YAUE,UAAU,IAEP;AACD,eAbJ,YAUE,UAAU,IAGP;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAIF,eAnBJ,YAkBE,YAAY;AAEV,eApBJ,YAkBE,YAAY,IAET;AACD,eArBJ,YAkBE,YAAY,IAGT;EACC,cAAA;EACA,6BAAA;;AAxCR,eA8CE;EACE,qBAAA;;AACA,eAFF,eAEG;AACD,eAHF,eAGG;EACC,yBAAA;;AAlDN,eA8CE,eAME;EACE,yBAAA;;AArDN,eAyDE;AAzDF,eA0DE;EACE,qBAAA;;AAME,eAFJ,YACE,QAAQ;AAEN,eAHJ,YACE,QAAQ,IAEL;AACD,eAJJ,YACE,QAAQ,IAGL;EACC,yBAAA;EACA,cAAA;;AAuCN,QAnCiD;EAmCjD,eA7CA,YAYI,MAAM,eACJ;IACE,qBAAA;;EA+BR,eA7CA,YAYI,MAAM,eAIJ;IACE,yBAAA;;EA4BR,eA7CA,YAYI,MAAM,eAOJ,KAAK;IACH,cAAA;;EACA,eArBR,YAYI,MAAM,eAOJ,KAAK,IAEF;EACD,eAtBR,YAYI,MAAM,eAOJ,KAAK,IAGF;IACC,cAAA;IACA,6BAAA;;EAIF,eA5BR,YAYI,MAAM,eAeJ,UAAU;EAER,eA7BR,YAYI,MAAM,eAeJ,UAAU,IAEP;EACD,eA9BR,YAYI,MAAM,eAeJ,UAAU,IAGP;IACC,cAAA;IACA,yBAAA;;EAIF,eApCR,YAYI,MAAM,eAuBJ,YAAY;EAEV,eArCR,YAYI,MAAM,eAuBJ,YAAY,IAET;EACD,eAtCR,YAYI,MAAM,eAuBJ,YAAY,IAGT;IACC,cAAA;IACA,6BAAA;;;AAvGZ,eA8GE;EACE,cAAA;;AACA,eAFF,aAEG;EACC,cAAA;;AE9lBN;EACE,iBAAA;EACA,mBAAA;EACA,gBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;;AALF,WAOE;EACE,qBAAA;;AARJ,WAOE,KAGE,KAAI;EACF,SAAS,QAAT;EACA,cAAA;EACA,cAAA;;AAbN,WAiBE;EACE,cAAA;;ACpBJ;EACE,qBAAA;EACA,eAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;;AAJF,WAME;EACE,eAAA;;AAPJ,WAME,KAEE;AARJ,WAME,KAGE;EACE,kBAAA;EACA,WAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,qBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,iBAAA;;AAEF,WAdF,KAcG,YACC;AADF,WAdF,KAcG,YAEC;EACE,cAAA;EnBqFN,8BAAA;EACG,2BAAA;;AmBlFD,WArBF,KAqBG,WACC;AADF,WArBF,KAqBG,WAEC;EnBuEJ,+BAAA;EACG,4BAAA;;AmBhED,WAFF,KAAK,IAEF;AAAD,WADF,KAAK,OACF;AACD,WAHF,KAAK,IAGF;AAAD,WAFF,KAAK,OAEF;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAMF,WAFF,UAAU;AAER,WADF,UAAU;AAER,WAHF,UAAU,IAGP;AAAD,WAFF,UAAU,OAEP;AACD,WAJF,UAAU,IAIP;AAAD,WAHF,UAAU,OAGP;EACC,UAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,eAAA;;AAtDN,WA0DE,YACE;AA3DJ,WA0DE,YAEE,OAAM;AA5DV,WA0DE,YAGE,OAAM;AA7DV,WA0DE,YAIE;AA9DJ,WA0DE,YAKE,IAAG;AA/DP,WA0DE,YAME,IAAG;EACD,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,mBAAA;;AASN,cnBodE,KACE;AmBrdJ,cnBodE,KAEE;EACE,kBAAA;EACA,eAAA;;AAEF,cANF,KAMG,YACC;AADF,cANF,KAMG,YAEC;EA7bJ,8BAAA;EACG,2BAAA;;AAgcD,cAZF,KAYG,WACC;AADF,cAZF,KAYG,WAEC;EA3cJ,+BAAA;EACG,4BAAA;;AmBnBL,cnB+cE,KACE;AmBhdJ,cnB+cE,KAEE;EACE,iBAAA;EACA,eAAA;;AAEF,cANF,KAMG,YACC;AADF,cANF,KAMG,YAEC;EA7bJ,8BAAA;EACG,2BAAA;;AAgcD,cAZF,KAYG,WACC;AADF,cAZF,KAYG,WAEC;EA3cJ,+BAAA;EACG,4BAAA;;AoBnGL;EACE,eAAA;EACA,cAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;;AAJF,MAME;EACE,eAAA;;AAPJ,MAME,GAEE;AARJ,MAME,GAGE;EACE,qBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;;AAdN,MAME,GAWE,IAAG;AAjBP,MAME,GAYE,IAAG;EACD,qBAAA;EACA,yBAAA;;AApBN,MAwBE,MACE;AAzBJ,MAwBE,MAEE;EACE,YAAA;;AA3BN,MA+BE,UACE;AAhCJ,MA+BE,UAEE;EACE,WAAA;;AAlCN,MAsCE,UACE;AAvCJ,MAsCE,UAEE,IAAG;AAxCP,MAsCE,UAGE,IAAG;AAzCP,MAsCE,UAIE;EACE,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;;AC9CN;EACE,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,wBAAA;EACA,oBAAA;;AAIE,MADD,MACE;AACD,MAFD,MAEE;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,eAAA;;AAKJ,MAAC;EACC,aAAA;;AAIF,IAAK;EACH,kBAAA;EACA,SAAA;;AAOJ;ErBmhBE,yBAAA;;AAEE,cADD,MACE;AACD,cAFD,MAEE;EACC,yBAAA;;AqBnhBN;ErB+gBE,yBAAA;;AAEE,cADD,MACE;AACD,cAFD,MAEE;EACC,yBAAA;;AqB/gBN;ErB2gBE,yBAAA;;AAEE,cADD,MACE;AACD,cAFD,MAEE;EACC,yBAAA;;AqB3gBN;ErBugBE,yBAAA;;AAEE,WADD,MACE;AACD,WAFD,MAEE;EACC,yBAAA;;AqBvgBN;ErBmgBE,yBAAA;;AAEE,cADD,MACE;AACD,cAFD,MAEE;EACC,yBAAA;;AqBngBN;ErB+fE,yBAAA;;AAEE,aADD,MACE;AACD,aAFD,MAEE;EACC,yBAAA;;AsB1jBN;EACE,qBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,wBAAA;EACA,mBAAA;EACA,kBAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;;AAGA,MAAC;EACC,aAAA;;AAIF,IAAK;EACH,kBAAA;EACA,SAAA;;AAEF,OAAQ;EACN,MAAA;EACA,gBAAA;;AAMF,CADD,MACE;AACD,CAFD,MAEE;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,eAAA;;AAKJ,CAAC,gBAAgB,OAAQ;AACzB,UAAW,UAAU,IAAI;EACvB,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,UAAW,KAAK,IAAI;EAClB,gBAAA;;AChDF;EACE,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;;AAJF,UAME;AANF,UAOE;EACE,cAAA;;AARJ,UAUE;EACE,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;;AAGF,UAAW;EACT,kBAAA;;AAjBJ,UAoBE;EACE,eAAA;;AAiBJ,mBAdgD;EAchD;IAbI,iBAAA;IACA,oBAAA;;EAEA,UAAW;IACT,kBAAA;IACA,mBAAA;;EAQN,UALI;EAKJ,UAJI;IACE,eAAA;;;ArBlCN;EACE,cAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,uBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;EFkHA,wCAAA;EACQ,gCAAA;;AE1HV,UAUE;AAVF,UAWE,EAAE;EAEA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AAIF,CAAC,UAAC;AACF,CAAC,UAAC;AACF,CAAC,UAAC;EACA,qBAAA;;AArBJ,UAyBE;EACE,YAAA;EACA,cAAA;;AsBzBJ;EACE,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,6BAAA;EACA,kBAAA;;AAJF,MAOE;EACE,aAAA;EAEA,cAAA;;AAVJ,MAaE;EACE,iBAAA;;AAdJ,MAkBE;AAlBF,MAmBE;EACE,gBAAA;;AApBJ,MAsBE,IAAI;EACF,eAAA;;AAQJ;EACC,mBAAA;;AADD,kBAIE;EACE,kBAAA;EACA,SAAA;EACA,YAAA;EACA,cAAA;;AAQJ;ExBmXE,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,cAAA;;AwBrXF,cxBuXE;EACE,yBAAA;;AwBxXJ,cxB0XE;EACE,cAAA;;AwBxXJ;ExBgXE,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,cAAA;;AwBlXF,WxBoXE;EACE,yBAAA;;AwBrXJ,WxBuXE;EACE,cAAA;;AwBrXJ;ExB6WE,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,cAAA;;AwB/WF,cxBiXE;EACE,yBAAA;;AwBlXJ,cxBoXE;EACE,cAAA;;AwBlXJ;ExB0WE,yBAAA;EACA,qBAAA;EACA,cAAA;;AwB5WF,axB8WE;EACE,yBAAA;;AwB/WJ,axBiXE;EACE,cAAA;;AyBzaJ;EACE;IAAQ,2BAAA;;EACR;IAAQ,wBAAA;;;AAIV;EACE;IAAQ,2BAAA;;EACR;IAAQ,wBAAA;;;AASV;EACE,gBAAA;EACA,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;EzB0FA,sDAAA;EACQ,8CAAA;;AyBtFV;EACE,WAAA;EACA,SAAA;EACA,YAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,yBAAA;EzB6EA,sDAAA;EACQ,8CAAA;EAKR,mCAAA;EACQ,2BAAA;;AyB9EV,iBAAkB;EzBqSd,kBAAkB,2LAAlB;EACA,kBAAkB,mLAAlB;EyBpSF,0BAAA;;AAIF,SAAS,OAAQ;EzBoJf,0DAAA;EACQ,kDAAA;;AyB5IV;EzBkiBE,yBAAA;;AACA,iBAAkB;EA7QhB,kBAAkB,2LAAlB;EACA,kBAAkB,mLAAlB;;AyBnRJ;EzB8hBE,yBAAA;;AACA,iBAAkB;EA7QhB,kBAAkB,2LAAlB;EACA,kBAAkB,mLAAlB;;AyB/QJ;EzB0hBE,yBAAA;;AACA,iBAAkB;EA7QhB,kBAAkB,2LAAlB;EACA,kBAAkB,mLAAlB;;AyB3QJ;EzBshBE,yBAAA;;AACA,iBAAkB;EA7QhB,kBAAkB,2LAAlB;EACA,kBAAkB,mLAAlB;;A0B/UJ;AACA;EACE,gBAAA;EACA,OAAA;;AAIF;AACA,MAAO;EACL,gBAAA;;AAEF,MAAM;EACJ,aAAA;;AAIF;EACE,cAAA;;AAIF;EACE,eAAA;;AAOF,MACE;EACE,kBAAA;;AAFJ,MAIE;EACE,iBAAA;;AASJ;EACE,eAAA;EACA,gBAAA;;AC7CF;EAEE,mBAAA;EACA,eAAA;;AAQF;EACE,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EAEA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;;AAGA,gBAAC;E3BqED,4BAAA;EACC,2BAAA;;A2BnED,gBAAC;EACC,gBAAA;E3ByEF,+BAAA;EACC,8BAAA;;A2BxFH,gBAmBE;EACE,YAAA;;AApBJ,gBAsBE,SAAS;EACP,iBAAA;;AAUJ,CAAC;EACC,cAAA;;AADF,CAAC,gBAGC;EACE,cAAA;;AAIF,CARD,gBAQE;AACD,CATD,gBASE;EACC,qBAAA;EACA,yBAAA;;AAIF,CAfD,gBAeE;AACD,CAhBD,gBAgBE,OAAO;AACR,CAjBD,gBAiBE,OAAO;EACN,UAAA;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AANF,CAfD,gBAeE,OASC;AARF,CAhBD,gBAgBE,OAAO,MAQN;AAPF,CAjBD,gBAiBE,OAAO,MAON;EACE,cAAA;;AAVJ,CAfD,gBAeE,OAYC;AAXF,CAhBD,gBAgBE,OAAO,MAWN;AAVF,CAjBD,gBAiBE,OAAO,MAUN;EACE,cAAA;;A3BoYJ,iBAAiB;EACf,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEA,CAAC,iBAJc;EAKb,cAAA;;AADF,CAAC,iBAJc,OAOb;EAA2B,cAAA;;AAE3B,CALD,iBAJc,OASZ;AACD,CAND,iBAJc,OAUZ;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,CAVD,iBAJc,OAcZ;AACD,CAXD,iBAJc,OAeZ,OAAO;AACR,CAZD,iBAJc,OAgBZ,OAAO;EACN,WAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAnBN,iBAAiB;EACf,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEA,CAAC,iBAJc;EAKb,cAAA;;AADF,CAAC,iBAJc,IAOb;EAA2B,cAAA;;AAE3B,CALD,iBAJc,IASZ;AACD,CAND,iBAJc,IAUZ;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,CAVD,iBAJc,IAcZ;AACD,CAXD,iBAJc,IAeZ,OAAO;AACR,CAZD,iBAJc,IAgBZ,OAAO;EACN,WAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAnBN,iBAAiB;EACf,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEA,CAAC,iBAJc;EAKb,cAAA;;AADF,CAAC,iBAJc,OAOb;EAA2B,cAAA;;AAE3B,CALD,iBAJc,OASZ;AACD,CAND,iBAJc,OAUZ;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,CAVD,iBAJc,OAcZ;AACD,CAXD,iBAJc,OAeZ,OAAO;AACR,CAZD,iBAJc,OAgBZ,OAAO;EACN,WAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAnBN,iBAAiB;EACf,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEA,CAAC,iBAJc;EAKb,cAAA;;AADF,CAAC,iBAJc,MAOb;EAA2B,cAAA;;AAE3B,CALD,iBAJc,MASZ;AACD,CAND,iBAJc,MAUZ;EACC,cAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,CAVD,iBAJc,MAcZ;AACD,CAXD,iBAJc,MAeZ,OAAO;AACR,CAZD,iBAJc,MAgBZ,OAAO;EACN,WAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;A2BlYR;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;;AAEF;EACE,gBAAA;EACA,gBAAA;;ACtGF;EACE,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,6BAAA;EACA,kBAAA;E5B+GA,iDAAA;EACQ,yCAAA;;A4B3GV;EACE,aAAA;;AAKF;EACE,kBAAA;EACA,oCAAA;E5B4EA,4BAAA;EACC,2BAAA;;A4B/EH,cAKE,YAAY;EACV,cAAA;;AAKJ;EACE,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,eAAA;EACA,cAAA;;AAJF,YAME;EACE,cAAA;;AAKJ;EACE,kBAAA;EACA,yBAAA;EACA,6BAAA;E5B4DA,+BAAA;EACC,8BAAA;;A4BnDH,MACE;EACE,gBAAA;;AAFJ,MACE,cAGE;EACE,mBAAA;EACA,gBAAA;;AAIF,MATF,cASG,YACC,iBAAgB;EACd,aAAA;E5B8BN,4BAAA;EACC,2BAAA;;A4B1BC,MAhBF,cAgBG,WACC,iBAAgB;EACd,gBAAA;E5B+BN,+BAAA;EACC,8BAAA;;A4BzBH,cAAe,cACb,iBAAgB;EACd,mBAAA;;AAUJ,MACE;AADF,MAEE,oBAAoB;EAClB,gBAAA;;AAHJ,MAME,SAAQ;AANV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ;E5BHxC,4BAAA;EACC,2BAAA;;A4BLH,MAME,SAAQ,YAIN,QAAO,YAEL,KAAI,YACF,GAAE;AAbV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAGtC,QAAO,YAEL,KAAI,YACF,GAAE;AAbV,MAME,SAAQ,YAKN,QAAO,YACL,KAAI,YACF,GAAE;AAbV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAItC,QAAO,YACL,KAAI,YACF,GAAE;AAbV,MAME,SAAQ,YAIN,QAAO,YAEL,KAAI,YAEF,GAAE;AAdV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAGtC,QAAO,YAEL,KAAI,YAEF,GAAE;AAdV,MAME,SAAQ,YAKN,QAAO,YACL,KAAI,YAEF,GAAE;AAdV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAItC,QAAO,YACL,KAAI,YAEF,GAAE;EACA,2BAAA;;AAfV,MAME,SAAQ,YAIN,QAAO,YAEL,KAAI,YAKF,GAAE;AAjBV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAGtC,QAAO,YAEL,KAAI,YAKF,GAAE;AAjBV,MAME,SAAQ,YAKN,QAAO,YACL,KAAI,YAKF,GAAE;AAjBV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAItC,QAAO,YACL,KAAI,YAKF,GAAE;AAjBV,MAME,SAAQ,YAIN,QAAO,YAEL,KAAI,YAMF,GAAE;AAlBV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAGtC,QAAO,YAEL,KAAI,YAMF,GAAE;AAlBV,MAME,SAAQ,YAKN,QAAO,YACL,KAAI,YAMF,GAAE;AAlBV,MAOE,oBAAmB,YAAa,SAAQ,YAItC,QAAO,YACL,KAAI,YAMF,GAAE;EACA,4BAAA;;AAnBV,MAyBE,SAAQ;AAzBV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ;E5BdvC,+BAAA;EACC,8BAAA;;A4BbH,MAyBE,SAAQ,WAIN,QAAO,WAEL,KAAI,WACF,GAAE;AAhCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAGrC,QAAO,WAEL,KAAI,WACF,GAAE;AAhCV,MAyBE,SAAQ,WAKN,QAAO,WACL,KAAI,WACF,GAAE;AAhCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAIrC,QAAO,WACL,KAAI,WACF,GAAE;AAhCV,MAyBE,SAAQ,WAIN,QAAO,WAEL,KAAI,WAEF,GAAE;AAjCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAGrC,QAAO,WAEL,KAAI,WAEF,GAAE;AAjCV,MAyBE,SAAQ,WAKN,QAAO,WACL,KAAI,WAEF,GAAE;AAjCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAIrC,QAAO,WACL,KAAI,WAEF,GAAE;EACA,8BAAA;;AAlCV,MAyBE,SAAQ,WAIN,QAAO,WAEL,KAAI,WAKF,GAAE;AApCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAGrC,QAAO,WAEL,KAAI,WAKF,GAAE;AApCV,MAyBE,SAAQ,WAKN,QAAO,WACL,KAAI,WAKF,GAAE;AApCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAIrC,QAAO,WACL,KAAI,WAKF,GAAE;AApCV,MAyBE,SAAQ,WAIN,QAAO,WAEL,KAAI,WAMF,GAAE;AArCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAGrC,QAAO,WAEL,KAAI,WAMF,GAAE;AArCV,MAyBE,SAAQ,WAKN,QAAO,WACL,KAAI,WAMF,GAAE;AArCV,MA0BE,oBAAmB,WAAY,SAAQ,WAIrC,QAAO,WACL,KAAI,WAMF,GAAE;EACA,+BAAA;;AAtCV,MA2CE,cAAc;AA3ChB,MA4CE,cAAc;EACZ,6BAAA;;AA7CJ,MA+CE,SAAS,QAAO,YAAa,KAAI,YAAa;AA/ChD,MAgDE,SAAS,QAAO,YAAa,KAAI,YAAa;EAC5C,aAAA;;AAjDJ,MAmDE;AAnDF,MAoDE,oBAAoB;EAClB,SAAA;;AArDJ,MAmDE,kBAGE,QAGE,KACE,KAAI;AA1DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAElB,QAGE,KACE,KAAI;AA1DZ,MAmDE,kBAIE,QAEE,KACE,KAAI;AA1DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAGlB,QAEE,KACE,KAAI;AA1DZ,MAmDE,kBAKE,QACE,KACE,KAAI;AA1DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAIlB,QACE,KACE,KAAI;AA1DZ,MAmDE,kBAGE,QAGE,KAEE,KAAI;AA3DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAElB,QAGE,KAEE,KAAI;AA3DZ,MAmDE,kBAIE,QAEE,KAEE,KAAI;AA3DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAGlB,QAEE,KAEE,KAAI;AA3DZ,MAmDE,kBAKE,QACE,KAEE,KAAI;AA3DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAIlB,QACE,KAEE,KAAI;EACF,cAAA;;AA5DV,MAmDE,kBAGE,QAGE,KAKE,KAAI;AA9DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAElB,QAGE,KAKE,KAAI;AA9DZ,MAmDE,kBAIE,QAEE,KAKE,KAAI;AA9DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAGlB,QAEE,KAKE,KAAI;AA9DZ,MAmDE,kBAKE,QACE,KAKE,KAAI;AA9DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAIlB,QACE,KAKE,KAAI;AA9DZ,MAmDE,kBAGE,QAGE,KAME,KAAI;AA/DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAElB,QAGE,KAME,KAAI;AA/DZ,MAmDE,kBAIE,QAEE,KAME,KAAI;AA/DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAGlB,QAEE,KAME,KAAI;AA/DZ,MAmDE,kBAKE,QACE,KAME,KAAI;AA/DZ,MAoDE,oBAAoB,kBAIlB,QACE,KAME,KAAI;EACF,eAAA;;AAhEV,MAmDE,kBAiBE,QAEE,KAAI,YACF;AAvER,MAoDE,oBAAoB,kBAgBlB,QAEE,KAAI,YACF;AAvER,MAmDE,kBAkBE,QACE,KAAI,YACF;AAvER,MAoDE,oBAAoB,kBAiBlB,QACE,KAAI,YACF;AAvER,MAmDE,kBAiBE,QAEE,KAAI,YAEF;AAxER,MAoDE,oBAAoB,kBAgBlB,QAEE,KAAI,YAEF;AAxER,MAmDE,kBAkBE,QACE,KAAI,YAEF;AAxER,MAoDE,oBAAoB,kBAiBlB,QACE,KAAI,YAEF;EACE,gBAAA;;AAzEV,MAmDE,kBA0BE,QAEE,KAAI,WACF;AAhFR,MAoDE,oBAAoB,kBAyBlB,QAEE,KAAI,WACF;AAhFR,MAmDE,kBA2BE,QACE,KAAI,WACF;AAhFR,MAoDE,oBAAoB,kBA0BlB,QACE,KAAI,WACF;AAhFR,MAmDE,kBA0BE,QAEE,KAAI,WAEF;AAjFR,MAoDE,oBAAoB,kBAyBlB,QAEE,KAAI,WAEF;AAjFR,MAmDE,kBA2BE,QACE,KAAI,WAEF;AAjFR,MAoDE,oBAAoB,kBA0BlB,QACE,KAAI,WAEF;EACE,gBAAA;;AAlFV,MAuFE;EACE,SAAA;EACA,gBAAA;;AAUJ;EACE,mBAAA;;AADF,YAIE;EACE,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,gBAAA;;AAPJ,YAIE,OAIE;EACE,eAAA;;AATN,YAaE;EACE,gBAAA;;AAdJ,YAaE,eAEE,kBAAkB;EAChB,6BAAA;;AAhBN,YAmBE;EACE,aAAA;;AApBJ,YAmBE,cAEE,kBAAkB;EAChB,gCAAA;;AAON;E5BsLE,qBAAA;;AAEA,cAAE;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAHF,cAAE,iBAKA,kBAAkB;EAChB,yBAAA;;AAGJ,cAAE,gBACA,kBAAkB;EAChB,4BAAA;;A4BhMN;E5BmLE,qBAAA;;AAEA,cAAE;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAHF,cAAE,iBAKA,kBAAkB;EAChB,yBAAA;;AAGJ,cAAE,gBACA,kBAAkB;EAChB,4BAAA;;A4B7LN;E5BgLE,qBAAA;;AAEA,cAAE;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAHF,cAAE,iBAKA,kBAAkB;EAChB,yBAAA;;AAGJ,cAAE,gBACA,kBAAkB;EAChB,4BAAA;;A4B1LN;E5B6KE,qBAAA;;AAEA,WAAE;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAHF,WAAE,iBAKA,kBAAkB;EAChB,yBAAA;;AAGJ,WAAE,gBACA,kBAAkB;EAChB,4BAAA;;A4BvLN;E5B0KE,qBAAA;;AAEA,cAAE;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAHF,cAAE,iBAKA,kBAAkB;EAChB,yBAAA;;AAGJ,cAAE,gBACA,kBAAkB;EAChB,4BAAA;;A4BpLN;E5BuKE,qBAAA;;AAEA,aAAE;EACA,cAAA;EACA,yBAAA;EACA,qBAAA;;AAHF,aAAE,iBAKA,kBAAkB;EAChB,yBAAA;;AAGJ,aAAE,gBACA,kBAAkB;EAChB,4BAAA;;A6B5ZN;EACE,gBAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;E7B6GA,uDAAA;EACQ,+CAAA;;A6BpHV,KAQE;EACE,kBAAA;EACA,iCAAA;;AAKJ;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;;AAEF;EACE,YAAA;EACA,kBAAA;;ACtBF;EACE,YAAA;EACA,eAAA;EACA,iBAAA;EACA,cAAA;EACA,cAAA;EACA,4BAAA;E9BkRA,YAAA;EAGA,yBAAA;;A8BlRA,MAAC;AACD,MAAC;EACC,cAAA;EACA,qBAAA;EACA,eAAA;E9B2QF,YAAA;EAGA,yBAAA;;A8BvQA,MAAM;EACJ,UAAA;EACA,eAAA;EACA,uBAAA;EACA,SAAA;EACA,wBAAA;;ACpBJ;EACE,gBAAA;;AAIF;EACE,aAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAA;EACA,MAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,OAAA;EACA,aAAA;EACA,iCAAA;EAIA,UAAA;;AAGA,MAAC,KAAM;E/BiIP,mBAAmB,kBAAnB;EACI,eAAe,kBAAf;EACI,WAAW,kBAAX;EApBR,mDAAA;EACG,6CAAA;EACE,yCAAA;EACG,mCAAA;;A+B9GR,MAAC,GAAI;E/B6HL,mBAAmB,eAAnB;EACI,eAAe,eAAf;EACI,WAAW,eAAX;;A+B3HV;EACE,kBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;;AAIF;EACE,kBAAA;EACA,yBAAA;EACA,yBAAA;EACA,oCAAA;EACA,kBAAA;E/BqEA,gDAAA;EACQ,wCAAA;E+BpER,4BAAA;EAEA,aAAA;;AAIF;EACE,eAAA;EACA,MAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,OAAA;EACA,aAAA;EACA,yBAAA;;AAEA,eAAC;E/BwND,UAAA;EAGA,wBAAA;;A+B1NA,eAAC;E/BuND,YAAA;EAGA,yBAAA;;A+BrNF;EACE,aAAA;EACA,gCAAA;EACA,yBAAA;;AAGF,aAAc;EACZ,gBAAA;;AAIF;EACE,SAAA;EACA,uBAAA;;AAKF;EACE,kBAAA;EACA,aAAA;;AAIF;EACE,gBAAA;EACA,uBAAA;EACA,iBAAA;EACA,6BAAA;;AAJF,aAQE,KAAK;EACH,gBAAA;EACA,gBAAA;;AAVJ,aAaE,WAAW,KAAK;EACd,iBAAA;;AAdJ,aAiBE,WAAW;EACT,cAAA;;AAmBJ,QAdmC;EAEjC;IACE,YAAA;IACA,iBAAA;;EAEF;I/BPA,iDAAA;IACQ,yCAAA;;E+BWR;IAAY,YAAA;;;AAMd,QAHmC;EACjC;IAAY,YAAA;;;ACnId;EACE,kBAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EhCiRA,UAAA;EAGA,wBAAA;;AgCjRA,QAAC;EhC8QD,YAAA;EAGA,yBAAA;;AgChRA,QAAC;EAAU,gBAAA;EAAmB,cAAA;;AAC9B,QAAC;EAAU,gBAAA;EAAmB,cAAA;;AAC9B,QAAC;EAAU,eAAA;EAAmB,cAAA;;AAC9B,QAAC;EAAU,iBAAA;EAAmB,cAAA;;AAIhC;EACE,gBAAA;EACA,gBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,qBAAA;EACA,yBAAA;EACA,kBAAA;;AAIF;EACE,kBAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;;AAGA,QAAC,IAAK;EACJ,SAAA;EACA,SAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,QAAC,SAAU;EACT,SAAA;EACA,SAAA;EACA,uBAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,QAAC,UAAW;EACV,SAAA;EACA,UAAA;EACA,uBAAA;EACA,yBAAA;;AAEF,QAAC,MAAO;EACN,QAAA;EACA,OAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,2BAAA;;AAEF,QAAC,KAAM;EACL,QAAA;EACA,QAAA;EACA,gBAAA;EACA,2BAAA;EACA,0BAAA;;AAEF,QAAC,OAAQ;EACP,MAAA;EACA,SAAA;EACA,iBAAA;EACA,uBAAA;EACA,4BAAA;;AAEF,QAAC,YAAa;EACZ,MAAA;EACA,SAAA;EACA,uBAAA;EACA,4BAAA;;AAEF,QAAC,aAAc;EACb,MAAA;EACA,UAAA;EACA,uBAAA;EACA,4BAAA;;ACvFJ;EACE,kBAAA;EACA,MAAA;EACA,OAAA;EACA,aAAA;EACA,aAAA;EACA,gBAAA;EACA,YAAA;EACA,gBAAA;EACA,yBAAA;EACA,4BAAA;EACA,yBAAA;EACA,oCAAA;EACA,kBAAA;EjCuGA,iDAAA;EACQ,yCAAA;EiCpGR,mBAAA;;AAGA,QAAC;EAAW,iBAAA;;AACZ,QAAC;EAAW,iBAAA;;AACZ,QAAC;EAAW,gBAAA;;AACZ,QAAC;EAAW,kBAAA;;AAGd;EACE,SAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,mBAAA;EACA,iBAAA;EACA,yBAAA;EACA,gCAAA;EACA,0BAAA;;AAGF;EACE,iBAAA;;AAQA,QADO;AAEP,QAFO,SAEN;EACC,kBAAA;EACA,cAAA;EACA,QAAA;EACA,SAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;;AAGJ,QAAS;EACP,kBAAA;;AAEF,QAAS,SAAQ;EACf,kBAAA;EACA,SAAS,EAAT;;AAIA,QAAC,IAAK;EACJ,SAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,yBAAA;EACA,qCAAA;EACA,aAAA;;AACA,QAPD,IAAK,SAOH;EACC,SAAS,GAAT;EACA,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,sBAAA;EACA,yBAAA;;AAGJ,QAAC,MAAO;EACN,QAAA;EACA,WAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,2BAAA;EACA,uCAAA;;AACA,QAPD,MAAO,SAOL;EACC,SAAS,GAAT;EACA,SAAA;EACA,aAAA;EACA,oBAAA;EACA,2BAAA;;AAGJ,QAAC,OAAQ;EACP,SAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,4BAAA;EACA,wCAAA;EACA,UAAA;;AACA,QAPD,OAAQ,SAON;EACC,SAAS,GAAT;EACA,QAAA;EACA,kBAAA;EACA,mBAAA;EACA,4BAAA;;AAIJ,QAAC,KAAM;EACL,QAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,qBAAA;EACA,0BAAA;EACA,sCAAA;;AACA,QAPD,KAAM,SAOJ;EACC,SAAS,GAAT;EACA,UAAA;EACA,qBAAA;EACA,0BAAA;EACA,aAAA;;A9B1HN;EACE,kBAAA;;AAGF;EACE,kBAAA;EACA,gBAAA;EACA,WAAA;;AAHF,eAKE;EACE,aAAA;EACA,kBAAA;EH8GF,yCAAA;EACQ,iCAAA;;AGtHV,eAKE,QAME;AAXJ,eAKE,QAOE,IAAI;EAEF,cAAA;;AAdN,eAkBE;AAlBF,eAmBE;AAnBF,eAoBE;EAAU,cAAA;;AApBZ,eAsBE;EACE,OAAA;;AAvBJ,eA0BE;AA1BF,eA2BE;EACE,kBAAA;EACA,MAAA;EACA,WAAA;;AA9BJ,eAiCE;EACE,UAAA;;AAlCJ,eAoCE;EACE,WAAA;;AArCJ,eAuCE,QAAO;AAvCT,eAwCE,QAAO;EACL,OAAA;;AAzCJ,eA4CE,UAAS;EACP,WAAA;;AA7CJ,eA+CE,UAAS;EACP,UAAA;;AAQJ;EACE,kBAAA;EACA,MAAA;EACA,OAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EHsNA,YAAA;EAGA,yBAAA;EGvNA,eAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,yCAAA;;AAKA,iBAAC;EH8NC,kBAAkB,8BAA8B,mCAAyC,uCAAzF;EACA,kBAAmB,4EAAnB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AG9NF,iBAAC;EACC,UAAA;EACA,QAAA;EHyNA,kBAAkB,8BAA8B,sCAAyC,oCAAzF;EACA,kBAAmB,4EAAnB;EACA,2BAAA;EACA,sHAAA;;AGvNF,iBAAC;AACD,iBAAC;EACC,aAAA;EACA,cAAA;EACA,qBAAA;EH8LF,YAAA;EAGA,yBAAA;;AG9NF,iBAkCE;AAlCF,iBAmCE;AAnCF,iBAoCE;AApCF,iBAqCE;EACE,kBAAA;EACA,QAAA;EACA,UAAA;EACA,qBAAA;;AAzCJ,iBA2CE;AA3CF,iBA4CE;EACE,SAAA;;AA7CJ,iBA+CE;AA/CF,iBAgDE;EACE,UAAA;;AAjDJ,iBAmDE;AAnDF,iBAoDE;EACE,WAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;EACA,kBAAA;;AAIA,iBADF,WACG;EACC,SAAS,OAAT;;AAIF,iBADF,WACG;EACC,SAAS,OAAT;;AAUN;EACE,kBAAA;EACA,YAAA;EACA,SAAA;EACA,WAAA;EACA,UAAA;EACA,iBAAA;EACA,eAAA;EACA,gBAAA;EACA,kBAAA;;AATF,oBAWE;EACE,qBAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,WAAA;EACA,mBAAA;EACA,yBAAA;EACA,mBAAA;EACA,eAAA;EAUA,yBAAA;EACA,kCAAA;;AA9BJ,oBAgCE;EACE,SAAA;EACA,WAAA;EACA,YAAA;EACA,yBAAA;;AAOJ;EACE,kBAAA;EACA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,YAAA;EACA,WAAA;EACA,iBAAA;EACA,oBAAA;EACA,cAAA;EACA,kBAAA;EACA,yCAAA;;AACA,iBAAE;EACA,iBAAA;;AAkCJ,mBA5B8C;EAG5C,iBACE;EADF,iBAEE;EAFF,iBAGE;EAHF,iBAIE;IACE,WAAA;IACA,YAAA;IACA,iBAAA;IACA,kBAAA;IACA,eAAA;;EAKJ;IACE,SAAA;IACA,UAAA;IACA,oBAAA;;EAIF;IACE,YAAA;;;AHlNF,SAAC;AACD,SAAC;AMXH,UNUG;AMVH,UNWG;AMSH,gBNVG;AMUH,gBNTG;AMkBH,INnBG;AMmBH,INlBG;AQsXH,gBAoBE,YR3YC;AQuXH,gBAoBE,YR1YC;AUkBH,YVnBG;AUmBH,YVlBG;AU8HH,mBAWE,aV1IC;AU+HH,mBAWE,aVzIC;AeZH,IfWG;AeXH,IfYG;AgBVH,OhBSG;AgBTH,OhBUG;AgBUH,chBXG;AgBWH,chBVG;AgB6BH,gBhB9BG;AgB8BH,gBhB7BG;AoBfH,MpBcG;AoBdH,MpBeG;A4BLH,W5BIG;A4BJH,W5BKG;A+B+EH,a/BhFG;A+BgFH,a/B/EG;EACC,SAAS,GAAT;EACA,cAAA;;AAEF,SAAC;AMfH,UNeG;AMKH,gBNLG;AMcH,INdG;AQkXH,gBAoBE,YRtYC;AUcH,YVdG;AU0HH,mBAWE,aVrIC;AehBH,IfgBG;AgBdH,OhBcG;AgBMH,chBNG;AgByBH,gBhBzBG;AoBnBH,MpBmBG;A4BTH,W5BSG;A+B2EH,a/B3EG;EACC,WAAA;;AiBdJ;EjB6BE,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,kBAAA;;AiB5BF;EACE,uBAAA;;AAEF;EACE,sBAAA;;AAQF;EACE,wBAAA;;AAEF;EACE,yBAAA;;AAEF;EACE,kBAAA;;AAEF;EjB8CE,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,iBAAA;EACA,6BAAA;EACA,SAAA;;AiBzCF;EACE,wBAAA;EACA,6BAAA;;AAOF;EACE,eAAA;;AiBnCF;EACE,mBAAA;;AAKF;AACA;AACA;AACA;ElCylBE,wBAAA;;AkCjlBF,QAHqC;EAGrC;IlCykBE,yBAAA;;EACA,KAAK;IAAK,cAAA;;EACV,EAAE;IAAQ,kBAAA;;EACV,EAAE;EACF,EAAE;IAAQ,mBAAA;;;AkCxkBZ,QAHqC,uBAAgC;EAGrE;IlCokBE,yBAAA;;EACA,KAAK;IAAK,cAAA;;EACV,EAAE;IAAQ,kBAAA;;EACV,EAAE;EACF,EAAE;IAAQ,mBAAA;;;AkCnkBZ,QAHqC,uBAAgC;EAGrE;IlC+jBE,yBAAA;;EACA,KAAK;IAAK,cAAA;;EACV,EAAE;IAAQ,kBAAA;;EACV,EAAE;EACF,EAAE;IAAQ,mBAAA;;;AkC9jBZ,QAHqC;EAGrC;IlC0jBE,yBAAA;;EACA,KAAK;IAAK,cAAA;;EACV,EAAE;IAAQ,kBAAA;;EACV,EAAE;EACF,EAAE;IAAQ,mBAAA;;;AkCxjBZ,QAHqC;EAGrC;IlC4jBE,wBAAA;;;AkCvjBF,QAHqC,uBAAgC;EAGrE;IlCujBE,wBAAA;;;AkCljBF,QAHqC,uBAAgC;EAGrE;IlCkjBE,wBAAA;;;AkC7iBF,QAHqC;EAGrC;IlC6iBE,wBAAA;;;AkCtiBF;ElCsiBE,wBAAA;;AkChiBF;EAAA;IlCwhBE,yBAAA;;EACA,KAAK;IAAK,cAAA;;EACV,EAAE;IAAQ,kBAAA;;EACV,EAAE;EACF,EAAE;IAAQ,mBAAA;;;AkCthBZ;EAAA;IlC0hBE,wBAAA","sourcesContent":["/*! normalize.css v3.0.0 | MIT License | git.io/normalize */\n\n//\n// 1. Set default font family to sans-serif.\n// 2. Prevent iOS text size adjust after orientation change, without disabling\n//    user zoom.\n//\n\nhtml {\n  font-family: sans-serif; // 1\n  -ms-text-size-adjust: 100%; // 2\n  -webkit-text-size-adjust: 100%; // 2\n}\n\n//\n// Remove default margin.\n//\n\nbody {\n  margin: 0;\n}\n\n// HTML5 display definitions\n// ==========================================================================\n\n//\n// Correct `block` display not defined in IE 8/9.\n//\n\narticle,\naside,\ndetails,\nfigcaption,\nfigure,\nfooter,\nheader,\nhgroup,\nmain,\nnav,\nsection,\nsummary {\n  display: block;\n}\n\n//\n// 1. Correct `inline-block` display not defined in IE 8/9.\n// 2. Normalize vertical alignment of `progress` in Chrome, Firefox, and Opera.\n//\n\naudio,\ncanvas,\nprogress,\nvideo {\n  display: inline-block; // 1\n  vertical-align: baseline; // 2\n}\n\n//\n// Prevent modern browsers from displaying `audio` without controls.\n// Remove excess height in iOS 5 devices.\n//\n\naudio:not([controls]) {\n  display: none;\n  height: 0;\n}\n\n//\n// Address `[hidden]` styling not present in IE 8/9.\n// Hide the `template` element in IE, Safari, and Firefox < 22.\n//\n\n[hidden],\ntemplate {\n  display: none;\n}\n\n// Links\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove the gray background color from active links in IE 10.\n//\n\na {\n  background: transparent;\n}\n\n//\n// Improve readability when focused and also mouse hovered in all browsers.\n//\n\na:active,\na:hover {\n  outline: 0;\n}\n\n// Text-level semantics\n// ==========================================================================\n\n//\n// Address styling not present in IE 8/9, Safari 5, and Chrome.\n//\n\nabbr[title] {\n  border-bottom: 1px dotted;\n}\n\n//\n// Address style set to `bolder` in Firefox 4+, Safari 5, and Chrome.\n//\n\nb,\nstrong {\n  font-weight: bold;\n}\n\n//\n// Address styling not present in Safari 5 and Chrome.\n//\n\ndfn {\n  font-style: italic;\n}\n\n//\n// Address variable `h1` font-size and margin within `section` and `article`\n// contexts in Firefox 4+, Safari 5, and Chrome.\n//\n\nh1 {\n  font-size: 2em;\n  margin: 0.67em 0;\n}\n\n//\n// Address styling not present in IE 8/9.\n//\n\nmark {\n  background: #ff0;\n  color: #000;\n}\n\n//\n// Address inconsistent and variable font size in all browsers.\n//\n\nsmall {\n  font-size: 80%;\n}\n\n//\n// Prevent `sub` and `sup` affecting `line-height` in all browsers.\n//\n\nsub,\nsup {\n  font-size: 75%;\n  line-height: 0;\n  position: relative;\n  vertical-align: baseline;\n}\n\nsup {\n  top: -0.5em;\n}\n\nsub {\n  bottom: -0.25em;\n}\n\n// Embedded content\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove border when inside `a` element in IE 8/9.\n//\n\nimg {\n  border: 0;\n}\n\n//\n// Correct overflow displayed oddly in IE 9.\n//\n\nsvg:not(:root) {\n  overflow: hidden;\n}\n\n// Grouping content\n// ==========================================================================\n\n//\n// Address margin not present in IE 8/9 and Safari 5.\n//\n\nfigure {\n  margin: 1em 40px;\n}\n\n//\n// Address differences between Firefox and other browsers.\n//\n\nhr {\n  -moz-box-sizing: content-box;\n  box-sizing: content-box;\n  height: 0;\n}\n\n//\n// Contain overflow in all browsers.\n//\n\npre {\n  overflow: auto;\n}\n\n//\n// Address odd `em`-unit font size rendering in all browsers.\n//\n\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n  font-family: monospace, monospace;\n  font-size: 1em;\n}\n\n// Forms\n// ==========================================================================\n\n//\n// Known limitation: by default, Chrome and Safari on OS X allow very limited\n// styling of `select`, unless a `border` property is set.\n//\n\n//\n// 1. Correct color not being inherited.\n//    Known issue: affects color of disabled elements.\n// 2. Correct font properties not being inherited.\n// 3. Address margins set differently in Firefox 4+, Safari 5, and Chrome.\n//\n\nbutton,\ninput,\noptgroup,\nselect,\ntextarea {\n  color: inherit; // 1\n  font: inherit; // 2\n  margin: 0; // 3\n}\n\n//\n// Address `overflow` set to `hidden` in IE 8/9/10.\n//\n\nbutton {\n  overflow: visible;\n}\n\n//\n// Address inconsistent `text-transform` inheritance for `button` and `select`.\n// All other form control elements do not inherit `text-transform` values.\n// Correct `button` style inheritance in Firefox, IE 8+, and Opera\n// Correct `select` style inheritance in Firefox.\n//\n\nbutton,\nselect {\n  text-transform: none;\n}\n\n//\n// 1. Avoid the WebKit bug in Android 4.0.* where (2) destroys native `audio`\n//    and `video` controls.\n// 2. Correct inability to style clickable `input` types in iOS.\n// 3. Improve usability and consistency of cursor style between image-type\n//    `input` and others.\n//\n\nbutton,\nhtml input[type=\"button\"], // 1\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"submit\"] {\n  -webkit-appearance: button; // 2\n  cursor: pointer; // 3\n}\n\n//\n// Re-set default cursor for disabled elements.\n//\n\nbutton[disabled],\nhtml input[disabled] {\n  cursor: default;\n}\n\n//\n// Remove inner padding and border in Firefox 4+.\n//\n\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput::-moz-focus-inner {\n  border: 0;\n  padding: 0;\n}\n\n//\n// Address Firefox 4+ setting `line-height` on `input` using `!important` in\n// the UA stylesheet.\n//\n\ninput {\n  line-height: normal;\n}\n\n//\n// It's recommended that you don't attempt to style these elements.\n// Firefox's implementation doesn't respect box-sizing, padding, or width.\n//\n// 1. Address box sizing set to `content-box` in IE 8/9/10.\n// 2. Remove excess padding in IE 8/9/10.\n//\n\ninput[type=\"checkbox\"],\ninput[type=\"radio\"] {\n  box-sizing: border-box; // 1\n  padding: 0; // 2\n}\n\n//\n// Fix the cursor style for Chrome's increment/decrement buttons. For certain\n// `font-size` values of the `input`, it causes the cursor style of the\n// decrement button to change from `default` to `text`.\n//\n\ninput[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\ninput[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n  height: auto;\n}\n\n//\n// 1. Address `appearance` set to `searchfield` in Safari 5 and Chrome.\n// 2. Address `box-sizing` set to `border-box` in Safari 5 and Chrome\n//    (include `-moz` to future-proof).\n//\n\ninput[type=\"search\"] {\n  -webkit-appearance: textfield; // 1\n  -moz-box-sizing: content-box;\n  -webkit-box-sizing: content-box; // 2\n  box-sizing: content-box;\n}\n\n//\n// Remove inner padding and search cancel button in Safari and Chrome on OS X.\n// Safari (but not Chrome) clips the cancel button when the search input has\n// padding (and `textfield` appearance).\n//\n\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-cancel-button,\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n  -webkit-appearance: none;\n}\n\n//\n// Define consistent border, margin, and padding.\n//\n\nfieldset {\n  border: 1px solid #c0c0c0;\n  margin: 0 2px;\n  padding: 0.35em 0.625em 0.75em;\n}\n\n//\n// 1. Correct `color` not being inherited in IE 8/9.\n// 2. Remove padding so people aren't caught out if they zero out fieldsets.\n//\n\nlegend {\n  border: 0; // 1\n  padding: 0; // 2\n}\n\n//\n// Remove default vertical scrollbar in IE 8/9.\n//\n\ntextarea {\n  overflow: auto;\n}\n\n//\n// Don't inherit the `font-weight` (applied by a rule above).\n// NOTE: the default cannot safely be changed in Chrome and Safari on OS X.\n//\n\noptgroup {\n  font-weight: bold;\n}\n\n// Tables\n// ==========================================================================\n\n//\n// Remove most spacing between table cells.\n//\n\ntable {\n  border-collapse: collapse;\n  border-spacing: 0;\n}\n\ntd,\nth {\n  padding: 0;\n}","//\n// Basic print styles\n// --------------------------------------------------\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/blob/master/css/main.css\n\n@media print {\n\n  * {\n    text-shadow: none !important;\n    color: #000 !important; // Black prints faster: h5bp.com/s\n    background: transparent !important;\n    box-shadow: none !important;\n  }\n\n  a,\n  a:visited {\n    text-decoration: underline;\n  }\n\n  a[href]:after {\n    content: \" (\" attr(href) \")\";\n  }\n\n  abbr[title]:after {\n    content: \" (\" attr(title) \")\";\n  }\n\n  // Don't show links for images, or javascript/internal links\n  a[href^=\"javascript:\"]:after,\n  a[href^=\"#\"]:after {\n    content: \"\";\n  }\n\n  pre,\n  blockquote {\n    border: 1px solid #999;\n    page-break-inside: avoid;\n  }\n\n  thead {\n    display: table-header-group; // h5bp.com/t\n  }\n\n  tr,\n  img {\n    page-break-inside: avoid;\n  }\n\n  img {\n    max-width: 100% !important;\n  }\n\n  p,\n  h2,\n  h3 {\n    orphans: 3;\n    widows: 3;\n  }\n\n  h2,\n  h3 {\n    page-break-after: avoid;\n  }\n\n  // Chrome (OSX) fix for https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11245\n  // Once fixed, we can just straight up remove this.\n  select {\n    background: #fff !important;\n  }\n\n  // Bootstrap components\n  .navbar {\n    display: none;\n  }\n  .table {\n    td,\n    th {\n      background-color: #fff !important;\n    }\n  }\n  .btn,\n  .dropup > .btn {\n    > .caret {\n      border-top-color: #000 !important;\n    }\n  }\n  .label {\n    border: 1px solid #000;\n  }\n\n  .table {\n    border-collapse: collapse !important;\n  }\n  .table-bordered {\n    th,\n    td {\n      border: 1px solid #ddd !important;\n    }\n  }\n\n}\n","//\n// Scaffolding\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Reset the box-sizing\n//\n// Heads up! This reset may cause conflicts with some third-party widgets.\n// For recommendations on resolving such conflicts, see\n// http://getbootstrap.com/getting-started/#third-box-sizing\n* {\n  .box-sizing(border-box);\n}\n*:before,\n*:after {\n  .box-sizing(border-box);\n}\n\n\n// Body reset\n\nhtml {\n  font-size: 62.5%;\n  -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);\n}\n\nbody {\n  font-family: @font-family-base;\n  font-size: @font-size-base;\n  line-height: @line-height-base;\n  color: @text-color;\n  background-color: @body-bg;\n}\n\n// Reset fonts for relevant elements\ninput,\nbutton,\nselect,\ntextarea {\n  font-family: inherit;\n  font-size: inherit;\n  line-height: inherit;\n}\n\n\n// Links\n\na {\n  color: @link-color;\n  text-decoration: none;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n    color: @link-hover-color;\n    text-decoration: underline;\n  }\n\n  &:focus {\n    .tab-focus();\n  }\n}\n\n\n// Figures\n//\n// We reset this here because previously Normalize had no `figure` margins. This\n// ensures we don't break anyone's use of the element.\n\nfigure {\n  margin: 0;\n}\n\n\n// Images\n\nimg {\n  vertical-align: middle;\n}\n\n// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n.img-responsive {\n  .img-responsive();\n}\n\n// Rounded corners\n.img-rounded {\n  border-radius: @border-radius-large;\n}\n\n// Image thumbnails\n//\n// Heads up! This is mixin-ed into thumbnails.less for `.thumbnail`.\n.img-thumbnail {\n  padding: @thumbnail-padding;\n  line-height: @line-height-base;\n  background-color: @thumbnail-bg;\n  border: 1px solid @thumbnail-border;\n  border-radius: @thumbnail-border-radius;\n  .transition(all .2s ease-in-out);\n\n  // Keep them at most 100% wide\n  .img-responsive(inline-block);\n}\n\n// Perfect circle\n.img-circle {\n  border-radius: 50%; // set radius in percents\n}\n\n\n// Horizontal rules\n\nhr {\n  margin-top:    @line-height-computed;\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n  border: 0;\n  border-top: 1px solid @hr-border;\n}\n\n\n// Only display content to screen readers\n//\n// See: http://a11yproject.com/posts/how-to-hide-content/\n\n.sr-only {\n  position: absolute;\n  width: 1px;\n  height: 1px;\n  margin: -1px;\n  padding: 0;\n  overflow: hidden;\n  clip: rect(0,0,0,0);\n  border: 0;\n}\n","//\n// Mixins\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Utilities\n// -------------------------\n\n// Clearfix\n// Source: http://nicolasgallagher.com/micro-clearfix-hack/\n//\n// For modern browsers\n// 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the\n//    contenteditable attribute is included anywhere else in the document.\n//    Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements\n//    that are clearfixed.\n// 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using\n//    `:before` to contain the top-margins of child elements.\n.clearfix() {\n  &:before,\n  &:after {\n    content: \" \"; // 1\n    display: table; // 2\n  }\n  &:after {\n    clear: both;\n  }\n}\n\n// WebKit-style focus\n.tab-focus() {\n  // Default\n  outline: thin dotted;\n  // WebKit\n  outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;\n  outline-offset: -2px;\n}\n\n// Center-align a block level element\n.center-block() {\n  display: block;\n  margin-left: auto;\n  margin-right: auto;\n}\n\n// Sizing shortcuts\n.size(@width; @height) {\n  width: @width;\n  height: @height;\n}\n.square(@size) {\n  .size(@size; @size);\n}\n\n// Placeholder text\n.placeholder(@color: @input-color-placeholder) {\n  &::-moz-placeholder           { color: @color;   // Firefox\n                                  opacity: 1; } // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526\n  &:-ms-input-placeholder       { color: @color; } // Internet Explorer 10+\n  &::-webkit-input-placeholder  { color: @color; } // Safari and Chrome\n}\n\n// Text overflow\n// Requires inline-block or block for proper styling\n.text-overflow() {\n  overflow: hidden;\n  text-overflow: ellipsis;\n  white-space: nowrap;\n}\n\n// CSS image replacement\n//\n// Heads up! v3 launched with with only `.hide-text()`, but per our pattern for\n// mixins being reused as classes with the same name, this doesn't hold up. As\n// of v3.0.1 we have added `.text-hide()` and deprecated `.hide-text()`. Note\n// that we cannot chain the mixins together in Less, so they are repeated.\n//\n// Source: https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/commit/aa0396eae757\n\n// Deprecated as of v3.0.1 (will be removed in v4)\n.hide-text() {\n  font: ~\"0/0\" a;\n  color: transparent;\n  text-shadow: none;\n  background-color: transparent;\n  border: 0;\n}\n// New mixin to use as of v3.0.1\n.text-hide() {\n  .hide-text();\n}\n\n\n\n// CSS3 PROPERTIES\n// --------------------------------------------------\n\n// Single side border-radius\n.border-top-radius(@radius) {\n  border-top-right-radius: @radius;\n   border-top-left-radius: @radius;\n}\n.border-right-radius(@radius) {\n  border-bottom-right-radius: @radius;\n     border-top-right-radius: @radius;\n}\n.border-bottom-radius(@radius) {\n  border-bottom-right-radius: @radius;\n   border-bottom-left-radius: @radius;\n}\n.border-left-radius(@radius) {\n  border-bottom-left-radius: @radius;\n     border-top-left-radius: @radius;\n}\n\n// Drop shadows\n//\n// Note: Deprecated `.box-shadow()` as of v3.1.0 since all of Bootstrap's\n//   supported browsers that have box shadow capabilities now support the\n//   standard `box-shadow` property.\n.box-shadow(@shadow) {\n  -webkit-box-shadow: @shadow; // iOS <4.3 & Android <4.1\n          box-shadow: @shadow;\n}\n\n// Transitions\n.transition(@transition) {\n  -webkit-transition: @transition;\n          transition: @transition;\n}\n.transition-property(@transition-property) {\n  -webkit-transition-property: @transition-property;\n          transition-property: @transition-property;\n}\n.transition-delay(@transition-delay) {\n  -webkit-transition-delay: @transition-delay;\n          transition-delay: @transition-delay;\n}\n.transition-duration(@transition-duration) {\n  -webkit-transition-duration: @transition-duration;\n          transition-duration: @transition-duration;\n}\n.transition-transform(@transition) {\n  -webkit-transition: -webkit-transform @transition;\n     -moz-transition: -moz-transform @transition;\n       -o-transition: -o-transform @transition;\n          transition: transform @transition;\n}\n\n// Transformations\n.rotate(@degrees) {\n  -webkit-transform: rotate(@degrees);\n      -ms-transform: rotate(@degrees); // IE9 only\n          transform: rotate(@degrees);\n}\n.scale(@ratio; @ratio-y...) {\n  -webkit-transform: scale(@ratio, @ratio-y);\n      -ms-transform: scale(@ratio, @ratio-y); // IE9 only\n          transform: scale(@ratio, @ratio-y);\n}\n.translate(@x; @y) {\n  -webkit-transform: translate(@x, @y);\n      -ms-transform: translate(@x, @y); // IE9 only\n          transform: translate(@x, @y);\n}\n.skew(@x; @y) {\n  -webkit-transform: skew(@x, @y);\n      -ms-transform: skewX(@x) skewY(@y); // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/4885; IE9+\n          transform: skew(@x, @y);\n}\n.translate3d(@x; @y; @z) {\n  -webkit-transform: translate3d(@x, @y, @z);\n          transform: translate3d(@x, @y, @z);\n}\n\n.rotateX(@degrees) {\n  -webkit-transform: rotateX(@degrees);\n      -ms-transform: rotateX(@degrees); // IE9 only\n          transform: rotateX(@degrees);\n}\n.rotateY(@degrees) {\n  -webkit-transform: rotateY(@degrees);\n      -ms-transform: rotateY(@degrees); // IE9 only\n          transform: rotateY(@degrees);\n}\n.perspective(@perspective) {\n  -webkit-perspective: @perspective;\n     -moz-perspective: @perspective;\n          perspective: @perspective;\n}\n.perspective-origin(@perspective) {\n  -webkit-perspective-origin: @perspective;\n     -moz-perspective-origin: @perspective;\n          perspective-origin: @perspective;\n}\n.transform-origin(@origin) {\n  -webkit-transform-origin: @origin;\n     -moz-transform-origin: @origin;\n      -ms-transform-origin: @origin; // IE9 only\n          transform-origin: @origin;\n}\n\n// Animations\n.animation(@animation) {\n  -webkit-animation: @animation;\n          animation: @animation;\n}\n.animation-name(@name) {\n  -webkit-animation-name: @name;\n          animation-name: @name;\n}\n.animation-duration(@duration) {\n  -webkit-animation-duration: @duration;\n          animation-duration: @duration;\n}\n.animation-timing-function(@timing-function) {\n  -webkit-animation-timing-function: @timing-function;\n          animation-timing-function: @timing-function;\n}\n.animation-delay(@delay) {\n  -webkit-animation-delay: @delay;\n          animation-delay: @delay;\n}\n.animation-iteration-count(@iteration-count) {\n  -webkit-animation-iteration-count: @iteration-count;\n          animation-iteration-count: @iteration-count;\n}\n.animation-direction(@direction) {\n  -webkit-animation-direction: @direction;\n          animation-direction: @direction;\n}\n\n// Backface visibility\n// Prevent browsers from flickering when using CSS 3D transforms.\n// Default value is `visible`, but can be changed to `hidden`\n.backface-visibility(@visibility){\n  -webkit-backface-visibility: @visibility;\n     -moz-backface-visibility: @visibility;\n          backface-visibility: @visibility;\n}\n\n// Box sizing\n.box-sizing(@boxmodel) {\n  -webkit-box-sizing: @boxmodel;\n     -moz-box-sizing: @boxmodel;\n          box-sizing: @boxmodel;\n}\n\n// User select\n// For selecting text on the page\n.user-select(@select) {\n  -webkit-user-select: @select;\n     -moz-user-select: @select;\n      -ms-user-select: @select; // IE10+\n          user-select: @select;\n}\n\n// Resize anything\n.resizable(@direction) {\n  resize: @direction; // Options: horizontal, vertical, both\n  overflow: auto; // Safari fix\n}\n\n// CSS3 Content Columns\n.content-columns(@column-count; @column-gap: @grid-gutter-width) {\n  -webkit-column-count: @column-count;\n     -moz-column-count: @column-count;\n          column-count: @column-count;\n  -webkit-column-gap: @column-gap;\n     -moz-column-gap: @column-gap;\n          column-gap: @column-gap;\n}\n\n// Optional hyphenation\n.hyphens(@mode: auto) {\n  word-wrap: break-word;\n  -webkit-hyphens: @mode;\n     -moz-hyphens: @mode;\n      -ms-hyphens: @mode; // IE10+\n       -o-hyphens: @mode;\n          hyphens: @mode;\n}\n\n// Opacity\n.opacity(@opacity) {\n  opacity: @opacity;\n  // IE8 filter\n  @opacity-ie: (@opacity * 100);\n  filter: ~\"alpha(opacity=@{opacity-ie})\";\n}\n\n\n\n// GRADIENTS\n// --------------------------------------------------\n\n#gradient {\n\n  // Horizontal gradient, from left to right\n  //\n  // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n  // Color stops are not available in IE9 and below.\n  .horizontal(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(@start-color @start-percent), color-stop(@end-color @end-percent)); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n    background-image:  linear-gradient(to right, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n    background-repeat: repeat-x;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n  }\n\n  // Vertical gradient, from top to bottom\n  //\n  // Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n  // Color stops are not available in IE9 and below.\n  .vertical(@start-color: #555; @end-color: #333; @start-percent: 0%; @end-percent: 100%) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(top, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent);  // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n    background-image: linear-gradient(to bottom, @start-color @start-percent, @end-color @end-percent); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n    background-repeat: repeat-x;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down\n  }\n\n  .directional(@start-color: #555; @end-color: #333; @deg: 45deg) {\n    background-repeat: repeat-x;\n    background-image: -webkit-linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Safari 5.1-6, Chrome 10+\n    background-image: linear-gradient(@deg, @start-color, @end-color); // Standard, IE10, Firefox 16+, Opera 12.10+, Safari 7+, Chrome 26+\n  }\n  .horizontal-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(left, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-image: linear-gradient(to right, @start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-repeat: no-repeat;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=1)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n  }\n  .vertical-three-colors(@start-color: #00b3ee; @mid-color: #7a43b6; @color-stop: 50%; @end-color: #c3325f) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-image: linear-gradient(@start-color, @mid-color @color-stop, @end-color);\n    background-repeat: no-repeat;\n    filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='%d', endColorstr='%d', GradientType=0)\",argb(@start-color),argb(@end-color))); // IE9 and down, gets no color-stop at all for proper fallback\n  }\n  .radial(@inner-color: #555; @outer-color: #333) {\n    background-image: -webkit-radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n    background-image: radial-gradient(circle, @inner-color, @outer-color);\n    background-repeat: no-repeat;\n  }\n  .striped(@color: rgba(255,255,255,.15); @angle: 45deg) {\n    background-image: -webkit-linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n    background-image: linear-gradient(@angle, @color 25%, transparent 25%, transparent 50%, @color 50%, @color 75%, transparent 75%, transparent);\n  }\n}\n\n// Reset filters for IE\n//\n// When you need to remove a gradient background, do not forget to use this to reset\n// the IE filter for IE9 and below.\n.reset-filter() {\n  filter: e(%(\"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled = false)\"));\n}\n\n\n\n// Retina images\n//\n// Short retina mixin for setting background-image and -size\n\n.img-retina(@file-1x; @file-2x; @width-1x; @height-1x) {\n  background-image: url(\"@{file-1x}\");\n\n  @media\n  only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\n  only screen and (   min--moz-device-pixel-ratio: 2),\n  only screen and (     -o-min-device-pixel-ratio: 2/1),\n  only screen and (        min-device-pixel-ratio: 2),\n  only screen and (                min-resolution: 192dpi),\n  only screen and (                min-resolution: 2dppx) {\n    background-image: url(\"@{file-2x}\");\n    background-size: @width-1x @height-1x;\n  }\n}\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n.img-responsive(@display: block) {\n  display: @display;\n  max-width: 100%; // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n  height: auto; // Part 2: Scale the height according to the width, otherwise you get stretching\n}\n\n\n// COMPONENT MIXINS\n// --------------------------------------------------\n\n// Horizontal dividers\n// -------------------------\n// Dividers (basically an hr) within dropdowns and nav lists\n.nav-divider(@color: #e5e5e5) {\n  height: 1px;\n  margin: ((@line-height-computed / 2) - 1) 0;\n  overflow: hidden;\n  background-color: @color;\n}\n\n// Panels\n// -------------------------\n.panel-variant(@border; @heading-text-color; @heading-bg-color; @heading-border) {\n  border-color: @border;\n\n  & > .panel-heading {\n    color: @heading-text-color;\n    background-color: @heading-bg-color;\n    border-color: @heading-border;\n\n    + .panel-collapse .panel-body {\n      border-top-color: @border;\n    }\n  }\n  & > .panel-footer {\n    + .panel-collapse .panel-body {\n      border-bottom-color: @border;\n    }\n  }\n}\n\n// Alerts\n// -------------------------\n.alert-variant(@background; @border; @text-color) {\n  background-color: @background;\n  border-color: @border;\n  color: @text-color;\n\n  hr {\n    border-top-color: darken(@border, 5%);\n  }\n  .alert-link {\n    color: darken(@text-color, 10%);\n  }\n}\n\n// Tables\n// -------------------------\n.table-row-variant(@state; @background) {\n  // Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n  // inheritance to nested tables.\n  .table > thead > tr,\n  .table > tbody > tr,\n  .table > tfoot > tr {\n    > td.@{state},\n    > th.@{state},\n    &.@{state} > td,\n    &.@{state} > th {\n      background-color: @background;\n    }\n  }\n\n  // Hover states for `.table-hover`\n  // Note: this is not available for cells or rows within `thead` or `tfoot`.\n  .table-hover > tbody > tr {\n    > td.@{state}:hover,\n    > th.@{state}:hover,\n    &.@{state}:hover > td,\n    &.@{state}:hover > th {\n      background-color: darken(@background, 5%);\n    }\n  }\n}\n\n// List Groups\n// -------------------------\n.list-group-item-variant(@state; @background; @color) {\n  .list-group-item-@{state} {\n    color: @color;\n    background-color: @background;\n\n    a& {\n      color: @color;\n\n      .list-group-item-heading { color: inherit; }\n\n      &:hover,\n      &:focus {\n        color: @color;\n        background-color: darken(@background, 5%);\n      }\n      &.active,\n      &.active:hover,\n      &.active:focus {\n        color: #fff;\n        background-color: @color;\n        border-color: @color;\n      }\n    }\n  }\n}\n\n// Button variants\n// -------------------------\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n.button-variant(@color; @background; @border) {\n  color: @color;\n  background-color: @background;\n  border-color: @border;\n\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &:active,\n  &.active,\n  .open .dropdown-toggle& {\n    color: @color;\n    background-color: darken(@background, 8%);\n        border-color: darken(@border, 12%);\n  }\n  &:active,\n  &.active,\n  .open .dropdown-toggle& {\n    background-image: none;\n  }\n  &.disabled,\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n    &,\n    &:hover,\n    &:focus,\n    &:active,\n    &.active {\n      background-color: @background;\n          border-color: @border;\n    }\n  }\n\n  .badge {\n    color: @background;\n    background-color: @color;\n  }\n}\n\n// Button sizes\n// -------------------------\n.button-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n  padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n  font-size: @font-size;\n  line-height: @line-height;\n  border-radius: @border-radius;\n}\n\n// Pagination\n// -------------------------\n.pagination-size(@padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @border-radius) {\n  > li {\n    > a,\n    > span {\n      padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n      font-size: @font-size;\n    }\n    &:first-child {\n      > a,\n      > span {\n        .border-left-radius(@border-radius);\n      }\n    }\n    &:last-child {\n      > a,\n      > span {\n        .border-right-radius(@border-radius);\n      }\n    }\n  }\n}\n\n// Labels\n// -------------------------\n.label-variant(@color) {\n  background-color: @color;\n  &[href] {\n    &:hover,\n    &:focus {\n      background-color: darken(@color, 10%);\n    }\n  }\n}\n\n// Contextual backgrounds\n// -------------------------\n.bg-variant(@color) {\n  background-color: @color;\n  a&:hover {\n    background-color: darken(@color, 10%);\n  }\n}\n\n// Typography\n// -------------------------\n.text-emphasis-variant(@color) {\n  color: @color;\n  a&:hover {\n    color: darken(@color, 10%);\n  }\n}\n\n// Navbar vertical align\n// -------------------------\n// Vertically center elements in the navbar.\n// Example: an element has a height of 30px, so write out `.navbar-vertical-align(30px);` to calculate the appropriate top margin.\n.navbar-vertical-align(@element-height) {\n  margin-top: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n  margin-bottom: ((@navbar-height - @element-height) / 2);\n}\n\n// Progress bars\n// -------------------------\n.progress-bar-variant(@color) {\n  background-color: @color;\n  .progress-striped & {\n    #gradient > .striped();\n  }\n}\n\n// Responsive utilities\n// -------------------------\n// More easily include all the states for responsive-utilities.less.\n.responsive-visibility() {\n  display: block !important;\n  table&  { display: table; }\n  tr&     { display: table-row !important; }\n  th&,\n  td&     { display: table-cell !important; }\n}\n\n.responsive-invisibility() {\n  display: none !important;\n}\n\n\n// Grid System\n// -----------\n\n// Centered container element\n.container-fixed() {\n  margin-right: auto;\n  margin-left: auto;\n  padding-left:  (@grid-gutter-width / 2);\n  padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n  &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Creates a wrapper for a series of columns\n.make-row(@gutter: @grid-gutter-width) {\n  margin-left:  (@gutter / -2);\n  margin-right: (@gutter / -2);\n  &:extend(.clearfix all);\n}\n\n// Generate the extra small columns\n.make-xs-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  float: left;\n  width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n}\n.make-xs-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-xs-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-xs-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-xs-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-xs-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-xs-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Generate the small columns\n.make-sm-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    float: left;\n    width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-sm-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-sm-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-sm-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Generate the medium columns\n.make-md-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    float: left;\n    width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-md-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-md-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-md-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Generate the large columns\n.make-lg-column(@columns; @gutter: @grid-gutter-width) {\n  position: relative;\n  min-height: 1px;\n  padding-left:  (@gutter / 2);\n  padding-right: (@gutter / 2);\n\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    float: left;\n    width: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-lg-column-offset(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    margin-left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-lg-column-push(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    left: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n.make-lg-column-pull(@columns) {\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    right: percentage((@columns / @grid-columns));\n  }\n}\n\n\n// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `@grid-columns`.\n\n.make-grid-columns() {\n  // Common styles for all sizes of grid columns, widths 1-12\n  .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n    @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n    .col((@index + 1), @item);\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general; \"=<\" isn't a typo\n    @item: ~\".col-xs-@{index}, .col-sm-@{index}, .col-md-@{index}, .col-lg-@{index}\";\n    .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n    @{list} {\n      position: relative;\n      // Prevent columns from collapsing when empty\n      min-height: 1px;\n      // Inner gutter via padding\n      padding-left:  (@grid-gutter-width / 2);\n      padding-right: (@grid-gutter-width / 2);\n    }\n  }\n  .col(1); // kickstart it\n}\n\n.float-grid-columns(@class) {\n  .col(@index) when (@index = 1) { // initial\n    @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n    .col((@index + 1), @item);\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index =< @grid-columns) { // general\n    @item: ~\".col-@{class}-@{index}\";\n    .col((@index + 1), ~\"@{list}, @{item}\");\n  }\n  .col(@index, @list) when (@index > @grid-columns) { // terminal\n    @{list} {\n      float: left;\n    }\n  }\n  .col(1); // kickstart it\n}\n\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = width) and (@index > 0) {\n  .col-@{class}-@{index} {\n    width: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = push) {\n  .col-@{class}-push-@{index} {\n    left: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = pull) {\n  .col-@{class}-pull-@{index} {\n    right: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n.calc-grid-column(@index, @class, @type) when (@type = offset) {\n  .col-@{class}-offset-@{index} {\n    margin-left: percentage((@index / @grid-columns));\n  }\n}\n\n// Basic looping in LESS\n.loop-grid-columns(@index, @class, @type) when (@index >= 0) {\n  .calc-grid-column(@index, @class, @type);\n  // next iteration\n  .loop-grid-columns((@index - 1), @class, @type);\n}\n\n// Create grid for specific class\n.make-grid(@class) {\n  .float-grid-columns(@class);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, width);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, pull);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, push);\n  .loop-grid-columns(@grid-columns, @class, offset);\n}\n\n// Form validation states\n//\n// Used in forms.less to generate the form validation CSS for warnings, errors,\n// and successes.\n\n.form-control-validation(@text-color: #555; @border-color: #ccc; @background-color: #f5f5f5) {\n  // Color the label and help text\n  .help-block,\n  .control-label,\n  .radio,\n  .checkbox,\n  .radio-inline,\n  .checkbox-inline  {\n    color: @text-color;\n  }\n  // Set the border and box shadow on specific inputs to match\n  .form-control {\n    border-color: @border-color;\n    .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075)); // Redeclare so transitions work\n    &:focus {\n      border-color: darken(@border-color, 10%);\n      @shadow: inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 6px lighten(@border-color, 20%);\n      .box-shadow(@shadow);\n    }\n  }\n  // Set validation states also for addons\n  .input-group-addon {\n    color: @text-color;\n    border-color: @border-color;\n    background-color: @background-color;\n  }\n  // Optional feedback icon\n  .form-control-feedback {\n    color: @text-color;\n  }\n}\n\n// Form control focus state\n//\n// Generate a customized focus state and for any input with the specified color,\n// which defaults to the `@input-focus-border` variable.\n//\n// We highly encourage you to not customize the default value, but instead use\n// this to tweak colors on an as-needed basis. This aesthetic change is based on\n// WebKit's default styles, but applicable to a wider range of browsers. Its\n// usability and accessibility should be taken into account with any change.\n//\n// Example usage: change the default blue border and shadow to white for better\n// contrast against a dark gray background.\n\n.form-control-focus(@color: @input-border-focus) {\n  @color-rgba: rgba(red(@color), green(@color), blue(@color), .6);\n  &:focus {\n    border-color: @color;\n    outline: 0;\n    .box-shadow(~\"inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075), 0 0 8px @{color-rgba}\");\n  }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Relative text size, padding, and border-radii changes for form controls. For\n// horizontal sizing, wrap controls in the predefined grid classes. `<select>`\n// element gets special love because it's special, and that's a fact!\n\n.input-size(@input-height; @padding-vertical; @padding-horizontal; @font-size; @line-height; @border-radius) {\n  height: @input-height;\n  padding: @padding-vertical @padding-horizontal;\n  font-size: @font-size;\n  line-height: @line-height;\n  border-radius: @border-radius;\n\n  select& {\n    height: @input-height;\n    line-height: @input-height;\n  }\n\n  textarea&,\n  select[multiple]& {\n    height: auto;\n  }\n}\n","//\n// Variables\n// --------------------------------------------------\n\n\n//== Colors\n//\n//## Gray and brand colors for use across Bootstrap.\n\n@gray-darker:            lighten(#000, 13.5%); // #222\n@gray-dark:              lighten(#000, 20%);   // #333\n@gray:                   lighten(#000, 33.5%); // #555\n@gray-light:             lighten(#000, 60%);   // #999\n@gray-lighter:           lighten(#000, 93.5%); // #eee\n\n@brand-primary:         #428bca;\n@brand-success:         #5cb85c;\n@brand-info:            #5bc0de;\n@brand-warning:         #f0ad4e;\n@brand-danger:          #d9534f;\n\n\n//== Scaffolding\n//\n// ## Settings for some of the most global styles.\n\n//** Background color for `<body>`.\n@body-bg:               #fff;\n//** Global text color on `<body>`.\n@text-color:            @gray-dark;\n\n//** Global textual link color.\n@link-color:            @brand-primary;\n//** Link hover color set via `darken()` function.\n@link-hover-color:      darken(@link-color, 15%);\n\n\n//== Typography\n//\n//## Font, line-height, and color for body text, headings, and more.\n\n@font-family-sans-serif:  \"Helvetica Neue\", Helvetica, Arial, sans-serif;\n@font-family-serif:       Georgia, \"Times New Roman\", Times, serif;\n//** Default monospace fonts for `<code>`, `<kbd>`, and `<pre>`.\n@font-family-monospace:   Menlo, Monaco, Consolas, \"Courier New\", monospace;\n@font-family-base:        @font-family-sans-serif;\n\n@font-size-base:          14px;\n@font-size-large:         ceil((@font-size-base * 1.25)); // ~18px\n@font-size-small:         ceil((@font-size-base * 0.85)); // ~12px\n\n@font-size-h1:            floor((@font-size-base * 2.6)); // ~36px\n@font-size-h2:            floor((@font-size-base * 2.15)); // ~30px\n@font-size-h3:            ceil((@font-size-base * 1.7)); // ~24px\n@font-size-h4:            ceil((@font-size-base * 1.25)); // ~18px\n@font-size-h5:            @font-size-base;\n@font-size-h6:            ceil((@font-size-base * 0.85)); // ~12px\n\n//** Unit-less `line-height` for use in components like buttons.\n@line-height-base:        1.428571429; // 20/14\n//** Computed \"line-height\" (`font-size` * `line-height`) for use with `margin`, `padding`, etc.\n@line-height-computed:    floor((@font-size-base * @line-height-base)); // ~20px\n\n//** By default, this inherits from the `<body>`.\n@headings-font-family:    inherit;\n@headings-font-weight:    500;\n@headings-line-height:    1.1;\n@headings-color:          inherit;\n\n\n//-- Iconography\n//\n//## Specify custom locations of the include Glyphicons icon font. Useful for those including Bootstrap via Bower.\n\n@icon-font-path:          \"../fonts/\";\n@icon-font-name:          \"glyphicons-halflings-regular\";\n@icon-font-svg-id:        \"glyphicons_halflingsregular\";\n\n//== Components\n//\n//## Define common padding and border radius sizes and more. Values based on 14px text and 1.428 line-height (~20px to start).\n\n@padding-base-vertical:     6px;\n@padding-base-horizontal:   12px;\n\n@padding-large-vertical:    10px;\n@padding-large-horizontal:  16px;\n\n@padding-small-vertical:    5px;\n@padding-small-horizontal:  10px;\n\n@padding-xs-vertical:       1px;\n@padding-xs-horizontal:     5px;\n\n@line-height-large:         1.33;\n@line-height-small:         1.5;\n\n@border-radius-base:        4px;\n@border-radius-large:       6px;\n@border-radius-small:       3px;\n\n//** Global color for active items (e.g., navs or dropdowns).\n@component-active-color:    #fff;\n//** Global background color for active items (e.g., navs or dropdowns).\n@component-active-bg:       @brand-primary;\n\n//** Width of the `border` for generating carets that indicator dropdowns.\n@caret-width-base:          4px;\n//** Carets increase slightly in size for larger components.\n@caret-width-large:         5px;\n\n\n//== Tables\n//\n//## Customizes the `.table` component with basic values, each used across all table variations.\n\n//** Padding for `<th>`s and `<td>`s.\n@table-cell-padding:            8px;\n//** Padding for cells in `.table-condensed`.\n@table-condensed-cell-padding:  5px;\n\n//** Default background color used for all tables.\n@table-bg:                      transparent;\n//** Background color used for `.table-striped`.\n@table-bg-accent:               #f9f9f9;\n//** Background color used for `.table-hover`.\n@table-bg-hover:                #f5f5f5;\n@table-bg-active:               @table-bg-hover;\n\n//** Border color for table and cell borders.\n@table-border-color:            #ddd;\n\n\n//== Buttons\n//\n//## For each of Bootstrap's buttons, define text, background and border color.\n\n@btn-font-weight:                normal;\n\n@btn-default-color:              #333;\n@btn-default-bg:                 #fff;\n@btn-default-border:             #ccc;\n\n@btn-primary-color:              #fff;\n@btn-primary-bg:                 @brand-primary;\n@btn-primary-border:             darken(@btn-primary-bg, 5%);\n\n@btn-success-color:              #fff;\n@btn-success-bg:                 @brand-success;\n@btn-success-border:             darken(@btn-success-bg, 5%);\n\n@btn-info-color:                 #fff;\n@btn-info-bg:                    @brand-info;\n@btn-info-border:                darken(@btn-info-bg, 5%);\n\n@btn-warning-color:              #fff;\n@btn-warning-bg:                 @brand-warning;\n@btn-warning-border:             darken(@btn-warning-bg, 5%);\n\n@btn-danger-color:               #fff;\n@btn-danger-bg:                  @brand-danger;\n@btn-danger-border:              darken(@btn-danger-bg, 5%);\n\n@btn-link-disabled-color:        @gray-light;\n\n\n//== Forms\n//\n//##\n\n//** `<input>` background color\n@input-bg:                       #fff;\n//** `<input disabled>` background color\n@input-bg-disabled:              @gray-lighter;\n\n//** Text color for `<input>`s\n@input-color:                    @gray;\n//** `<input>` border color\n@input-border:                   #ccc;\n//** `<input>` border radius\n@input-border-radius:            @border-radius-base;\n//** Border color for inputs on focus\n@input-border-focus:             #66afe9;\n\n//** Placeholder text color\n@input-color-placeholder:        @gray-light;\n\n//** Default `.form-control` height\n@input-height-base:              (@line-height-computed + (@padding-base-vertical * 2) + 2);\n//** Large `.form-control` height\n@input-height-large:             (ceil(@font-size-large * @line-height-large) + (@padding-large-vertical * 2) + 2);\n//** Small `.form-control` height\n@input-height-small:             (floor(@font-size-small * @line-height-small) + (@padding-small-vertical * 2) + 2);\n\n@legend-color:                   @gray-dark;\n@legend-border-color:            #e5e5e5;\n\n//** Background color for textual input addons\n@input-group-addon-bg:           @gray-lighter;\n//** Border color for textual input addons\n@input-group-addon-border-color: @input-border;\n\n\n//== Dropdowns\n//\n//## Dropdown menu container and contents.\n\n//** Background for the dropdown menu.\n@dropdown-bg:                    #fff;\n//** Dropdown menu `border-color`.\n@dropdown-border:                rgba(0,0,0,.15);\n//** Dropdown menu `border-color` **for IE8**.\n@dropdown-fallback-border:       #ccc;\n//** Divider color for between dropdown items.\n@dropdown-divider-bg:            #e5e5e5;\n\n//** Dropdown link text color.\n@dropdown-link-color:            @gray-dark;\n//** Hover color for dropdown links.\n@dropdown-link-hover-color:      darken(@gray-dark, 5%);\n//** Hover background for dropdown links.\n@dropdown-link-hover-bg:         #f5f5f5;\n\n//** Active dropdown menu item text color.\n@dropdown-link-active-color:     @component-active-color;\n//** Active dropdown menu item background color.\n@dropdown-link-active-bg:        @component-active-bg;\n\n//** Disabled dropdown menu item background color.\n@dropdown-link-disabled-color:   @gray-light;\n\n//** Text color for headers within dropdown menus.\n@dropdown-header-color:          @gray-light;\n\n// Note: Deprecated @dropdown-caret-color as of v3.1.0\n@dropdown-caret-color:           #000;\n\n\n//-- Z-index master list\n//\n// Warning: Avoid customizing these values. They're used for a bird's eye view\n// of components dependent on the z-axis and are designed to all work together.\n//\n// Note: These variables are not generated into the Customizer.\n\n@zindex-navbar:            1000;\n@zindex-dropdown:          1000;\n@zindex-popover:           1010;\n@zindex-tooltip:           1030;\n@zindex-navbar-fixed:      1030;\n@zindex-modal-background:  1040;\n@zindex-modal:             1050;\n\n\n//== Media queries breakpoints\n//\n//## Define the breakpoints at which your layout will change, adapting to different screen sizes.\n\n// Extra small screen / phone\n// Note: Deprecated @screen-xs and @screen-phone as of v3.0.1\n@screen-xs:                  480px;\n@screen-xs-min:              @screen-xs;\n@screen-phone:               @screen-xs-min;\n\n// Small screen / tablet\n// Note: Deprecated @screen-sm and @screen-tablet as of v3.0.1\n@screen-sm:                  768px;\n@screen-sm-min:              @screen-sm;\n@screen-tablet:              @screen-sm-min;\n\n// Medium screen / desktop\n// Note: Deprecated @screen-md and @screen-desktop as of v3.0.1\n@screen-md:                  992px;\n@screen-md-min:              @screen-md;\n@screen-desktop:             @screen-md-min;\n\n// Large screen / wide desktop\n// Note: Deprecated @screen-lg and @screen-lg-desktop as of v3.0.1\n@screen-lg:                  1200px;\n@screen-lg-min:              @screen-lg;\n@screen-lg-desktop:          @screen-lg-min;\n\n// So media queries don't overlap when required, provide a maximum\n@screen-xs-max:              (@screen-sm-min - 1);\n@screen-sm-max:              (@screen-md-min - 1);\n@screen-md-max:              (@screen-lg-min - 1);\n\n\n//== Grid system\n//\n//## Define your custom responsive grid.\n\n//** Number of columns in the grid.\n@grid-columns:              12;\n//** Padding between columns. Gets divided in half for the left and right.\n@grid-gutter-width:         30px;\n// Navbar collapse\n//** Point at which the navbar becomes uncollapsed.\n@grid-float-breakpoint:     @screen-sm-min;\n//** Point at which the navbar begins collapsing.\n@grid-float-breakpoint-max: (@grid-float-breakpoint - 1);\n\n\n//== Container sizes\n//\n//## Define the maximum width of `.container` for different screen sizes.\n\n// Small screen / tablet\n@container-tablet:             ((720px + @grid-gutter-width));\n//** For `@screen-sm-min` and up.\n@container-sm:                 @container-tablet;\n\n// Medium screen / desktop\n@container-desktop:            ((940px + @grid-gutter-width));\n//** For `@screen-md-min` and up.\n@container-md:                 @container-desktop;\n\n// Large screen / wide desktop\n@container-large-desktop:      ((1140px + @grid-gutter-width));\n//** For `@screen-lg-min` and up.\n@container-lg:                 @container-large-desktop;\n\n\n//== Navbar\n//\n//##\n\n// Basics of a navbar\n@navbar-height:                    50px;\n@navbar-margin-bottom:             @line-height-computed;\n@navbar-border-radius:             @border-radius-base;\n@navbar-padding-horizontal:        floor((@grid-gutter-width / 2));\n@navbar-padding-vertical:          ((@navbar-height - @line-height-computed) / 2);\n@navbar-collapse-max-height:       340px;\n\n@navbar-default-color:             #777;\n@navbar-default-bg:                #f8f8f8;\n@navbar-default-border:            darken(@navbar-default-bg, 6.5%);\n\n// Navbar links\n@navbar-default-link-color:                #777;\n@navbar-default-link-hover-color:          #333;\n@navbar-default-link-hover-bg:             transparent;\n@navbar-default-link-active-color:         #555;\n@navbar-default-link-active-bg:            darken(@navbar-default-bg, 6.5%);\n@navbar-default-link-disabled-color:       #ccc;\n@navbar-default-link-disabled-bg:          transparent;\n\n// Navbar brand label\n@navbar-default-brand-color:               @navbar-default-link-color;\n@navbar-default-brand-hover-color:         darken(@navbar-default-brand-color, 10%);\n@navbar-default-brand-hover-bg:            transparent;\n\n// Navbar toggle\n@navbar-default-toggle-hover-bg:           #ddd;\n@navbar-default-toggle-icon-bar-bg:        #888;\n@navbar-default-toggle-border-color:       #ddd;\n\n\n// Inverted navbar\n// Reset inverted navbar basics\n@navbar-inverse-color:                      @gray-light;\n@navbar-inverse-bg:                         #222;\n@navbar-inverse-border:                     darken(@navbar-inverse-bg, 10%);\n\n// Inverted navbar links\n@navbar-inverse-link-color:                 @gray-light;\n@navbar-inverse-link-hover-color:           #fff;\n@navbar-inverse-link-hover-bg:              transparent;\n@navbar-inverse-link-active-color:          @navbar-inverse-link-hover-color;\n@navbar-inverse-link-active-bg:             darken(@navbar-inverse-bg, 10%);\n@navbar-inverse-link-disabled-color:        #444;\n@navbar-inverse-link-disabled-bg:           transparent;\n\n// Inverted navbar brand label\n@navbar-inverse-brand-color:                @navbar-inverse-link-color;\n@navbar-inverse-brand-hover-color:          #fff;\n@navbar-inverse-brand-hover-bg:             transparent;\n\n// Inverted navbar toggle\n@navbar-inverse-toggle-hover-bg:            #333;\n@navbar-inverse-toggle-icon-bar-bg:         #fff;\n@navbar-inverse-toggle-border-color:        #333;\n\n\n//== Navs\n//\n//##\n\n//=== Shared nav styles\n@nav-link-padding:                          10px 15px;\n@nav-link-hover-bg:                         @gray-lighter;\n\n@nav-disabled-link-color:                   @gray-light;\n@nav-disabled-link-hover-color:             @gray-light;\n\n@nav-open-link-hover-color:                 #fff;\n\n//== Tabs\n@nav-tabs-border-color:                     #ddd;\n\n@nav-tabs-link-hover-border-color:          @gray-lighter;\n\n@nav-tabs-active-link-hover-bg:             @body-bg;\n@nav-tabs-active-link-hover-color:          @gray;\n@nav-tabs-active-link-hover-border-color:   #ddd;\n\n@nav-tabs-justified-link-border-color:            #ddd;\n@nav-tabs-justified-active-link-border-color:     @body-bg;\n\n//== Pills\n@nav-pills-border-radius:                   @border-radius-base;\n@nav-pills-active-link-hover-bg:            @component-active-bg;\n@nav-pills-active-link-hover-color:         @component-active-color;\n\n\n//== Pagination\n//\n//##\n\n@pagination-color:                     @link-color;\n@pagination-bg:                        #fff;\n@pagination-border:                    #ddd;\n\n@pagination-hover-color:               @link-hover-color;\n@pagination-hover-bg:                  @gray-lighter;\n@pagination-hover-border:              #ddd;\n\n@pagination-active-color:              #fff;\n@pagination-active-bg:                 @brand-primary;\n@pagination-active-border:             @brand-primary;\n\n@pagination-disabled-color:            @gray-light;\n@pagination-disabled-bg:               #fff;\n@pagination-disabled-border:           #ddd;\n\n\n//== Pager\n//\n//##\n\n@pager-bg:                             @pagination-bg;\n@pager-border:                         @pagination-border;\n@pager-border-radius:                  15px;\n\n@pager-hover-bg:                       @pagination-hover-bg;\n\n@pager-active-bg:                      @pagination-active-bg;\n@pager-active-color:                   @pagination-active-color;\n\n@pager-disabled-color:                 @pagination-disabled-color;\n\n\n//== Jumbotron\n//\n//##\n\n@jumbotron-padding:              30px;\n@jumbotron-color:                inherit;\n@jumbotron-bg:                   @gray-lighter;\n@jumbotron-heading-color:        inherit;\n@jumbotron-font-size:            ceil((@font-size-base * 1.5));\n\n\n//== Form states and alerts\n//\n//## Define colors for form feedback states and, by default, alerts.\n\n@state-success-text:             #3c763d;\n@state-success-bg:               #dff0d8;\n@state-success-border:           darken(spin(@state-success-bg, -10), 5%);\n\n@state-info-text:                #31708f;\n@state-info-bg:                  #d9edf7;\n@state-info-border:              darken(spin(@state-info-bg, -10), 7%);\n\n@state-warning-text:             #8a6d3b;\n@state-warning-bg:               #fcf8e3;\n@state-warning-border:           darken(spin(@state-warning-bg, -10), 5%);\n\n@state-danger-text:              #a94442;\n@state-danger-bg:                #f2dede;\n@state-danger-border:            darken(spin(@state-danger-bg, -10), 5%);\n\n\n//== Tooltips\n//\n//##\n\n//** Tooltip max width\n@tooltip-max-width:           200px;\n//** Tooltip text color\n@tooltip-color:               #fff;\n//** Tooltip background color\n@tooltip-bg:                  #000;\n@tooltip-opacity:             .9;\n\n//** Tooltip arrow width\n@tooltip-arrow-width:         5px;\n//** Tooltip arrow color\n@tooltip-arrow-color:         @tooltip-bg;\n\n\n//== Popovers\n//\n//##\n\n//** Popover body background color\n@popover-bg:                          #fff;\n//** Popover maximum width\n@popover-max-width:                   276px;\n//** Popover border color\n@popover-border-color:                rgba(0,0,0,.2);\n//** Popover fallback border color\n@popover-fallback-border-color:       #ccc;\n\n//** Popover title background color\n@popover-title-bg:                    darken(@popover-bg, 3%);\n\n//** Popover arrow width\n@popover-arrow-width:                 10px;\n//** Popover arrow color\n@popover-arrow-color:                 #fff;\n\n//** Popover outer arrow width\n@popover-arrow-outer-width:           (@popover-arrow-width + 1);\n//** Popover outer arrow color\n@popover-arrow-outer-color:           fadein(@popover-border-color, 5%);\n//** Popover outer arrow fallback color\n@popover-arrow-outer-fallback-color:  darken(@popover-fallback-border-color, 20%);\n\n\n//== Labels\n//\n//##\n\n//** Default label background color\n@label-default-bg:            @gray-light;\n//** Primary label background color\n@label-primary-bg:            @brand-primary;\n//** Success label background color\n@label-success-bg:            @brand-success;\n//** Info label background color\n@label-info-bg:               @brand-info;\n//** Warning label background color\n@label-warning-bg:            @brand-warning;\n//** Danger label background color\n@label-danger-bg:             @brand-danger;\n\n//** Default label text color\n@label-color:                 #fff;\n//** Default text color of a linked label\n@label-link-hover-color:      #fff;\n\n\n//== Modals\n//\n//##\n\n//** Padding applied to the modal body\n@modal-inner-padding:         20px;\n\n//** Padding applied to the modal title\n@modal-title-padding:         15px;\n//** Modal title line-height\n@modal-title-line-height:     @line-height-base;\n\n//** Background color of modal content area\n@modal-content-bg:                             #fff;\n//** Modal content border color\n@modal-content-border-color:                   rgba(0,0,0,.2);\n//** Modal content border color **for IE8**\n@modal-content-fallback-border-color:          #999;\n\n//** Modal backdrop background color\n@modal-backdrop-bg:           #000;\n//** Modal backdrop opacity\n@modal-backdrop-opacity:      .5;\n//** Modal header border color\n@modal-header-border-color:   #e5e5e5;\n//** Modal footer border color\n@modal-footer-border-color:   @modal-header-border-color;\n\n@modal-lg:                    900px;\n@modal-md:                    600px;\n@modal-sm:                    300px;\n\n\n//== Alerts\n//\n//## Define alert colors, border radius, and padding.\n\n@alert-padding:               15px;\n@alert-border-radius:         @border-radius-base;\n@alert-link-font-weight:      bold;\n\n@alert-success-bg:            @state-success-bg;\n@alert-success-text:          @state-success-text;\n@alert-success-border:        @state-success-border;\n\n@alert-info-bg:               @state-info-bg;\n@alert-info-text:             @state-info-text;\n@alert-info-border:           @state-info-border;\n\n@alert-warning-bg:            @state-warning-bg;\n@alert-warning-text:          @state-warning-text;\n@alert-warning-border:        @state-warning-border;\n\n@alert-danger-bg:             @state-danger-bg;\n@alert-danger-text:           @state-danger-text;\n@alert-danger-border:         @state-danger-border;\n\n\n//== Progress bars\n//\n//##\n\n//** Background color of the whole progress component\n@progress-bg:                 #f5f5f5;\n//** Progress bar text color\n@progress-bar-color:          #fff;\n\n//** Default progress bar color\n@progress-bar-bg:             @brand-primary;\n//** Success progress bar color\n@progress-bar-success-bg:     @brand-success;\n//** Warning progress bar color\n@progress-bar-warning-bg:     @brand-warning;\n//** Danger progress bar color\n@progress-bar-danger-bg:      @brand-danger;\n//** Info progress bar color\n@progress-bar-info-bg:        @brand-info;\n\n\n//== List group\n//\n//##\n\n//** Background color on `.list-group-item`\n@list-group-bg:                 #fff;\n//** `.list-group-item` border color\n@list-group-border:             #ddd;\n//** List group border radius\n@list-group-border-radius:      @border-radius-base;\n\n//** Background color of single list elements on hover\n@list-group-hover-bg:           #f5f5f5;\n//** Text color of active list elements\n@list-group-active-color:       @component-active-color;\n//** Background color of active list elements\n@list-group-active-bg:          @component-active-bg;\n//** Border color of active list elements\n@list-group-active-border:      @list-group-active-bg;\n@list-group-active-text-color:  lighten(@list-group-active-bg, 40%);\n\n@list-group-link-color:         #555;\n@list-group-link-heading-color: #333;\n\n\n//== Panels\n//\n//##\n\n@panel-bg:                    #fff;\n@panel-body-padding:          15px;\n@panel-border-radius:         @border-radius-base;\n\n//** Border color for elements within panels\n@panel-inner-border:          #ddd;\n@panel-footer-bg:             #f5f5f5;\n\n@panel-default-text:          @gray-dark;\n@panel-default-border:        #ddd;\n@panel-default-heading-bg:    #f5f5f5;\n\n@panel-primary-text:          #fff;\n@panel-primary-border:        @brand-primary;\n@panel-primary-heading-bg:    @brand-primary;\n\n@panel-success-text:          @state-success-text;\n@panel-success-border:        @state-success-border;\n@panel-success-heading-bg:    @state-success-bg;\n\n@panel-info-text:             @state-info-text;\n@panel-info-border:           @state-info-border;\n@panel-info-heading-bg:       @state-info-bg;\n\n@panel-warning-text:          @state-warning-text;\n@panel-warning-border:        @state-warning-border;\n@panel-warning-heading-bg:    @state-warning-bg;\n\n@panel-danger-text:           @state-danger-text;\n@panel-danger-border:         @state-danger-border;\n@panel-danger-heading-bg:     @state-danger-bg;\n\n\n//== Thumbnails\n//\n//##\n\n//** Padding around the thumbnail image\n@thumbnail-padding:           4px;\n//** Thumbnail background color\n@thumbnail-bg:                @body-bg;\n//** Thumbnail border color\n@thumbnail-border:            #ddd;\n//** Thumbnail border radius\n@thumbnail-border-radius:     @border-radius-base;\n\n//** Custom text color for thumbnail captions\n@thumbnail-caption-color:     @text-color;\n//** Padding around the thumbnail caption\n@thumbnail-caption-padding:   9px;\n\n\n//== Wells\n//\n//##\n\n@well-bg:                     #f5f5f5;\n@well-border:                 darken(@well-bg, 7%);\n\n\n//== Badges\n//\n//##\n\n@badge-color:                 #fff;\n//** Linked badge text color on hover\n@badge-link-hover-color:      #fff;\n@badge-bg:                    @gray-light;\n\n//** Badge text color in active nav link\n@badge-active-color:          @link-color;\n//** Badge background color in active nav link\n@badge-active-bg:             #fff;\n\n@badge-font-weight:           bold;\n@badge-line-height:           1;\n@badge-border-radius:         10px;\n\n\n//== Breadcrumbs\n//\n//##\n\n@breadcrumb-padding-vertical:   8px;\n@breadcrumb-padding-horizontal: 15px;\n//** Breadcrumb background color\n@breadcrumb-bg:                 #f5f5f5;\n//** Breadcrumb text color\n@breadcrumb-color:              #ccc;\n//** Text color of current page in the breadcrumb\n@breadcrumb-active-color:       @gray-light;\n//** Textual separator for between breadcrumb elements\n@breadcrumb-separator:          \"/\";\n\n\n//== Carousel\n//\n//##\n\n@carousel-text-shadow:                        0 1px 2px rgba(0,0,0,.6);\n\n@carousel-control-color:                      #fff;\n@carousel-control-width:                      15%;\n@carousel-control-opacity:                    .5;\n@carousel-control-font-size:                  20px;\n\n@carousel-indicator-active-bg:                #fff;\n@carousel-indicator-border-color:             #fff;\n\n@carousel-caption-color:                      #fff;\n\n\n//== Close\n//\n//##\n\n@close-font-weight:           bold;\n@close-color:                 #000;\n@close-text-shadow:           0 1px 0 #fff;\n\n\n//== Code\n//\n//##\n\n@code-color:                  #c7254e;\n@code-bg:                     #f9f2f4;\n\n@kbd-color:                   #fff;\n@kbd-bg:                      #333;\n\n@pre-bg:                      #f5f5f5;\n@pre-color:                   @gray-dark;\n@pre-border-color:            #ccc;\n@pre-scrollable-max-height:   340px;\n\n\n//== Type\n//\n//##\n\n//** Text muted color\n@text-muted:                  @gray-light;\n//** Abbreviations and acronyms border color\n@abbr-border-color:           @gray-light;\n//** Headings small color\n@headings-small-color:        @gray-light;\n//** Blockquote small color\n@blockquote-small-color:      @gray-light;\n//** Blockquote font size\n@blockquote-font-size:        (@font-size-base * 1.25);\n//** Blockquote border color\n@blockquote-border-color:     @gray-lighter;\n//** Page header border color\n@page-header-border-color:    @gray-lighter;\n\n\n//== Miscellaneous\n//\n//##\n\n//** Horizontal line color.\n@hr-border:                   @gray-lighter;\n\n//** Horizontal offset for forms and lists.\n@component-offset-horizontal: 180px;\n","//\n// Thumbnails\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Mixin and adjust the regular image class\n.thumbnail {\n  display: block;\n  padding: @thumbnail-padding;\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n  line-height: @line-height-base;\n  background-color: @thumbnail-bg;\n  border: 1px solid @thumbnail-border;\n  border-radius: @thumbnail-border-radius;\n  .transition(all .2s ease-in-out);\n\n  > img,\n  a > img {\n    &:extend(.img-responsive);\n    margin-left: auto;\n    margin-right: auto;\n  }\n\n  // Add a hover state for linked versions only\n  a&:hover,\n  a&:focus,\n  a&.active {\n    border-color: @link-color;\n  }\n\n  // Image captions\n  .caption {\n    padding: @thumbnail-caption-padding;\n    color: @thumbnail-caption-color;\n  }\n}\n","//\n// Carousel\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Wrapper for the slide container and indicators\n.carousel {\n  position: relative;\n}\n\n.carousel-inner {\n  position: relative;\n  overflow: hidden;\n  width: 100%;\n\n  > .item {\n    display: none;\n    position: relative;\n    .transition(.6s ease-in-out left);\n\n    // Account for jankitude on images\n    > img,\n    > a > img {\n      &:extend(.img-responsive);\n      line-height: 1;\n    }\n  }\n\n  > .active,\n  > .next,\n  > .prev { display: block; }\n\n  > .active {\n    left: 0;\n  }\n\n  > .next,\n  > .prev {\n    position: absolute;\n    top: 0;\n    width: 100%;\n  }\n\n  > .next {\n    left: 100%;\n  }\n  > .prev {\n    left: -100%;\n  }\n  > .next.left,\n  > .prev.right {\n    left: 0;\n  }\n\n  > .active.left {\n    left: -100%;\n  }\n  > .active.right {\n    left: 100%;\n  }\n\n}\n\n// Left/right controls for nav\n// ---------------------------\n\n.carousel-control {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 0;\n  bottom: 0;\n  width: @carousel-control-width;\n  .opacity(@carousel-control-opacity);\n  font-size: @carousel-control-font-size;\n  color: @carousel-control-color;\n  text-align: center;\n  text-shadow: @carousel-text-shadow;\n  // We can't have this transition here because WebKit cancels the carousel\n  // animation if you trip this while in the middle of another animation.\n\n  // Set gradients for backgrounds\n  &.left {\n    #gradient > .horizontal(@start-color: rgba(0,0,0,.5); @end-color: rgba(0,0,0,.0001));\n  }\n  &.right {\n    left: auto;\n    right: 0;\n    #gradient > .horizontal(@start-color: rgba(0,0,0,.0001); @end-color: rgba(0,0,0,.5));\n  }\n\n  // Hover/focus state\n  &:hover,\n  &:focus {\n    outline: none;\n    color: @carousel-control-color;\n    text-decoration: none;\n    .opacity(.9);\n  }\n\n  // Toggles\n  .icon-prev,\n  .icon-next,\n  .glyphicon-chevron-left,\n  .glyphicon-chevron-right {\n    position: absolute;\n    top: 50%;\n    z-index: 5;\n    display: inline-block;\n  }\n  .icon-prev,\n  .glyphicon-chevron-left {\n    left: 50%;\n  }\n  .icon-next,\n  .glyphicon-chevron-right {\n    right: 50%;\n  }\n  .icon-prev,\n  .icon-next {\n    width:  20px;\n    height: 20px;\n    margin-top: -10px;\n    margin-left: -10px;\n    font-family: serif;\n  }\n\n  .icon-prev {\n    &:before {\n      content: '\\2039';// SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK (U+2039)\n    }\n  }\n  .icon-next {\n    &:before {\n      content: '\\203a';// SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK (U+203A)\n    }\n  }\n}\n\n// Optional indicator pips\n//\n// Add an unordered list with the following class and add a list item for each\n// slide your carousel holds.\n\n.carousel-indicators {\n  position: absolute;\n  bottom: 10px;\n  left: 50%;\n  z-index: 15;\n  width: 60%;\n  margin-left: -30%;\n  padding-left: 0;\n  list-style: none;\n  text-align: center;\n\n  li {\n    display: inline-block;\n    width:  10px;\n    height: 10px;\n    margin: 1px;\n    text-indent: -999px;\n    border: 1px solid @carousel-indicator-border-color;\n    border-radius: 10px;\n    cursor: pointer;\n\n    // IE8-9 hack for event handling\n    //\n    // Internet Explorer 8-9 does not support clicks on elements without a set\n    // `background-color`. We cannot use `filter` since that's not viewed as a\n    // background color by the browser. Thus, a hack is needed.\n    //\n    // For IE8, we set solid black as it doesn't support `rgba()`. For IE9, we\n    // set alpha transparency for the best results possible.\n    background-color: #000 \\9; // IE8\n    background-color: rgba(0,0,0,0); // IE9\n  }\n  .active {\n    margin: 0;\n    width:  12px;\n    height: 12px;\n    background-color: @carousel-indicator-active-bg;\n  }\n}\n\n// Optional captions\n// -----------------------------\n// Hidden by default for smaller viewports\n.carousel-caption {\n  position: absolute;\n  left: 15%;\n  right: 15%;\n  bottom: 20px;\n  z-index: 10;\n  padding-top: 20px;\n  padding-bottom: 20px;\n  color: @carousel-caption-color;\n  text-align: center;\n  text-shadow: @carousel-text-shadow;\n  & .btn {\n    text-shadow: none; // No shadow for button elements in carousel-caption\n  }\n}\n\n\n// Scale up controls for tablets and up\n@media screen and (min-width: @screen-sm-min) {\n\n  // Scale up the controls a smidge\n  .carousel-control {\n    .glyphicon-chevron-left,\n    .glyphicon-chevron-right,\n    .icon-prev,\n    .icon-next {\n      width: 30px;\n      height: 30px;\n      margin-top: -15px;\n      margin-left: -15px;\n      font-size: 30px;\n    }\n  }\n\n  // Show and left align the captions\n  .carousel-caption {\n    left: 20%;\n    right: 20%;\n    padding-bottom: 30px;\n  }\n\n  // Move up the indicators\n  .carousel-indicators {\n    bottom: 20px;\n  }\n}\n","//\n// Typography\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Headings\n// -------------------------\n\nh1, h2, h3, h4, h5, h6,\n.h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 {\n  font-family: @headings-font-family;\n  font-weight: @headings-font-weight;\n  line-height: @headings-line-height;\n  color: @headings-color;\n\n  small,\n  .small {\n    font-weight: normal;\n    line-height: 1;\n    color: @headings-small-color;\n  }\n}\n\nh1, .h1,\nh2, .h2,\nh3, .h3 {\n  margin-top: @line-height-computed;\n  margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n\n  small,\n  .small {\n    font-size: 65%;\n  }\n}\nh4, .h4,\nh5, .h5,\nh6, .h6 {\n  margin-top: (@line-height-computed / 2);\n  margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n\n  small,\n  .small {\n    font-size: 75%;\n  }\n}\n\nh1, .h1 { font-size: @font-size-h1; }\nh2, .h2 { font-size: @font-size-h2; }\nh3, .h3 { font-size: @font-size-h3; }\nh4, .h4 { font-size: @font-size-h4; }\nh5, .h5 { font-size: @font-size-h5; }\nh6, .h6 { font-size: @font-size-h6; }\n\n\n// Body text\n// -------------------------\n\np {\n  margin: 0 0 (@line-height-computed / 2);\n}\n\n.lead {\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n  font-size: floor((@font-size-base * 1.15));\n  font-weight: 200;\n  line-height: 1.4;\n\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    font-size: (@font-size-base * 1.5);\n  }\n}\n\n\n// Emphasis & misc\n// -------------------------\n\n// Ex: 14px base font * 85% = about 12px\nsmall,\n.small  { font-size: 85%; }\n\n// Undo browser default styling\ncite    { font-style: normal; }\n\n// Alignment\n.text-left           { text-align: left; }\n.text-right          { text-align: right; }\n.text-center         { text-align: center; }\n.text-justify        { text-align: justify; }\n\n// Contextual colors\n.text-muted {\n  color: @text-muted;\n}\n.text-primary {\n  .text-emphasis-variant(@brand-primary);\n}\n.text-success {\n  .text-emphasis-variant(@state-success-text);\n}\n.text-info {\n  .text-emphasis-variant(@state-info-text);\n}\n.text-warning {\n  .text-emphasis-variant(@state-warning-text);\n}\n.text-danger {\n  .text-emphasis-variant(@state-danger-text);\n}\n\n// Contextual backgrounds\n// For now we'll leave these alongside the text classes until v4 when we can\n// safely shift things around (per SemVer rules).\n.bg-primary {\n  // Given the contrast here, this is the only class to have its color inverted\n  // automatically.\n  color: #fff;\n  .bg-variant(@brand-primary);\n}\n.bg-success {\n  .bg-variant(@state-success-bg);\n}\n.bg-info {\n  .bg-variant(@state-info-bg);\n}\n.bg-warning {\n  .bg-variant(@state-warning-bg);\n}\n.bg-danger {\n  .bg-variant(@state-danger-bg);\n}\n\n\n// Page header\n// -------------------------\n\n.page-header {\n  padding-bottom: ((@line-height-computed / 2) - 1);\n  margin: (@line-height-computed * 2) 0 @line-height-computed;\n  border-bottom: 1px solid @page-header-border-color;\n}\n\n\n// Lists\n// --------------------------------------------------\n\n// Unordered and Ordered lists\nul,\nol {\n  margin-top: 0;\n  margin-bottom: (@line-height-computed / 2);\n  ul,\n  ol {\n    margin-bottom: 0;\n  }\n}\n\n// List options\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n.list-unstyled {\n  padding-left: 0;\n  list-style: none;\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n  .list-unstyled();\n  margin-left: -5px;\n\n  > li {\n    display: inline-block;\n    padding-left: 5px;\n    padding-right: 5px;\n  }\n}\n\n// Description Lists\ndl {\n  margin-top: 0; // Remove browser default\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n}\ndt,\ndd {\n  line-height: @line-height-base;\n}\ndt {\n  font-weight: bold;\n}\ndd {\n  margin-left: 0; // Undo browser default\n}\n\n// Horizontal description lists\n//\n// Defaults to being stacked without any of the below styles applied, until the\n// grid breakpoint is reached (default of ~768px).\n\n@media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  .dl-horizontal {\n    dt {\n      float: left;\n      width: (@component-offset-horizontal - 20);\n      clear: left;\n      text-align: right;\n      .text-overflow();\n    }\n    dd {\n      margin-left: @component-offset-horizontal;\n      &:extend(.clearfix all); // Clear the floated `dt` if an empty `dd` is present\n    }\n  }\n}\n\n// MISC\n// ----\n\n// Abbreviations and acronyms\nabbr[title],\n// Add data-* attribute to help out our tooltip plugin, per https://github.com/twbs/bootstrap/issues/5257\nabbr[data-original-title] {\n  cursor: help;\n  border-bottom: 1px dotted @abbr-border-color;\n}\n.initialism {\n  font-size: 90%;\n  text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\nblockquote {\n  padding: (@line-height-computed / 2) @line-height-computed;\n  margin: 0 0 @line-height-computed;\n  font-size: @blockquote-font-size;\n  border-left: 5px solid @blockquote-border-color;\n\n  p,\n  ul,\n  ol {\n    &:last-child {\n      margin-bottom: 0;\n    }\n  }\n\n  // Note: Deprecated small and .small as of v3.1.0\n  // Context: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11660\n  footer,\n  small,\n  .small {\n    display: block;\n    font-size: 80%; // back to default font-size\n    line-height: @line-height-base;\n    color: @blockquote-small-color;\n\n    &:before {\n      content: '\\2014 \\00A0'; // em dash, nbsp\n    }\n  }\n}\n\n// Opposite alignment of blockquote\n//\n// Heads up: `blockquote.pull-right` has been deprecated as of v3.1.0.\n.blockquote-reverse,\nblockquote.pull-right {\n  padding-right: 15px;\n  padding-left: 0;\n  border-right: 5px solid @blockquote-border-color;\n  border-left: 0;\n  text-align: right;\n\n  // Account for citation\n  footer,\n  small,\n  .small {\n    &:before { content: ''; }\n    &:after {\n      content: '\\00A0 \\2014'; // nbsp, em dash\n    }\n  }\n}\n\n// Quotes\nblockquote:before,\nblockquote:after {\n  content: \"\";\n}\n\n// Addresses\naddress {\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n  font-style: normal;\n  line-height: @line-height-base;\n}\n","//\n// Code (inline and block)\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Inline and block code styles\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n  font-family: @font-family-monospace;\n}\n\n// Inline code\ncode {\n  padding: 2px 4px;\n  font-size: 90%;\n  color: @code-color;\n  background-color: @code-bg;\n  white-space: nowrap;\n  border-radius: @border-radius-base;\n}\n\n// User input typically entered via keyboard\nkbd {\n  padding: 2px 4px;\n  font-size: 90%;\n  color: @kbd-color;\n  background-color: @kbd-bg;\n  border-radius: @border-radius-small;\n  box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.25);\n}\n\n// Blocks of code\npre {\n  display: block;\n  padding: ((@line-height-computed - 1) / 2);\n  margin: 0 0 (@line-height-computed / 2);\n  font-size: (@font-size-base - 1); // 14px to 13px\n  line-height: @line-height-base;\n  word-break: break-all;\n  word-wrap: break-word;\n  color: @pre-color;\n  background-color: @pre-bg;\n  border: 1px solid @pre-border-color;\n  border-radius: @border-radius-base;\n\n  // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n  code {\n    padding: 0;\n    font-size: inherit;\n    color: inherit;\n    white-space: pre-wrap;\n    background-color: transparent;\n    border-radius: 0;\n  }\n}\n\n// Enable scrollable blocks of code\n.pre-scrollable {\n  max-height: @pre-scrollable-max-height;\n  overflow-y: scroll;\n}\n","//\n// Grid system\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n.container {\n  .container-fixed();\n\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    width: @container-sm;\n  }\n  @media (min-width: @screen-md-min) {\n    width: @container-md;\n  }\n  @media (min-width: @screen-lg-min) {\n    width: @container-lg;\n  }\n}\n\n\n// Fluid container\n//\n// Utilizes the mixin meant for fixed width containers, but without any defined\n// width for fluid, full width layouts.\n\n.container-fluid {\n  .container-fixed();\n}\n\n\n// Row\n//\n// Rows contain and clear the floats of your columns.\n\n.row {\n  .make-row();\n}\n\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n.make-grid-columns();\n\n\n// Extra small grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for extra small devices like\n// smartphones.\n\n.make-grid(xs);\n\n\n// Small grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the small device range, from phones\n// to tablets.\n\n@media (min-width: @screen-sm-min) {\n  .make-grid(sm);\n}\n\n\n// Medium grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the desktop device range.\n\n@media (min-width: @screen-md-min) {\n  .make-grid(md);\n}\n\n\n// Large grid\n//\n// Columns, offsets, pushes, and pulls for the large desktop device range.\n\n@media (min-width: @screen-lg-min) {\n  .make-grid(lg);\n}\n","//\n// Tables\n// --------------------------------------------------\n\n\ntable {\n  max-width: 100%;\n  background-color: @table-bg;\n}\nth {\n  text-align: left;\n}\n\n\n// Baseline styles\n\n.table {\n  width: 100%;\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n  // Cells\n  > thead,\n  > tbody,\n  > tfoot {\n    > tr {\n      > th,\n      > td {\n        padding: @table-cell-padding;\n        line-height: @line-height-base;\n        vertical-align: top;\n        border-top: 1px solid @table-border-color;\n      }\n    }\n  }\n  // Bottom align for column headings\n  > thead > tr > th {\n    vertical-align: bottom;\n    border-bottom: 2px solid @table-border-color;\n  }\n  // Remove top border from thead by default\n  > caption + thead,\n  > colgroup + thead,\n  > thead:first-child {\n    > tr:first-child {\n      > th,\n      > td {\n        border-top: 0;\n      }\n    }\n  }\n  // Account for multiple tbody instances\n  > tbody + tbody {\n    border-top: 2px solid @table-border-color;\n  }\n\n  // Nesting\n  .table {\n    background-color: @body-bg;\n  }\n}\n\n\n// Condensed table w/ half padding\n\n.table-condensed {\n  > thead,\n  > tbody,\n  > tfoot {\n    > tr {\n      > th,\n      > td {\n        padding: @table-condensed-cell-padding;\n      }\n    }\n  }\n}\n\n\n// Bordered version\n//\n// Add borders all around the table and between all the columns.\n\n.table-bordered {\n  border: 1px solid @table-border-color;\n  > thead,\n  > tbody,\n  > tfoot {\n    > tr {\n      > th,\n      > td {\n        border: 1px solid @table-border-color;\n      }\n    }\n  }\n  > thead > tr {\n    > th,\n    > td {\n      border-bottom-width: 2px;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n  > tbody > tr:nth-child(odd) {\n    > td,\n    > th {\n      background-color: @table-bg-accent;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n  > tbody > tr:hover {\n    > td,\n    > th {\n      background-color: @table-bg-hover;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Table cell sizing\n//\n// Reset default table behavior\n\ntable col[class*=\"col-\"] {\n  position: static; // Prevent border hiding in Firefox and IE9/10 (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11623)\n  float: none;\n  display: table-column;\n}\ntable {\n  td,\n  th {\n    &[class*=\"col-\"] {\n      position: static; // Prevent border hiding in Firefox and IE9/10 (see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11623)\n      float: none;\n      display: table-cell;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Table backgrounds\n//\n// Exact selectors below required to override `.table-striped` and prevent\n// inheritance to nested tables.\n\n// Generate the contextual variants\n.table-row-variant(active; @table-bg-active);\n.table-row-variant(success; @state-success-bg);\n.table-row-variant(info; @state-info-bg);\n.table-row-variant(warning; @state-warning-bg);\n.table-row-variant(danger; @state-danger-bg);\n\n\n// Responsive tables\n//\n// Wrap your tables in `.table-responsive` and we'll make them mobile friendly\n// by enabling horizontal scrolling. Only applies <768px. Everything above that\n// will display normally.\n\n@media (max-width: @screen-xs-max) {\n  .table-responsive {\n    width: 100%;\n    margin-bottom: (@line-height-computed * 0.75);\n    overflow-y: hidden;\n    overflow-x: scroll;\n    -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar;\n    border: 1px solid @table-border-color;\n    -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n    // Tighten up spacing\n    > .table {\n      margin-bottom: 0;\n\n      // Ensure the content doesn't wrap\n      > thead,\n      > tbody,\n      > tfoot {\n        > tr {\n          > th,\n          > td {\n            white-space: nowrap;\n          }\n        }\n      }\n    }\n\n    // Special overrides for the bordered tables\n    > .table-bordered {\n      border: 0;\n\n      // Nuke the appropriate borders so that the parent can handle them\n      > thead,\n      > tbody,\n      > tfoot {\n        > tr {\n          > th:first-child,\n          > td:first-child {\n            border-left: 0;\n          }\n          > th:last-child,\n          > td:last-child {\n            border-right: 0;\n          }\n        }\n      }\n\n      // Only nuke the last row's bottom-border in `tbody` and `tfoot` since\n      // chances are there will be only one `tr` in a `thead` and that would\n      // remove the border altogether.\n      > tbody,\n      > tfoot {\n        > tr:last-child {\n          > th,\n          > td {\n            border-bottom: 0;\n          }\n        }\n      }\n\n    }\n  }\n}\n","//\n// Forms\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Normalize non-controls\n//\n// Restyle and baseline non-control form elements.\n\nfieldset {\n  padding: 0;\n  margin: 0;\n  border: 0;\n  // Chrome and Firefox set a `min-width: -webkit-min-content;` on fieldsets,\n  // so we reset that to ensure it behaves more like a standard block element.\n  // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359.\n  min-width: 0;\n}\n\nlegend {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  padding: 0;\n  margin-bottom: @line-height-computed;\n  font-size: (@font-size-base * 1.5);\n  line-height: inherit;\n  color: @legend-color;\n  border: 0;\n  border-bottom: 1px solid @legend-border-color;\n}\n\nlabel {\n  display: inline-block;\n  margin-bottom: 5px;\n  font-weight: bold;\n}\n\n\n// Normalize form controls\n//\n// While most of our form styles require extra classes, some basic normalization\n// is required to ensure optimum display with or without those classes to better\n// address browser inconsistencies.\n\n// Override content-box in Normalize (* isn't specific enough)\ninput[type=\"search\"] {\n  .box-sizing(border-box);\n}\n\n// Position radios and checkboxes better\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"] {\n  margin: 4px 0 0;\n  margin-top: 1px \\9; /* IE8-9 */\n  line-height: normal;\n}\n\n// Set the height of file controls to match text inputs\ninput[type=\"file\"] {\n  display: block;\n}\n\n// Make range inputs behave like textual form controls\ninput[type=\"range\"] {\n  display: block;\n  width: 100%;\n}\n\n// Make multiple select elements height not fixed\nselect[multiple],\nselect[size] {\n  height: auto;\n}\n\n// Focus for file, radio, and checkbox\ninput[type=\"file\"]:focus,\ninput[type=\"radio\"]:focus,\ninput[type=\"checkbox\"]:focus {\n  .tab-focus();\n}\n\n// Adjust output element\noutput {\n  display: block;\n  padding-top: (@padding-base-vertical + 1);\n  font-size: @font-size-base;\n  line-height: @line-height-base;\n  color: @input-color;\n}\n\n\n// Common form controls\n//\n// Shared size and type resets for form controls. Apply `.form-control` to any\n// of the following form controls:\n//\n// select\n// textarea\n// input[type=\"text\"]\n// input[type=\"password\"]\n// input[type=\"datetime\"]\n// input[type=\"datetime-local\"]\n// input[type=\"date\"]\n// input[type=\"month\"]\n// input[type=\"time\"]\n// input[type=\"week\"]\n// input[type=\"number\"]\n// input[type=\"email\"]\n// input[type=\"url\"]\n// input[type=\"search\"]\n// input[type=\"tel\"]\n// input[type=\"color\"]\n\n.form-control {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  height: @input-height-base; // Make inputs at least the height of their button counterpart (base line-height + padding + border)\n  padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n  font-size: @font-size-base;\n  line-height: @line-height-base;\n  color: @input-color;\n  background-color: @input-bg;\n  background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n  border: 1px solid @input-border;\n  border-radius: @input-border-radius;\n  .box-shadow(inset 0 1px 1px rgba(0,0,0,.075));\n  .transition(~\"border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s\");\n\n  // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n  .form-control-focus();\n\n  // Placeholder\n  .placeholder();\n\n  // Disabled and read-only inputs\n  //\n  // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n  // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n  // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n  &[disabled],\n  &[readonly],\n  fieldset[disabled] & {\n    cursor: not-allowed;\n    background-color: @input-bg-disabled;\n    opacity: 1; // iOS fix for unreadable disabled content\n  }\n\n  // Reset height for `textarea`s\n  textarea& {\n    height: auto;\n  }\n}\n\n\n// Search inputs in iOS\n//\n// This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n// `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n// be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n// https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n\ninput[type=\"search\"] {\n  -webkit-appearance: none;\n}\n\n\n// Special styles for iOS date input\n//\n// In Mobile Safari, date inputs require a pixel line-height that matches the\n// given height of the input.\n\ninput[type=\"date\"] {\n  line-height: @input-height-base;\n}\n\n\n// Form groups\n//\n// Designed to help with the organization and spacing of vertical forms. For\n// horizontal forms, use the predefined grid classes.\n\n.form-group {\n  margin-bottom: 15px;\n}\n\n\n// Checkboxes and radios\n//\n// Indent the labels to position radios/checkboxes as hanging controls.\n\n.radio,\n.checkbox {\n  display: block;\n  min-height: @line-height-computed; // clear the floating input if there is no label text\n  margin-top: 10px;\n  margin-bottom: 10px;\n  padding-left: 20px;\n  label {\n    display: inline;\n    font-weight: normal;\n    cursor: pointer;\n  }\n}\n.radio input[type=\"radio\"],\n.radio-inline input[type=\"radio\"],\n.checkbox input[type=\"checkbox\"],\n.checkbox-inline input[type=\"checkbox\"] {\n  float: left;\n  margin-left: -20px;\n}\n.radio + .radio,\n.checkbox + .checkbox {\n  margin-top: -5px; // Move up sibling radios or checkboxes for tighter spacing\n}\n\n// Radios and checkboxes on same line\n.radio-inline,\n.checkbox-inline {\n  display: inline-block;\n  padding-left: 20px;\n  margin-bottom: 0;\n  vertical-align: middle;\n  font-weight: normal;\n  cursor: pointer;\n}\n.radio-inline + .radio-inline,\n.checkbox-inline + .checkbox-inline {\n  margin-top: 0;\n  margin-left: 10px; // space out consecutive inline controls\n}\n\n// Apply same disabled cursor tweak as for inputs\n//\n// Note: Neither radios nor checkboxes can be readonly.\ninput[type=\"radio\"],\ninput[type=\"checkbox\"],\n.radio,\n.radio-inline,\n.checkbox,\n.checkbox-inline {\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n    cursor: not-allowed;\n  }\n}\n\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n\n.input-sm {\n  .input-size(@input-height-small; @padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n\n.input-lg {\n  .input-size(@input-height-large; @padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @border-radius-large);\n}\n\n\n// Form control feedback states\n//\n// Apply contextual and semantic states to individual form controls.\n\n.has-feedback {\n  // Enable absolute positioning\n  position: relative;\n\n  // Ensure icons don't overlap text\n  .form-control {\n    padding-right: (@input-height-base * 1.25);\n  }\n\n  // Feedback icon (requires .glyphicon classes)\n  .form-control-feedback {\n    position: absolute;\n    top: (@line-height-computed + 5); // Height of the `label` and its margin\n    right: 0;\n    display: block;\n    width: @input-height-base;\n    height: @input-height-base;\n    line-height: @input-height-base;\n    text-align: center;\n  }\n}\n\n// Feedback states\n.has-success {\n  .form-control-validation(@state-success-text; @state-success-text; @state-success-bg);\n}\n.has-warning {\n  .form-control-validation(@state-warning-text; @state-warning-text; @state-warning-bg);\n}\n.has-error {\n  .form-control-validation(@state-danger-text; @state-danger-text; @state-danger-bg);\n}\n\n\n// Static form control text\n//\n// Apply class to a `p` element to make any string of text align with labels in\n// a horizontal form layout.\n\n.form-control-static {\n  margin-bottom: 0; // Remove default margin from `p`\n}\n\n\n// Help text\n//\n// Apply to any element you wish to create light text for placement immediately\n// below a form control. Use for general help, formatting, or instructional text.\n\n.help-block {\n  display: block; // account for any element using help-block\n  margin-top: 5px;\n  margin-bottom: 10px;\n  color: lighten(@text-color, 25%); // lighten the text some for contrast\n}\n\n\n\n// Inline forms\n//\n// Make forms appear inline(-block) by adding the `.form-inline` class. Inline\n// forms begin stacked on extra small (mobile) devices and then go inline when\n// viewports reach <768px.\n//\n// Requires wrapping inputs and labels with `.form-group` for proper display of\n// default HTML form controls and our custom form controls (e.g., input groups).\n//\n// Heads up! This is mixin-ed into `.navbar-form` in navbars.less.\n\n.form-inline {\n\n  // Kick in the inline\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    // Inline-block all the things for \"inline\"\n    .form-group {\n      display: inline-block;\n      margin-bottom: 0;\n      vertical-align: middle;\n    }\n\n    // In navbar-form, allow folks to *not* use `.form-group`\n    .form-control {\n      display: inline-block;\n      width: auto; // Prevent labels from stacking above inputs in `.form-group`\n      vertical-align: middle;\n    }\n    // Input groups need that 100% width though\n    .input-group > .form-control {\n      width: 100%;\n    }\n\n    .control-label {\n      margin-bottom: 0;\n      vertical-align: middle;\n    }\n\n    // Remove default margin on radios/checkboxes that were used for stacking, and\n    // then undo the floating of radios and checkboxes to match (which also avoids\n    // a bug in WebKit: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/1969).\n    .radio,\n    .checkbox {\n      display: inline-block;\n      margin-top: 0;\n      margin-bottom: 0;\n      padding-left: 0;\n      vertical-align: middle;\n    }\n    .radio input[type=\"radio\"],\n    .checkbox input[type=\"checkbox\"] {\n      float: none;\n      margin-left: 0;\n    }\n\n    // Validation states\n    //\n    // Reposition the icon because it's now within a grid column and columns have\n    // `position: relative;` on them. Also accounts for the grid gutter padding.\n    .has-feedback .form-control-feedback {\n      top: 0;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Horizontal forms\n//\n// Horizontal forms are built on grid classes and allow you to create forms with\n// labels on the left and inputs on the right.\n\n.form-horizontal {\n\n  // Consistent vertical alignment of labels, radios, and checkboxes\n  .control-label,\n  .radio,\n  .checkbox,\n  .radio-inline,\n  .checkbox-inline {\n    margin-top: 0;\n    margin-bottom: 0;\n    padding-top: (@padding-base-vertical + 1); // Default padding plus a border\n  }\n  // Account for padding we're adding to ensure the alignment and of help text\n  // and other content below items\n  .radio,\n  .checkbox {\n    min-height: (@line-height-computed + (@padding-base-vertical + 1));\n  }\n\n  // Make form groups behave like rows\n  .form-group {\n    .make-row();\n  }\n\n  .form-control-static {\n    padding-top: (@padding-base-vertical + 1);\n  }\n\n  // Only right align form labels here when the columns stop stacking\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    .control-label {\n      text-align: right;\n    }\n  }\n\n  // Validation states\n  //\n  // Reposition the icon because it's now within a grid column and columns have\n  // `position: relative;` on them. Also accounts for the grid gutter padding.\n  .has-feedback .form-control-feedback {\n    top: 0;\n    right: (@grid-gutter-width / 2);\n  }\n}\n","//\n// Buttons\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base styles\n// --------------------------------------------------\n\n.btn {\n  display: inline-block;\n  margin-bottom: 0; // For input.btn\n  font-weight: @btn-font-weight;\n  text-align: center;\n  vertical-align: middle;\n  cursor: pointer;\n  background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n  border: 1px solid transparent;\n  white-space: nowrap;\n  .button-size(@padding-base-vertical; @padding-base-horizontal; @font-size-base; @line-height-base; @border-radius-base);\n  .user-select(none);\n\n  &,\n  &:active,\n  &.active {\n    &:focus {\n      .tab-focus();\n    }\n  }\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n    color: @btn-default-color;\n    text-decoration: none;\n  }\n\n  &:active,\n  &.active {\n    outline: 0;\n    background-image: none;\n    .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n  }\n\n  &.disabled,\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n    cursor: not-allowed;\n    pointer-events: none; // Future-proof disabling of clicks\n    .opacity(.65);\n    .box-shadow(none);\n  }\n}\n\n\n// Alternate buttons\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-default {\n  .button-variant(@btn-default-color; @btn-default-bg; @btn-default-border);\n}\n.btn-primary {\n  .button-variant(@btn-primary-color; @btn-primary-bg; @btn-primary-border);\n}\n// Success appears as green\n.btn-success {\n  .button-variant(@btn-success-color; @btn-success-bg; @btn-success-border);\n}\n// Info appears as blue-green\n.btn-info {\n  .button-variant(@btn-info-color; @btn-info-bg; @btn-info-border);\n}\n// Warning appears as orange\n.btn-warning {\n  .button-variant(@btn-warning-color; @btn-warning-bg; @btn-warning-border);\n}\n// Danger and error appear as red\n.btn-danger {\n  .button-variant(@btn-danger-color; @btn-danger-bg; @btn-danger-border);\n}\n\n\n// Link buttons\n// -------------------------\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n  color: @link-color;\n  font-weight: normal;\n  cursor: pointer;\n  border-radius: 0;\n\n  &,\n  &:active,\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n    background-color: transparent;\n    .box-shadow(none);\n  }\n  &,\n  &:hover,\n  &:focus,\n  &:active {\n    border-color: transparent;\n  }\n  &:hover,\n  &:focus {\n    color: @link-hover-color;\n    text-decoration: underline;\n    background-color: transparent;\n  }\n  &[disabled],\n  fieldset[disabled] & {\n    &:hover,\n    &:focus {\n      color: @btn-link-disabled-color;\n      text-decoration: none;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Button Sizes\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-lg {\n  // line-height: ensure even-numbered height of button next to large input\n  .button-size(@padding-large-vertical; @padding-large-horizontal; @font-size-large; @line-height-large; @border-radius-large);\n}\n.btn-sm {\n  // line-height: ensure proper height of button next to small input\n  .button-size(@padding-small-vertical; @padding-small-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n.btn-xs {\n  .button-size(@padding-xs-vertical; @padding-xs-horizontal; @font-size-small; @line-height-small; @border-radius-small);\n}\n\n\n// Block button\n// --------------------------------------------------\n\n.btn-block {\n  display: block;\n  width: 100%;\n  padding-left: 0;\n  padding-right: 0;\n}\n\n// Vertically space out multiple block buttons\n.btn-block + .btn-block {\n  margin-top: 5px;\n}\n\n// Specificity overrides\ninput[type=\"submit\"],\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"button\"] {\n  &.btn-block {\n    width: 100%;\n  }\n}\n","//\n// Button groups\n// --------------------------------------------------\n\n// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n  position: relative;\n  display: inline-block;\n  vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n  > .btn {\n    position: relative;\n    float: left;\n    // Bring the \"active\" button to the front\n    &:hover,\n    &:focus,\n    &:active,\n    &.active {\n      z-index: 2;\n    }\n    &:focus {\n      // Remove focus outline when dropdown JS adds it after closing the menu\n      outline: none;\n    }\n  }\n}\n\n// Prevent double borders when buttons are next to each other\n.btn-group {\n  .btn + .btn,\n  .btn + .btn-group,\n  .btn-group + .btn,\n  .btn-group + .btn-group {\n    margin-left: -1px;\n  }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n  margin-left: -5px; // Offset the first child's margin\n  &:extend(.clearfix all);\n\n  .btn-group,\n  .input-group {\n    float: left;\n  }\n  > .btn,\n  > .btn-group,\n  > .input-group {\n    margin-left: 5px;\n  }\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child):not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n  border-radius: 0;\n}\n\n// Set corners individual because sometimes a single button can be in a .btn-group and we need :first-child and :last-child to both match\n.btn-group > .btn:first-child {\n  margin-left: 0;\n  &:not(:last-child):not(.dropdown-toggle) {\n    .border-right-radius(0);\n  }\n}\n// Need .dropdown-toggle since :last-child doesn't apply given a .dropdown-menu immediately after it\n.btn-group > .btn:last-child:not(:first-child),\n.btn-group > .dropdown-toggle:not(:first-child) {\n  .border-left-radius(0);\n}\n\n// Custom edits for including btn-groups within btn-groups (useful for including dropdown buttons within a btn-group)\n.btn-group > .btn-group {\n  float: left;\n}\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n  border-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn-group:first-child {\n  > .btn:last-child,\n  > .dropdown-toggle {\n    .border-right-radius(0);\n  }\n}\n.btn-group > .btn-group:last-child > .btn:first-child {\n  .border-left-radius(0);\n}\n\n// On active and open, don't show outline\n.btn-group .dropdown-toggle:active,\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n  outline: 0;\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-xs > .btn { &:extend(.btn-xs); }\n.btn-group-sm > .btn { &:extend(.btn-sm); }\n.btn-group-lg > .btn { &:extend(.btn-lg); }\n\n\n// Split button dropdowns\n// ----------------------\n\n// Give the line between buttons some depth\n.btn-group > .btn + .dropdown-toggle {\n  padding-left: 8px;\n  padding-right: 8px;\n}\n.btn-group > .btn-lg + .dropdown-toggle {\n  padding-left: 12px;\n  padding-right: 12px;\n}\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Remove the gradient and set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.open .dropdown-toggle {\n  .box-shadow(inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125));\n\n  // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n  &.btn-link {\n    .box-shadow(none);\n  }\n}\n\n\n// Reposition the caret\n.btn .caret {\n  margin-left: 0;\n}\n// Carets in other button sizes\n.btn-lg .caret {\n  border-width: @caret-width-large @caret-width-large 0;\n  border-bottom-width: 0;\n}\n// Upside down carets for .dropup\n.dropup .btn-lg .caret {\n  border-width: 0 @caret-width-large @caret-width-large;\n}\n\n\n// Vertical button groups\n// ----------------------\n\n.btn-group-vertical {\n  > .btn,\n  > .btn-group,\n  > .btn-group > .btn {\n    display: block;\n    float: none;\n    width: 100%;\n    max-width: 100%;\n  }\n\n  // Clear floats so dropdown menus can be properly placed\n  > .btn-group {\n    &:extend(.clearfix all);\n    > .btn {\n      float: none;\n    }\n  }\n\n  > .btn + .btn,\n  > .btn + .btn-group,\n  > .btn-group + .btn,\n  > .btn-group + .btn-group {\n    margin-top: -1px;\n    margin-left: 0;\n  }\n}\n\n.btn-group-vertical > .btn {\n  &:not(:first-child):not(:last-child) {\n    border-radius: 0;\n  }\n  &:first-child:not(:last-child) {\n    border-top-right-radius: @border-radius-base;\n    .border-bottom-radius(0);\n  }\n  &:last-child:not(:first-child) {\n    border-bottom-left-radius: @border-radius-base;\n    .border-top-radius(0);\n  }\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child):not(:last-child) > .btn {\n  border-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:first-child:not(:last-child) {\n  > .btn:last-child,\n  > .dropdown-toggle {\n    .border-bottom-radius(0);\n  }\n}\n.btn-group-vertical > .btn-group:last-child:not(:first-child) > .btn:first-child {\n  .border-top-radius(0);\n}\n\n\n\n// Justified button groups\n// ----------------------\n\n.btn-group-justified {\n  display: table;\n  width: 100%;\n  table-layout: fixed;\n  border-collapse: separate;\n  > .btn,\n  > .btn-group {\n    float: none;\n    display: table-cell;\n    width: 1%;\n  }\n  > .btn-group .btn {\n    width: 100%;\n  }\n}\n\n\n// Checkbox and radio options\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn > input[type=\"radio\"],\n[data-toggle=\"buttons\"] > .btn > input[type=\"checkbox\"] {\n  display: none;\n}\n","//\n// Component animations\n// --------------------------------------------------\n\n// Heads up!\n//\n// We don't use the `.opacity()` mixin here since it causes a bug with text\n// fields in IE7-8. Source: https://github.com/twitter/bootstrap/pull/3552.\n\n.fade {\n  opacity: 0;\n  .transition(opacity .15s linear);\n  &.in {\n    opacity: 1;\n  }\n}\n\n.collapse {\n  display: none;\n  &.in {\n    display: block;\n  }\n}\n.collapsing {\n  position: relative;\n  height: 0;\n  overflow: hidden;\n  .transition(height .35s ease);\n}\n","//\n// Glyphicons for Bootstrap\n//\n// Since icons are fonts, they can be placed anywhere text is placed and are\n// thus automatically sized to match the surrounding child. To use, create an\n// inline element with the appropriate classes, like so:\n//\n// <a href=\"#\"><span class=\"glyphicon glyphicon-star\"></span> Star</a>\n\n// Import the fonts\n@font-face {\n  font-family: 'Glyphicons Halflings';\n  src: ~\"url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.eot')\";\n  src: ~\"url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.eot?#iefix') format('embedded-opentype')\",\n       ~\"url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.woff') format('woff')\",\n       ~\"url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.ttf') format('truetype')\",\n       ~\"url('@{icon-font-path}@{icon-font-name}.svg#@{icon-font-svg-id}') format('svg')\";\n}\n\n// Catchall baseclass\n.glyphicon {\n  position: relative;\n  top: 1px;\n  display: inline-block;\n  font-family: 'Glyphicons Halflings';\n  font-style: normal;\n  font-weight: normal;\n  line-height: 1;\n  -webkit-font-smoothing: antialiased;\n  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n}\n\n// Individual icons\n.glyphicon-asterisk               { &:before { content: \"\\2a\"; } }\n.glyphicon-plus                   { &:before { content: \"\\2b\"; } }\n.glyphicon-euro                   { &:before { content: \"\\20ac\"; } }\n.glyphicon-minus                  { &:before { content: \"\\2212\"; } }\n.glyphicon-cloud                  { &:before { content: \"\\2601\"; } }\n.glyphicon-envelope               { &:before { content: \"\\2709\"; } }\n.glyphicon-pencil                 { &:before { content: \"\\270f\"; } }\n.glyphicon-glass                  { &:before { content: \"\\e001\"; } }\n.glyphicon-music                  { &:before { content: \"\\e002\"; } }\n.glyphicon-search                 { &:before { content: \"\\e003\"; } }\n.glyphicon-heart                  { &:before { content: \"\\e005\"; } }\n.glyphicon-star                   { &:before { content: \"\\e006\"; } }\n.glyphicon-star-empty             { &:before { content: \"\\e007\"; } }\n.glyphicon-user                   { &:before { content: \"\\e008\"; } }\n.glyphicon-film                   { &:before { content: \"\\e009\"; } }\n.glyphicon-th-large               { &:before { content: \"\\e010\"; } }\n.glyphicon-th                     { &:before { content: \"\\e011\"; } }\n.glyphicon-th-list                { &:before { content: \"\\e012\"; } }\n.glyphicon-ok                     { &:before { content: \"\\e013\"; } }\n.glyphicon-remove                 { &:before { content: \"\\e014\"; } }\n.glyphicon-zoom-in                { &:before { content: \"\\e015\"; } }\n.glyphicon-zoom-out               { &:before { content: \"\\e016\"; } }\n.glyphicon-off                    { &:before { content: \"\\e017\"; } }\n.glyphicon-signal                 { &:before { content: \"\\e018\"; } }\n.glyphicon-cog                    { &:before { content: \"\\e019\"; } }\n.glyphicon-trash                  { &:before { content: \"\\e020\"; } }\n.glyphicon-home                   { &:before { content: \"\\e021\"; } }\n.glyphicon-file                   { &:before { content: \"\\e022\"; } }\n.glyphicon-time                   { &:before { content: \"\\e023\"; } }\n.glyphicon-road                   { &:before { content: \"\\e024\"; } }\n.glyphicon-download-alt           { &:before { content: \"\\e025\"; } }\n.glyphicon-download               { &:before { content: \"\\e026\"; } }\n.glyphicon-upload                 { &:before { content: \"\\e027\"; } }\n.glyphicon-inbox                  { &:before { content: \"\\e028\"; } }\n.glyphicon-play-circle            { &:before { content: \"\\e029\"; } }\n.glyphicon-repeat                 { &:before { content: \"\\e030\"; } }\n.glyphicon-refresh                { &:before { content: \"\\e031\"; } }\n.glyphicon-list-alt               { &:before { content: \"\\e032\"; } }\n.glyphicon-lock                   { &:before { content: \"\\e033\"; } }\n.glyphicon-flag                   { &:before { content: \"\\e034\"; } }\n.glyphicon-headphones             { &:before { content: \"\\e035\"; } }\n.glyphicon-volume-off             { &:before { content: \"\\e036\"; } }\n.glyphicon-volume-down            { &:before { content: \"\\e037\"; } }\n.glyphicon-volume-up              { &:before { content: \"\\e038\"; } }\n.glyphicon-qrcode                 { &:before { content: \"\\e039\"; } }\n.glyphicon-barcode                { &:before { content: \"\\e040\"; } }\n.glyphicon-tag                    { &:before { content: \"\\e041\"; } }\n.glyphicon-tags                   { &:before { content: \"\\e042\"; } }\n.glyphicon-book                   { &:before { content: \"\\e043\"; } }\n.glyphicon-bookmark               { &:before { content: \"\\e044\"; } }\n.glyphicon-print                  { &:before { content: \"\\e045\"; } }\n.glyphicon-camera                 { &:before { content: \"\\e046\"; } }\n.glyphicon-font                   { &:before { content: \"\\e047\"; } }\n.glyphicon-bold                   { &:before { content: \"\\e048\"; } }\n.glyphicon-italic                 { &:before { content: \"\\e049\"; } }\n.glyphicon-text-height            { &:before { content: \"\\e050\"; } }\n.glyphicon-text-width             { &:before { content: \"\\e051\"; } }\n.glyphicon-align-left             { &:before { content: \"\\e052\"; } }\n.glyphicon-align-center           { &:before { content: \"\\e053\"; } }\n.glyphicon-align-right            { &:before { content: \"\\e054\"; } }\n.glyphicon-align-justify          { &:before { content: \"\\e055\"; } }\n.glyphicon-list                   { &:before { content: \"\\e056\"; } }\n.glyphicon-indent-left            { &:before { content: \"\\e057\"; } }\n.glyphicon-indent-right           { &:before { content: \"\\e058\"; } }\n.glyphicon-facetime-video         { &:before { content: \"\\e059\"; } }\n.glyphicon-picture                { &:before { content: \"\\e060\"; } }\n.glyphicon-map-marker             { &:before { content: \"\\e062\"; } }\n.glyphicon-adjust                 { &:before { content: \"\\e063\"; } }\n.glyphicon-tint                   { &:before { content: \"\\e064\"; } }\n.glyphicon-edit                   { &:before { content: \"\\e065\"; } }\n.glyphicon-share                  { &:before { content: \"\\e066\"; } }\n.glyphicon-check                  { &:before { content: \"\\e067\"; } }\n.glyphicon-move                   { &:before { content: \"\\e068\"; } }\n.glyphicon-step-backward          { &:before { content: \"\\e069\"; } }\n.glyphicon-fast-backward          { &:before { content: \"\\e070\"; } }\n.glyphicon-backward               { &:before { content: \"\\e071\"; } }\n.glyphicon-play                   { &:before { content: \"\\e072\"; } }\n.glyphicon-pause                  { &:before { content: \"\\e073\"; } }\n.glyphicon-stop                   { &:before { content: \"\\e074\"; } }\n.glyphicon-forward                { &:before { content: \"\\e075\"; } }\n.glyphicon-fast-forward           { &:before { content: \"\\e076\"; } }\n.glyphicon-step-forward           { &:before { content: \"\\e077\"; } }\n.glyphicon-eject                  { &:before { content: \"\\e078\"; } }\n.glyphicon-chevron-left           { &:before { content: \"\\e079\"; } }\n.glyphicon-chevron-right          { &:before { content: \"\\e080\"; } }\n.glyphicon-plus-sign              { &:before { content: \"\\e081\"; } }\n.glyphicon-minus-sign             { &:before { content: \"\\e082\"; } }\n.glyphicon-remove-sign            { &:before { content: \"\\e083\"; } }\n.glyphicon-ok-sign                { &:before { content: \"\\e084\"; } }\n.glyphicon-question-sign          { &:before { content: \"\\e085\"; } }\n.glyphicon-info-sign              { &:before { content: \"\\e086\"; } }\n.glyphicon-screenshot             { &:before { content: \"\\e087\"; } }\n.glyphicon-remove-circle          { &:before { content: \"\\e088\"; } }\n.glyphicon-ok-circle              { &:before { content: \"\\e089\"; } }\n.glyphicon-ban-circle             { &:before { content: \"\\e090\"; } }\n.glyphicon-arrow-left             { &:before { content: \"\\e091\"; } }\n.glyphicon-arrow-right            { &:before { content: \"\\e092\"; } }\n.glyphicon-arrow-up               { &:before { content: \"\\e093\"; } }\n.glyphicon-arrow-down             { &:before { content: \"\\e094\"; } }\n.glyphicon-share-alt              { &:before { content: \"\\e095\"; } }\n.glyphicon-resize-full            { &:before { content: \"\\e096\"; } }\n.glyphicon-resize-small           { &:before { content: \"\\e097\"; } }\n.glyphicon-exclamation-sign       { &:before { content: \"\\e101\"; } }\n.glyphicon-gift                   { &:before { content: \"\\e102\"; } }\n.glyphicon-leaf                   { &:before { content: \"\\e103\"; } }\n.glyphicon-fire                   { &:before { content: \"\\e104\"; } }\n.glyphicon-eye-open               { &:before { content: \"\\e105\"; } }\n.glyphicon-eye-close              { &:before { content: \"\\e106\"; } }\n.glyphicon-warning-sign           { &:before { content: \"\\e107\"; } }\n.glyphicon-plane                  { &:before { content: \"\\e108\"; } }\n.glyphicon-calendar               { &:before { content: \"\\e109\"; } }\n.glyphicon-random                 { &:before { content: \"\\e110\"; } }\n.glyphicon-comment                { &:before { content: \"\\e111\"; } }\n.glyphicon-magnet                 { &:before { content: \"\\e112\"; } }\n.glyphicon-chevron-up             { &:before { content: \"\\e113\"; } }\n.glyphicon-chevron-down           { &:before { content: \"\\e114\"; } }\n.glyphicon-retweet                { &:before { content: \"\\e115\"; } }\n.glyphicon-shopping-cart          { &:before { content: \"\\e116\"; } }\n.glyphicon-folder-close           { &:before { content: \"\\e117\"; } }\n.glyphicon-folder-open            { &:before { content: \"\\e118\"; } }\n.glyphicon-resize-vertical        { &:before { content: \"\\e119\"; } }\n.glyphicon-resize-horizontal      { &:before { content: \"\\e120\"; } }\n.glyphicon-hdd                    { &:before { content: \"\\e121\"; } }\n.glyphicon-bullhorn               { &:before { content: \"\\e122\"; } }\n.glyphicon-bell                   { &:before { content: \"\\e123\"; } }\n.glyphicon-certificate            { &:before { content: \"\\e124\"; } }\n.glyphicon-thumbs-up              { &:before { content: \"\\e125\"; } }\n.glyphicon-thumbs-down            { &:before { content: \"\\e126\"; } }\n.glyphicon-hand-right             { &:before { content: \"\\e127\"; } }\n.glyphicon-hand-left              { &:before { content: \"\\e128\"; } }\n.glyphicon-hand-up                { &:before { content: \"\\e129\"; } }\n.glyphicon-hand-down              { &:before { content: \"\\e130\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-right     { &:before { content: \"\\e131\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-left      { &:before { content: \"\\e132\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-up        { &:before { content: \"\\e133\"; } }\n.glyphicon-circle-arrow-down      { &:before { content: \"\\e134\"; } }\n.glyphicon-globe                  { &:before { content: \"\\e135\"; } }\n.glyphicon-wrench                 { &:before { content: \"\\e136\"; } }\n.glyphicon-tasks                  { &:before { content: \"\\e137\"; } }\n.glyphicon-filter                 { &:before { content: \"\\e138\"; } }\n.glyphicon-briefcase              { &:before { content: \"\\e139\"; } }\n.glyphicon-fullscreen             { &:before { content: \"\\e140\"; } }\n.glyphicon-dashboard              { &:before { content: \"\\e141\"; } }\n.glyphicon-paperclip              { &:before { content: \"\\e142\"; } }\n.glyphicon-heart-empty            { &:before { content: \"\\e143\"; } }\n.glyphicon-link                   { &:before { content: \"\\e144\"; } }\n.glyphicon-phone                  { &:before { content: \"\\e145\"; } }\n.glyphicon-pushpin                { &:before { content: \"\\e146\"; } }\n.glyphicon-usd                    { &:before { content: \"\\e148\"; } }\n.glyphicon-gbp                    { &:before { content: \"\\e149\"; } }\n.glyphicon-sort                   { &:before { content: \"\\e150\"; } }\n.glyphicon-sort-by-alphabet       { &:before { content: \"\\e151\"; } }\n.glyphicon-sort-by-alphabet-alt   { &:before { content: \"\\e152\"; } }\n.glyphicon-sort-by-order          { &:before { content: \"\\e153\"; } }\n.glyphicon-sort-by-order-alt      { &:before { content: \"\\e154\"; } }\n.glyphicon-sort-by-attributes     { &:before { content: \"\\e155\"; } }\n.glyphicon-sort-by-attributes-alt { &:before { content: \"\\e156\"; } }\n.glyphicon-unchecked              { &:before { content: \"\\e157\"; } }\n.glyphicon-expand                 { &:before { content: \"\\e158\"; } }\n.glyphicon-collapse-down          { &:before { content: \"\\e159\"; } }\n.glyphicon-collapse-up            { &:before { content: \"\\e160\"; } }\n.glyphicon-log-in                 { &:before { content: \"\\e161\"; } }\n.glyphicon-flash                  { &:before { content: \"\\e162\"; } }\n.glyphicon-log-out                { &:before { content: \"\\e163\"; } }\n.glyphicon-new-window             { &:before { content: \"\\e164\"; } }\n.glyphicon-record                 { &:before { content: \"\\e165\"; } }\n.glyphicon-save                   { &:before { content: \"\\e166\"; } }\n.glyphicon-open                   { &:before { content: \"\\e167\"; } }\n.glyphicon-saved                  { &:before { content: \"\\e168\"; } }\n.glyphicon-import                 { &:before { content: \"\\e169\"; } }\n.glyphicon-export                 { &:before { content: \"\\e170\"; } }\n.glyphicon-send                   { &:before { content: \"\\e171\"; } }\n.glyphicon-floppy-disk            { &:before { content: \"\\e172\"; } }\n.glyphicon-floppy-saved           { &:before { content: \"\\e173\"; } }\n.glyphicon-floppy-remove          { &:before { content: \"\\e174\"; } }\n.glyphicon-floppy-save            { &:before { content: \"\\e175\"; } }\n.glyphicon-floppy-open            { &:before { content: \"\\e176\"; } }\n.glyphicon-credit-card            { &:before { content: \"\\e177\"; } }\n.glyphicon-transfer               { &:before { content: \"\\e178\"; } }\n.glyphicon-cutlery                { &:before { content: \"\\e179\"; } }\n.glyphicon-header                 { &:before { content: \"\\e180\"; } }\n.glyphicon-compressed             { &:before { content: \"\\e181\"; } }\n.glyphicon-earphone               { &:before { content: \"\\e182\"; } }\n.glyphicon-phone-alt              { &:before { content: \"\\e183\"; } }\n.glyphicon-tower                  { &:before { content: \"\\e184\"; } }\n.glyphicon-stats                  { &:before { content: \"\\e185\"; } }\n.glyphicon-sd-video               { &:before { content: \"\\e186\"; } }\n.glyphicon-hd-video               { &:before { content: \"\\e187\"; } }\n.glyphicon-subtitles              { &:before { content: \"\\e188\"; } }\n.glyphicon-sound-stereo           { &:before { content: \"\\e189\"; } }\n.glyphicon-sound-dolby            { &:before { content: \"\\e190\"; } }\n.glyphicon-sound-5-1              { &:before { content: \"\\e191\"; } }\n.glyphicon-sound-6-1              { &:before { content: \"\\e192\"; } }\n.glyphicon-sound-7-1              { &:before { content: \"\\e193\"; } }\n.glyphicon-copyright-mark         { &:before { content: \"\\e194\"; } }\n.glyphicon-registration-mark      { &:before { content: \"\\e195\"; } }\n.glyphicon-cloud-download         { &:before { content: \"\\e197\"; } }\n.glyphicon-cloud-upload           { &:before { content: \"\\e198\"; } }\n.glyphicon-tree-conifer           { &:before { content: \"\\e199\"; } }\n.glyphicon-tree-deciduous         { &:before { content: \"\\e200\"; } }\n","//\n// Dropdown menus\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Dropdown arrow/caret\n.caret {\n  display: inline-block;\n  width: 0;\n  height: 0;\n  margin-left: 2px;\n  vertical-align: middle;\n  border-top:   @caret-width-base solid;\n  border-right: @caret-width-base solid transparent;\n  border-left:  @caret-width-base solid transparent;\n}\n\n// The dropdown wrapper (div)\n.dropdown {\n  position: relative;\n}\n\n// Prevent the focus on the dropdown toggle when closing dropdowns\n.dropdown-toggle:focus {\n  outline: 0;\n}\n\n// The dropdown menu (ul)\n.dropdown-menu {\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: 0;\n  z-index: @zindex-dropdown;\n  display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n  float: left;\n  min-width: 160px;\n  padding: 5px 0;\n  margin: 2px 0 0; // override default ul\n  list-style: none;\n  font-size: @font-size-base;\n  background-color: @dropdown-bg;\n  border: 1px solid @dropdown-fallback-border; // IE8 fallback\n  border: 1px solid @dropdown-border;\n  border-radius: @border-radius-base;\n  .box-shadow(0 6px 12px rgba(0,0,0,.175));\n  background-clip: padding-box;\n\n  // Aligns the dropdown menu to right\n  //\n  // Deprecated as of 3.1.0 in favor of `.dropdown-menu-[dir]`\n  &.pull-right {\n    right: 0;\n    left: auto;\n  }\n\n  // Dividers (basically an hr) within the dropdown\n  .divider {\n    .nav-divider(@dropdown-divider-bg);\n  }\n\n  // Links within the dropdown menu\n  > li > a {\n    display: block;\n    padding: 3px 20px;\n    clear: both;\n    font-weight: normal;\n    line-height: @line-height-base;\n    color: @dropdown-link-color;\n    white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n  }\n}\n\n// Hover/Focus state\n.dropdown-menu > li > a {\n  &:hover,\n  &:focus {\n    text-decoration: none;\n    color: @dropdown-link-hover-color;\n    background-color: @dropdown-link-hover-bg;\n  }\n}\n\n// Active state\n.dropdown-menu > .active > a {\n  &,\n  &:hover,\n  &:focus {\n    color: @dropdown-link-active-color;\n    text-decoration: none;\n    outline: 0;\n    background-color: @dropdown-link-active-bg;\n  }\n}\n\n// Disabled state\n//\n// Gray out text and ensure the hover/focus state remains gray\n\n.dropdown-menu > .disabled > a {\n  &,\n  &:hover,\n  &:focus {\n    color: @dropdown-link-disabled-color;\n  }\n}\n// Nuke hover/focus effects\n.dropdown-menu > .disabled > a {\n  &:hover,\n  &:focus {\n    text-decoration: none;\n    background-color: transparent;\n    background-image: none; // Remove CSS gradient\n    .reset-filter();\n    cursor: not-allowed;\n  }\n}\n\n// Open state for the dropdown\n.open {\n  // Show the menu\n  > .dropdown-menu {\n    display: block;\n  }\n\n  // Remove the outline when :focus is triggered\n  > a {\n    outline: 0;\n  }\n}\n\n// Menu positioning\n//\n// Add extra class to `.dropdown-menu` to flip the alignment of the dropdown\n// menu with the parent.\n.dropdown-menu-right {\n  left: auto; // Reset the default from `.dropdown-menu`\n  right: 0;\n}\n// With v3, we enabled auto-flipping if you have a dropdown within a right\n// aligned nav component. To enable the undoing of that, we provide an override\n// to restore the default dropdown menu alignment.\n//\n// This is only for left-aligning a dropdown menu within a `.navbar-right` or\n// `.pull-right` nav component.\n.dropdown-menu-left {\n  left: 0;\n  right: auto;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n  display: block;\n  padding: 3px 20px;\n  font-size: @font-size-small;\n  line-height: @line-height-base;\n  color: @dropdown-header-color;\n}\n\n// Backdrop to catch body clicks on mobile, etc.\n.dropdown-backdrop {\n  position: fixed;\n  left: 0;\n  right: 0;\n  bottom: 0;\n  top: 0;\n  z-index: (@zindex-dropdown - 10);\n}\n\n// Right aligned dropdowns\n.pull-right > .dropdown-menu {\n  right: 0;\n  left: auto;\n}\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n//\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set, bro.\n// TODO: abstract this so that the navbar fixed styles are not placed here?\n\n.dropup,\n.navbar-fixed-bottom .dropdown {\n  // Reverse the caret\n  .caret {\n    border-top: 0;\n    border-bottom: @caret-width-base solid;\n    content: \"\";\n  }\n  // Different positioning for bottom up menu\n  .dropdown-menu {\n    top: auto;\n    bottom: 100%;\n    margin-bottom: 1px;\n  }\n}\n\n\n// Component alignment\n//\n// Reiterate per navbar.less and the modified component alignment there.\n\n@media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n  .navbar-right {\n    .dropdown-menu {\n      .dropdown-menu-right();\n    }\n    // Necessary for overrides of the default right aligned menu.\n    // Will remove come v4 in all likelihood.\n    .dropdown-menu-left {\n      .dropdown-menu-left();\n    }\n  }\n}\n\n","//\n// Input groups\n// --------------------------------------------------\n\n// Base styles\n// -------------------------\n.input-group {\n  position: relative; // For dropdowns\n  display: table;\n  border-collapse: separate; // prevent input groups from inheriting border styles from table cells when placed within a table\n\n  // Undo padding and float of grid classes\n  &[class*=\"col-\"] {\n    float: none;\n    padding-left: 0;\n    padding-right: 0;\n  }\n\n  .form-control {\n    // Ensure that the input is always above the *appended* addon button for\n    // proper border colors.\n    position: relative;\n    z-index: 2;\n\n    // IE9 fubars the placeholder attribute in text inputs and the arrows on\n    // select elements in input groups. To fix it, we float the input. Details:\n    // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11561#issuecomment-28936855\n    float: left;\n\n    width: 100%;\n    margin-bottom: 0;\n  }\n}\n\n// Sizing options\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .input-group-addon,\n.input-group-lg > .input-group-btn > .btn { .input-lg(); }\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .input-group-addon,\n.input-group-sm > .input-group-btn > .btn { .input-sm(); }\n\n\n// Display as table-cell\n// -------------------------\n.input-group-addon,\n.input-group-btn,\n.input-group .form-control {\n  display: table-cell;\n\n  &:not(:first-child):not(:last-child) {\n    border-radius: 0;\n  }\n}\n// Addon and addon wrapper for buttons\n.input-group-addon,\n.input-group-btn {\n  width: 1%;\n  white-space: nowrap;\n  vertical-align: middle; // Match the inputs\n}\n\n// Text input groups\n// -------------------------\n.input-group-addon {\n  padding: @padding-base-vertical @padding-base-horizontal;\n  font-size: @font-size-base;\n  font-weight: normal;\n  line-height: 1;\n  color: @input-color;\n  text-align: center;\n  background-color: @input-group-addon-bg;\n  border: 1px solid @input-group-addon-border-color;\n  border-radius: @border-radius-base;\n\n  // Sizing\n  &.input-sm {\n    padding: @padding-small-vertical @padding-small-horizontal;\n    font-size: @font-size-small;\n    border-radius: @border-radius-small;\n  }\n  &.input-lg {\n    padding: @padding-large-vertical @padding-large-horizontal;\n    font-size: @font-size-large;\n    border-radius: @border-radius-large;\n  }\n\n  // Nuke default margins from checkboxes and radios to vertically center within.\n  input[type=\"radio\"],\n  input[type=\"checkbox\"] {\n    margin-top: 0;\n  }\n}\n\n// Reset rounded corners\n.input-group .form-control:first-child,\n.input-group-addon:first-child,\n.input-group-btn:first-child > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:first-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:last-child > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.input-group-btn:last-child > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n  .border-right-radius(0);\n}\n.input-group-addon:first-child {\n  border-right: 0;\n}\n.input-group .form-control:last-child,\n.input-group-addon:last-child,\n.input-group-btn:last-child > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .btn-group > .btn,\n.input-group-btn:last-child > .dropdown-toggle,\n.input-group-btn:first-child > .btn:not(:first-child),\n.input-group-btn:first-child > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n  .border-left-radius(0);\n}\n.input-group-addon:last-child {\n  border-left: 0;\n}\n\n// Button input groups\n// -------------------------\n.input-group-btn {\n  position: relative;\n  // Jankily prevent input button groups from wrapping with `white-space` and\n  // `font-size` in combination with `inline-block` on buttons.\n  font-size: 0;\n  white-space: nowrap;\n\n  // Negative margin for spacing, position for bringing hovered/focused/actived\n  // element above the siblings.\n  > .btn {\n    position: relative;\n    + .btn {\n      margin-left: -1px;\n    }\n    // Bring the \"active\" button to the front\n    &:hover,\n    &:focus,\n    &:active {\n      z-index: 2;\n    }\n  }\n\n  // Negative margin to only have a 1px border between the two\n  &:first-child {\n    > .btn,\n    > .btn-group {\n      margin-right: -1px;\n    }\n  }\n  &:last-child {\n    > .btn,\n    > .btn-group {\n      margin-left: -1px;\n    }\n  }\n}\n","//\n// Navs\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Base class\n// --------------------------------------------------\n\n.nav {\n  margin-bottom: 0;\n  padding-left: 0; // Override default ul/ol\n  list-style: none;\n  &:extend(.clearfix all);\n\n  > li {\n    position: relative;\n    display: block;\n\n    > a {\n      position: relative;\n      display: block;\n      padding: @nav-link-padding;\n      &:hover,\n      &:focus {\n        text-decoration: none;\n        background-color: @nav-link-hover-bg;\n      }\n    }\n\n    // Disabled state sets text to gray and nukes hover/tab effects\n    &.disabled > a {\n      color: @nav-disabled-link-color;\n\n      &:hover,\n      &:focus {\n        color: @nav-disabled-link-hover-color;\n        text-decoration: none;\n        background-color: transparent;\n        cursor: not-allowed;\n      }\n    }\n  }\n\n  // Open dropdowns\n  .open > a {\n    &,\n    &:hover,\n    &:focus {\n      background-color: @nav-link-hover-bg;\n      border-color: @link-color;\n    }\n  }\n\n  // Nav dividers (deprecated with v3.0.1)\n  //\n  // This should have been removed in v3 with the dropping of `.nav-list`, but\n  // we missed it. We don't currently support this anywhere, but in the interest\n  // of maintaining backward compatibility in case you use it, it's deprecated.\n  .nav-divider {\n    .nav-divider();\n  }\n\n  // Prevent IE8 from misplacing imgs\n  //\n  // See https://github.com/h5bp/html5-boilerplate/issues/984#issuecomment-3985989\n  > li > a > img {\n    max-width: none;\n  }\n}\n\n\n// Tabs\n// -------------------------\n\n// Give the tabs something to sit on\n.nav-tabs {\n  border-bottom: 1px solid @nav-tabs-border-color;\n  > li {\n    float: left;\n    // Make the list-items overlay the bottom border\n    margin-bottom: -1px;\n\n    // Actual tabs (as links)\n    > a {\n      margin-right: 2px;\n      line-height: @line-height-base;\n      border: 1px solid transparent;\n      border-radius: @border-radius-base @border-radius-base 0 0;\n      &:hover {\n        border-color: @nav-tabs-link-hover-border-color @nav-tabs-link-hover-border-color @nav-tabs-border-color;\n      }\n    }\n\n    // Active state, and its :hover to override normal :hover\n    &.active > a {\n      &,\n      &:hover,\n      &:focus {\n        color: @nav-tabs-active-link-hover-color;\n        background-color: @nav-tabs-active-link-hover-bg;\n        border: 1px solid @nav-tabs-active-link-hover-border-color;\n        border-bottom-color: transparent;\n        cursor: default;\n      }\n    }\n  }\n  // pulling this in mainly for less shorthand\n  &.nav-justified {\n    .nav-justified();\n    .nav-tabs-justified();\n  }\n}\n\n\n// Pills\n// -------------------------\n.nav-pills {\n  > li {\n    float: left;\n\n    // Links rendered as pills\n    > a {\n      border-radius: @nav-pills-border-radius;\n    }\n    + li {\n      margin-left: 2px;\n    }\n\n    // Active state\n    &.active > a {\n      &,\n      &:hover,\n      &:focus {\n        color: @nav-pills-active-link-hover-color;\n        background-color: @nav-pills-active-link-hover-bg;\n      }\n    }\n  }\n}\n\n\n// Stacked pills\n.nav-stacked {\n  > li {\n    float: none;\n    + li {\n      margin-top: 2px;\n      margin-left: 0; // no need for this gap between nav items\n    }\n  }\n}\n\n\n// Nav variations\n// --------------------------------------------------\n\n// Justified nav links\n// -------------------------\n\n.nav-justified {\n  width: 100%;\n\n  > li {\n    float: none;\n     > a {\n      text-align: center;\n      margin-bottom: 5px;\n    }\n  }\n\n  > .dropdown .dropdown-menu {\n    top: auto;\n    left: auto;\n  }\n\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    > li {\n      display: table-cell;\n      width: 1%;\n      > a {\n        margin-bottom: 0;\n      }\n    }\n  }\n}\n\n// Move borders to anchors instead of bottom of list\n//\n// Mixin for adding on top the shared `.nav-justified` styles for our tabs\n.nav-tabs-justified {\n  border-bottom: 0;\n\n  > li > a {\n    // Override margin from .nav-tabs\n    margin-right: 0;\n    border-radius: @border-radius-base;\n  }\n\n  > .active > a,\n  > .active > a:hover,\n  > .active > a:focus {\n    border: 1px solid @nav-tabs-justified-link-border-color;\n  }\n\n  @media (min-width: @screen-sm-min) {\n    > li > a {\n      border-bottom: 1px solid @nav-tabs-justified-link-border-color;\n      border-radius: @border-radius-base @border-radius-base 0 0;\n    }\n    > .active > a,\n    > .active > a:hover,\n    > .active > a:focus {\n      border-bottom-color: @nav-tabs-justified-active-link-border-color;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n// -------------------------\n\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n.tab-content {\n  > .tab-pane {\n    display: none;\n  }\n  > .active {\n    display: block;\n  }\n}\n\n\n// Dropdowns\n// -------------------------\n\n// Specific dropdowns\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n  // make dropdown border overlap tab border\n  margin-top: -1px;\n  // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n  .border-top-radius(0);\n}\n","//\n// Navbars\n// --------------------------------------------------\n\n\n// Wrapper and base class\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n  position: relative;\n  min-height: @navbar-height; // Ensure a navbar always shows (e.g., without a .navbar-brand in collapsed mode)\n  margin-bottom: @navbar-margin-bottom;\n  border: 1px solid transparent;\n\n  // Prevent floats from breaking the navbar\n  &:extend(.clearfix all);\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    border-radius: @navbar-border-radius;\n  }\n}\n\n\n// Navbar heading\n//\n// Groups `.navbar-brand` and `.navbar-toggle` into a single component for easy\n// styling of responsive aspects.\n\n.navbar-header {\n  &:extend(.clearfix all);\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    float: left;\n  }\n}\n\n\n// Navbar collapse (body)\n//\n// Group your navbar content into this for easy collapsing and expanding across\n// various device sizes. By default, this content is collapsed when <768px, but\n// will expand past that for a horizontal display.\n//\n// To start (on mobile devices) the navbar links, forms, and buttons are stacked\n// vertically and include a `max-height` to overflow in case you have too much\n// content for the user's viewport.\n\n.navbar-collapse {\n  max-height: @navbar-collapse-max-height;\n  overflow-x: visible;\n  padding-right: @navbar-padding-horizontal;\n  padding-left:  @navbar-padding-horizontal;\n  border-top: 1px solid transparent;\n  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1);\n  &:extend(.clearfix all);\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n\n  &.in {\n    overflow-y: auto;\n  }\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    width: auto;\n    border-top: 0;\n    box-shadow: none;\n\n    &.collapse {\n      display: block !important;\n      height: auto !important;\n      padding-bottom: 0; // Override default setting\n      overflow: visible !important;\n    }\n\n    &.in {\n      overflow-y: visible;\n    }\n\n    // Undo the collapse side padding for navbars with containers to ensure\n    // alignment of right-aligned contents.\n    .navbar-fixed-top &,\n    .navbar-static-top &,\n    .navbar-fixed-bottom & {\n      padding-left: 0;\n      padding-right: 0;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Both navbar header and collapse\n//\n// When a container is present, change the behavior of the header and collapse.\n\n.container,\n.container-fluid {\n  > .navbar-header,\n  > .navbar-collapse {\n    margin-right: -@navbar-padding-horizontal;\n    margin-left:  -@navbar-padding-horizontal;\n\n    @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n      margin-right: 0;\n      margin-left:  0;\n    }\n  }\n}\n\n\n//\n// Navbar alignment options\n//\n// Display the navbar across the entirety of the page or fixed it to the top or\n// bottom of the page.\n\n// Static top (unfixed, but 100% wide) navbar\n.navbar-static-top {\n  z-index: @zindex-navbar;\n  border-width: 0 0 1px;\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    border-radius: 0;\n  }\n}\n\n// Fix the top/bottom navbars when screen real estate supports it\n.navbar-fixed-top,\n.navbar-fixed-bottom {\n  position: fixed;\n  right: 0;\n  left: 0;\n  z-index: @zindex-navbar-fixed;\n\n  // Undo the rounded corners\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    border-radius: 0;\n  }\n}\n.navbar-fixed-top {\n  top: 0;\n  border-width: 0 0 1px;\n}\n.navbar-fixed-bottom {\n  bottom: 0;\n  margin-bottom: 0; // override .navbar defaults\n  border-width: 1px 0 0;\n}\n\n\n// Brand/project name\n\n.navbar-brand {\n  float: left;\n  padding: @navbar-padding-vertical @navbar-padding-horizontal;\n  font-size: @font-size-large;\n  line-height: @line-height-computed;\n  height: @navbar-height;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n    text-decoration: none;\n  }\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    .navbar > .container &,\n    .navbar > .container-fluid & {\n      margin-left: -@navbar-padding-horizontal;\n    }\n  }\n}\n\n\n// Navbar toggle\n//\n// Custom button for toggling the `.navbar-collapse`, powered by the collapse\n// JavaScript plugin.\n\n.navbar-toggle {\n  position: relative;\n  float: right;\n  margin-right: @navbar-padding-horizontal;\n  padding: 9px 10px;\n  .navbar-vertical-align(34px);\n  background-color: transparent;\n  background-image: none; // Reset unusual Firefox-on-Android default style; see https://github.com/necolas/normalize.css/issues/214\n  border: 1px solid transparent;\n  border-radius: @border-radius-base;\n\n  // We remove the `outline` here, but later compensate by attaching `:hover`\n  // styles to `:focus`.\n  &:focus {\n    outline: none;\n  }\n\n  // Bars\n  .icon-bar {\n    display: block;\n    width: 22px;\n    height: 2px;\n    border-radius: 1px;\n  }\n  .icon-bar + .icon-bar {\n    margin-top: 4px;\n  }\n\n  @media (min-width: @grid-float-breakpoint) {\n    display: none;\n  }\n}\n\n\n// Navbar nav links\n//\n// Builds on top of the `.nav` components with its own modifier class to make\n// the nav the full height of the horizontal nav (above 768px).\n\n.navbar-nav {\n  margin: (@navbar-padding-vertical / 2) -@navbar-padding-horizontal;\n\n  > li > a {\n    padding-top:    10px;\n    padding-bottom: 10px;\n    line-height: @line-height-computed;\n  }\n\n  @media (max-width: @grid-float-breakpoint-max) {\n    // Dropdowns get custom display when collapsed\n    .open .dropdown-menu {\n      position: static;\n      float: none;\n      width: auto;\n      margin-top: 0;\n      background-color: transparent;\n      border: 0;\n      box-shadow: none;\n      > li > a,\n      .dropdown-header {\n        padding: 5px 15px 5px 25px;\n      }\n      > li > a {\n